Welkom op de vernieuwde website van de Electrotechnische Vereeniging, ook wel bekend als de ETV. Op 27 mei 2016 heeft de website een volledige upgrade gehad. 
Als je een account had op de ETV-site, dan moet je nu opnieuw registreren.

Sinds de oprichting in 1906 heeft de ETV als voornaamste doel om de belangen van de studenten Elektrotechniek tegenover de universiteit te behartigen. Dit komt onder andere neer op evaluatie van en inspraak in de opleiding; ook biedt de ETV de benodigde boeken voor de opleiding aan.

Dit is echter slechts één van de vele facetten van de ETV. Zo worden er gedurende het hele collegejaar veel activiteiten georganiseerd voor en door studenten. Dit varieert van excursies, lezingen van bedrijven en symposia tot studiereizen, borrels en ledenlunches. Deze activiteiten worden deels georganiseerd door het Bestuur, en deels door de verschillende commissies van de ETV.

Veelal worden deze activiteiten in samenwerking met bedrijven georganiseerd. Bent u geïnteresseerd in een samenwerkingsverband met de ETV, neem dan graag contact op met de Commissaris Extern van het huidige Bestuur.

Nieuws

ETV announces DutchTrip

The ETV organises an event especially for international students.

Get to know the Dutch culture by visiting the Pier in Scheveningen and enjoy the view at the coast. For lunch we will eat pancakes at the Pier. Furthermore we will go to Madurodam where you can see the Dutch landmarks in a smaller formfactor.

The bus will leave from EWI and you will be dropped off at EWI at the end of the afternoon.

The cost will be €10,- per student with a maximum of 40 students. You can apply at the ETV desk.


Algemene Vergadering 29 september 2016

Zie hieronder de voorlopige agenda van de algemene vergadering, welke plaats zal vinden op donderdag 29 september. De locatie van de vergadering volgt nog. 

1. Introduction (Opening)
2. Approval of agenda (Vaststelling der definitieve agenda)
3. Approval of minutes (Goedkeuring notulen vergadering d.d. 7 en 8 september 2016)
4. Announcements (Mededelingen)
5. Mail (Post)
6. Education announcements(Onderwijsmededelingen)
7. Presentation of the yearly budget 2016 (Jaarbegroting 2016)
8. Discharge of the LC Delft Board (LC Delft Board Decharge)
9. Installation of the LC Delft Board (LC Delft Board installatie)
10. Discharge of the EESTEC-committee (EESTEC-commissie decharge)
11. Installation of the EESTEC-committee (EESTEC-commissie installatie)
12. Enrichment of board functions (Verrijking Bestuursfuncties)
13. Any other business (WVTTK)
14. Survey (Rondvraag)
15. Close of meeting (Sluiting)


Nieuw Bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Afgelopen dinsdag 13-09 is het 145ste bestuur der Electrotechnische Vereeniging geïnstalleerd.

Het bestuur bestaat uit de volgende mensen. 

Philip van den Heuvel - President

Roel de Rijk - Secretaris

Cesc Varkevisser - Thesaurier

Declan Buist - Commissaris Extern

Luc Enthoven - Commissaris Onderwijs en Vice-president


[Update!] Jaarvergadering 12 en 13 september 2016

[Update] De Jaarvergadering zal morgen (dinsdag 13 september) om 11:30 heropend worden, de dikgedrukte agendapunten zullen nog behandeld worden.

---

Zie hieronder de agenda van de Jaarvergadering, welke plaats zal vinden op 12 en 13 september in de Studieverzameling van de faculteit EWI.

 

 1. Opening

 2. Vaststelling der definitieve agenda

 3. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 15 juni 2016

 4. Mededelingen

 5. Post

 6. Onderwijsmededelingen

 7. Installatie en voorstel Wintersportcommissie

 8. Installatie en begroting Maxwellcommissie

 9. Mutatie en begroting Symposiumcommissie

 10. Exploitatie, verslag KVC en decharge Zeilweekendcommissie

 11. Exploitatie, verslag KVC en decharge Jaarboekcommissie

 12. Exploitatie, verslag KVC en decharge Lustrumcommissie
  Dit zijn de exploitaties van lustrumweek 4 en van de promo en merchandise.

 13. Exploitatie, verslag KVC en decharge Feestcommissie

 14. Exploitatie, verslag KVC en decharge Reiscommissie

 15. Begroting Reiscommissie

 16. Mutatie Archiefcommissie

 17. Mutatie Barcommissie

 18. Mutatie Computercommissie

 19. Mutatie Homepagecommissie

 20. Mutatie Locatiecommissie

 21. Mutatie Pianotapcommissie

 22. Mutatie Locatiecommissie

 23. Mutatie Onderwijsoverlegcommissie

 24. Decharge PAcommissie

 25. HR wijzigingen
  Er is een aantal wijzigingen welke voorgesteld zal worden tijdens de AV. Deze zijn in te zien bij het Bestuur.

 26. Financieel verslag boekjaar 2015/2016

 27. Begroting boekjaar 2016/2017

 1. Jaarverslag Commissaris Onderwijs

 2. Secretarieel Jaarverslag

 1. Uittreerede D.L.J. Kappelle, President van het 144ste Bestuur

 2. Decharge 144ste Bestuur en installatie 145ste Bestuur
  De volgende samenstelling wordt voorgedragen: Philip van den Heuvel (President), Roel de Rijk (Secretaris), Francesc Varkevisser (Thesaurier), Declan Buist (Commissaris Extern), Luc Enthoven (Commissaris Onderwijs & Vice-President.

 3. Intreerede President van het 145ste Bestuur

 4. WVTTK

 5. Rondvraag

 6. Sluiting


Quote

V*n d*n B***s: H*ls*ng* heeft al lang zijn broek niet meer aan gehad