Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
J. van der Pol

14 jun 2023 - Heden
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

30 aug 1990 - 31 mrt 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

12 jan 1955 - 8 jan 1984
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

26 mrt 1946 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 jul 1922 - 21 jul 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Dr. ir. J.C. Haartsen

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. A.H.M. Smets

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

9 jun 2006 - Heden
 
J. van der Pol

9 jun 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

8 jun 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

10 mei 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

13 mei 1991 - 14 apr 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

13 mei 1991 - 20 feb 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

3 mei 1989 - 10 jan 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

24 apr 1986 - 19 jun 2015
 
R. Marks

24 apr 1986 - 31 okt 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

24 apr 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

23 mrt 1981 - 29 dec 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

23 mrt 1981 - 13 sep 1983
 
J.J. van der Heeft

4 feb 1977 - 30 jun 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

25 mrt 1976 - 31 mrt 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

22 mrt 1971 - 27 mei 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

25 mrt 1966 - 19 mrt 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

25 mrt 1966 - 12 nov 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

21 apr 1961 - 25 jul 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

19 apr 1956 - 2 apr 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

25 mrt 1955 - 30 okt 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

6 apr 1951 - 20 jul 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

6 apr 1951 - 4 jan 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

22 jan 1951 - 8 jun 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

16 dec 1948 - 31 okt 1993
 
Prof. jhr. ir. J.L.W.C. von Weiler

2 dec 1948 - 16 sep 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

2 dec 1948 - 17 dec 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

26 mrt 1947 - 1 jun 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

25 okt 1938 - 8 apr 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

18 mrt 1936 - 4 okt 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

10 okt 1935 - 23 dec 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

14 mrt 1933 - 8 jan 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

22 mrt 1926 - 2 jul 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

13 jan 1919 - 31 okt 1944
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

8 nov 1916 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

10 feb 1915 - 26 aug 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

4 dec 1911 - 3 dec 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

4 dec 1911 - 8 jan 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 dec 1911 - 21 jul 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

4 dec 1911 - 1 apr 1922

† Em. prof. dr. J.C. Arnbak

Erelid van Vereeniging in de periode van 13 mei 1991 - 20 feb 2017

Jens Christian Arnbak (Aarhus, 10 december 1943 - Den Haag, 20 februari 2017) was een Deens natuurkundige. Hij is in Nederland vooral bekend geworden als voorzitter van de Opta.

Arnbak studeerde in 1968 af in natuurkunde aan de Technische Universiteit van Denemarken. In 1970 haalde hij zijn doctoraal. Hij werkte bij het technisch centrum van SHAPE in Den Haag. In 1979 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven, leerstoel telecommunicatie, afdeling Elektrotechniek. In 1986 werd hij benoemd aan de Technische Universiteit Delft, faculteit Elektrotechniek (EWI).

Arnbak was van 1997 tot augustus 2005 de eerste voorzitter van de Opta, waar hij werd opgevolgd door Chris Fonteijn. In 2002 werd hij tevens gekozen als voorzitter van de Europese telecom-regulatoren (ERG), een adviesorgaan van de Europese Commissie. Daarnaast was hij onder meer lid van de commissie van drie die adviseerde over de toekomst van het staatsbedrijf der PTT (1984-1985) en lid van de commissie-Franken die adviseerde inzake computercriminaliteit (1985-1987). In 1991 werd hij benoemd tot erelid van de Electrotechnische Vereeniging. Ook was hij lid van de Netherlands Academy of Technology and Innovation.

Op 7 november 2008 gaf Arnbak zijn afscheidscollege met als onderwerp "From Vikings to Virtual Networks".

Arnbak was getrouwd met Fleur barones d'Aulnis de Bourouill (1945), dochter van Pierre Louis d'Aulnis de Bourouill, en lid van de familie D'Aulnis de Bourouill. Ze kregen drie zonen.

Bij het emeritaat van professor Arnbak is door het 136ste Bestuur met hulp van verschillende andere ereleden van Bestuur en Vereeniging en een dosis goede wil een videopresentatie gemaakt. Deze videopresentatie, getiteld 'connection with students' werd afgespeeld tijdens zijn afsluitende symposium. Hieronder is de video ook beschikbaar:

Considerans uitgesproken op 13 mei 1991 door F. van Camp, ter gelegenheid van de installatie van prof. dr. J.C. Arnbak als Erelid

Was het in de beginjaren van de studie elektrotechniek vooral de zogenaamde sterkstroom-techniek die de hoofdrol speelde, met het voortschrijden van de jaren begon de zwakstroom-techniek steeds meer aandacht op te eisen. Onder deze laatste groep schaar ik ook de telecommunicatie. Telecommunicatie veroorzaakt momenteel een ware hausse, die slechtsinomvang lijkt toe tenemen. Dit resulteert in een maatschappij waarin de huidige vorm van informatievoorziening zoals radio, t.v. en telefoon, maar ook fax en computernetwerken niet meer zijn wegtedenken. Een dergelijke ontwikkeling gaat gepaard met een gelijktijdige ontwikkeling danwel intensivering van de hiermee verbonden wetenschap. Binnen de universiteiten neemt de aandacht voor de telecommunicatie dan ook nog steeds toe, ook onder de studenten.

Ook binnen onze faculteit houdt men zich al vele jaren op dit gebied bezig. Binnen de E.T.V. is deze trend ook terug te vinden, onder andere onder haar Ereleden. Wijlen prof. Bahler, de derde Ere-voorzitter van onze Vereeniging, hield zich al met de telecommunicatie bezig en ook Prof. Unk en prof. De Kroes zijn hiervan voorbeelden, en met prof. Arnbak wordt dit imaginaire rijtje nu voortgezet. Bij de activiteiten die de E.T.V. de afgelopen jaren op dit gebied organiseerde, speelde prof. Arnbak dan ook veelal een aktieve rol, maar hierover later meer. Allereerst wil ik wat nader ingaan op de persoon van Prof. Arnbak. Prof. Arnbak werd op 10 december 1943 te Aarhus in Denemarken geboren. Na het einddiploma Gymnasium beta, studeerde hij aan de Technische Hogeschool van Denemarken, waar hij in 1968 afstudeerde als ingenieur in de elektrofysica. Van 1968 tot 1970 was hij als wetenschappelijk assistent verbonden aan dezelfde Technische Hogeschool, alwaar hij in 1970 zijn doctoraat behaalde op een dissertatie over microgolfantennes en propagatie. Hierna vervulde de heer Arnbak tot 1971 zijn militaire dienstplicht, om daarna als wetenschappelijk medewerker in dienst te treden bij de Deense TH. Tussen 1972 en 1979 was hij werkzaam bij de afdeling Communicatie van het SHAPE Technical Centre in Den Haag, waar hij voornamelijk bezig was op het gebied van het plannen, ontwerpen, inkopen en operationeel gebruik van internationale sateliet-netwerken en geïntegreerde digitale netwerken.

In het studiejaar 1977-1978 doceerde hij als gasthoogleraar satelietcommunicatie-systemen aan de Deense TH. In 1979 werd de heer Arnbak benoemd tot gewoon hoogleraar in de telecommunicatie in de afdeling der Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven. Sinds mei 1986 is hij gewoon hoogleraar in de telecommunicatie in de Faculteit der Elektrotechniek van de T.U. Delft. De heer Arnbak heeft de afgelopen jaren zitting gehad in menig adviescommissie aangaande vraagstukken in de telecommunicatie. Onlangs verscheen het rapport van de V.O.C.- commissie, met als titel 'Verbinding en Ontbinding in de Communicatie, een studie naar toekomstig overheidsbeleid voor de openbare elektronische informatievoorziening'. Momenteel maakt de heer Arnbak deel uit van de R.A.P.T, oftewel de Raad van Advies Post en Telecommunicatie.

Zoals gezegd stond Prof. Arnbak de E.T.V. in de afgelopen jaren meerdere malen terzijde. Zo trad hij op als dagvoorzitter van het C.I.C.-symposium 'Mobile Communications'. Ook tijdens de 83e dies van de E.T.V. trad Prof. Arnbak op als dagvoorzitter, ditmaal tijdens het symposium over High Definition Television. Dat de E.T.V. hiermee de juiste man te pakken had, blijkt wel uit het feit dat de heer Arnbak—later ook deel uitmaakte van een adviescommissie die zich richtte op de problematiek rondom de HDTV in Nederland. In 1989 vergezelde Prof. Arnbak de E.T.V. gedurende de eerste week van haar studiereis naar Zwitserland en Italie, genaamd SWITCH. Een dergelijke studiereis is een gelegenheid waarbij het contact hoogleraar-student zich op een ander niveau afspeelt, dan veel al binnen de muren van de faculteit het geval is. Enkele anekdotes zijn hiervan het gevolg en ik zal er hier een laten volgen: Aan het slot van de dagelijkse excursies is het aan de gasten om hun waardering voor het gebodene uitte spreken, alsmede hier iets tegenover te stellen. Bij een van de excursies was het prof. Arnbak die deze taak op zich nam. Daar echter een van de te bedanken personen van Deense afkomst was, schakelde prof. Arnbak over op de Deense taal, waarna de studenten uit de mond van prof. Arnbak een relaas opvingen over een aan te bieden 'slip'.

Enige hilariteit was het gevolg maar achteraf bleek het relatiegeschenk echter niet plotseling te bestaan uit damesondergoed, maar nog steeds uit de vertrouwde stropdas. Deze wordt in het Deens echter aangeduid met 'slip'. Mochten als gevolg van dit verhaal personen onderUdenken dat prof. Arnbak niet serieus zou zijn, wil ik hier ook nog het volgende aan toevoegen: tijdens de reis onderhield prof. Arnbak zich met de deelnemers niet alleen over technische onderwerpen, maar ook over culturele bezienswaardigheden zoals b.v. de beelden in een park in Zurich. Dit is op zich niet zo opzienbarend, ware het niet dat dit zich afspeelde na een avondje gezellig borrelen in de stad, waarna menig persoon in dit gezelschap niet meer in een ontvankelijke staat verkeerde wat betreft dit soort wetenswaardigheden.

Toen afgelopen jaar een mega-symposium georganiseerd werd door de E.T.V. en twee andere studieverenigingen, met als onderwerp 'Netwerken' was het wederom een logische stap om Prof. Arnbak te vragen plaats te nemen in de Raad van Advies. In deze positie heeft hij de commissie menigmaal van dienst kunnen zijn. Ook het afgelasten van zijn colleges om zodoende de studenten alle kans te geven aan het symposium deel te nemen, werd zeer op prijs gesteld. Op 10 oktober 1990 werd in een buitengewone vergadering het TelecommUnicatie-dispuut van de E.T.V. opgericht. Het is deze oprichting waarbij Prof. Arnbak een grote steun is geweest, met name het verkrijgen van een dispuutskamer en het innemen van een plaats binnen de vakgroep door het dispuut is hierdoor zeer snel en goed verlopen.

Een ander voorbeeld van Prof. Arnbak's contacten met de Electrotechnische Vereeniging betreffende UNK-stichting. Nadat Prof. de Kroes in 1989 afscheid nam als voorzitter van dezes tichting, heeft Prof. Arnbak de voorzittershamer overgenomen. Tijdens de door de UNK-stichting georganiseerde tweejaarlijkse excursies wordt aan de huidige elektro-studenten de mogelijkheid geboden om kennis te maken met jonge ingenieurs in het bedrijfsleven om zodoende een duidelijk beeld te krijgen van wat het latere ingenieurswerk nu eigenlijk inhoudt. Het is binnen deze stichting dat Prof. Arnbak, zij het verkapt, invulling geeft aan de doelstellingen van de E.T.V.