Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
Em. Prof. Ir. J.L. de Kroes

Jan 1, 1991 - Heden
 
Prof. Dr. Ir. W.Th. Bähler

Jan 1, 1933 - Jan 8, 1984
 
Jhr. Prof. Dr. G.J. Elias

Jan 1, 1916 - Jun 14, 1951
 
Prof. Dr. Ing. C. Feldmann

Jan 1, 1911 - Jul 21, 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Prof. Dr. Ir. W.A. Serdijn

Jan 1, 2016 - Heden
 
Prof. Dr. Ir. R.H.J. Fastenau

Jan 1, 2016 - Heden
 
Em. Prof. Dr. J.J. Smit

Jan 1, 2016 - Heden
 
Prof. Ir. L. van der Sluis

Jan 1, 2011 - Heden
 
Em. Prof. Dr. Ir. L.P. Ligthart

Jan 1, 2011 - Heden
 
Em. Prof. Dr. C.I.M. Beenakker

Jan 1, 2006 - Heden
 
J. van der Pol

Jan 1, 2006 - Heden
 
Prof. Ir. H.B. Verbruggen

Jan 1, 1999 - Heden
 
Dr. Ir. J. Kapteijn

Jan 1, 1993 - Heden
 
Em. Prof. Dr. J.C. Arnbak

Jan 1, 1991 - Feb 20, 2017
 
Prof. Dr. Ir. E. Backer

Jan 1, 1991 - Heden
 
Prof. Ir. H.R. van Nauta Lemke

Jan 1, 1989 - Heden
 
Prof. Ir. IJ. Boxma

Jan 1, 1986 - Jun 19, 2015
 
Prof. Dr. Ir. D.E. Boekee

Jan 1, 1986 - Heden
 
R. Marks

Jan 1, 1986 - Oct 31, 2012
 
Prof. Ir. J.M. Unk

Mar 23, 1981 - Sep 13, 1983
 
Em. Prof. Ir. J. de Haas

Jan 1, 1981 - Heden
 
J.J. van der Heeft

Jan 1, 1977 - Jun 30, 1994
 
Em. Prof. Ir. J.L. de Kroes

Jan 1, 1976 - Heden
 
Prof. Ir. H.B. Boerema

Jan 1, 1971 - May 27, 1992
 
Prof. Dr. Ir. R.M.M. Oberman

Jan 1, 1966 - Mar 19, 1989
 
Prof. Dr. Ir. G.H. Bast

Jan 1, 1966 - Nov 12, 1987
 
Prof. Ir. M.P. Breedveld

Jan 1, 1961 - Jul 25, 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

Apr 19, 1956 - Apr 2, 2000
 
Prof. Dr. Ir. van Soest

Jan 1, 1955 - Oct 30, 1983
 
Prof. Ir. F.M. Roeterink

Jan 1, 1951 - Jul 20, 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

Jan 1, 1951 - Jan 4, 1969
 
Prof. Dr. Ir. J.P. Schouten

Jan 1, 1951 - Jun 8, 1988
 
Jhr. Prof. Ir. J.L.W.C. von Weiler

Jan 1, 1948 - Sep 16, 1988
 
Prof. Ir. M. de Lange

Jan 1, 1948 - Dec 17, 1983
 
Prof. Ir. W. Fontein

Jan 1, 1948 - Oct 31, 1993
 
Dr. Ir. Th.P. Tromp

Jan 1, 1947 - Jun 1, 1984
 
Prof. Dr. Ir. H.G. Nolen

Jan 1, 1938 - Apr 8, 1986
 
Prof. Dr. Ir. N. Koomans

Jan 1, 1936 - Oct 4, 1945
 
Prof. Ir. L.H.M. Huydts

Jan 1, 1933 - Dec 23, 1974
 
Prof. Ir. E.J.F. Thierens

Jan 1, 1926 - Jul 2, 1967
 
Ir. W.H.L. Brückman

Jan 1, 1919 - Oct 31, 1944
 
Prof. C.L. van der Bilt

Jan 1, 1911 - Dec 3, 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

Jan 1, 1911 - Jan 8, 1945
 
Prof. Ir. J.A. Snijders

Jan 1, 1911 - Apr 1, 1922
 
Prof. Dr. Ir. H.S. Hallo

Jan 1, 1911 - Aug 26, 1966

† Prof. Ir. M. de Lange

Erelid van Vereeniging in de periode van Jan 1, 1948 - Dec 17, 1983

" In memoriam door Vakroep Elektrische Machines in Jaarboek 1988"

Oud hoogleraar voor Constructie van Elektrische Machines. Na een onderbreking van zijn studie door de Eerste Wereldoorlog, is hij in het jaar 1923 afgestudeerd en in dienst getreden bij de "N.V. Electrotechnische Industrie v/h Willem Smit en Co." (nu een onderdeel van het Holec Concern). Ir . De Lange werd belast met de ontwikkeling van grote turbo- en waterkrachtgeneratoren voor elektrische centrales. Een van zijn eerste opdrachten was, in 1924, het ontwerp van twee voor die tijd grote verticale waterkrachtgeneratoren voor Indonesië met een vermogen van 6 MW en een toerental van 600 omw/min.

I n het jaar 1937 werd onder zijn leiding in samenwerking met de " Ateliers des Construetions Électriques de Charleroi" voor de Centrale Noord i n Amsterdam een 37,5 MVA generator gefabriceerd, die tot 1 januari 1984 in bedrijf is geweest. Het was in die periode en mede dankzij de activiteiten van Ir . de Lange als ontwerper dat men bij Smit Slikkerveer de sprong waagde van 25 naar 40 MVA als grensvermogen van een turbogenerator. Al spreekt deze stap in deze tijd, nu het grensvermogen op 1800 MVA ligt , niet meer zo aan; voor die tijd was het een grote sprong.

In de herfst van het jaar 1945 verzocht de Afdeling der Elektrotechniek van de T.H. Delft Ir . De Lange in het kader van een leeropdracht het vak "Synchrone machines" te doceren. Zijn benoeming tot gewoon hoogleraar in de Afdeling der Elektrotechniek volgde in 1946, waarna hij op 22 januari 1947 zijn intreerede hield met als titel "Moderne synchrone machines van groot vermogen". Evenals zijn fabriekspraktijk gekenmerkt was door grote plichtsbetrachting , heeft deze karaktereigenschap ook een stempel gedrukt op zijn Delftse tijd, hetgeen zich heeft geuit instrikte rechtvaardigheid ten opzichte van zijn medewerkers en studenten, maar ook warme belangstelling voor hun activiteiten . Zijn doorzettingsvermogen en de eigenschap alle krachten te kunnen bundelen heeft er toe geleid, dat het Laboratorium voor Elektrische Machines zijn huidige vorm gekregen heeft. Daarnaast heeft Ir . De Lange zich ondanks de grote onderwijsbelasting met zes college-uren en vele afstudeerders per cursusjaar niet aan de bestuurlijke activiteiten van de Afdeling der Elektrotechniek met al haar commissies onttrokken.

Zijn bescheiden stijl van leven maakte hem bij allen bemind. Het was bijzonder prettig door hem in de huiselijke kring ontvangen te worden, zoals vele Besturen van de ETV ondervonden hebben. Wij hopen, dat zijn vrouw door de herinnering aan hem de kracht zal vinden om alleen verder te gaan.