Welkom op de website van de Electrotechnische Vereeniging, ook wel bekend als de ETV.
Als je nog geen account hebt dan moet je je registreren.

Sinds de oprichting in 1906 heeft de ETV als voornaamste doel om de belangen van de studenten Elektrotechniek tegenover de universiteit te behartigen. Dit komt onder andere neer op evaluatie van en inspraak in de opleiding; ook biedt de ETV de benodigde boeken voor de opleiding aan.

Dit is echter slechts één van de vele facetten van de ETV. Zo worden er gedurende het hele collegejaar veel activiteiten georganiseerd voor en door studenten. Dit varieert van excursies, lezingen van bedrijven en symposia tot studiereizen, borrels en ledenlunches. Deze activiteiten worden deels georganiseerd door het Bestuur, en deels door de verschillende commissies van de ETV.

Veelal worden deze activiteiten in samenwerking met bedrijven georganiseerd. Bent u geïnteresseerd in een samenwerkingsverband met de ETV, neem dan graag contact op met de Commissaris Extern van het huidige Bestuur.


Nieuws

Inschrijven fysiek deel Jaarvergadering

Hooggeachte leden,

Zoals jullie misschien weten hebben wij de mogelijkheid om een deel van de jaarvergadering fysiek plaats te laten vinden. Dit zal zijn op dinsdag 8 september van 14:00 tot 16:30, op het grasveld achter de Anthony Fokkerweg 5 (tussen The Fellowship en TNW Zuid). Inschrijven hiervoor is verplicht via de onderstaande link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbiUDFES37_un0BMJPr8OFRu8LYOvPnhx2yy24eSh6kQgaLA/viewform?usp=sf_link

We zien jullie allemaal graag tegemoed om de bestuurswissel mee te maken! Van 16:00 tot 16:30 zal er ook bier geschonken worden. 

Voor het online deel van de Jaarvergadering (maandag om 10:00 en een deel dinsdag om 10:00) is natuurlijk ook iedereen van harte welkom - de link voor het bijwonen van de online jaarvergadering is:

https://tudelft.zoom.us/j/94724488008 

Het 148ste Bestuur en het potentieel 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging zien jullie graag maandag en dinsdag op de online en fysieke jaarvergadering!

 

Met Vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148ste Bestuur

 

 


Boek verkoop

Beste Leden,

 

Binnenkort zal het academisch jaar 2020-2021 van start gaan en vanaf dat jaar zal de boekverkoop van de ETV er iets anders uit gaan zien. De boeken zijn vanaf nu niet meer verkrijgbaar aan de ETV balie, maar zullen via een webshop besteld moeten worden. Deze webshop is te vinden via de volgende link: https://etv.itdepartment.nl. Op deze website is ook te vinden welke boeken je precies nodig hebt en deze boeken zullen vervolgens bij je thuis bezorgd worden. 

Mocht je hier vragen over hebben dan kun je uiteraard mailen naar onderwijs-ETV@tudelft.nl.

Met vriendelijke groet,

Joos Vrijdag | Commissaris Onderwijs


Jaarvergadering

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen om de Jaarvergadering aan te kondigen, op 7 en 8 september om 10:00 op Zoom!

De Zoomlink om te vergadering bij te wonen zal te zijner tijd op gepaste wijze worden bekend gemaakt.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de algemene vergadering d.d. 24 juni
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Exploitatie van de 22e Maxwell Commissie
 8. Decharge van de 22e Maxwell Commissie
 9. Exploitatie van de 23e Maxwell Commissie
 10. Decharge van de 23e Maxwell Commissie
 11. Exploitatie van de Recruitment Days 2020 Commissie
 12. Decharge van de Recruitment Days 2020 Commissie
 13. Exploitatie van de Grote Reis Commissie
 14. Decharge van de Grote Reis Commissie
 15. Decharge van de RaCie
 16. Decharge van de wAkCie
 17. Mutatie van de KVC 

De volgende leden worden aangedragen:

 • Willem de Laat
 • Tijs Moree
 1. Presentatie van het financieel jaarverslag 2019/2020 door M. Deutman
 2. Presentatie van de jaarbegroting van 2020.2021 
 3. Presentatie van het onderwijsjaarverslag 2019/2020 door J.A.J.M. Vrijdag
 4. Presentatie van het secretarieel jaarverslag 2019/2020 door P.J. Aanhane
 5. Uittreerede van S. Haggerty, President van het 148e Bestuur
 6. Decharge van het 148e Bestuur en installatie van het 149e Bestuur

  De volgende leden worden aangedragen:

  • Joris van Breukelen -  President
  • Tim Plantfeber  -  Secretaris
  • Vera Paupit  -  Thesaurier
  • Floor Walterbos  -  Commissaris Extern
  • Reinier van der Leer  -  Commissaris Onderwijs en Vice-President
 7. Intreerede door de President van het 149e Bestuur
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 

 

Met vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148e bestuur der Electrotechnische Vereeniging

 


Link Algemene Vergadering

Lieve leden,

 

Hier de link voor de Algemene Vergadering, we beginnen om 11:00! https://tudelft.zoom.us/j/95520834574

 

Met Vastberaden groet,

Shea Haggerty


Quote

V*n d*n B***s: Ik heb ooit gesquashed. Maar toen werd ik moe en heb ik het nooit meer gedaan.

Archief