Welkom op de website van de Electrotechnische Vereeniging, ook wel bekend als de ETV.
Als je nog geen account hebt dan moet je je registreren.

Sinds de oprichting in 1906 heeft de ETV als voornaamste doel om de belangen van de studenten Elektrotechniek tegenover de universiteit te behartigen. Dit komt onder andere neer op evaluatie van en inspraak in de opleiding; ook biedt de ETV de benodigde boeken voor de opleiding aan.

Dit is echter slechts één van de vele facetten van de ETV. Zo worden er gedurende het hele collegejaar veel activiteiten georganiseerd voor en door studenten. Dit varieert van excursies, lezingen van bedrijven en symposia tot studiereizen, borrels en ledenlunches. Deze activiteiten worden deels georganiseerd door het Bestuur, en deels door de verschillende commissies van de ETV.

Veelal worden deze activiteiten in samenwerking met bedrijven georganiseerd. Bent u geïnteresseerd in een samenwerkingsverband met de ETV, neem dan graag contact op met de Commissaris Extern van het huidige Bestuur.


Nieuws

Algemene Vergadering

Waarde Leden,

 

Woensdag 12 mei om 12:00 is alweer de vierde Algemene Vergadering van het jaar. Het zal een speciale Algemene Vergadering zijn want er zullen nieuwe ereleden van vereeniging worden aangedragen. Daarnaast zullen er weer een aantal commissies worden geïnstalleerd en zullen er weer financiële stukken worden gepresenteerd. De zoomlink is etv.tudelft.nl/AV.

.

 

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 22 februari
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Aandragen nieuwe Ereleden van Vereeniging
 8. Presentatie begroting Rally
 9. Presentatie herbegroting jaarbegroting
 10. Installatie EOW-commissie
 11. Installatie Stunt-commissie
 12. Decharge zAkCie 11
 13. Installatie zAkCie 12
 14. Installatie EvaCie
 15. Mutatie TapCo
 16. Wat verder ter tafel komt
 17. Rondvraag
 18. Sluiting

 

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Algemene Vergadering 22 februari

Waarde Leden,

 

Morgen, 22 februari, zal de derde Algemene Vergadering zijn. De link naar de Zoom is: etv.tudelft.nl/AV

.

De agenda voor morgen is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14 december
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Installatie Jaarboekcommissie
 8. Installatie Rallycommissie
 9. Presentatie plan Lustrum
 10. Presentatie financieel plan Lustrum
 11. Presentatie exploitatie Lustrumweek 1
 12. Presentatie begroting 26 maart
 13. Presentatie halfjaarlijks financieel verslag
 14. Presentatie plan Romeo Delta voorziening door prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau
 15. Symposium teaser
 16. Wat verder ter tafel komt
 17. Rondvraag
 18. Sluiting

 

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Algemene Vergadering

Waarde Leden,

 

Het is mij een eer en waar genoegen u de derde Algemene Vergadering aan te mogen kondigen op maandag 22 februari om 11:00 op Zoom! Eén van onze ereleden komt vertellen over de stichting waar hij mee bezig is om jongeren te enthousiasmeren voor techniek. Er zal gestemd worden of het geld van het Romeo Delta potje hieraan geschonken gaat worden. Daarnaast zullen er een aantal commissies geïnstalleerd worden en financiële stukken worden gepresenteerd.

.

 

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14 december
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Installatie Jaarboekcommissie
 8. Installatie Rallycommissie
 9. Presentatie exploitatie Lustrumweek 1
 10. Presentatie begroting Lustrum
 11. Presentatie halfjaarlijkse financieel verslag
 12. Presentatie plan Romeo Delta voorziening door prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau
 13. Wat verder ter tafel komt
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

 

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Tweede Algemene Vergadering

Waarde Leden,

 

De zoomlink naar de tweede Algemene Vergadering van het jaar is: etv.tudelft.nl/AV.

 

De agenda kan live gevolgd worden via https://etv.tudelft.nl/generalassembly. De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 27 oktober
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Installatie Recruitement Days Commissie
 8. Presentatie begroting Recruitement Days Commissie
 9. Installatie Symposium Commissie
 10. Presentatie begroting Symposium Commissie
 11. Installatie wAkCie
 12. Installatie OneCie
 13. Mutatie KVC
 14. Mutatie HoCo
 15. Mutatie Maxwell Commissie
 16. Presentatie begroting Lustrum Commissie
 17. Financieel Beleids presentatie: Boekenverkoop
 18. Financieel Beleids presentatie: Romeo Delta potje
 19. Beleidspresentatie Pianotap
 20. Wat verder ter tafel komt
 21. Rondvraag
 22. Sluiting

 

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Quote

V*n d*n B***s: Ik zou echt geen goede goudvis zijn. Ik zou alles kwijt zijn.

Archief