Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
Em. Prof. Ir. J.L. de Kroes

Jan 1, 1991 - Heden
 
Prof. Dr. Ir. W.Th. Bähler

Jan 1, 1933 - Jan 8, 1984
 
Jhr. Prof. Dr. G.J. Elias

Jan 1, 1916 - Jun 14, 1951
 
Prof. Dr. Ing. C. Feldmann

Jan 1, 1911 - Jul 21, 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Prof. Dr. Ir. W.A. Serdijn

Jan 1, 2016 - Heden
 
Prof. Dr. Ir. R.H.J. Fastenau

Jan 1, 2016 - Heden
 
Em. Prof. Dr. J.J. Smit

Jan 1, 2016 - Heden
 
Prof. Ir. L. van der Sluis

Jan 1, 2011 - Heden
 
Em. Prof. Dr. Ir. L.P. Ligthart

Jan 1, 2011 - Heden
 
Em. Prof. Dr. C.I.M. Beenakker

Jan 1, 2006 - Heden
 
J. van der Pol

Jan 1, 2006 - Heden
 
Prof. Ir. H.B. Verbruggen

Jan 1, 1999 - Heden
 
Dr. Ir. J. Kapteijn

Jan 1, 1993 - Heden
 
Em. Prof. Dr. J.C. Arnbak

Jan 1, 1991 - Feb 20, 2017
 
Prof. Dr. Ir. E. Backer

Jan 1, 1991 - Heden
 
Prof. Ir. H.R. van Nauta Lemke

Jan 1, 1989 - Heden
 
Prof. Ir. IJ. Boxma

Jan 1, 1986 - Jun 19, 2015
 
Prof. Dr. Ir. D.E. Boekee

Jan 1, 1986 - Heden
 
R. Marks

Jan 1, 1986 - Oct 31, 2012
 
Prof. Ir. J.M. Unk

Mar 23, 1981 - Sep 13, 1983
 
Em. Prof. Ir. J. de Haas

Jan 1, 1981 - Heden
 
J.J. van der Heeft

Jan 1, 1977 - Jun 30, 1994
 
Em. Prof. Ir. J.L. de Kroes

Jan 1, 1976 - Heden
 
Prof. Ir. H.B. Boerema

Jan 1, 1971 - May 27, 1992
 
Prof. Dr. Ir. R.M.M. Oberman

Jan 1, 1966 - Mar 19, 1989
 
Prof. Dr. Ir. G.H. Bast

Jan 1, 1966 - Nov 12, 1987
 
Prof. Ir. M.P. Breedveld

Jan 1, 1961 - Jul 25, 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

Apr 19, 1956 - Apr 2, 2000
 
Prof. Dr. Ir. van Soest

Jan 1, 1955 - Oct 30, 1983
 
Prof. Ir. F.M. Roeterink

Jan 1, 1951 - Jul 20, 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

Jan 1, 1951 - Jan 4, 1969
 
Prof. Dr. Ir. J.P. Schouten

Jan 1, 1951 - Jun 8, 1988
 
Jhr. Prof. Ir. J.L.W.C. von Weiler

Jan 1, 1948 - Sep 16, 1988
 
Prof. Ir. M. de Lange

Jan 1, 1948 - Dec 17, 1983
 
Prof. Ir. W. Fontein

Jan 1, 1948 - Oct 31, 1993
 
Dr. Ir. Th.P. Tromp

Jan 1, 1947 - Jun 1, 1984
 
Prof. Dr. Ir. H.G. Nolen

Jan 1, 1938 - Apr 8, 1986
 
Prof. Dr. Ir. N. Koomans

Jan 1, 1936 - Oct 4, 1945
 
Prof. Ir. L.H.M. Huydts

Jan 1, 1933 - Dec 23, 1974
 
Prof. Ir. E.J.F. Thierens

Jan 1, 1926 - Jul 2, 1967
 
Ir. W.H.L. Brückman

Jan 1, 1919 - Oct 31, 1944
 
Prof. C.L. van der Bilt

Jan 1, 1911 - Dec 3, 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

Jan 1, 1911 - Jan 8, 1945
 
Prof. Ir. J.A. Snijders

Jan 1, 1911 - Apr 1, 1922
 
Prof. Dr. Ir. H.S. Hallo

Jan 1, 1911 - Aug 26, 1966

† Prof. Dr. Ir. G.H. Bast

Erelid van Vereeniging in de periode van Jan 1, 1966 - Nov 12, 1987

"In memoriam geschreven door J. van Bekkum en J.L. Bordewijk"

Hij genoot bij velen bekendheid als directeur- generaal van de nederiandse PTT in de periode 1959-1968. In technisch wetenschappelijke kring staat Bast echter vooral te boek als de creatieve ingenieur die de basis heeft gelegd voor de internationale positie van ons land op het terrein van de lange-afstand telefoon- en telegraaftransmissie. Bast studeerde aan de T.H. te Delft en verwierf het diploma voor elektrotechnisch ingenieur in 1925; hij kreeg in 1967 het eredoctoraat aan de T.H. te Delft.

Zijn inzet en bekwaamheid brachten Nederland aan de spits van de ontwikkeling op het gebied van de draaggolftelefonie. Ons land beschikt daardoor over een uniek sterkabelnet. De waardering voor zijn voortrekkersrol kwam o.a. tot uitdrukking in zijn jarenlange voorzitterschap van één van de belangrijkste studiecommissies van het C.C.l.F. (naderhand C,C.I,T.T., Comité Consulatif International Télégraphique et Téléphonique), Deze functie vereiste een diepgaande practische en theoretische kennis van zaken, grote tact, grondige talenkennis en vooral ook gezag. Zijn vroegtijdig pleidooi in de kring van het C.C.l.F, voor een weloverwogen dempingsverdelingsplan heeft er mede toe geleid dat thans over de gehele wereld kan worden getelefoneerd met redelijke kwaliteit.

Toen in de vijftiger jaren straalverbindingen een alternatief boden voor de kabeltransmissie realiseerde Bast zich dat de 'andersoortige kwetsbaarheid' van radioverbindingen een geweldig winstpunt betekende voor de bedrijfszekerheid van het telefoonnet en voorkwam daarmee een mogelijk twistpunt tussen kabel- en radiotechnici,

In de periode van 1948-1957 was Bast als buitengewoon hoogleraar verbonden aan de afdeling der Elektrotechniek van de Technische Hogeschool te Delft. Professor Bast heeft met zijn optreden vele goede studenten aangetrokken en warm gemaakt voor het lijntransmissievak. Zijn didactische gaven kwamen ook naar voren in zijn talrijke publikaties in de vakpers.

In overieg met de industrie was hij een samenbindende factor die gezamenlijke studie door industriële en overheidslaboratoria stimuleerde. Daarbij had de kostenbeheersing zijn nimmer aflatende aandacht. Hij schroomde niet, waar zinvol, het concurrentie- element te hanteren. Ziin inspanningen hebben een flinke impuls gegeven aan het goedkoper maken van de (zeer) lange-afstandtransmissie. Bast had ongetwijfeld gaarne gezien dat de geslaagde technische inspanningen hadden geresulteerd in een overeenkomstige verlaging van de lanqe-afstandtarieven.

Hij was een beminnelijk mens die echter tegelijkertijd van zijn medewerkers een grote inzet verwachtte en dan ook niet te uitbundig was in zijn lofuitingen. Zonder overdrijving kan men stellen dat de invloed van zijn gedachten nog steeds volop aanwezig is, zelfs tot in het glasvezeltijdperk. Hiervan getuigen de successen in binnen- en buitenland van in ons land gebouwde moderne digitale systemen waarbij de industrie kan voortbouwen op een hechte lijntransmissietraditie.