Welkom op de vernieuwde website van de Electrotechnische Vereeniging, ook wel bekend als de ETV. Op 27 mei 2016 heeft de website een volledige upgrade gehad. 
Als je een account had op de ETV-site, dan moet je nu opnieuw registreren.

Sinds de oprichting in 1906 heeft de ETV als voornaamste doel om de belangen van de studenten Elektrotechniek tegenover de universiteit te behartigen. Dit komt onder andere neer op evaluatie van en inspraak in de opleiding; ook biedt de ETV de benodigde boeken voor de opleiding aan.

Dit is echter slechts één van de vele facetten van de ETV. Zo worden er gedurende het hele collegejaar veel activiteiten georganiseerd voor en door studenten. Dit varieert van excursies, lezingen van bedrijven en symposia tot studiereizen, borrels en ledenlunches. Deze activiteiten worden deels georganiseerd door het Bestuur, en deels door de verschillende commissies van de ETV.

Veelal worden deze activiteiten in samenwerking met bedrijven georganiseerd. Bent u geïnteresseerd in een samenwerkingsverband met de ETV, neem dan graag contact op met de Commissaris Extern van het huidige Bestuur.


Nieuws

Aankondiging Algemene Vergadering 7 december

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen u uit te mogen nodigen voor de tweede Algemene Vergadering op 7 december om 11:00 in de Studieverzameling

De voorlopige agenda is als volgt:

1. Opening
2. Vaststelling der definitieve agenda
3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering d.d. 30 oktober 2018
4. Mededelingen
5. Post
6. Onderwijsmededelingen
7. Presentatie Discussie Avond
8. Installatie wAkCie
9. Installatie Electrip Commissie
10. ETV truien
11. Begroting Weekend Commissie
12. Begroting Recruitment Days Commissie
12 Mutatie Barcommissie
13. Wat verder ter tafel komt
14. Rondvraag
15. Sluiting

In verwachting u voldoende te hebben geinformeerd verblijf ik.

Laurens Vergroesen

President van het 147e bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Openbare versie Bestuursbeleid

Geachte leden,

Afgelopen Algemene Vergadering heeft het 147e bestuur officieel bekend gemaakt dat de openbare versie van ons beleid te vinden is in de Bestuurskamer. Voor alle mensen die er toen niet bij konden zijn, er liggen hier fysieke kopieën om in te lezen. Deze blijven in de bestuurskamer, maar op ieder moment als wij hier zitten kan er om gevraagd worden. Hiermee willen wij meer helderheid scheppen over wat het Bestuur precies van plan is dit jaar.

In verwachting u voldoende te hebben geinformeerd verblijf ik.

Laurens Vergroesen

President van het 147e bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Aankondiging Discussie avond

Waarde leden,

Graag nodig ik jullie uit op 20 november 18:30 voor een Discussie avond in de Snijderzaal. Deze avond wordt gehouden wegens een verandering die wij als bestuur willen maken aan de Algemene Vergadering. Het doel is om de Algemene Vergadering inhoudelijker te maken en niet een formele verplichting. Omdat deze zo belangrijk zijn willen wij graag jullie hulp en ideeën horen hoe de AV interessanter kan worden gemaakt.

Om 18:00 zullen wij zorgen dat er pizza is voor avond eten. Laat van te voren weten of je mee eet en welke pizza je wilt op de lijst aan de balie.

In verwachting u voldoende geïnformeerd te hebben verblijf ik.

Laurens Vergroesen

President van het 147e bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Algemene Vergadering datum verzet

Waarde leden,

De Algemene Vergadering van 23 oktober zal een week later plaatsvinden op 30 oktober. De aanvang tijd zal hetzelfde zijn, om 11:00 uur in de studieverzameling.

 

In verwachting u voldoende te hebben geinformeerd verblijf ik.

Laurens Vergroesen

President van het 147e bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Quote

B*nsd*rp: Eigenlijk is het heel schraal dat ik nog geen mooie varia heb geproduceerd.
Chl*p*lsk**: Dat is het mooie van varia, het komt als je het het minst verwacht.
R*b*rs: Was dat er een?

Archief