Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
Em. Prof. Ir. J.L. de Kroes

Jan 1, 1991 - Heden
 
Prof. Dr. Ir. W.Th. Bähler

Jan 1, 1933 - Jan 8, 1984
 
Jhr. Prof. Dr. G.J. Elias

Jan 1, 1916 - Jun 14, 1951
 
Prof. Dr. Ing. C. Feldmann

Jan 1, 1911 - Jul 21, 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Prof. Dr. Ir. W.A. Serdijn

Jan 1, 2016 - Heden
 
Prof. Dr. Ir. R.H.J. Fastenau

Jan 1, 2016 - Heden
 
Em. Prof. Dr. J.J. Smit

Jan 1, 2016 - Heden
 
Prof. Ir. L. van der Sluis

Jan 1, 2011 - Heden
 
Em. Prof. Dr. Ir. L.P. Ligthart

Jan 1, 2011 - Heden
 
Em. Prof. Dr. C.I.M. Beenakker

Jan 1, 2006 - Heden
 
J. van der Pol

Jan 1, 2006 - Heden
 
Prof. Ir. H.B. Verbruggen

Jan 1, 1999 - Heden
 
Dr. Ir. J. Kapteijn

Jan 1, 1993 - Heden
 
Em. Prof. Dr. J.C. Arnbak

Jan 1, 1991 - Feb 20, 2017
 
Prof. Dr. Ir. E. Backer

Jan 1, 1991 - Heden
 
Prof. Ir. H.R. van Nauta Lemke

Jan 1, 1989 - Heden
 
Prof. Ir. IJ. Boxma

Jan 1, 1986 - Jun 19, 2015
 
Prof. Dr. Ir. D.E. Boekee

Jan 1, 1986 - Heden
 
R. Marks

Jan 1, 1986 - Oct 31, 2012
 
Prof. Ir. J.M. Unk

Mar 23, 1981 - Sep 13, 1983
 
Em. Prof. Ir. J. de Haas

Jan 1, 1981 - Heden
 
J.J. van der Heeft

Jan 1, 1977 - Jun 30, 1994
 
Em. Prof. Ir. J.L. de Kroes

Jan 1, 1976 - Heden
 
Prof. Ir. H.B. Boerema

Jan 1, 1971 - May 27, 1992
 
Prof. Dr. Ir. R.M.M. Oberman

Jan 1, 1966 - Mar 19, 1989
 
Prof. Dr. Ir. G.H. Bast

Jan 1, 1966 - Nov 12, 1987
 
Prof. Ir. M.P. Breedveld

Jan 1, 1961 - Jul 25, 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

Apr 19, 1956 - Apr 2, 2000
 
Prof. Dr. Ir. van Soest

Jan 1, 1955 - Oct 30, 1983
 
Prof. Ir. F.M. Roeterink

Jan 1, 1951 - Jul 20, 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

Jan 1, 1951 - Jan 4, 1969
 
Prof. Dr. Ir. J.P. Schouten

Jan 1, 1951 - Jun 8, 1988
 
Jhr. Prof. Ir. J.L.W.C. von Weiler

Jan 1, 1948 - Sep 16, 1988
 
Prof. Ir. M. de Lange

Jan 1, 1948 - Dec 17, 1983
 
Prof. Ir. W. Fontein

Jan 1, 1948 - Oct 31, 1993
 
Dr. Ir. Th.P. Tromp

Jan 1, 1947 - Jun 1, 1984
 
Prof. Dr. Ir. H.G. Nolen

Jan 1, 1938 - Apr 8, 1986
 
Prof. Dr. Ir. N. Koomans

Jan 1, 1936 - Oct 4, 1945
 
Prof. Ir. L.H.M. Huydts

Jan 1, 1933 - Dec 23, 1974
 
Prof. Ir. E.J.F. Thierens

Jan 1, 1926 - Jul 2, 1967
 
Ir. W.H.L. Brückman

Jan 1, 1919 - Oct 31, 1944
 
Prof. C.L. van der Bilt

Jan 1, 1911 - Dec 3, 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

Jan 1, 1911 - Jan 8, 1945
 
Prof. Ir. J.A. Snijders

Jan 1, 1911 - Apr 1, 1922
 
Prof. Dr. Ir. H.S. Hallo

Jan 1, 1911 - Aug 26, 1966

† Ir. J.L. Bonebakker

Erelid van Vereeniging in de periode van Apr 19, 1956 - Apr 2, 2000

"In memoriam geschreven door Erevoorzitter Prof. J.L. de Kroes in Jaarboek 2001"

De heer Bonebakker, directeur van Heemaf dat later onderdeel werd van Holec, heeft zich in de jaren vijftig zeer ingespannen om de band tussen de Twentse elektrotechnische industrie en de ETV te verstevigen. Als gevolg hiervan bracht de ETV in het kader van het tiende lustrum een tweedaags werkbezoek aan Heemaf, Hazemeijer en Hollandse Signaalapparaten om de achterstand als gevolg van de oorlog in te halen. Daarbij was ook de Commissaris der Koningin in Overijssel aanwezig.

Op 20 april 1956 werd Ir. Bonebakker geïnstalleerd als erelid. Daarbij hield hij een rede getiteld: 'Van student tot ingenieur". Centraal stond daarbij dat het leerproces niet eindigt op het moment dat het ingenieursdiploma wordt behaald. De brede technische kennis moet in de eerste werkringen worden uitgebouwd. Ook de maatschappelijke ontwikkeling is voor de jonge ingenieur van groot belang. Sprekend over de afnemende belangstelling voor sterkstroom wees de heer Bonebakker er in 1956 reeds op dat onder invloed van elektronica en automatisering in de toekomst andere en hogere eisen aan elektrische aandrijvingen zullen worden gesteld; daardoor zal er ook in de toekomst op dat gebied veel te doen zijn en veel nieuws te beleven zijn.

Ir. Bonebakker was zeer sportief; tot op hoge leeftijd fietste hij iedere week van zijn woonplaats Delden naar Hengelo om bij Tubantia te gaan roeien. De heer Bonebakker had grote belangstelling voor muziek, die zich niet alleen uitte in inspanningen voor het Twentse muziekleven, maar ook in recente verzoeken aan het College van Bestuur om bij de opening van het academisch jaar en de diesviering werken van Badings ten gehore te brengen. Hij had een speciale band met deze componist, die ook Delfts ingenieur was en hij had het gevoel dat de Delftse universiteit deze oud-student niet op de juiste waarde schatte.