Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
J. van der Pol

14 jun 2023 - Heden
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

30 aug 1990 - 31 mrt 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

12 jan 1955 - 8 jan 1984
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

26 mrt 1946 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 jul 1922 - 21 jul 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Dr. ir. J.C. Haartsen

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. A.H.M. Smets

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

9 jun 2006 - Heden
 
J. van der Pol

9 jun 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

8 jun 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

10 mei 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

13 mei 1991 - 14 apr 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

13 mei 1991 - 20 feb 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

3 mei 1989 - 10 jan 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

24 apr 1986 - 19 jun 2015
 
R. Marks

24 apr 1986 - 31 okt 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

24 apr 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

23 mrt 1981 - 29 dec 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

23 mrt 1981 - 13 sep 1983
 
J.J. van der Heeft

4 feb 1977 - 30 jun 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

25 mrt 1976 - 31 mrt 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

22 mrt 1971 - 27 mei 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

25 mrt 1966 - 19 mrt 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

25 mrt 1966 - 12 nov 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

21 apr 1961 - 25 jul 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

19 apr 1956 - 2 apr 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

25 mrt 1955 - 30 okt 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

6 apr 1951 - 20 jul 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

6 apr 1951 - 4 jan 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

22 jan 1951 - 8 jun 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

16 dec 1948 - 31 okt 1993
 
Prof. jhr. ir. J.L.W.C. von Weiler

2 dec 1948 - 16 sep 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

2 dec 1948 - 17 dec 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

26 mrt 1947 - 1 jun 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

25 okt 1938 - 8 apr 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

18 mrt 1936 - 4 okt 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

10 okt 1935 - 23 dec 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

14 mrt 1933 - 8 jan 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

22 mrt 1926 - 2 jul 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

13 jan 1919 - 31 okt 1944
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

8 nov 1916 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

10 feb 1915 - 26 aug 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

4 dec 1911 - 3 dec 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

4 dec 1911 - 8 jan 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 dec 1911 - 21 jul 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

4 dec 1911 - 1 apr 1922

† Prof. G.J. van Swaay

Erelid van Vereeniging in de periode van 4 dec 1911 - 8 jan 1945

Gerardus Jacobus Van Swaay werd in 1867 geboren te Loenen aan de Vecht. Hij doorliep de HBS en begon in 1885 de studie voor civiel ingenieur aan de Polytechnische School te Delft. Hier maakte hij kennis met de elektrotechniek door de in 1888 in dit vak ingevoerde colleges van prof. ir. JA Snijders. In 1889 verwierf hij het ingenieursdiploma, waarna hij gedurende drie jaren assistent was bij prof. Snijders. Na vervolgens twee jaar werkzaam te zijn geweest als HBS-leraar vertrok hij in 1894 voor verdere studie naar de Physikalisch-Technische Reichsanstalt te Berlijn. In 1897 aanvaardde hij opnieuw een betrekking als leraar aan de Rijks-HBS te Tilburg. Nog in hetzelfde jaar kreeg hij een tijdelijke aanstelling als leraar aan de Polytechnische School. Reeds in januari 1898 verkreeg hij een vaste aanstelling. Zijn belangstelling was in deze periode vooral gericht op de elektrische meettechniek. In 1902 verscheen zijn 600 bladzijden tellende boek 'Magnetische en Elektrische Metingen'.

In 1904 werd hij bevorderd tot hoogleraar. Bij de instelling van de studierichting Elektrotechniek aan de in 1905 opgerichte TH werd hij belast met het onderwijs in de vakken Elektrische en magnetische metingen, Verlichting en krachtoverbrenging, Elektrische tractie, Bliksemafleiders en Elektrotechniek voor niet-E studenten.

Naast zijn hoogleraarschap trad hij vele malen op als adviseur bij de bouw van elektriciteitscentrales en de aanleg van distributienetten. Bovendien was hij bestuurlijk en politiek actief. In 1914 werd hij gekozen tot lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Op grond van de geldende wetten moest hij als hoogleraar op nonactief worden gesteld. Hij aanvaardde in hetzelfde jaar de post van Directeur van de Provinciale Noordbrabantse Electriciteitsmaatschappij (PNEM). Op zijn hoogleraarspost is hij niet meer teruggekeerd. In 1922 werd hij minister van Waterstaat in het tweede kabinet Ruys de Beerenbrouck. Na de ontbinding van het kabinet in augustus 1925 was hij raadgever van de regering. Van 1933 tot 1943 fungeerde hij als voorzitter van de door de regering ingestelde Electriciteitsraad.

Van Swaay was een veelzijdig man. Hij was niet alleen op velerlei wijze actief op het gebied van de elektrotechniek, maar ook op dat van de bouwkunde. In 1905 was hij architect van de nieuwe R.K. Kerk van Gastel. Hij heeft in Brabant meer bouwkundige werken uitgevoerd, onder andere in Oudenbosch de gevel van de basiliek en de koepel van het Instituut 'St. Louis' . Van Swaay overleed op 6 januari 1945.