Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

30 aug. 1990 - 31 mrt. 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

12 jan. 1955 - 8 jan. 1984
 
Jhr. prof. dr. G.J. Elias

26 mrt. 1946 - 14 jun. 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 jul. 1922 - 21 jul. 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

12 feb. 2016 - Heden
 
Prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

12 feb. 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

12 feb. 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

26 mrt. 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

26 mrt. 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

9 jun. 2006 - Heden
 
J. van der Pol

9 jun. 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

8 jun. 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

10 mei 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

13 mei 1991 - 14 apr. 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

13 mei 1991 - 20 feb. 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

3 mei 1989 - 10 jan. 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

24 apr. 1986 - 19 jun. 2015
 
R. Marks

24 apr. 1986 - 31 okt. 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

24 apr. 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

23 mrt. 1981 - 29 dec. 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

23 mrt. 1981 - 13 sep. 1983
 
J.J. van der Heeft

4 feb. 1977 - 30 jun. 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

25 mrt. 1976 - 31 mrt. 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

22 mrt. 1971 - 27 mei 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

25 mrt. 1966 - 19 mrt. 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

25 mrt. 1966 - 12 nov. 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

21 apr. 1961 - 25 jul. 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

19 apr. 1956 - 2 apr. 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

25 mrt. 1955 - 30 okt. 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

6 apr. 1951 - 20 jul. 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

6 apr. 1951 - 4 jan. 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

22 jan. 1951 - 8 jun. 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

16 dec. 1948 - 31 okt. 1993
 
Jhr. prof. ir. J.L.W.C. von Weiler

2 dec. 1948 - 16 sep. 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

2 dec. 1948 - 17 dec. 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

26 mrt. 1947 - 1 jun. 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

25 okt. 1938 - 8 apr. 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

18 mrt. 1936 - 4 okt. 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

10 okt. 1935 - 23 dec. 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

14 mrt. 1933 - 8 jan. 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

22 mrt. 1926 - 2 jul. 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

13 jan. 1919 - 31 okt. 1944
 
Jhr. prof. dr. G.J. Elias

8 nov. 1916 - 14 jun. 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

10 feb. 1915 - 26 aug. 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

4 dec. 1911 - 3 dec. 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

4 dec. 1911 - 8 jan. 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 dec. 1911 - 21 jul. 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

4 dec. 1911 - 1 apr. 1922

† Prof. dr. ir. G.H. Bast

Erelid van Vereeniging in de periode van 25 mrt. 1966 - 12 nov. 1987

In memoriam geschreven door J. van Bekkum en J.L. Bordewijk

Hij genoot bij velen bekendheid als directeur- generaal van de nederiandse PTT in de periode 1959-1968. In technisch wetenschappelijke kring staat Bast echter vooral te boek als de creatieve ingenieur die de basis heeft gelegd voor de internationale positie van ons land op het terrein van de lange-afstand telefoon- en telegraaftransmissie. Bast studeerde aan de T.H. te Delft en verwierf het diploma voor elektrotechnisch ingenieur in 1925; hij kreeg in 1967 het eredoctoraat aan de T.H. te Delft.

Zijn inzet en bekwaamheid brachten Nederland aan de spits van de ontwikkeling op het gebied van de draaggolftelefonie. Ons land beschikt daardoor over een uniek sterkabelnet. De waardering voor zijn voortrekkersrol kwam o.a. tot uitdrukking in zijn jarenlange voorzitterschap van één van de belangrijkste studiecommissies van het C.C.l.F. (naderhand C,C.I,T.T., Comité Consulatif International Télégraphique et Téléphonique), Deze functie vereiste een diepgaande practische en theoretische kennis van zaken, grote tact, grondige talenkennis en vooral ook gezag. Zijn vroegtijdig pleidooi in de kring van het C.C.l.F, voor een weloverwogen dempingsverdelingsplan heeft er mede toe geleid dat thans over de gehele wereld kan worden getelefoneerd met redelijke kwaliteit.

Toen in de vijftiger jaren straalverbindingen een alternatief boden voor de kabeltransmissie realiseerde Bast zich dat de 'andersoortige kwetsbaarheid' van radioverbindingen een geweldig winstpunt betekende voor de bedrijfszekerheid van het telefoonnet en voorkwam daarmee een mogelijk twistpunt tussen kabel- en radiotechnici,

In de periode van 1948-1957 was Bast als buitengewoon hoogleraar verbonden aan de afdeling der Elektrotechniek van de Technische Hogeschool te Delft. Professor Bast heeft met zijn optreden vele goede studenten aangetrokken en warm gemaakt voor het lijntransmissievak. Zijn didactische gaven kwamen ook naar voren in zijn talrijke publikaties in de vakpers.

In overieg met de industrie was hij een samenbindende factor die gezamenlijke studie door industriële en overheidslaboratoria stimuleerde. Daarbij had de kostenbeheersing zijn nimmer aflatende aandacht. Hij schroomde niet, waar zinvol, het concurrentie- element te hanteren. Ziin inspanningen hebben een flinke impuls gegeven aan het goedkoper maken van de (zeer) lange-afstandtransmissie. Bast had ongetwijfeld gaarne gezien dat de geslaagde technische inspanningen hadden geresulteerd in een overeenkomstige verlaging van de lanqe-afstandtarieven.

Hij was een beminnelijk mens die echter tegelijkertijd van zijn medewerkers een grote inzet verwachtte en dan ook niet te uitbundig was in zijn lofuitingen. Zonder overdrijving kan men stellen dat de invloed van zijn gedachten nog steeds volop aanwezig is, zelfs tot in het glasvezeltijdperk. Hiervan getuigen de successen in binnen- en buitenland van in ons land gebouwde moderne digitale systemen waarbij de industrie kan voortbouwen op een hechte lijntransmissietraditie.