Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
J. van der Pol

14 jun 2023 - Heden
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

30 aug 1990 - 31 mrt 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

12 jan 1955 - 8 jan 1984
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

26 mrt 1946 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 jul 1922 - 21 jul 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Dr. ir. J.C. Haartsen

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. A.H.M. Smets

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

9 jun 2006 - Heden
 
J. van der Pol

9 jun 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

8 jun 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

10 mei 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

13 mei 1991 - 14 apr 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

13 mei 1991 - 20 feb 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

3 mei 1989 - 10 jan 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

24 apr 1986 - 19 jun 2015
 
R. Marks

24 apr 1986 - 31 okt 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

24 apr 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

23 mrt 1981 - 29 dec 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

23 mrt 1981 - 13 sep 1983
 
J.J. van der Heeft

4 feb 1977 - 30 jun 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

25 mrt 1976 - 31 mrt 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

22 mrt 1971 - 27 mei 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

25 mrt 1966 - 19 mrt 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

25 mrt 1966 - 12 nov 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

21 apr 1961 - 25 jul 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

19 apr 1956 - 2 apr 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

25 mrt 1955 - 30 okt 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

6 apr 1951 - 20 jul 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

6 apr 1951 - 4 jan 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

22 jan 1951 - 8 jun 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

16 dec 1948 - 31 okt 1993
 
Prof. jhr. ir. J.L.W.C. von Weiler

2 dec 1948 - 16 sep 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

2 dec 1948 - 17 dec 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

26 mrt 1947 - 1 jun 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

25 okt 1938 - 8 apr 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

18 mrt 1936 - 4 okt 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

10 okt 1935 - 23 dec 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

14 mrt 1933 - 8 jan 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

22 mrt 1926 - 2 jul 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

13 jan 1919 - 31 okt 1944
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

8 nov 1916 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

10 feb 1915 - 26 aug 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

4 dec 1911 - 3 dec 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

4 dec 1911 - 8 jan 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 dec 1911 - 21 jul 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

4 dec 1911 - 1 apr 1922

† Em. prof. ir. J. de Haas

Erelid van Vereeniging in de periode van 23 mrt 1981 - 29 dec 2017

In memoriam uitgesproken door A.W.G. Hunter op de Algemene Vergadering van 9 januari 2018

Het zal jullie niet zijn ontgaan dat em. prof. ir. Jan de Haas ons net voor de jaarwisseling is ontvallen. Dit is een groot gemis: De Haas was een bijzonder man, die veel heeft betekend voor de faculteit, het bedrijfsleven en natuurlijk ook de ETV. Gezien het feit dat dit nieuws nog zo vers in ons collectieve geheugen ligt, wijd ik het begin van deze Algemene Vergadering in rouwtijd specifiek aan zijn nagedachtenis.

Jan de Haas was al geruime tijd in dienst bij het Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (in de volksmond EZH geheten) toen hij in 1970 werd benoemd als buitengewoon hoogleraar in de energietechniek. Door het deeltijds karakter van zijn professoraat (De Haas werkte één dag in de week op de faculteit), stond De Haas nog midden in de samenleving, gezien zijn rol in het bedrijfsleven. Als hoogleraar kwam hij bekend te staan als een bijzonder hartelijk en open mens. In een tijd waar hoogleraren bijna tot een andere sociale klasse hoorden en ze als het ware ergens hoog in de toren zweefden, viel De Haas op door zijn "normaal doen" en stimuleerde hij studenten altijd om gewoon zichzelf te zijn bij hem. Uit de verhalen die mij over hem ter ore zijn gekomen vormt zijn openheid en bereidheid te helpen naar studenten steevast de rode draad.

Vanaf het begin van zijn tijd aan de faculteit zette prof. De Haas zich dus in voor de studenten. Memorabel is onder meer de studiereis naar Rusland in 1971: de Sovjetregering wilde slechts een algemeen (dus geen inhoudelijk) bezoek toestaan, terwijl de nodige fondsen om de reis te bekostigen al binnen waren gehaald. Jan de Haas heeft zich samen met onze Erevoorzitter De Kroes intensief ingespannen om de reis toch nog volwaardig door te laten gaan, wat uiteindelijk (met dank aan de Russische contacten van de beide heren) de excursie redde. Vele ETV'ers zijn bij hem afgestudeerd en belandden via de inzet van De Haas bij hun eerste baan.

Evenzo was hij van grote waarde voor het Sterkstroomdispuut, waar hij onder meer instrumenteel was in het mogelijk maken van een reis naar Zwitserland in 1981. Door deze tomeloze inzet van zijn kant en zijn grote hart voor studenten werd hij in 1981 volledig terecht benoemd tot Erelid van Vereeniging; evenzo werd hij bij het SSD benoemd tot Erelid. In al die jaren was zijn contact met het Bestuur prettig: vanaf jaren voor zijn benoeming als Erelid tot in hoge leeftijd had hij jaarlijks het Bestuur over de vloer voor een thee- danwel dinerbezoek.