Welkom op de vernieuwde website van de Electrotechnische Vereeniging, ook wel bekend als de ETV. Op 27 mei 2016 heeft de website een volledige upgrade gehad. 
Als je een account had op de ETV-site, dan moet je nu opnieuw registreren.

Sinds de oprichting in 1906 heeft de ETV als voornaamste doel om de belangen van de studenten Elektrotechniek tegenover de universiteit te behartigen. Dit komt onder andere neer op evaluatie van en inspraak in de opleiding; ook biedt de ETV de benodigde boeken voor de opleiding aan.

Dit is echter slechts één van de vele facetten van de ETV. Zo worden er gedurende het hele collegejaar veel activiteiten georganiseerd voor en door studenten. Dit varieert van excursies, lezingen van bedrijven en symposia tot studiereizen, borrels en ledenlunches. Deze activiteiten worden deels georganiseerd door het Bestuur, en deels door de verschillende commissies van de ETV.

Veelal worden deze activiteiten in samenwerking met bedrijven georganiseerd. Bent u geïnteresseerd in een samenwerkingsverband met de ETV, neem dan graag contact op met de Commissaris Extern van het huidige Bestuur.


Nieuws

AANKONDIGING JAAR VERGADERING 9 en 10 september

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen u uit te mogen nodigen voor de zevende Jaar Vergadering op 9 en 10 september om 11:00 in de Studieverzameling

De voorlopige agenda is als volgt:

1. Opening
2. Vaststelling der definitieve agenda
3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering d.d. 21 juni 2019
4. Mededelingen
5. Post
6. Onderwijsmededelingen
7. Mutatie Archiefcommissie
8. Mutatie Homepage-commissie
9. Mutatie Locatiecommissie
10. Mutatie Wintersportcommissie
11. Mutatie Computercommissie
12. Exploitatie, verslag KVC & decharge Maxwellcommissie
13. Exploitatie, verslag KVC & decharge Electripcommissie
14. Voorstel tot afschrijving verouderde debiteuren
15. Decharge Winteractiviteitencommissie
16. Exploitatie, verslag KVC & decharge Rallycommissie
17. Financieel Jaarverslag over het boekjaar 2019, door Willem de Laat
18. Begroting voor het boekjaar 2020, door Willem de Laat
19. Mutatie Pianotapcommissie
20. Installatie Maxwellcommissie
21. Mutatie EESTEC LC Delft-bestuur
22. Mutatie Barcommissie
23. Mutatie Kas- en Verificatiecommissie De dame Karen wordt aangedragen als kandidaat.
24. Exploitatie, verslag KVC & decharge 60ste Jaarboekcommissie
25. Exploitatie, verslag KVC & decharge 113de Dies Natalis-commissie
26. Onderwijs Jaarverslag over het jaar 2018/2019, door Charlotte Zwart
27. Secretarieel Jaarverslag over het jaar 2018/2019, door Philip Groet
28. Uittreerede Laurens Vergroesen, President van het 147ste Bestuur

29. Decharge van het 147ste Bestuur en installatie van het 148ste Bestuur der Electrotechnische
Vereeniging
De volgende samenstelling wordt voorgedragen:
Shea Haggerty President
Sam Aanhane Secretaris & Vice-President
Max Deutman Thesaurier
Thomas Pouwels Commissaris Extern
Joos Vrijdag Commissaris Onderwijs & Vice-President


30. Intreerede President van het 148ste Bestuur
31. Wat verder ter tafel komt
32. Rondvraag
33. Sluiting

In verwachting u voldoende te hebben geinformeerd verblijf ik.

Laurens Vergroesen

President van het 147e bestuur der Electrotechnische Vereeniging

 


Aankondiging Algemene Vergadering 21 juni

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen u uit te mogen nodigen voor de zevende Algemene Vergadering op 21 juni om 11:00 in de Snijderzaal

De voorlopige agenda is als volgt:

1. Opening
2. Vaststelling der definitieve agenda
3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering d.d. 6 juni 2019
4. Mededelingen
5. Post
6. Onderwijsmededelingen
7. Exploitatie, verslag KVC en decharge Recruitment Days
8. Exploitatie, verslag KVC en decharge EESTEC commissie
9. Exploitatie, verslag KVC en decharge Electrip
10. Begroting Promo Reis 
11. Installatie Reis Commissie
12. Wat verder ter tafel komt
13. Rondvraag
14. Sluiting

In verwachting u voldoende te hebben geinformeerd verblijf ik.

Laurens Vergroesen

President van het 147e bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Aankondiging Algemene Vergadering 6 juni

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen u uit te mogen nodigen voor de zevende Algemene Vergadering op 6 juni om 12:00 in de Snijderzaal

De voorlopige agenda is als volgt:

1. Opening
2. Vaststelling der definitieve agenda
3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering d.d. 21 mei 2019
4. Mededelingen
5. Post
6. Onderwijsmededelingen
7. Begroting EOW Commissie
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag
10. Sluiting

In verwachting u voldoende te hebben geinformeerd verblijf ik.

Laurens Vergroesen

President van het 147e bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Aankondiging Algemene Vergadering 21 mei

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen u uit te mogen nodigen voor de zesde Algemene Vergadering op 21 mei om 17:30 in de Snijderzaal

De voorlopige agenda is als volgt:

1. Opening
2. Vaststelling der definitieve agenda
3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering d.d. 2 april 2019
4. Mededelingen
5. Post
6. Onderwijsmededelingen
7. Exlpoitatie, verslag KVC en decharge EOW Commissie 36
8. Installatie en begroting EOW Commissie 37
9. Exploitatie, verslag KVC en decharge Reis Commissie
10. Exploitatie, verslag KVC en decharge Electrip Commissie
11. Exploitatie, verslag KVC en decharge WeeCo
12. Exploitatie, verslag KVC EESTEC en decharge Commissie
13. Installatie Reis Commissie
14. Decharge wAkCie
15. Installatie zAkCie
16. Compensatie voor Bestuur n.a.v. nieuwe verdeling RAS-maanden
17. Begroting ETVoertuig
18. Wat verder ter tafel komt
19. Rondvraag
20. Sluiting

In verwachting u voldoende te hebben geinformeerd verblijf ik.

Laurens Vergroesen

President van het 147e bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Quote

D* R**k: Van wafertable naar wedstrijdtafel!

Archief