Welkom op de website van de Electrotechnische Vereeniging, ook wel bekend als de ETV.
Als je nog geen account hebt dan moet je je registreren.

Sinds de oprichting in 1906 heeft de ETV als voornaamste doel om de belangen van de studenten Elektrotechniek tegenover de universiteit te behartigen. Dit komt onder andere neer op evaluatie van en inspraak in de opleiding; ook biedt de ETV de benodigde boeken voor de opleiding aan.

Dit is echter slechts één van de vele facetten van de ETV. Zo worden er gedurende het hele collegejaar veel activiteiten georganiseerd voor en door studenten. Dit varieert van excursies, lezingen van bedrijven en symposia tot studiereizen, borrels en ledenlunches. Deze activiteiten worden deels georganiseerd door het Bestuur, en deels door de verschillende commissies van de ETV.

Veelal worden deze activiteiten in samenwerking met bedrijven georganiseerd. Bent u geïnteresseerd in een samenwerkingsverband met de ETV, neem dan graag contact op met de Commissaris Extern van het huidige Bestuur.


Nieuws

Aankondiging derde Algemene Vergadering

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen om de 3e Algemene Vergadering aan te kondigen, op 19 december om 11:00 in de Studieverzameling.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering van 8 oktober
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Installatie Electrip
 8. Installatie Rally
 9. Presenteren begroting Recruitment Days 2020
 10. Presenteren begroting ETVoertuig
 11. Wat verder ter tafel komt
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Ik hoop iedereen zo voldoende te hebben geinformeerd.

Met vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148e bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Aankondiging tweede Algemene Vergadering

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen om de 2e Algemene Vergadering aan te kondigen, op 31 oktober om 12:00 in de /Pub.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering van 1 oktober
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. NRC Handelsblad versus Volkskrant discussie
 8. Begroting Maxwell presenteren
 9. Voorstel verandering in jaarbegroting 2019/2020
 10. ETVoertuig beleid en begroting presenteren
 11. Installatie FeeCie
 12. Installatie WakCie
 13. Recruitment Days 2019 decharcheren
 14. Recruitment Days 2020 installeren
 15. Wat verder ter tafel komt
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

Ik hoop iedereen zo voldoende te hebben geinformeerd.

Met vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148e bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Wijziging datum Algemene Vergadering

Geachte leden,

De datum van de Algemene Vergadering is gewijzigd naar dinsdag 8 oktober om 11:00 in de /Pub!

De geplande AV van 1 oktober zal dus niet doorgaan.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren notulen Jaarvergadering d.d. 9 en 10 september 2019
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. ETVoertuig beleid
 8. Reis informatie en presentatie Grote Reis begroting
 9. Maxwell installatie 
 10. Installatie dame Charlotte in OOC
 11. Krant discussie (NRC Handelsblad vs. Volkskrant)
 12. Mutatie Recruitment Days commissie
 13. Electrip decharcheren
 14. Wat verder ter tafel komt
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

 

Ik hoop iedereen zo voldoende te hebben geinformeerd.

Met vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148e bestuur der Electrotechnische Vereeniging


AANKONDIGING JAAR VERGADERING 9 en 10 september

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen u uit te mogen nodigen voor de Jaar Vergadering op 9 en 10 september om 11:00 in de Studieverzameling

De voorlopige agenda is als volgt:

1. Opening
2. Vaststelling der definitieve agenda
3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering d.d. 21 juni 2019
4. Mededelingen
5. Post
6. Onderwijsmededelingen
7. Mutatie Archiefcommissie
8. Mutatie Homepage-commissie
9. Mutatie Locatiecommissie
10. Mutatie Wintersportcommissie
11. Mutatie Computercommissie
12. Exploitatie, verslag KVC & decharge Maxwellcommissie
13. Exploitatie, verslag KVC & decharge Electripcommissie
14. Voorstel tot afschrijving verouderde debiteuren
15. Decharge Winteractiviteitencommissie
16. Exploitatie, verslag KVC & decharge Rallycommissie
17. Financieel Jaarverslag over het boekjaar 2019, door Willem de Laat
18. Begroting voor het boekjaar 2020, door Willem de Laat
19. Mutatie Pianotapcommissie
20. Installatie Maxwellcommissie
21. Mutatie EESTEC LC Delft-bestuur
22. Mutatie Barcommissie
23. Mutatie Kas- en Verificatiecommissie De dame Karen wordt aangedragen als kandidaat.
24. Exploitatie, verslag KVC & decharge 60ste Jaarboekcommissie
25. Exploitatie, verslag KVC & decharge 113de Dies Natalis-commissie
26. Onderwijs Jaarverslag over het jaar 2018/2019, door Charlotte Zwart
27. Secretarieel Jaarverslag over het jaar 2018/2019, door Philip Groet
28. Uittreerede Laurens Vergroesen, President van het 147ste Bestuur

29. Decharge van het 147ste Bestuur en installatie van het 148ste Bestuur der Electrotechnische
Vereeniging
De volgende samenstelling wordt voorgedragen:
Shea Haggerty President
Sam Aanhane Secretaris
Max Deutman Thesaurier
Thomas Pouwels Commissaris Extern
Joos Vrijdag Commissaris Onderwijs & Vice-President


30. Intreerede President van het 148ste Bestuur
31. Wat verder ter tafel komt
32. Rondvraag
33. Sluiting

In verwachting u voldoende te hebben geinformeerd verblijf ik.

Laurens Vergroesen

President van het 147e bestuur der Electrotechnische Vereeniging

 


Quote

T**n*ss*: Wat gaan jullie in het klushok doen?
J*sp*rs: Even een Jaarboek klussen!

Archief