Welkom op de vernieuwde website van de Electrotechnische Vereeniging, ook wel bekend als de ETV. Op 27 mei 2016 heeft de website een volledige upgrade gehad. 
Als je een account had op de ETV-site, dan moet je nu opnieuw registreren.

Sinds de oprichting in 1906 heeft de ETV als voornaamste doel om de belangen van de studenten Elektrotechniek tegenover de universiteit te behartigen. Dit komt onder andere neer op evaluatie van en inspraak in de opleiding; ook biedt de ETV de benodigde boeken voor de opleiding aan.

Dit is echter slechts één van de vele facetten van de ETV. Zo worden er gedurende het hele collegejaar veel activiteiten georganiseerd voor en door studenten. Dit varieert van excursies, lezingen van bedrijven en symposia tot studiereizen, borrels en ledenlunches. Deze activiteiten worden deels georganiseerd door het Bestuur, en deels door de verschillende commissies van de ETV.

Veelal worden deze activiteiten in samenwerking met bedrijven georganiseerd. Bent u geïnteresseerd in een samenwerkingsverband met de ETV, neem dan graag contact op met de Commissaris Extern van het huidige Bestuur.

Nieuws

Algemene Vergadering 20 december

De volgende algemene vergadering zal in het Engels gebeuren. Hij vindt plaats in de Snijderszaal om 17:30.

De voorlopige agenda is als volgt:

1. Introduction
2. Approval of agenda
3. Passthrough of pizza list
4. Approval minutes 20th of October and 3rd of November 2016
The minutes can be read in advance on the website, there will be less time to read at the assembly.
5. Announcements
6. Mail
7. Education announcements
8. Proposal ETV pen
9. Installation and budget plan LAN Committee
10. Rebudgeting Study Tour Committee
11. Installation, budget presentation and theme presentation Rally Committee (RaCie)
12. Installation of the Inter-mastertrack Committee (InterCom)
13. Installation, budget presentation and theme presentation ElecTrip
14. Installation and budget presentation of the Recruitmentdays Committee
15. Financial results and discharge of Lustrum Rally Committee
16. Financial results and discharge of Discovery Study Tour
17. Installation of the Yearbook Committee (JaBo)
18. Discharge summer Activities Committee (zAkCie)
19. Installation and presentation winter Activities Committee (wAkCie)
20. Mutation Klushok Committee
21. Mutation of the Education support Committee (OOC)
22. Mutation Female Electrical Engineers (FEE)
23. Mutation Bar Committee
24. Mutation Tap Committee
25. Enrichment of board functions
26. Any other business
27. Survey
28. Closing


Maxwells

De Maxwells staan weer op de site! Benieuwd naar alle interessante stukken en mooie verhalen die in de afgelopen jaren zijn verzameld kijk dan snel op de Maxwellpagina

 


Algemene Vergadering 3 november 2016

Zie hieronder de voorlopige agenda van de algemene vergadering welke plaats zal vinden op donderdag 3 november in de Dijkstrazaal tijdens de pauze.

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 20 oktober 2016
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Begroting Reiscommissie
 8. Verrijking Bestuursfuncties
 9. WVTTK
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Wijziging Voetstappen

Op de Algemene Vergadering van 20 oktober is de tekst van ons Vereenigingslied gewijzigd. Dit gaat om het tweede couplet. 
De nieuwe tekst van het tweede couplet is als volgt:

De faculteit staat aan den top,
daarom zal men hem vaak benijden.
De besten vinden hier hun plaats,
de rest gaat maar naar Leiden.


Quote

**w*n**l: Is een legertent leger dan een lege tent?