Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
Em. Prof. Ir. J.L. de Kroes

Aug 30, 1990 - Heden
 
Prof. Dr. Ir. W.Th. Bähler

Jan 12, 1955 - Jan 8, 1984
 
Jhr. Prof. Dr. G.J. Elias

Mar 26, 1946 - Jun 14, 1951
 
Prof. Dr. Ing. C. Feldmann

Jul 4, 1922 - Jul 21, 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Prof. Dr. Ir. W.A. Serdijn

Feb 12, 2016 - Heden
 
Prof. Dr. Ir. R.H.J. Fastenau

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. Prof. Dr. J.J. Smit

Feb 12, 2016 - Heden
 
Prof. Ir. L. van der Sluis

Mar 26, 2011 - Heden
 
Em. Prof. Dr. Ir. L.P. Ligthart

Mar 26, 2011 - Heden
 
Em. Prof. Dr. C.I.M. Beenakker

Jun 9, 2006 - Heden
 
J. van der Pol

Jun 9, 2006 - Heden
 
Prof. Ir. H.B. Verbruggen

Jun 8, 1999 - Heden
 
Dr. Ir. J. Kapteijn

May 10, 1993 - Heden
 
Em. Prof. Dr. J.C. Arnbak

May 13, 1991 - Feb 20, 2017
 
Prof. Dr. Ir. E. Backer

May 13, 1991 - Heden
 
Prof. Ir. H.R. van Nauta Lemke

May 3, 1989 - Heden
 
Prof. Ir. IJ. Boxma

Apr 24, 1986 - Jun 19, 2015
 
Prof. Dr. Ir. D.E. Boekee

Apr 24, 1986 - Heden
 
R. Marks

Apr 24, 1986 - Oct 31, 2012
 
Em. Prof. Ir. J. de Haas

Mar 23, 1981 - Dec 29, 2017
 
Prof. Ir. J.M. Unk

Mar 23, 1981 - Sep 13, 1983
 
J.J. van der Heeft

Feb 4, 1977 - Jun 30, 1994
 
Em. Prof. Ir. J.L. de Kroes

Mar 25, 1976 - Heden
 
Prof. Ir. H.B. Boerema

Mar 22, 1971 - May 27, 1992
 
Prof. Dr. Ir. R.M.M. Oberman

Mar 25, 1966 - Mar 19, 1989
 
Prof. Dr. Ir. G.H. Bast

Mar 25, 1966 - Nov 12, 1987
 
Prof. Ir. M.P. Breedveld

Apr 21, 1961 - Jul 25, 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

Apr 19, 1956 - Apr 2, 2000
 
Prof. Dr. Ir. van Soest

Mar 25, 1955 - Oct 30, 1983
 
Prof. Ir. F.M. Roeterink

Apr 6, 1951 - Jul 20, 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

Apr 6, 1951 - Jan 4, 1969
 
Prof. Dr. Ir. J.P. Schouten

Jan 22, 1951 - Jun 8, 1988
 
Prof. Ir. W. Fontein

Dec 16, 1948 - Oct 31, 1993
 
Jhr. Prof. Ir. J.L.W.C. von Weiler

Dec 2, 1948 - Sep 16, 1988
 
Prof. Ir. M. de Lange

Dec 2, 1948 - Dec 17, 1983
 
Dr. Ir. Th.P. Tromp

Mar 26, 1947 - Jun 1, 1984
 
Prof. Dr. Ir. H.G. Nolen

Oct 25, 1938 - Apr 8, 1986
 
Prof. Dr. Ir. N. Koomans

Mar 18, 1936 - Oct 4, 1945
 
Prof. Ir. L.H.M. Huydts

Oct 10, 1935 - Dec 23, 1974
 
Prof. Dr. Ir. W.Th. Bähler

Mar 14, 1933 - Jan 8, 1984
 
Prof. Ir. E.J.F. Thierens

Mar 22, 1926 - Jul 2, 1967
 
Ir. W.H.L. Brückman

Jan 13, 1919 - Oct 31, 1944
 
Jhr. Prof. Dr. G.J. Elias

Nov 8, 1916 - Jun 14, 1951
 
Prof. Dr. Ir. H.S. Hallo

Feb 10, 1915 - Aug 26, 1966
 
Prof. Ir. C.L. van der Bilt

Dec 4, 1911 - Dec 3, 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

Dec 4, 1911 - Jan 8, 1945
 
Prof. Ir. J.A. Snijders

Dec 4, 1911 - Apr 1, 1922
 
Prof. Dr. Ing. C. Feldmann

Dec 4, 1911 - Jul 21, 1941

† Prof. G.J. van Swaay

Erelid van Vereeniging in de periode van Dec 4, 1911 - Jan 8, 1945

Gerardus Jacobus Van Swaay werd in 1867 geboren te Loenen aan de Vecht. Hij doorliep de HBS en begon in 1885 de studie voor civiel ingenieur aan de Polytechnische School te Delft. Hier maakte hij kennis met de elektrotechniek door de in 1888 in dit vak ingevoerde colleges van prof. ir. JA Snijders. In 1889 verwierf hij het ingenieursdiploma, waarna hij gedurende drie jaren assistent was bij prof. Snijders. Na vervolgens twee jaar werkzaam te zijn geweest als HBS-leraar vertrok hij in 1894 voor verdere studie naar de Physikalisch-Technische Reichsanstalt te Berlijn. In 1897 aanvaardde hij opnieuw een betrekking als leraar aan de Rijks-HBS te Tilburg. Nog in hetzelfde jaar kreeg hij een tijdelijke aanstelling als leraar aan de Polytechnische School. Reeds in januari 1898 verkreeg hij een vaste aanstelling. Zijn belangstelling was in deze periode vooral gericht op de elektrische meettechniek. In 1902 verscheen zijn 600 bladzijden tellende boek 'Magnetische en Elektrische Metingen'.

In 1904 werd hij bevorderd tot hoogleraar. Bij de instelling van de studierichting Elektrotechniek aan de in 1905 opgerichte TH werd hij belast met het onderwijs in de vakken Elektrische en magnetische metingen, Verlichting en krachtoverbrenging, Elektrische tractie, Bliksemafleiders en Elektrotechniek voor niet-E studenten.

Naast zijn hoogleraarschap trad hij vele malen op als adviseur bij de bouw van elektriciteitscentrales en de aanleg van distributienetten. Bovendien was hij bestuurlijk en politiek actief. In 1914 werd hij gekozen tot lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Op grond van de geldende wetten moest hij als hoogleraar op nonactief worden gesteld. Hij aanvaardde in hetzelfde jaar de post van Directeur van de Provinciale Noordbrabantse Electriciteitsmaatschappij (PNEM). Op zijn hoogleraarspost is hij niet meer teruggekeerd. In 1922 werd hij minister van Waterstaat in het tweede kabinet Ruys de Beerenbrouck. Na de ontbinding van het kabinet in augustus 1925 was hij raadgever van de regering. Van 1933 tot 1943 fungeerde hij als voorzitter van de door de regering ingestelde Electriciteitsraad.

Van Swaay was een veelzijdig man. Hij was niet alleen op velerlei wijze actief op het gebied van de elektrotechniek, maar ook op dat van de bouwkunde. In 1905 was hij architect van de nieuwe R.K. Kerk van Gastel. Hij heeft in Brabant meer bouwkundige werken uitgevoerd, onder andere in Oudenbosch de gevel van de basiliek en de koepel van het Instituut 'St. Louis' . Van Swaay overleed op 6 januari 1945.