Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

30 aug. 1990 - 31 mrt. 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

12 jan. 1955 - 8 jan. 1984
 
Jhr. prof. dr. G.J. Elias

26 mrt. 1946 - 14 jun. 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 jul. 1922 - 21 jul. 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

12 feb. 2016 - Heden
 
Prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

12 feb. 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

12 feb. 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

26 mrt. 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

26 mrt. 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

9 jun. 2006 - Heden
 
J. van der Pol

9 jun. 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

8 jun. 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

10 mei 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

13 mei 1991 - 14 apr. 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

13 mei 1991 - 20 feb. 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

3 mei 1989 - 10 jan. 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

24 apr. 1986 - 19 jun. 2015
 
R. Marks

24 apr. 1986 - 31 okt. 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

24 apr. 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

23 mrt. 1981 - 29 dec. 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

23 mrt. 1981 - 13 sep. 1983
 
J.J. van der Heeft

4 feb. 1977 - 30 jun. 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

25 mrt. 1976 - 31 mrt. 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

22 mrt. 1971 - 27 mei 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

25 mrt. 1966 - 19 mrt. 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

25 mrt. 1966 - 12 nov. 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

21 apr. 1961 - 25 jul. 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

19 apr. 1956 - 2 apr. 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

25 mrt. 1955 - 30 okt. 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

6 apr. 1951 - 20 jul. 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

6 apr. 1951 - 4 jan. 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

22 jan. 1951 - 8 jun. 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

16 dec. 1948 - 31 okt. 1993
 
Jhr. prof. ir. J.L.W.C. von Weiler

2 dec. 1948 - 16 sep. 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

2 dec. 1948 - 17 dec. 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

26 mrt. 1947 - 1 jun. 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

25 okt. 1938 - 8 apr. 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

18 mrt. 1936 - 4 okt. 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

10 okt. 1935 - 23 dec. 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

14 mrt. 1933 - 8 jan. 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

22 mrt. 1926 - 2 jul. 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

13 jan. 1919 - 31 okt. 1944
 
Jhr. prof. dr. G.J. Elias

8 nov. 1916 - 14 jun. 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

10 feb. 1915 - 26 aug. 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

4 dec. 1911 - 3 dec. 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

4 dec. 1911 - 8 jan. 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 dec. 1911 - 21 jul. 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

4 dec. 1911 - 1 apr. 1922

Prof. dr. ir. D.E. Boekee

Erelid van Vereeniging sinds 1986

Considerans, uitgesproken door E. Schunselaar, Commissaris Binnenlandse Excursies van de Electrotechnische Vereeniging, tijdens de feestelijke openbare vergadering, belegd op 24 april 1986, 14.00 uur, ter gelegenheid van de installatie van prof. dr. ir. D.E. Boekee tot Erelid van Vereeniging.

Prof. Boekee werd op 17 maart 1943 te 's-Gravenhage geboren. In 1959 behaalde hij het diploma van de MULO-B. Vervolgens volgde hij aan de gemeentelijke HTS de opleiding elektrotechniek en voltooide deze in 1963. Hierna vervulde hij zijn militaire dienst bij de Koninklijke Landmacht.

Vanaf 1967 was hij als student-assistent verbonden aan het Laboratorium voor de Informatietheorie van de Afdeling der Elektrotechniek van de Technische Hogeschool te Delft. Een jaar later, in 1968, werd hij Technisch Ambtenaar.

Het ingenieursdiploma in de Elektrotechniek werd hem in 1970 uitgereikt. Vanaf dit jaar werkte hij als Wetenschappelijk Medewerker bij het Laboratorium voor Informatietheorie. Tijdens de zomermaanden van 1977 volgde hij de zomercursus "Detection, Estimation and Modulation Theory", aan het Massachusetts Institute of Technology. Hij was werkzaam als wetenschappelijk medewerker eerste klas van 1972 tot 1976, vanaf 1976 als wetenschappelijk hoofdmedewerker.

Op 28 september 1977 promoveerde ir. Boekee tot doctor in de Technische Wetenschappen bij prof. ir. Boxma. Van 1 november 1977 tot 21 december 1979 was hij lid van het bestuur van de Afdeling der Elektrotechniek met als portefeuille Onderwijs en Rekenfaciliteiten. In 1981 werd hij benoemd tot hoogleraar in de informatietheorie. Zijn huidige onderzoeksterrein en belangstellingsgebieden zijn beeldcoderen, cryptografie en satellietnavigatie.

Prof. Boekee, in de afgelopen jaren heeft de Electrotechnische Vereeniging U als een enthousiaste hoogleraar mogen meemaken, die altijd open voor ons stond. Dit geldt echter niet alleen voor de Electrotechnische Vereeniging, maar ook voor de studenten in het algemeen. Wanneer men bij U langskomt, neemt U de tijd om met iemand te praten, of dit nu een delegatie uit het buitenland is of een student die een probleem heeft met een taak-opdracht.

Daarnaast waarderen we U vooral op het gebied van onderwijs; een van de gebieden waar zowel de Electrotechnische Vereeniging als de Afdeling haar bestaansrecht aan ontleent. Onderwijs is tenslotte datgene wat voor de student van primair belang is. U staat bekend als een goed didacticus, die de stof helder uiteenzet, met veel variatie presenteert en dit met grote inzet doet. Dit blijkt ook uit het grote aantal colleges dat U geeft. U bent iemand die het gedeelte "leraar" in de titel hoogleraar duidelijk naar voren laat komen.

Verder wil ik het symposium "Beeldverwerking" van de Electrotechnische Vereeniging noemen. Dit symposium had zonder de steun van U en de vakgroep waarin U werkt niet tot een dergelijk succes kunnen komen. Maar ook op ons laatste symposium heeft U weer Uw steentje bijgedragen.