Welkom op de vernieuwde website van de Electrotechnische Vereeniging, ook wel bekend als de ETV. Op 27 mei 2016 heeft de website een volledige upgrade gehad. 
Als je een account had op de ETV-site, dan moet je nu opnieuw registreren.

Sinds de oprichting in 1906 heeft de ETV als voornaamste doel om de belangen van de studenten Elektrotechniek tegenover de universiteit te behartigen. Dit komt onder andere neer op evaluatie van en inspraak in de opleiding; ook biedt de ETV de benodigde boeken voor de opleiding aan.

Dit is echter slechts één van de vele facetten van de ETV. Zo worden er gedurende het hele collegejaar veel activiteiten georganiseerd voor en door studenten. Dit varieert van excursies, lezingen van bedrijven en symposia tot studiereizen, borrels en ledenlunches. Deze activiteiten worden deels georganiseerd door het Bestuur, en deels door de verschillende commissies van de ETV.

Veelal worden deze activiteiten in samenwerking met bedrijven georganiseerd. Bent u geïnteresseerd in een samenwerkingsverband met de ETV, neem dan graag contact op met de Commissaris Extern van het huidige Bestuur.

Nieuws

EOW-update voor thuisblijvers

Het noodnummer, de adressen waar we verblijven tijdens het Elektro Ontvangst Weekend en de laatste updates zijn te vinden op de EOW-pagina.


Notulen Algemene Vergadering 15 januari 2016

De notulen van de algemene vergadering van 9 december en goedgekeurde notulen van 4 november zijn hier te vinden.


Algemene Vergadering 12 januari 2016

vrijdag 15 januari 11:00
Dijkstrazaal HB 09.150

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Notulen vergadering d.d. 9 december 2015
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Begroting Electrip 2016
 8. Begroting gala
 9. Begroting ouderdag
 10. Installatie Jaarboekcommissie
 11. Mutatie HoCo
 12. Mutatie Symposiumcommissie
 13. Decharge ZakCie
 14. Exploitatie, verslag KVC en decharge Electrip 2014
 15. WVTTK
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

Notulen Algemene Vergadering 9 december 2015

De notulen van de algemene vergadering van 9 december en goedgekeurde notulen van 4 november zijn hier te vinden.


Quote

V*lz*b**r: Wat ben je toch een ontzettende vork op pootjes