Welkom op de website van de Electrotechnische Vereeniging, ook wel bekend als de ETV.
Als je nog geen account hebt dan moet je je registreren.

Sinds de oprichting in 1906 heeft de ETV als voornaamste doel om de belangen van de studenten Elektrotechniek tegenover de universiteit te behartigen. Dit komt onder andere neer op evaluatie van en inspraak in de opleiding; ook biedt de ETV de benodigde boeken voor de opleiding aan.

Dit is echter slechts één van de vele facetten van de ETV. Zo worden er gedurende het hele collegejaar veel activiteiten georganiseerd voor en door studenten. Dit varieert van excursies, lezingen van bedrijven en symposia tot studiereizen, borrels en ledenlunches. Deze activiteiten worden deels georganiseerd door het Bestuur, en deels door de verschillende commissies van de ETV.

Veelal worden deze activiteiten in samenwerking met bedrijven georganiseerd. Bent u geïnteresseerd in een samenwerkingsverband met de ETV, neem dan graag contact op met de Commissaris Extern van het huidige Bestuur.


Nieuws

Aankondiging tweede Algemene Vergadering

Waarde Leden,

 

Het is mij een eer en waar genoegen u de tweede Algemene Vergadering aan te mogen kondigen op maandag 14 december om 11:00 op Zoom!

De Zoomlink zal op de website beschikbaar zijn ter zijner tijd.

 

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de jaar vergadering d.d. 27 oktober
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Installatie Recruitement Days Commissie
 8. Presentatie begroting Recruitement Days Commissie
 9. Installatie Symposium Commissie
 10. Presentatie begroting
 11. Installatie wAkCie
 12. Installatie OneCie
 13. Aandragen Ereleden van Vereeniging
 14. Beleidspresentatie Boekenverkoop
 15. Beleidspresentatie Pianotap
 16. Wat verder ter tafel komt
 17. Rondvraag
 18. Sluiting

 

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Link voor de Eerste Algemene Vergadering

Beste Leden,

 

De zoomlink voor de Eerste Algemene Vergadering is: etv.tudelft.nl/GA-Zoom

 

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de jaar vergadering d.d. 7 en 8 september
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Installatie 24ste Maxwell Commissie
 8. Presentatie begroting 24ste Maxwell Commissie
 9. Presentatie exploitatie van de 61ste Jaarboek commissie
 10. Decharge 61ste Jaarboek Commissie
 11. Herziening ETVoertuig beleid
 12. Financieel beleid presentatie: EESTEC travelling funds
 13. Financieel beleid presentatie: ETV domein
 14. Wat verder ter tafel komt
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

 We koesteren de positieve verwachting jullie daar te zien!

 

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Algemene Vergadering

Waarde leden,

Het is mij een eer en waar genoegen om de eerste Algemene Vergadering aan te kondigen, op 27 oktober om 11:00!

De vergadering zal plaatsvinden via Zoom. De desbetreffende link zal te zijner tijd op de site beschikbaar zijn.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de jaar vergadering d.d. 7 en 8 september
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Installatie 24ste Maxwell Commissie
 8. Presentatie begroting 24ste Maxwell Commissie
 9. Presentatie herbegroting zAkCie
 10. Presentatie exploitatie van de 61ste Jaarboek commissie
 11. Decharge 61ste Jaarboek Commissie
 12. Herziening ETVoertuig beleid
 13. Financieel beleid presentatie: EESTEC travelling funds
 14. Financieel beleid presentatie: ETV domein
 15. Wat verder ter tafel komt
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

 

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Inschrijven fysiek deel Jaarvergadering

Hooggeachte leden,

Zoals jullie misschien weten hebben wij de mogelijkheid om een deel van de jaarvergadering fysiek plaats te laten vinden. Dit zal zijn op dinsdag 8 september van 14:00 tot 16:30, op het grasveld achter de Anthony Fokkerweg 5 (tussen The Fellowship en TNW Zuid). Inschrijven hiervoor is verplicht via de onderstaande link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbiUDFES37_un0BMJPr8OFRu8LYOvPnhx2yy24eSh6kQgaLA/viewform?usp=sf_link

We zien jullie allemaal graag tegemoed om de bestuurswissel mee te maken! Van 16:00 tot 16:30 zal er ook bier geschonken worden. 

Voor het online deel van de Jaarvergadering (maandag om 10:00 en een deel dinsdag om 10:00) is natuurlijk ook iedereen van harte welkom - de link voor het bijwonen van de online jaarvergadering is:

https://tudelft.zoom.us/j/94724488008 

Het 148ste Bestuur en het potentieel 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging zien jullie graag maandag en dinsdag op de online en fysieke jaarvergadering!

 

Met Vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148ste Bestuur

 

 


Quote

Chr*st***ns*: Ik heb geen tostizetapparaat

Archief