Welkom op de website van de Electrotechnische Vereeniging, ook wel bekend als de ETV.
Als je nog geen account hebt dan moet je je registreren.

Sinds de oprichting in 1906 heeft de ETV als voornaamste doel om de belangen van de studenten Elektrotechniek tegenover de universiteit te behartigen. Dit komt onder andere neer op evaluatie van en inspraak in de opleiding; ook biedt de ETV de benodigde boeken voor de opleiding aan.

Dit is echter slechts één van de vele facetten van de ETV. Zo worden er gedurende het hele collegejaar veel activiteiten georganiseerd voor en door studenten. Dit varieert van excursies, lezingen van bedrijven en symposia tot studiereizen, borrels en ledenlunches. Deze activiteiten worden deels georganiseerd door het Bestuur, en deels door de verschillende commissies van de ETV.

Veelal worden deze activiteiten in samenwerking met bedrijven georganiseerd. Bent u geïnteresseerd in een samenwerkingsverband met de ETV, neem dan graag contact op met de Commissaris Extern van het huidige Bestuur.


Nieuws

Link Algemene Vergadering

Lieve leden,

 

Hier de link voor de Algemene Vergadering, we beginnen om 11:00! https://tudelft.zoom.us/j/95520834574

 

Met Vastberaden groet,

Shea Haggerty


Algemene Vergadering

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen om de 7e Algemene Vergadering aan te kondigen, op 24 juni om 11:00 op Zoom!

De Zoomlink om te vergadering bij te wonen zal te zijner tijd op gepaste wijze worden bekend gemaakt.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de algemene vergadering d.d. 13 mei
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Presenteren driekwartjaarlijks financieel verslag
 8. Presenteren plan aanschaf filmcamera en begroting
 9. Presenteren van de begroting van de 38ste EOW Commissie
 10. Presentatie van het Lustrum Thema
 11. Presentateren van de begroting van de Lustrum Commissie
 12. Wat verder ter tafel komt
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

 

Met vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148e bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Halfjaarlijks verslag inzien

Geachte Leden,

Normaliter gezien zou het half jaarlijks door mij gepresenteerd worden op een AV, echter is dit door de huidige Corona maatregelen niet even makkelijk. Mocht je interesse hebben om dit half jaarlijks verslag toch in te zien, stuur mij dan een mailtje op thesaurier-etv@tudelft.nl. U zult dan een kopie ontvangen (met watermerk van uw naam).

In de veronderstelling u voldoende geïnformeerd te hebben verblijf ik,


Max Deutman

Thesaurier van het 148e Bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Aankondiging 6e Algemene Vergadering

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen om de 6e Algemene Vergadering aan te kondigen, op 13 mei om 11:00 op Zoom!

De Zoomlink om te vergadering bij te wonen zal te zijner tijd op gepaste wijze worden bekend gemaakt.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de algemene vergadering d.d. 21 januari en d.d. 26 maart
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Presenteren begroting bestuursdassen
 8. Presenteren exploitatie 60ste JaBo Commissie
 9. Decharge 60ste JaBo Commissie
 10. Presentatie exploitatie 113e Dies Commissie
 11. Decharge 113e Dies Commissie
 12. Presentatie exploitatie 37ste EOW Commissie
 13. Decharge 37ste EOW Commissie
 14. Presentatie exploitatie Stunt Commissie
 15. Decharge Stunt Commissie
 16. Presentatie exploitatie RaCie 2019
 17. Decharge RaCie 2019
 18. Installatie RaCie 2020
 19. Installatie zAkCie
 20. Installatie EOW 38
 21. Decharge FeeCie
 22. Installatie Lustrum Commissie
 23. Wat verder ter tafel komt
 24. Rondvraag
 25. Sluiting

Ik koester de positieve verwachting dat ik iedereen zo voldoende heb geinformeerd.

Met vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148e bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Quote

F**b*ck: Het is geen bug, het is een feature

Archief