Welkom op de vernieuwde website van de Electrotechnische Vereeniging, ook wel bekend als de ETV. Op 27 mei 2016 heeft de website een volledige upgrade gehad. 
Als je een account had op de ETV-site, dan moet je nu opnieuw registreren.

Sinds de oprichting in 1906 heeft de ETV als voornaamste doel om de belangen van de studenten Elektrotechniek tegenover de universiteit te behartigen. Dit komt onder andere neer op evaluatie van en inspraak in de opleiding; ook biedt de ETV de benodigde boeken voor de opleiding aan.

Dit is echter slechts één van de vele facetten van de ETV. Zo worden er gedurende het hele collegejaar veel activiteiten georganiseerd voor en door studenten. Dit varieert van excursies, lezingen van bedrijven en symposia tot studiereizen, borrels en ledenlunches. Deze activiteiten worden deels georganiseerd door het Bestuur, en deels door de verschillende commissies van de ETV.

Veelal worden deze activiteiten in samenwerking met bedrijven georganiseerd. Bent u geïnteresseerd in een samenwerkingsverband met de ETV, neem dan graag contact op met de Commissaris Extern van het huidige Bestuur.


Nieuws

Aankondiging Algemene Vergadering op 9 januari

Geachte leden,

Het is mij een eer en een waar genoegen om u mede te delen dat de tweede Algemene Vergadering van het 146ste Bestuur zal plaatsvinden op dinsdag 9 januari om 18.00 uur. De vergadering zal gehouden worden in de Snijderszaal van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica.

De voorlopige agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Vaststelling der definitieve agenda
3. Goedkeuren notulen AV d.d. 14 november 2017
4. Mededelingen
5. Post
6. Onderwijsmededelingen
7. Exploitatie, verslag KVC & decharge 35ste EOW-commissie 
8. Installatie 59ste Jaarboekcommissie (JaBo)
9. Installatie & begroting Recruitment Days-commissie 
10. Herbegroting boekjaar 2018
11. Installatie & begroting ElecTrip-commissie
12. Installatie Rallycommissie
13. Installatie 112de Dies Natalis-commissie
14. Exploitatie, verslag KVC & decharge Weekendcommissie (WeeCo)
15. Mutatie Homepagecommissie (HoCo)
16. Mutatie Barcommissie (BarCo)
17. Mutatie Locatiecommissie (LoCo)
18. Begroting EESTEC-commissie
19. Voorstel Computercommissie (CoCo)
20. Decharge Zomeractiviteitencommissie (zAkCie)
21. Wat verder ter tafel komt
22. Rondvraag
23. Sluiting

Ik verwacht u allen in grote getalen te mogen ontvangen.

Met Evenwichtige groet,
Namens het 146ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,

William Hunter
President


Aankondiging Algemene Vergadering op 14 november

De volgende algemene vergadering zal plaatsvinden in de Snijderszaal op 14 november om 18:00 uur. De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Vaststellen der definitieve agenda
3. Goedkeuren notulen JV d.d. 11 & 12 September 2017
4. Mededelingen
5. Post
6. Onderwijsmededelingen
7. Mutatie Evaluatiecommissie 1 (EvaCie 1)
8. Mutatie Evaluatiecommissie 2 (EvaCie 2)
9. Decharge Illuster Genootschap der Pedellen (PeCo)
10. Decharge Feestcommissie (FeeCie)
11. Begroting Maxwellcommissie
12. Voorstel Klushokcommissie
13. Installatie Winteractiviteitencommissie (wAkCie)
14. Installatie Symposiumcommissie
15. Mutatie EESTEC-commissie
16. Mutatie Klushokcommissie
17. Mutatie Onderwijs Overleg Commissie (OOC)
18. Mutatie Archiefcommissie
19. Mutatie Female Electrical Engineers (FEE)
20. Mutatie Barcommissie (BarCo)
21. Wat verder ter tafel komt
22. Rondvraag
23. Sluiting


Bekendmaking 146ste Bestuur

Geachte leden,

Op dinsdag 12 september heeft het 146ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging zich als volgt geconstitueerd:

William Hunter: President
Tijs Moree: Secretaris
Wouter Kayser: Thesaurier
Karen van der Werff: Commissaris Extern
Thomas Roos: Commissaris Onderwijs & Vice-President


Aankondiging Jaarvergadering 11 en 12 september

The next annual assembly will take place in the Studieverzameling on the 11th and 12th of September. The agenda is as follows:

Agenda for Monday (with approximate start of item):
1. Opening 10:30
2. Approval of agenda 10:31
3. Approval minutes 15th of June 2017 10:34
4. Announcements 10:41
5. Mail 10:50
6. Education announcements 10:51
7. Presentation serverplan Computer Committee (CoCo) 11:00
8. Mutation Computer Committee (CoCo) 11:20
9. Mutation Homepage Committee (HoCo) 11:27
10. Mutation Location Committee (LoCo) 11:35
11. Mutation Wintersport Committee 11:42
12. Mutation Long Term Vision Committee (ViCie) 11:50
13. Mutation Archive Committee 11:57
— break from 12:10 till 12:30 —
14. Financial report of financial year 2016/2017 12:30
15. Budget presentation of financial year 2017/2018 13:10
16. Suspension of the meeting 14:00

Agenda for Tuesday:
1. Reopening 11:00
2. Announcements 11:01
3. Mutation Bar Committee (BarCo) 11:07
4. Budget Presentation of the Weekend Committee 11:15
5. Presentation Financial Results and Discharge Dies Committee 11:35
— break from 12:10 till 12:45 —
6. Proposal addition article ’chapters’ (disputen) in the RoP (HR) 12:45
The proposed new article is available in the board room. This agenda point will be discussed in
Dutch.
7. Presentation Financial Results and Discharge Maxwell Committee 13:05
8. Installation of the Maxwell Committee 13:25
9. Mutation EESTEC Committee 13:35
10. Mutation EESTEC LC Delft Board 13:45
11. Mutation Financial Advisory Board (KVC) 13:55
12. Mutation The Illustrious Society of Bedels (PeCo) 14:05
13. Annual education report from the Commissioner of Education 14:15
14. Annual report from the Secretary 14:30
15. Valedictory P.C. van den Heuvel, President of the 145th Board 15:00
16. Discharge of the 145th Board and installation of the 146th Board 15:15
The next composition will be proposed: William Hunter (President), Tijs Moree (Secretary), Wouter Kayser (Treasurer), Karen van der Werff (Commissioner of External Affairs), Thomas Roos
(Commissioner of Education & Vice-President).
17. Inaugural speech President of the 146th Board 15:45
— suspension for the constitutional drinks from 16:00 —
18. Any other business
19. Survey
20. Closing


Quote

B*rgh**s: Ik kreeg koffie in mijn luchtpijp.
V*n K*st*r: Moet ik de heimlichgreep doen?
B*rgh**s: Nee, ik krijg de cafeïne wat directer in mijn bloed.