Welkom op de website van de Electrotechnische Vereeniging, ook wel bekend als de ETV.
Als je nog geen account hebt dan moet je je registreren.

Sinds de oprichting in 1906 heeft de ETV als voornaamste doel om de belangen van de studenten Elektrotechniek tegenover de universiteit te behartigen. Dit komt onder andere neer op evaluatie van en inspraak in de opleiding; ook biedt de ETV de benodigde boeken voor de opleiding aan.

Dit is echter slechts één van de vele facetten van de ETV. Zo worden er gedurende het hele collegejaar veel activiteiten georganiseerd voor en door studenten. Dit varieert van excursies, lezingen van bedrijven en symposia tot studiereizen, borrels en ledenlunches. Deze activiteiten worden deels georganiseerd door het Bestuur, en deels door de verschillende commissies van de ETV.

Veelal worden deze activiteiten in samenwerking met bedrijven georganiseerd. Bent u geïnteresseerd in een samenwerkingsverband met de ETV, neem dan graag contact op met de Commissaris Extern van het huidige Bestuur.


Nieuws

Algemene Vergadering

Waarde leden,

Hierbij de agenda voor de Algemene Vergadering van 23 november.

De locatie van de vergadering is online en begint om 15:00

.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 21 oktober
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Jaarbegroting Boeken
 8. Begroting Lustrum
 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------
 10. Maxwell Installatie
 11. FeeCie Installatie
 12. wAkCie Installatie
 13. Archief Mutatie
 14. Barkeepers Mutatie
 15. Wat verder ter tafel komt
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

 

Met Vergrotende groet,

Mark Imhof

President van het 150ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Algemene Vergadering

Waarde leden,

Hierbij de definitieve agenda voor de Algemene Vergadering van vanmiddag,  om 16:00 uur in de Backslash (Ruimte naast de /Pub).

Bij deze AV zal gebruikt worden gemaakt van de streep, het eerste biertje trakteren wij, als jullie daarna nog dorst hebben kunnen jullie zelf nog steeds bier halen vanuit de /Pub.

De Agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de jaar vergadering d.d. 6 en 7 september
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Gala presentatie
 8. Begroting Gala
 9. DelftSEA lustrum begroting
 10. --------------------------------------------------------------------------------------------------
 11. Kobus Decharge
 12. Kobus Installatie
 13. Gala Mutatie
 14. Barkeepers Mutatie
 15. HoCo Mutatie
 16. Klushok Mutatie
 17. Archief Mutatie
 18. Wat verder ter tafel komt
 19. Rondvraag
 20. Sluiting

 

Met Vergrotende groet,

Mark Imhof

President van het 150ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Agenda Jaarvergadering

Waarde Leden,

Morgen begint de Jaarvergadering van de Electrotechnische Vereeniging. Mocht je aanwezig willen zijn op de tweede dag, dan kun je je inschrijven via de volgende link: https://etv.tudelft.nl/jaarvergadering. De uiteindelijke agenda is als volgt:

.

  Maandag (vanaf 11:00):
 1. Opening
 2. Vaststellen der definitieve agenda
 3. Goedkeuren notulen d.d. 24 juni
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Installatie Ereleden van Bestuur
 8. Financieel Jaarverslag over het jaar 2020/2021, door V. Pauptit
 9. Begroting voor het jaar 2021/2022, door N.J. van Duivendijk
 10. Installatie Galacommissie
 11. Mutatie Klushokcommissie
 12. Mutatie KVC
 13. Mutatie OOC
 14. Mutatie EvaCie
 15. Decharge WiSpo 2019
 16. Installatie WiSpo 2022
 17. Mutatie LoCo
 18. Mutatie Symposium committee
 19. Mutatie Archiefcommissie
 20. Dinsdag (vanaf 11:00):
 21. Exploitatie Lustrum
 22. Begroting Lustrum
 23. Onderwijs Jaarverslag over het jaar 2020/2021, door R.C. van der Leer
 24. Secretarieel Jaarverslag over het jaar 2020/2021, door T.B. Plantfeber
 25. Uittreerede J.J. van Breukelen, President van het 149ste
 26. Bestuur
 27. Decharge van het 149ste Bestuur en installatie van het 150ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging
 28. Het Potentieel Bestuur bestaat uit:

  • Mark Imhof -  President
  • Maarten Groen  -  Secretaris
  • Niels van Duivendijk -  Thesaurier
  • Evelien de Wolff  -  Commissaris Extern
  • Jorrit van Drie  -  Commissaris Onderwijs
  • Maxim Mazurovs  -  Commissaris Carriere en Vice-President

 29. Intreerede President van het 150ste
 30. Bestuur
 31. WVTTK
 32. Rondvraag
 33. Sluiting

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Agenda Jaarvergadering 6 en 7 september

Waarde Leden,

Volgende week, 6 en 7 september, de Jaarvergadering van dit jaar plaatsvinden vanaf 11:00. Op beide dagen zal de vergadering zijn in de /Pub. De voorlopige agenda is als volgt:

.

 1. Opening
 2. Vaststellen der definitieve agenda
 3. Goedkeuren notulen d.d. 24 juni
 4. Mededelingen
 5. Onderwijsmededelingen
 6. Installatie Ereleden van Bestuur
 7. Financieel Jaarverslag over het jaar 2020/2021, door V. Pauptit
 8. Begroting voor het jaar 2021/2022, door N.J. van Duivendijk
 9. Installatie Galacommissie
 10. Mutatie OOC
 11. Exploitatie Lustrum
 12. Begroting Lustrum
 13. Onderwijs Jaarverslag over het jaar 2020/2021, door R.C. van der Leer
 14. Secretarieel Jaarverslag over het jaar 2020/2021, door T.B. Plantfeber
 15. Uittreerede J.J. van Breukelen, President van het 149ste
 16. Bestuur
 17. Decharge van het 149ste Bestuur en installatie van het 150ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging
 18. Het Potentieel Bestuur bestaat uit:

  • Mark Imhof -  President
  • Maarten Groen  -  Secretaris
  • Niels van Duivendijk -  Thesaurier
  • Evelien de Wolff  -  Commissaris Extern
  • Jorrit van Drie  -  Commissaris Onderwijs
  • Maxim Mazurovs  -  Commissaris Carriere en Vice-President

 19. Intreerede President van het 150ste
 20. Bestuur
 21. WVTTK
 22. Rondvraag
 23. Sluiting

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Quote

J*d*th: Wat is er mis met elanden?
V*n d*n B***s: Niks, je moet ze alleen geen geld geven als ze daar om vragen.

Archief