Electrotechnische Vereeniging

Nieuws

Waarde Leden,

De zesde Algemene Vergadering van het academische jaar zal op dinsdag 26 maart plaatsvinden vanaf 16:00 in de Snijderzaal. Dit is een speciale AV aangezien deze plaatsvind op de ETVerjaardag! Hier zullen de eerste Leden van Verdienste der ETV worden voorgedragen en geïnstalleerd. Ook zal het 151ste Bestuur Erelid van Bestuur worden. Onze Erevoorzitter, Jan van der Pol, zal ook aanwezig zijn om een praatje te geven.

Er zullen gratis drankjes aanwezig zijn en er wordt ook een eetlijst gedeeld.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen der definitieve agenda
 3. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering 17 januari.
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Extern mededelingen
 8. Financiële mededelingen
 9. Begroting Dies
 10. Begroting ZeilCie
 11. Voordragen van potentiële Leden van Verdienste
 12. Installatie van de eerste Leden van Verdienste
 13. Installatie van het 151ste Bestuur als Ereleden van Bestuur
 14. Wat verder ter tafel komt
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Het belooft een bijzondere vergadering te worden, dus kom vooral! 
Vergeet vooral ook niet om overdag taart te komen halen in de centrale hal.

Met Versterkende groet,

Hein Schröder

President van het 152e der Electrotechnische Vereeniging

Waarde leden,


De vijfde Algemene Vergadering van het academische jaar zal op donderdag 14 maart vanaf 12:30 in de /Pub plaatsvinden. Dit zal een korte AV zijn, waar alleen de Electrip begroting zal worden behandeld.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen der definitieve agenda
 3. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering 14 februari.
 4. Mededelingen
 5. Electrip begroting
 6. Wat verder ter tafel komt
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

We kijken ernaar uit om je hier te zien.

Met Versterkende groet,

Hein Schröder

President van het 152e der Electrotechnische Vereeniging

Waarde leden,


De vierde Algemene Vergadering van het academische jaar zal op woensdag 14 februari vanaf 16:00 in de Studieverzameling plaatsvinden.

Er zullen gratis drankjes aanwezig zijn en er wordt ook een eetlijst gedeeld. Ook zal er illuster entertainment zijn.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen der definitieve agenda
 3. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering 17 januari.
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Begroting Gala
 8. Begroting Rally
 9. Begroting BaCo
 10. Mutatie Rally
 11. Mutatie wAkCie
 12. Mutatie Inclucie
 13. Installatie Electrip
 14. Installatie Dies
 15. Wat verder ter tafel komt
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

We kijken ernaar uit om je hier te zien.

Met Versterkende groet,

Hein Schröder

President van het 152e der Electrotechnische Vereeniging


Waarde leden,


De derde Algemene Vergadering van het academische jaar zal op woensdag 17 januari vanaf 14:00 in de Back/ plaatsvinden.

De tap zal vanaf 17:00 open zijn en voor de aanwezigen zullen er twee gratis drankjes zijn, ook zal er een illustere begroting worden gepresenteerd.

De definitieve agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen der definitieve agenda
 3. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering 18 oktober
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Mutatie TapCo
 8. Mutatie Grote Reis
 9. Mutatie CoCo
 10. Decharge Kobus
 11. Illustere Installatie
 12. Installatie Rally
 13. Installatie Gala
 14. Installatie Kobus
 15. Wat verder ter tafel komt
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

We kijken ernaar uit om je hier te zien.

Met Versterkende groet,

Hein Schröder

President van het 152e der Electrotechnische Vereeniging