Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
J. van der Pol

14 jun 2023 - Heden
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

30 aug 1990 - 31 mrt 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

12 jan 1955 - 8 jan 1984
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

26 mrt 1946 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 jul 1922 - 21 jul 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Dr. ir. J.C. Haartsen

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. A.H.M. Smets

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

9 jun 2006 - Heden
 
J. van der Pol

9 jun 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

8 jun 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

10 mei 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

13 mei 1991 - 14 apr 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

13 mei 1991 - 20 feb 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

3 mei 1989 - 10 jan 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

24 apr 1986 - 19 jun 2015
 
R. Marks

24 apr 1986 - 31 okt 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

24 apr 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

23 mrt 1981 - 29 dec 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

23 mrt 1981 - 13 sep 1983
 
J.J. van der Heeft

4 feb 1977 - 30 jun 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

25 mrt 1976 - 31 mrt 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

22 mrt 1971 - 27 mei 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

25 mrt 1966 - 19 mrt 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

25 mrt 1966 - 12 nov 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

21 apr 1961 - 25 jul 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

19 apr 1956 - 2 apr 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

25 mrt 1955 - 30 okt 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

6 apr 1951 - 20 jul 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

6 apr 1951 - 4 jan 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

22 jan 1951 - 8 jun 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

16 dec 1948 - 31 okt 1993
 
Prof. jhr. ir. J.L.W.C. von Weiler

2 dec 1948 - 16 sep 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

2 dec 1948 - 17 dec 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

26 mrt 1947 - 1 jun 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

25 okt 1938 - 8 apr 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

18 mrt 1936 - 4 okt 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

10 okt 1935 - 23 dec 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

14 mrt 1933 - 8 jan 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

22 mrt 1926 - 2 jul 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

13 jan 1919 - 31 okt 1944
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

8 nov 1916 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

10 feb 1915 - 26 aug 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

4 dec 1911 - 3 dec 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

4 dec 1911 - 8 jan 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 dec 1911 - 21 jul 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

4 dec 1911 - 1 apr 1922

† Prof. dr. ir. van Soest

Erelid van Vereeniging in de periode van 25 mrt 1955 - 30 okt 1983

In memoriam geschreven door Prof. Boxma

Op 30 oktober 1983 overleed op de leeftijd van 85 jaar Prof. Van Soest, oud-buitengewoon hoogleraar in de afdeling der Elektrotechniek. In hem verliezen wij een veelzijdig beoefenaar van de wetenschap die tot op hoge leeftijdactief bleef, maar ook een mens met een zeer hoogstaande moraal. Johannes Leendert van Soest deed na zijn afstuderen in 1925 als elektrotechnisch ingenieur onderzoek voor de Commissie voor Physische Strijdmiddelen. Dit leidde tot het oprichten van een laboratorium, thans bekend als Physisch Laboratorium TNO. In 1949 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de TH-Delft om onderwijs te geven in de hoogfrequentietechniek. Hij werd echter spoedig geboeid door de informatietheorie , in welk vakgebied hij een grote internationale bekendheid kreeg. Hij toonde een voortreffelijk docent te zijn . Zijn colleges werden dikwijls bijgewoond door docenten van de afdeling en door andere belangstellenden. Toen hij in 1964 met emeritaat ging, waren 85 studenten onder zijn leiding afgestudeerd, terwijl hij vijf maal als promotor was opgetreden; voor een buiten gewoon hoogleraar grote getallen . Maar Prof. Van Soest was in de eerste plaats een onderzoeker die in staat was velen t o t samenwerken te stimuleren. Met zijn grote belangstelling voor zijn medemens zag hij op onnavolgbare wijze kans van de mensen die hij om zich heen verzamelde, één grote familie te maken. Ook zijn helaas te vroeg overleden echtgenote speelde hierin een belangrijke rol . Met velen van zijn afstudeerders ontstond dan ook een vriendschappelijke relatie , terwijl hij in het bijzonder met de E.T.V. een sterke band voelde.

Naast zijn werkzaamheden als directeur van het Physisch Laboratorium TNO en buitengewoon hoogleraar, besteedde Prof. Van Soest veel tijd aan de botanie. Reeds tijdens zijn middelbare-schoolperiode begon hij met het zeer consciëntieus bestuderen van de plantengeografie in het gebied rond Arnhem. Dit breidde hij later uit tot het gehele land. Dit enorme werk leidde in 1932 tot een indeling van ons land in plantengeografische districten . Deze indeling werd in hetzelfde jaar opgenomen in de Nederlandse flora's en heeft zich nu al meer dan 50 jaar kunnen handhaven. Hij noemde het met de hem typerende bescheidenheid "een beetje Spielerei ". Het heeft de belangstelling voor de botanie in ons land sterk gestimuleerd. Later volgde een onderzoek aan paardebloemen, waarvan hij enkele nieuwe soorten ontdekte. Zijn onderzoek naar de verspreiding van de paardebloem bracht hem tot in de Himalaya, aan de grens van Nepal. Hij schreef ongeveer 200 publikaties , die door zijn vrouw prachtig werden geïllustreerd.

De grote verdiensten van Prof, Van Soest werden op vele manieren erkend. De Rijksuniversiteit Utrecht verleende hem het doctoraat honoris causa wegens zijn werk in het gehele gebied van de wis - en natuurkunde met het accent op de botanie. Behalve de E.T.V. verleenden zeven organisaties en verenigingen hem het erelidmaatschap. Als slot van dit In Memoriam citeer ik hier de woorden die Prof. Van Soest in zijn oratie tot de studenten sprak: "Gij zult zuinig met uw tijd moeten omgaan om, naast Ingenieur, ook Mens te kunnen blijven . Houdt orde en systeem in uw gedachten en in uw werk, maakt u zich daarvoor een systematiek eigen, welke doet er niet toe; mijn voorbeeld was de botanische systematiek."