Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
J. van der Pol

Jun 14, 2023 - Heden
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

Aug 30, 1990 - Mar 31, 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

Jan 12, 1955 - Jan 8, 1984
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

Mar 26, 1946 - Jun 14, 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

Jul 4, 1922 - Jul 21, 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Dr. ir. J.C. Haartsen

May 12, 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. A.H.M. Smets

May 12, 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

Mar 26, 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

Mar 26, 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

Jun 9, 2006 - Heden
 
J. van der Pol

Jun 9, 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

Jun 8, 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

May 10, 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

May 13, 1991 - Apr 14, 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

May 13, 1991 - Feb 20, 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

May 3, 1989 - Jan 10, 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

Apr 24, 1986 - Jun 19, 2015
 
R. Marks

Apr 24, 1986 - Oct 31, 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

Apr 24, 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

Mar 23, 1981 - Dec 29, 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

Mar 23, 1981 - Sep 13, 1983
 
J.J. van der Heeft

Feb 4, 1977 - Jun 30, 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

Mar 25, 1976 - Mar 31, 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

Mar 22, 1971 - May 27, 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

Mar 25, 1966 - Mar 19, 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

Mar 25, 1966 - Nov 12, 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

Apr 21, 1961 - Jul 25, 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

Apr 19, 1956 - Apr 2, 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

Mar 25, 1955 - Oct 30, 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

Apr 6, 1951 - Jul 20, 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

Apr 6, 1951 - Jan 4, 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

Jan 22, 1951 - Jun 8, 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

Dec 16, 1948 - Oct 31, 1993
 
Prof. jhr. ir. J.L.W.C. von Weiler

Dec 2, 1948 - Sep 16, 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

Dec 2, 1948 - Dec 17, 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

Mar 26, 1947 - Jun 1, 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

Oct 25, 1938 - Apr 8, 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

Mar 18, 1936 - Oct 4, 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

Oct 10, 1935 - Dec 23, 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

Mar 14, 1933 - Jan 8, 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

Mar 22, 1926 - Jul 2, 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

Jan 13, 1919 - Oct 31, 1944
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

Nov 8, 1916 - Jun 14, 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

Feb 10, 1915 - Aug 26, 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

Dec 4, 1911 - Dec 3, 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

Dec 4, 1911 - Jan 8, 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

Dec 4, 1911 - Jul 21, 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

Dec 4, 1911 - Apr 1, 1922

† Prof. ir. E.J.F. Thierens

Erelid van Vereeniging in de periode van Mar 22, 1926 - Jul 2, 1967

Elie Johannes François Thierens werd op 28 januari 1882 geboren te Workum. Zijn ingenieursstudie ving hij aan in 1900 aan de Polytechnische School te Delft. In 1904 behaalde hij het diploma van werktuigbouwkundig ingenieur. Vervolgens liet hij zich inschrijven voor de speciale éénjarige cursus in de elektrotechniek aan de Technische Hochschule te Karlsruhe, waar hij in 1905 het diploma van elektrotechnisch ingenieur verwierf.

Tot zijn benoeming tot hoogleraar in 1925 had hij een zeer gevarieerde carrière, die hem in aanraking bracht met vele aspecten van het beroep van elektrotechnisch ingenieur. Van 1905 tot 1907 was hij assistent bij prof. Feldmann in Delft. Van 1907 tot 1909 was hij in dienst bij de Electriciteits Maatschappij Lameyer te Den Haag. Vervolgens was hij tot 1912 adjunct-directeur van de stedelijke fabrieken voor gas en elektriciteit te Leiden. Hier was hij o.a. betrokken bij het uitbreiden van de Leidse centrale met de eerste eenheden voor driefasige wisselstroom en het voltooien van een 10 kV-kabelverbinding naar Noordwijk. In 1912 trad hij in dienst van Lindeteves-Stokvis Handelmaatschappij. Voor dat bedrijf onderzocht hij op Java de mogelijkheden voor de elektriciteitsvoorziening aldaar. In 1917 aanvaardde hij een benoeming tot adjunct-directeur bij de Gemeente Delft. Van 1920 tot 1925 was hij in dienst van de NV Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken te IJmuiden-Velzen, waar hij de leiding had van de 'Afdeling Elektriciteit'.

Per 1 september 1925 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de Afdeling der Elektrotechniek van de TH Delft. Hij werd daarmee de bezetter van de kort tevoren toegewezen vijfde leerstoel in deze Afdeling. Deze was bedoeld om de onderwijstaken van prof. Hallo te verlichten en om een aantal nieuwe onderwerpen in het onderwijs in te brengen. Hij ging onderwijs verzorgen in de elektriciteitsvoorziening en verlichting, elektrische tractie en elektromotorbedrijven, in het bijzonder hefwerktuigen. Bovendien verzorgde hij het college 'algemene elektrotechniek' voor niet-E studenten. In 1943 verscheen van zijn hand het studie- en naslagwerk 'Electrische aandrijvingen en Hefwerktuigen ' (Waltman, Delft).

Hij was ook raadgevend ingenieur van de Spoorwegen en van Rijkswaterstaat. Voorts diende hij gedurende vele jaren de normalisatie op het gebied van de elektrotechniek. Hiervoor ontving hij in 1959 de bronzen legpenning van het Nederlands Normalisatie Instituut. Op 3 november 1947 hield hij zijn afscheidscollege.