Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
Em. Prof. Ir. J.L. de Kroes

Jan 1, 1991 - Heden
 
Prof. Dr. Ir. W.Th. Bähler

Jan 1, 1933 - Jan 8, 1984
 
Jhr. Prof. Dr. G.J. Elias

Jan 1, 1916 - Jun 14, 1951
 
Prof. Dr. Ing. C. Feldmann

Jan 1, 1911 - Jul 21, 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Prof. Dr. Ir. W.A. Serdijn

Jan 1, 2016 - Heden
 
Prof. Dr. Ir. R.H.J. Fastenau

Jan 1, 2016 - Heden
 
Em. Prof. Dr. J.J. Smit

Jan 1, 2016 - Heden
 
Prof. Ir. L. van der Sluis

Jan 1, 2011 - Heden
 
Em. Prof. Dr. Ir. L.P. Ligthart

Jan 1, 2011 - Heden
 
Em. Prof. Dr. C.I.M. Beenakker

Jan 1, 2006 - Heden
 
J. van der Pol

Jan 1, 2006 - Heden
 
Prof. Ir. H.B. Verbruggen

Jan 1, 1999 - Heden
 
Dr. Ir. J. Kapteijn

Jan 1, 1993 - Heden
 
Em. Prof. Dr. J.C. Arnbak

Jan 1, 1991 - Feb 20, 2017
 
Prof. Dr. Ir. E. Backer

Jan 1, 1991 - Heden
 
Prof. Ir. H.R. van Nauta Lemke

Jan 1, 1989 - Heden
 
Prof. Ir. IJ. Boxma

Jan 1, 1986 - Jun 19, 2015
 
Prof. Dr. Ir. D.E. Boekee

Jan 1, 1986 - Heden
 
R. Marks

Jan 1, 1986 - Oct 31, 2012
 
Prof. Ir. J.M. Unk

Mar 23, 1981 - Sep 13, 1983
 
Em. Prof. Ir. J. de Haas

Jan 1, 1981 - Heden
 
J.J. van der Heeft

Jan 1, 1977 - Jun 30, 1994
 
Em. Prof. Ir. J.L. de Kroes

Jan 1, 1976 - Heden
 
Prof. Ir. H.B. Boerema

Jan 1, 1971 - May 27, 1992
 
Prof. Dr. Ir. R.M.M. Oberman

Jan 1, 1966 - Mar 19, 1989
 
Prof. Dr. Ir. G.H. Bast

Jan 1, 1966 - Nov 12, 1987
 
Prof. Ir. M.P. Breedveld

Jan 1, 1961 - Jul 25, 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

Apr 19, 1956 - Apr 2, 2000
 
Prof. Dr. Ir. van Soest

Jan 1, 1955 - Oct 30, 1983
 
Prof. Ir. F.M. Roeterink

Jan 1, 1951 - Jul 20, 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

Jan 1, 1951 - Jan 4, 1969
 
Prof. Dr. Ir. J.P. Schouten

Jan 1, 1951 - Jun 8, 1988
 
Jhr. Prof. Ir. J.L.W.C. von Weiler

Jan 1, 1948 - Sep 16, 1988
 
Prof. Ir. M. de Lange

Jan 1, 1948 - Dec 17, 1983
 
Prof. Ir. W. Fontein

Jan 1, 1948 - Oct 31, 1993
 
Dr. Ir. Th.P. Tromp

Jan 1, 1947 - Jun 1, 1984
 
Prof. Dr. Ir. H.G. Nolen

Jan 1, 1938 - Apr 8, 1986
 
Prof. Dr. Ir. N. Koomans

Jan 1, 1936 - Oct 4, 1945
 
Prof. Ir. L.H.M. Huydts

Jan 1, 1933 - Dec 23, 1974
 
Prof. Ir. E.J.F. Thierens

Jan 1, 1926 - Jul 2, 1967
 
Ir. W.H.L. Brückman

Jan 1, 1919 - Oct 31, 1944
 
Prof. C.L. van der Bilt

Jan 1, 1911 - Dec 3, 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

Jan 1, 1911 - Jan 8, 1945
 
Prof. Ir. J.A. Snijders

Jan 1, 1911 - Apr 1, 1922
 
Prof. Dr. Ir. H.S. Hallo

Jan 1, 1911 - Aug 26, 1966

† Jhr. Prof. Ir. J.L.W.C. von Weiler

Erelid van Vereeniging in de periode van Jan 1, 1948 - Sep 16, 1988

"In Memoriam geschreven door Prof. Boxma"

Op 16 september 1988 overleed op de leeftijd van 86 jaar prof. Von Weiler, oud-buitengewoon hoogleraar in de Afdeling der Elektrotechniek.

Toen Carl von Weiler twaalf jaar oud was, bouwde hij zijn eerste radioontvanger. Wij kunnen ons voorstellen hoeveel voldoening het hem gaf, toen hij daarmee draadloos een tijdsein ontving. De radiotechniek liet hem niet meer los. Na het behalen van het ingenieursdiploma ging hij in de jaren dertig in Den Haag bij een militair laboratorium werken aan een draagbare radiozendontvanginstallatie. Deze werkte op de voor die tijd erg korte golflengte van 1.20 m. Bij de beproeving hiervan bleek geen contact mogelijk wanneer zich tussen beide installaties duinen bevonden, echter weer wel toen een vliegtuig overvloog. Dit bracht Ir. Von Weier op de gedachte met behulp van radiogolven vliegtuigen te detecteren. Hij ontwierp hiervoor een apparaat dat werkte op een golflengte van 70 cm. Hoewel die naam toen nog niet werd gebruikt, mag hij daarom de uitvinder van de Nederlandse radar worden genoemd, Met deze radar ontkwam hij in de meidagen van 1940 naar Engeland, waar hij mede richting gaf aan de ontwikkeling van dit voor de oorlogsvoering zo belangrijke apparaat.

Na zijn terugkeer in Nederland werd Von Weiler directeur van het door het Ministerie van Marine opgerichte Laboratorium voor Elektronische Ontwikkeling, Tevens werd hij in 1946 benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de T.H,-Delft, Zijn colleges waren bijzonder boeiend en vooral in die eerste jaren na de oorlog hoorden wij, studenten, vele nieuwe technieken die in de oorlogsjaren in de geallieerde landen waren ontwikkeld. Maar misschien nog belangrijker voor ons was de persoonlijke belangstelling voor zijn studenten, die hij vaak thuis ontving voor het afleggen van tentamens, een belangstelling die niet eindigde bij het afstuderen.

Prof. Von Weiler gaf op een stimulerende wijze leiding aan wetenschappelijk onderzoek, waarbij hij een goede samenwerking nastreefde met bedrijven en instituten. Zijn inspanning kwam dan ook zeker ten goede aan de Nederiandse industrie. Bij besprekingen over het onderzoek luisterde hij gewoonlijk eerst enige tijd naar het verloop van de discussie, waarna hij vaak op een heldere wijze een oplossing voor het probleem wist aan te dragen. Maar als de stemming in een vergadering wat te zwaar dreigde te worden, kon hij een onverwachte wending aan het gesprek geven. Velen vroegen zich dan af, of hij op zo'n moment wel of niet serieus moest worden genomen. Zelf helderde hij dit nooit op en genoot duidelijk van de verwarring; maar de spanning was gebroken.

Voor zijn vrienden was het duidelijk, dat deze houding voortkwam uit het willen maskeren van een sterke innerlijke bewogenheid, Hij deed dat ook in gesprekken die hem persoonlijk teveel gingen raken, Hij maakte dan een ironisch klinkende, relativerende opmerking Zelfs in de laatste maanden voor zijn overlijden probeerde hij op deze manier de ernst van zijn ziekte voor anderen, en misschien voor zichzelf, te verbergen. Toch was hij een realist, zowel in zijn werk als in zijn manier van leven.

Dat hield hem geestelijk tot het eind op de been. Wij houden prof, Von Weiler in de herinnering als een goede leermeester en collega, maar bovenal als iemand die veel liefde had voor zijn medemens.