Welkom op de vernieuwde website van de Electrotechnische Vereeniging, ook wel bekend als de ETV. Op 27 mei 2016 heeft de website een volledige upgrade gehad. 
Als je een account had op de ETV-site, dan moet je nu opnieuw registreren.

Sinds de oprichting in 1906 heeft de ETV als voornaamste doel om de belangen van de studenten Elektrotechniek tegenover de universiteit te behartigen. Dit komt onder andere neer op evaluatie van en inspraak in de opleiding; ook biedt de ETV de benodigde boeken voor de opleiding aan.

Dit is echter slechts één van de vele facetten van de ETV. Zo worden er gedurende het hele collegejaar veel activiteiten georganiseerd voor en door studenten. Dit varieert van excursies, lezingen van bedrijven en symposia tot studiereizen, borrels en ledenlunches. Deze activiteiten worden deels georganiseerd door het Bestuur, en deels door de verschillende commissies van de ETV.

Veelal worden deze activiteiten in samenwerking met bedrijven georganiseerd. Bent u geïnteresseerd in een samenwerkingsverband met de ETV, neem dan graag contact op met de Commissaris Extern van het huidige Bestuur.


Nieuws

Aankondiging Jaarvergadering 10 en 11 september

Geachte leden,

Het is mij een eer en een waar genoegen om u mede te delen dat de zesde Algemene Vergadering, de Jaarvergadering, van het 146ste Bestuur zal plaatsvinden op maandag 10 en dinsdag 11 september. De vergadering zal om 11.00 uur aanvangen in de Studieverzameling. 

De voorlopige agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Vaststelling der definitieve agenda
3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering d.d. 7 juni 2018
4. Mededelingen
5. Post
6. Onderwijsmededelingen
7. Mutatie Archiefcommissie
8. Mutatie Homepage-commissie
9. Mutatie Locatiecommissie
10. Mutatie Wintersportcommissie
11. Mutatie Computercommissie
12. Exploitatie, verslag KVC & decharge Maxwellcommissie
13. Exploitatie, verslag KVC & decharge Electripcommissie
14. Mutatie Langetermijnvisie-commissie
15. Decharge Winteractiviteitencommissie
16. Exploitatie, verslag KVC & decharge Rallycommissie
17. Financieel Jaarverslag over het boekjaar 2018, door W.A. Kayser
18. Begroting voor het boekjaar 2019, door W.A. Kayser
19. Decharge Evaluatiecommissie 1
20. Decharge Evaluatiecommissie 2
21. Decharge Inter-mastertrackcommissie
22. Installatie Weekendcommissie
23. Mutatie Pianotapcommissie
24. Installatie Maxwellcommissie
25. Installatie Reiscommissie 2019
26. Mutatie EESTEC LC Delft-bestuur
27. Presentatie privacybeleid der Electrotechnische Vereeniging
28. Herbegroting Zeilweekendcommissie
29. Mutatie Kas- en Verificatiecommissie
De heer Varkevisser wordt aangedragen als kandidaat.
30. Exploitatie, verslag KVC & decharge EESTEC-commissie
31. Exploitatie, verslag KVC & decharge 59ste Jaarboekcommissie
32. Exploitatie, verslag KVC & decharge 112de Dies Natalis-commissie
33. Exploitatie, verslag KVC & decharge Symposiumcommissie
34. Onderwijs Jaarverslag over het jaar 2017/2018, door T.H.M. Roos
35. Secretarieel Jaarverslag over het jaar 2017/2018, door T. Moree
36. Uittreerede A.W.G. Hunter, President van het 146ste Bestuur
37. Decharge van het 146ste Bestuur en installatie van het 147ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging

De volgende samenstelling wordt voorgedragen:
Laurens Vergroesen - President
Philip Groet - Secretaris & Vice-President

Willem de Laat - Thesaurier
Franck Kerkhof - Commissaris Extern
Lotte Zwart - Commissaris Onderwijs

38. Intreerede President van het 147ste Bestuur
39. Wat verder ter tafel komt
40. Rondvraag
41. Sluiting

Ik verwacht u allen in grote getalen te mogen ontvangen.

Met Evenwichtige groet,
Namens het 146ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,

William Hunter
President


Aankondiging Bestuurskandidaten

Geachte leden,

Het 146ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging stelt de volgende personen voor als kandidaten voor het 147ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging.

Laurens Vergroesen - President
Philip Groet - Secretaris & Vice-President
Willem de Laat - Thesaurier
Franck Kerkhof - Commissaris Extern
Lotte Zwart - Commissaris Onderwijs

Er kunnen tot woensdag 11 juli tegenkandidaten ingediend worden bij de Secretaris, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 2 van de Statuten.

William Hunter
President der Electrotechnische Vereeniging


Aankondiging Algemene Vergadering 7 juni

Geachte leden,

Het is mij een eer en een waar genoegen om u mede te delen dat de vijfde Algemene Vergadering van het 146ste Bestuur zal plaatsvinden op donderdag 7 juni. De vergadering zal om 12.00 uur aanvangen in de Studieverzameling.

De voorlopige agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Vaststelling der definitieve agenda
3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering d.d. 1 mei 2018
4. Mededelingen
5. Post
6. Onderwijsmededelingen
7. Voorstel Kas- en Verificatiecommissie
8. Installatie Zomeractiviteitencommissie
9. Begroting 36ste EOW-commissie
10. Begroting Zeilweekendcommissie
11. Exploitatie, verslag KVC & decharge Recruitment Days-commissie
12. Mutatie Barcommissie
13. Wat verder ter tafel komt
14. Rondvraag
15. Sluiting

Ik verwacht u allen in grote getalen te mogen ontvangen.

Met Evenwichtige groet,
Namens het 146ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,

William Hunter
President


AV verzet naar 1 mei

Beste leden,

De Algemene Vergadering die op 24 april gepland stond, zal niet doorgaan. Zij heeft een nieuwe datum gekregen, een week later op dinsdag 1 mei. De aanvangstijd is 12.00 uur; de locatie is ongewijzigd.


Quote

*lb*yr*k: C*sc, wil jij een ritje maken in een auto waar je achteraf hoort hoe je gereden hebt?
V*n D**k: Klinkt als een ritje met je moeder.