Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
J. van der Pol

14 jun 2023 - Heden
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

30 aug 1990 - 31 mrt 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

12 jan 1955 - 8 jan 1984
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

26 mrt 1946 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 jul 1922 - 21 jul 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Dr. ir. J.C. Haartsen

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. A.H.M. Smets

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

9 jun 2006 - Heden
 
J. van der Pol

9 jun 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

8 jun 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

10 mei 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

13 mei 1991 - 14 apr 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

13 mei 1991 - 20 feb 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

3 mei 1989 - 10 jan 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

24 apr 1986 - 19 jun 2015
 
R. Marks

24 apr 1986 - 31 okt 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

24 apr 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

23 mrt 1981 - 29 dec 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

23 mrt 1981 - 13 sep 1983
 
J.J. van der Heeft

4 feb 1977 - 30 jun 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

25 mrt 1976 - 31 mrt 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

22 mrt 1971 - 27 mei 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

25 mrt 1966 - 19 mrt 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

25 mrt 1966 - 12 nov 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

21 apr 1961 - 25 jul 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

19 apr 1956 - 2 apr 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

25 mrt 1955 - 30 okt 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

6 apr 1951 - 20 jul 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

6 apr 1951 - 4 jan 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

22 jan 1951 - 8 jun 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

16 dec 1948 - 31 okt 1993
 
Prof. jhr. ir. J.L.W.C. von Weiler

2 dec 1948 - 16 sep 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

2 dec 1948 - 17 dec 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

26 mrt 1947 - 1 jun 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

25 okt 1938 - 8 apr 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

18 mrt 1936 - 4 okt 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

10 okt 1935 - 23 dec 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

14 mrt 1933 - 8 jan 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

22 mrt 1926 - 2 jul 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

13 jan 1919 - 31 okt 1944
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

8 nov 1916 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

10 feb 1915 - 26 aug 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

4 dec 1911 - 3 dec 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

4 dec 1911 - 8 jan 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 dec 1911 - 21 jul 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

4 dec 1911 - 1 apr 1922

† Prof. dr. ir. G.H. Bast

Erelid van Vereeniging in de periode van 25 mrt 1966 - 12 nov 1987

In memoriam geschreven door J. van Bekkum en J.L. Bordewijk

Hij genoot bij velen bekendheid als directeur- generaal van de nederiandse PTT in de periode 1959-1968. In technisch wetenschappelijke kring staat Bast echter vooral te boek als de creatieve ingenieur die de basis heeft gelegd voor de internationale positie van ons land op het terrein van de lange-afstand telefoon- en telegraaftransmissie. Bast studeerde aan de T.H. te Delft en verwierf het diploma voor elektrotechnisch ingenieur in 1925; hij kreeg in 1967 het eredoctoraat aan de T.H. te Delft.

Zijn inzet en bekwaamheid brachten Nederland aan de spits van de ontwikkeling op het gebied van de draaggolftelefonie. Ons land beschikt daardoor over een uniek sterkabelnet. De waardering voor zijn voortrekkersrol kwam o.a. tot uitdrukking in zijn jarenlange voorzitterschap van één van de belangrijkste studiecommissies van het C.C.l.F. (naderhand C,C.I,T.T., Comité Consulatif International Télégraphique et Téléphonique), Deze functie vereiste een diepgaande practische en theoretische kennis van zaken, grote tact, grondige talenkennis en vooral ook gezag. Zijn vroegtijdig pleidooi in de kring van het C.C.l.F, voor een weloverwogen dempingsverdelingsplan heeft er mede toe geleid dat thans over de gehele wereld kan worden getelefoneerd met redelijke kwaliteit.

Toen in de vijftiger jaren straalverbindingen een alternatief boden voor de kabeltransmissie realiseerde Bast zich dat de 'andersoortige kwetsbaarheid' van radioverbindingen een geweldig winstpunt betekende voor de bedrijfszekerheid van het telefoonnet en voorkwam daarmee een mogelijk twistpunt tussen kabel- en radiotechnici,

In de periode van 1948-1957 was Bast als buitengewoon hoogleraar verbonden aan de afdeling der Elektrotechniek van de Technische Hogeschool te Delft. Professor Bast heeft met zijn optreden vele goede studenten aangetrokken en warm gemaakt voor het lijntransmissievak. Zijn didactische gaven kwamen ook naar voren in zijn talrijke publikaties in de vakpers.

In overieg met de industrie was hij een samenbindende factor die gezamenlijke studie door industriële en overheidslaboratoria stimuleerde. Daarbij had de kostenbeheersing zijn nimmer aflatende aandacht. Hij schroomde niet, waar zinvol, het concurrentie- element te hanteren. Ziin inspanningen hebben een flinke impuls gegeven aan het goedkoper maken van de (zeer) lange-afstandtransmissie. Bast had ongetwijfeld gaarne gezien dat de geslaagde technische inspanningen hadden geresulteerd in een overeenkomstige verlaging van de lanqe-afstandtarieven.

Hij was een beminnelijk mens die echter tegelijkertijd van zijn medewerkers een grote inzet verwachtte en dan ook niet te uitbundig was in zijn lofuitingen. Zonder overdrijving kan men stellen dat de invloed van zijn gedachten nog steeds volop aanwezig is, zelfs tot in het glasvezeltijdperk. Hiervan getuigen de successen in binnen- en buitenland van in ons land gebouwde moderne digitale systemen waarbij de industrie kan voortbouwen op een hechte lijntransmissietraditie.