Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
J. van der Pol

Jun 14, 2023 - Heden
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

Aug 30, 1990 - Mar 31, 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

Jan 12, 1955 - Jan 8, 1984
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

Mar 26, 1946 - Jun 14, 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

Jul 4, 1922 - Jul 21, 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Dr. ir. J.C. Haartsen

May 12, 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. A.H.M. Smets

May 12, 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

Mar 26, 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

Mar 26, 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

Jun 9, 2006 - Heden
 
J. van der Pol

Jun 9, 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

Jun 8, 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

May 10, 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

May 13, 1991 - Apr 14, 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

May 13, 1991 - Feb 20, 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

May 3, 1989 - Jan 10, 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

Apr 24, 1986 - Jun 19, 2015
 
R. Marks

Apr 24, 1986 - Oct 31, 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

Apr 24, 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

Mar 23, 1981 - Dec 29, 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

Mar 23, 1981 - Sep 13, 1983
 
J.J. van der Heeft

Feb 4, 1977 - Jun 30, 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

Mar 25, 1976 - Mar 31, 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

Mar 22, 1971 - May 27, 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

Mar 25, 1966 - Mar 19, 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

Mar 25, 1966 - Nov 12, 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

Apr 21, 1961 - Jul 25, 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

Apr 19, 1956 - Apr 2, 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

Mar 25, 1955 - Oct 30, 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

Apr 6, 1951 - Jul 20, 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

Apr 6, 1951 - Jan 4, 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

Jan 22, 1951 - Jun 8, 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

Dec 16, 1948 - Oct 31, 1993
 
Prof. jhr. ir. J.L.W.C. von Weiler

Dec 2, 1948 - Sep 16, 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

Dec 2, 1948 - Dec 17, 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

Mar 26, 1947 - Jun 1, 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

Oct 25, 1938 - Apr 8, 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

Mar 18, 1936 - Oct 4, 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

Oct 10, 1935 - Dec 23, 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

Mar 14, 1933 - Jan 8, 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

Mar 22, 1926 - Jul 2, 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

Jan 13, 1919 - Oct 31, 1944
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

Nov 8, 1916 - Jun 14, 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

Feb 10, 1915 - Aug 26, 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

Dec 4, 1911 - Dec 3, 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

Dec 4, 1911 - Jan 8, 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

Dec 4, 1911 - Jul 21, 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

Dec 4, 1911 - Apr 1, 1922

† Em. prof. ir. J. de Haas

Erelid van Vereeniging in de periode van Mar 23, 1981 - Dec 29, 2017

In memoriam uitgesproken door A.W.G. Hunter op de Algemene Vergadering van 9 januari 2018

Het zal jullie niet zijn ontgaan dat em. prof. ir. Jan de Haas ons net voor de jaarwisseling is ontvallen. Dit is een groot gemis: De Haas was een bijzonder man, die veel heeft betekend voor de faculteit, het bedrijfsleven en natuurlijk ook de ETV. Gezien het feit dat dit nieuws nog zo vers in ons collectieve geheugen ligt, wijd ik het begin van deze Algemene Vergadering in rouwtijd specifiek aan zijn nagedachtenis.

Jan de Haas was al geruime tijd in dienst bij het Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (in de volksmond EZH geheten) toen hij in 1970 werd benoemd als buitengewoon hoogleraar in de energietechniek. Door het deeltijds karakter van zijn professoraat (De Haas werkte één dag in de week op de faculteit), stond De Haas nog midden in de samenleving, gezien zijn rol in het bedrijfsleven. Als hoogleraar kwam hij bekend te staan als een bijzonder hartelijk en open mens. In een tijd waar hoogleraren bijna tot een andere sociale klasse hoorden en ze als het ware ergens hoog in de toren zweefden, viel De Haas op door zijn "normaal doen" en stimuleerde hij studenten altijd om gewoon zichzelf te zijn bij hem. Uit de verhalen die mij over hem ter ore zijn gekomen vormt zijn openheid en bereidheid te helpen naar studenten steevast de rode draad.

Vanaf het begin van zijn tijd aan de faculteit zette prof. De Haas zich dus in voor de studenten. Memorabel is onder meer de studiereis naar Rusland in 1971: de Sovjetregering wilde slechts een algemeen (dus geen inhoudelijk) bezoek toestaan, terwijl de nodige fondsen om de reis te bekostigen al binnen waren gehaald. Jan de Haas heeft zich samen met onze Erevoorzitter De Kroes intensief ingespannen om de reis toch nog volwaardig door te laten gaan, wat uiteindelijk (met dank aan de Russische contacten van de beide heren) de excursie redde. Vele ETV'ers zijn bij hem afgestudeerd en belandden via de inzet van De Haas bij hun eerste baan.

Evenzo was hij van grote waarde voor het Sterkstroomdispuut, waar hij onder meer instrumenteel was in het mogelijk maken van een reis naar Zwitserland in 1981. Door deze tomeloze inzet van zijn kant en zijn grote hart voor studenten werd hij in 1981 volledig terecht benoemd tot Erelid van Vereeniging; evenzo werd hij bij het SSD benoemd tot Erelid. In al die jaren was zijn contact met het Bestuur prettig: vanaf jaren voor zijn benoeming als Erelid tot in hoge leeftijd had hij jaarlijks het Bestuur over de vloer voor een thee- danwel dinerbezoek.