Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
J. van der Pol

14 jun 2023 - Heden
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

30 aug 1990 - 31 mrt 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

12 jan 1955 - 8 jan 1984
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

26 mrt 1946 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 jul 1922 - 21 jul 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Dr. ir. J.C. Haartsen

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. A.H.M. Smets

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

9 jun 2006 - Heden
 
J. van der Pol

9 jun 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

8 jun 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

10 mei 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

13 mei 1991 - 14 apr 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

13 mei 1991 - 20 feb 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

3 mei 1989 - 10 jan 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

24 apr 1986 - 19 jun 2015
 
R. Marks

24 apr 1986 - 31 okt 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

24 apr 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

23 mrt 1981 - 29 dec 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

23 mrt 1981 - 13 sep 1983
 
J.J. van der Heeft

4 feb 1977 - 30 jun 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

25 mrt 1976 - 31 mrt 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

22 mrt 1971 - 27 mei 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

25 mrt 1966 - 19 mrt 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

25 mrt 1966 - 12 nov 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

21 apr 1961 - 25 jul 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

19 apr 1956 - 2 apr 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

25 mrt 1955 - 30 okt 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

6 apr 1951 - 20 jul 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

6 apr 1951 - 4 jan 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

22 jan 1951 - 8 jun 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

16 dec 1948 - 31 okt 1993
 
Prof. jhr. ir. J.L.W.C. von Weiler

2 dec 1948 - 16 sep 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

2 dec 1948 - 17 dec 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

26 mrt 1947 - 1 jun 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

25 okt 1938 - 8 apr 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

18 mrt 1936 - 4 okt 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

10 okt 1935 - 23 dec 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

14 mrt 1933 - 8 jan 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

22 mrt 1926 - 2 jul 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

13 jan 1919 - 31 okt 1944
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

8 nov 1916 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

10 feb 1915 - 26 aug 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

4 dec 1911 - 3 dec 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

4 dec 1911 - 8 jan 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 dec 1911 - 21 jul 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

4 dec 1911 - 1 apr 1922

† Prof. ir. M. de Lange

Erelid van Vereeniging in de periode van 2 dec 1948 - 17 dec 1983

" In memoriam door Vakroep Elektrische Machines in Jaarboek 1988"

Oud hoogleraar voor Constructie van Elektrische Machines. Na een onderbreking van zijn studie door de Eerste Wereldoorlog, is hij in het jaar 1923 afgestudeerd en in dienst getreden bij de "N.V. Electrotechnische Industrie v/h Willem Smit en Co." (nu een onderdeel van het Holec Concern). Ir . De Lange werd belast met de ontwikkeling van grote turbo- en waterkrachtgeneratoren voor elektrische centrales. Een van zijn eerste opdrachten was, in 1924, het ontwerp van twee voor die tijd grote verticale waterkrachtgeneratoren voor Indonesië met een vermogen van 6 MW en een toerental van 600 omw/min.

I n het jaar 1937 werd onder zijn leiding in samenwerking met de " Ateliers des Construetions Électriques de Charleroi" voor de Centrale Noord i n Amsterdam een 37,5 MVA generator gefabriceerd, die tot 1 januari 1984 in bedrijf is geweest. Het was in die periode en mede dankzij de activiteiten van Ir . de Lange als ontwerper dat men bij Smit Slikkerveer de sprong waagde van 25 naar 40 MVA als grensvermogen van een turbogenerator. Al spreekt deze stap in deze tijd, nu het grensvermogen op 1800 MVA ligt , niet meer zo aan; voor die tijd was het een grote sprong.

In de herfst van het jaar 1945 verzocht de Afdeling der Elektrotechniek van de T.H. Delft Ir . De Lange in het kader van een leeropdracht het vak "Synchrone machines" te doceren. Zijn benoeming tot gewoon hoogleraar in de Afdeling der Elektrotechniek volgde in 1946, waarna hij op 22 januari 1947 zijn intreerede hield met als titel "Moderne synchrone machines van groot vermogen". Evenals zijn fabriekspraktijk gekenmerkt was door grote plichtsbetrachting , heeft deze karaktereigenschap ook een stempel gedrukt op zijn Delftse tijd, hetgeen zich heeft geuit instrikte rechtvaardigheid ten opzichte van zijn medewerkers en studenten, maar ook warme belangstelling voor hun activiteiten . Zijn doorzettingsvermogen en de eigenschap alle krachten te kunnen bundelen heeft er toe geleid, dat het Laboratorium voor Elektrische Machines zijn huidige vorm gekregen heeft. Daarnaast heeft Ir . De Lange zich ondanks de grote onderwijsbelasting met zes college-uren en vele afstudeerders per cursusjaar niet aan de bestuurlijke activiteiten van de Afdeling der Elektrotechniek met al haar commissies onttrokken.

Zijn bescheiden stijl van leven maakte hem bij allen bemind. Het was bijzonder prettig door hem in de huiselijke kring ontvangen te worden, zoals vele Besturen van de ETV ondervonden hebben. Wij hopen, dat zijn vrouw door de herinnering aan hem de kracht zal vinden om alleen verder te gaan.