Welkom op de website van de Electrotechnische Vereeniging, ook wel bekend als de ETV.
Als je nog geen account hebt dan moet je je registreren.

Sinds de oprichting in 1906 heeft de ETV als voornaamste doel om de belangen van de studenten Elektrotechniek tegenover de universiteit te behartigen. Dit komt onder andere neer op evaluatie van en inspraak in de opleiding; ook biedt de ETV de benodigde boeken voor de opleiding aan.

Dit is echter slechts één van de vele facetten van de ETV. Zo worden er gedurende het hele collegejaar veel activiteiten georganiseerd voor en door studenten. Dit varieert van excursies, lezingen van bedrijven en symposia tot studiereizen, borrels en ledenlunches. Deze activiteiten worden deels georganiseerd door het Bestuur, en deels door de verschillende commissies van de ETV.

Veelal worden deze activiteiten in samenwerking met bedrijven georganiseerd. Bent u geïnteresseerd in een samenwerkingsverband met de ETV, neem dan graag contact op met de Commissaris Extern van het huidige Bestuur.


Nieuws

Algemene Vergadering 21 juni

Waarde Leden,

 

De agenda voor de Algemene vergadering is als volgt:

.

 

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 12 mei
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Aandragen Ereleden van Vereeniging
 8. Presentatie begroting 39ste Elektro Ontvangstweekend
 9. Presentatie exploitatie 38ste Elektro Ontvangstweekend
 10. Decharge 38ste Elektro Ontvangstweekend
 11. Presentatie begroting juridisch adviseur
 12. Mutatie Lustrumcommissie
 13. Decharge OneCie
 14. Decharge wAkCie
 15. Mutatie Symposiumcommissie
 16. Wat verder ter tafel komt
 17. Rondvraag
 18. Sluiting

 

De live agenda en de Zoomlink staan op: https://etv.tudelft.nl/generalassembly

 

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Algemene Vergadering

Waarde Leden,

 

Het is mij een eer en waar genoegen de laatste Algemene Vergadering van het jaar aan te mogen kondigen. De AV is op 21 juni om 12:00 en zal via Zoom zijn. De voorlopige agenda is als volgt:

.

 

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 12 mei
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Aandragen Ereleden van Vereeniging
 8. Presentatie begroting 39ste Elektro Ontvangstweekend
 9. Presentatie exploitatie 38ste Elektro Ontvangstweekend
 10. Decharge 38ste Elektro Ontvangstweekend
 11. Presentatie begroting notariskosten
 12. Mutatie Symposiumcommissie
 13. Wat verder ter tafel komt
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

 

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Algemene Vergadering 12 mei

Waarde Leden,

 

Hierbij de agenda voor de vierde Algemene Vergadering van morgen. De AV zal beginnen om 12:00 en de zoomlink is https://etv.tudelft.nl/generalassembly.

.

 

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 22 februari
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Herbergroting ETVoertuig prijs per km
 8. Presentatie begroting Rally
 9. Presentatie herbegroting jaarbegroting
 10. Installatie EOW-commissie
 11. Installatie Stunt-commissie
 12. Decharge zAkCie 11
 13. Installatie zAkCie 12
 14. Installatie EvaCie
 15. Mutatie TapCo
 16. Wat verder ter tafel komt
 17. Rondvraag
 18. Sluiting

 

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Algemene Vergadering

Waarde Leden,

 

Woensdag 12 mei om 12:00 is alweer de vierde Algemene Vergadering van het jaar. Het zal een speciale Algemene Vergadering zijn want er zullen nieuwe ereleden van vereeniging worden aangedragen. Daarnaast zullen er weer een aantal commissies worden geïnstalleerd en zullen er weer financiële stukken worden gepresenteerd. De zoomlink is etv.tudelft.nl/AV.

.

 

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 22 februari
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Aandragen nieuwe Ereleden van Vereeniging
 8. Presentatie begroting Rally
 9. Presentatie herbegroting jaarbegroting
 10. Installatie EOW-commissie
 11. Installatie Stunt-commissie
 12. Decharge zAkCie 11
 13. Installatie zAkCie 12
 14. Installatie EvaCie
 15. Mutatie TapCo
 16. Wat verder ter tafel komt
 17. Rondvraag
 18. Sluiting

 

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Quote

K*pp*ll*: Hoe hard rijden we eigenlijk?
K*rkh*f: Geen idee, waar kan ik dat zien?

Archief