Electrotechnische Vereeniging

Nieuws

Waarde Leden,

De achtste Algemene Vergadering van het academische jaar zal op woensdag 30 mei plaatsvinden vanaf 14:00 in de /Pub. Hier zullen een aantal financiële stukken worden gepresenteerd. Er zal illuster eten zijn.Iedereen die aanwezig is geweest zal 2 gratis biertjes ontvangen in de /Pub.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen der definitieve agenda
 3. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering 8 mei.
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Extern mededelingen
 8. Financiële mededelingen
 9. EOW exploitatie
 10. Rally exploitatie
 11. Gala exploitatie
 12. EOW begroting
 13. Snoepjes compensatie
 14. Wat verder ter tafel komt
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Met Versterkende groet,

Hein Schröder

President van het 152e der Electrotechnische Vereeniging

Waarde Leden,

De zesde Algemene Vergadering van het academische jaar zal op woensdag 8 mei plaatsvinden vanaf 11:00 in de /Pub. Hier zullen een aantal financiële stukken worden gepresenteerd. Ook zal de EOW commissie worden geïnstalleerd. Iedereen die aanwezig is geweest zal 2 gratis biertjes ontvangen in de /Pub.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen der definitieve agenda
 3. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering 26 maart.
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Extern mededelingen
 8. Financiële mededelingen
 9. Bata exploitatie
 10. Halfjaarlijkse afrekening presentatie
 11. EOW installatie
 12. zAkCie installatie
 13. KVC mutatie
 14. Wat verder ter tafel komt
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Met Versterkende groet,

Hein Schröder

President van het 152e der Electrotechnische Vereeniging

Waarde Leden,

De zesde Algemene Vergadering van het academische jaar zal op dinsdag 26 maart plaatsvinden vanaf 16:00 in de Snijderzaal. Dit is een speciale AV aangezien deze plaatsvind op de ETVerjaardag! Hier zullen de eerste Leden van Verdienste der ETV worden voorgedragen en geïnstalleerd. Ook zal het 151ste Bestuur Erelid van Bestuur worden. Onze Erevoorzitter, Jan van der Pol, zal ook aanwezig zijn om een praatje te geven.

Er zullen gratis drankjes aanwezig zijn en er wordt ook een eetlijst gedeeld.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen der definitieve agenda
 3. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering 17 januari.
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Extern mededelingen
 8. Financiële mededelingen
 9. Begroting Dies
 10. Begroting ZeilCie
 11. Voordragen van potentiële Leden van Verdienste
 12. Installatie van de eerste Leden van Verdienste
 13. Installatie van het 151ste Bestuur als Ereleden van Bestuur
 14. Wat verder ter tafel komt
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Het belooft een bijzondere vergadering te worden, dus kom vooral! 
Vergeet vooral ook niet om overdag taart te komen halen in de centrale hal.

Met Versterkende groet,

Hein Schröder

President van het 152e der Electrotechnische Vereeniging

Waarde leden,


De vijfde Algemene Vergadering van het academische jaar zal op donderdag 14 maart vanaf 12:30 in de /Pub plaatsvinden. Dit zal een korte AV zijn, waar alleen de Electrip begroting zal worden behandeld.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen der definitieve agenda
 3. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering 14 februari.
 4. Mededelingen
 5. Electrip begroting
 6. Wat verder ter tafel komt
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

We kijken ernaar uit om je hier te zien.

Met Versterkende groet,

Hein Schröder

President van het 152e der Electrotechnische Vereeniging