Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
Em. Prof. Ir. J.L. de Kroes

Aug 30, 1990 - Heden
 
Prof. Dr. Ir. W.Th. Bähler

Jan 12, 1955 - Jan 8, 1984
 
Jhr. Prof. Dr. G.J. Elias

Mar 26, 1946 - Jun 14, 1951
 
Prof. Dr. Ing. C. Feldmann

Jul 4, 1922 - Jul 21, 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Prof. Dr. Ir. W.A. Serdijn

Feb 12, 2016 - Heden
 
Prof. Dr. Ir. R.H.J. Fastenau

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. Prof. Dr. J.J. Smit

Feb 12, 2016 - Heden
 
Prof. Ir. L. van der Sluis

Mar 26, 2011 - Heden
 
Em. Prof. Dr. Ir. L.P. Ligthart

Mar 26, 2011 - Heden
 
Em. Prof. Dr. C.I.M. Beenakker

Jun 9, 2006 - Heden
 
J. van der Pol

Jun 9, 2006 - Heden
 
Prof. Ir. H.B. Verbruggen

Jun 8, 1999 - Heden
 
Dr. Ir. J. Kapteijn

May 10, 1993 - Heden
 
Em. Prof. Dr. J.C. Arnbak

May 13, 1991 - Feb 20, 2017
 
Prof. Dr. Ir. E. Backer

May 13, 1991 - Heden
 
Prof. Ir. H.R. van Nauta Lemke

May 3, 1989 - Heden
 
Prof. Ir. IJ. Boxma

Apr 24, 1986 - Jun 19, 2015
 
Prof. Dr. Ir. D.E. Boekee

Apr 24, 1986 - Heden
 
R. Marks

Apr 24, 1986 - Oct 31, 2012
 
Em. Prof. Ir. J. de Haas

Mar 23, 1981 - Dec 29, 2017
 
Prof. Ir. J.M. Unk

Mar 23, 1981 - Sep 13, 1983
 
J.J. van der Heeft

Feb 4, 1977 - Jun 30, 1994
 
Em. Prof. Ir. J.L. de Kroes

Mar 25, 1976 - Heden
 
Prof. Ir. H.B. Boerema

Mar 22, 1971 - May 27, 1992
 
Prof. Dr. Ir. R.M.M. Oberman

Mar 25, 1966 - Mar 19, 1989
 
Prof. Dr. Ir. G.H. Bast

Mar 25, 1966 - Nov 12, 1987
 
Prof. Ir. M.P. Breedveld

Apr 21, 1961 - Jul 25, 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

Apr 19, 1956 - Apr 2, 2000
 
Prof. Dr. Ir. van Soest

Mar 25, 1955 - Oct 30, 1983
 
Prof. Ir. F.M. Roeterink

Apr 6, 1951 - Jul 20, 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

Apr 6, 1951 - Jan 4, 1969
 
Prof. Dr. Ir. J.P. Schouten

Jan 22, 1951 - Jun 8, 1988
 
Prof. Ir. W. Fontein

Dec 16, 1948 - Oct 31, 1993
 
Jhr. Prof. Ir. J.L.W.C. von Weiler

Dec 2, 1948 - Sep 16, 1988
 
Prof. Ir. M. de Lange

Dec 2, 1948 - Dec 17, 1983
 
Dr. Ir. Th.P. Tromp

Mar 26, 1947 - Jun 1, 1984
 
Prof. Dr. Ir. H.G. Nolen

Oct 25, 1938 - Apr 8, 1986
 
Prof. Dr. Ir. N. Koomans

Mar 18, 1936 - Oct 4, 1945
 
Prof. Ir. L.H.M. Huydts

Oct 10, 1935 - Dec 23, 1974
 
Prof. Dr. Ir. W.Th. Bähler

Mar 14, 1933 - Jan 8, 1984
 
Prof. Ir. E.J.F. Thierens

Mar 22, 1926 - Jul 2, 1967
 
Ir. W.H.L. Brückman

Jan 13, 1919 - Oct 31, 1944
 
Jhr. Prof. Dr. G.J. Elias

Nov 8, 1916 - Jun 14, 1951
 
Prof. Dr. Ir. H.S. Hallo

Feb 10, 1915 - Aug 26, 1966
 
Prof. Ir. C.L. van der Bilt

Dec 4, 1911 - Dec 3, 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

Dec 4, 1911 - Jan 8, 1945
 
Prof. Ir. J.A. Snijders

Dec 4, 1911 - Apr 1, 1922
 
Prof. Dr. Ing. C. Feldmann

Dec 4, 1911 - Jul 21, 1941

† Prof. Dr. Ir. van Soest

Erelid van Vereeniging in de periode van Mar 25, 1955 - Oct 30, 1983

In memoriam geschreven door Prof. Boxma

Op 30 oktober 1983 overleed op de leeftijd van 85 jaar Prof. Van Soest, oud-buitengewoon hoogleraar in de afdeling der Elektrotechniek. In hem verliezen wij een veelzijdig beoefenaar van de wetenschap die tot op hoge leeftijdactief bleef, maar ook een mens met een zeer hoogstaande moraal. Johannes Leendert van Soest deed na zijn afstuderen in 1925 als elektrotechnisch ingenieur onderzoek voor de Commissie voor Physische Strijdmiddelen. Dit leidde tot het oprichten van een laboratorium, thans bekend als Physisch Laboratorium TNO. In 1949 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de TH-Delft om onderwijs te geven in de hoogfrequentietechniek. Hij werd echter spoedig geboeid door de informatietheorie , in welk vakgebied hij een grote internationale bekendheid kreeg. Hij toonde een voortreffelijk docent te zijn . Zijn colleges werden dikwijls bijgewoond door docenten van de afdeling en door andere belangstellenden. Toen hij in 1964 met emeritaat ging, waren 85 studenten onder zijn leiding afgestudeerd, terwijl hij vijf maal als promotor was opgetreden; voor een buiten gewoon hoogleraar grote getallen . Maar Prof. Van Soest was in de eerste plaats een onderzoeker die in staat was velen t o t samenwerken te stimuleren. Met zijn grote belangstelling voor zijn medemens zag hij op onnavolgbare wijze kans van de mensen die hij om zich heen verzamelde, één grote familie te maken. Ook zijn helaas te vroeg overleden echtgenote speelde hierin een belangrijke rol . Met velen van zijn afstudeerders ontstond dan ook een vriendschappelijke relatie , terwijl hij in het bijzonder met de E.T.V. een sterke band voelde.

Naast zijn werkzaamheden als directeur van het Physisch Laboratorium TNO en buitengewoon hoogleraar, besteedde Prof. Van Soest veel tijd aan de botanie. Reeds tijdens zijn middelbare-schoolperiode begon hij met het zeer consciëntieus bestuderen van de plantengeografie in het gebied rond Arnhem. Dit breidde hij later uit tot het gehele land. Dit enorme werk leidde in 1932 tot een indeling van ons land in plantengeografische districten . Deze indeling werd in hetzelfde jaar opgenomen in de Nederlandse flora's en heeft zich nu al meer dan 50 jaar kunnen handhaven. Hij noemde het met de hem typerende bescheidenheid "een beetje Spielerei ". Het heeft de belangstelling voor de botanie in ons land sterk gestimuleerd. Later volgde een onderzoek aan paardebloemen, waarvan hij enkele nieuwe soorten ontdekte. Zijn onderzoek naar de verspreiding van de paardebloem bracht hem tot in de Himalaya, aan de grens van Nepal. Hij schreef ongeveer 200 publikaties , die door zijn vrouw prachtig werden geïllustreerd.

De grote verdiensten van Prof, Van Soest werden op vele manieren erkend. De Rijksuniversiteit Utrecht verleende hem het doctoraat honoris causa wegens zijn werk in het gehele gebied van de wis - en natuurkunde met het accent op de botanie. Behalve de E.T.V. verleenden zeven organisaties en verenigingen hem het erelidmaatschap. Als slot van dit In Memoriam citeer ik hier de woorden die Prof. Van Soest in zijn oratie tot de studenten sprak: "Gij zult zuinig met uw tijd moeten omgaan om, naast Ingenieur, ook Mens te kunnen blijven . Houdt orde en systeem in uw gedachten en in uw werk, maakt u zich daarvoor een systematiek eigen, welke doet er niet toe; mijn voorbeeld was de botanische systematiek."