Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
Em. Prof. Ir. J.L. de Kroes

Jan 1, 1991 - Heden
 
Prof. Dr. Ir. W.Th. Bähler

Jan 1, 1933 - Jan 8, 1984
 
Jhr. Prof. Dr. G.J. Elias

Jan 1, 1916 - Jun 14, 1951
 
Prof. Dr. Ing. C. Feldmann

Jan 1, 1911 - Jul 21, 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Prof. Dr. Ir. W.A. Serdijn

Jan 1, 2016 - Heden
 
Prof. Dr. Ir. R.H.J. Fastenau

Jan 1, 2016 - Heden
 
Em. Prof. Dr. J.J. Smit

Jan 1, 2016 - Heden
 
Prof. Ir. L. van der Sluis

Jan 1, 2011 - Heden
 
Em. Prof. Dr. Ir. L.P. Ligthart

Jan 1, 2011 - Heden
 
Em. Prof. Dr. C.I.M. Beenakker

Jan 1, 2006 - Heden
 
J. van der Pol

Jan 1, 2006 - Heden
 
Prof. Ir. H.B. Verbruggen

Jan 1, 1999 - Heden
 
Dr. Ir. J. Kapteijn

Jan 1, 1993 - Heden
 
Em. Prof. Dr. J.C. Arnbak

Jan 1, 1991 - Feb 20, 2017
 
Prof. Dr. Ir. E. Backer

Jan 1, 1991 - Heden
 
Prof. Ir. H.R. van Nauta Lemke

Jan 1, 1989 - Heden
 
Prof. Ir. IJ. Boxma

Jan 1, 1986 - Jun 19, 2015
 
Prof. Dr. Ir. D.E. Boekee

Jan 1, 1986 - Heden
 
R. Marks

Jan 1, 1986 - Oct 31, 2012
 
Prof. Ir. J.M. Unk

Mar 23, 1981 - Sep 13, 1983
 
Em. Prof. Ir. J. de Haas

Jan 1, 1981 - Heden
 
J.J. van der Heeft

Jan 1, 1977 - Jun 30, 1994
 
Em. Prof. Ir. J.L. de Kroes

Jan 1, 1976 - Heden
 
Prof. Ir. H.B. Boerema

Jan 1, 1971 - May 27, 1992
 
Prof. Dr. Ir. R.M.M. Oberman

Jan 1, 1966 - Mar 19, 1989
 
Prof. Dr. Ir. G.H. Bast

Jan 1, 1966 - Nov 12, 1987
 
Prof. Ir. M.P. Breedveld

Jan 1, 1961 - Jul 25, 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

Apr 19, 1956 - Apr 2, 2000
 
Prof. Dr. Ir. van Soest

Jan 1, 1955 - Oct 30, 1983
 
Prof. Ir. F.M. Roeterink

Jan 1, 1951 - Jul 20, 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

Jan 1, 1951 - Jan 4, 1969
 
Prof. Dr. Ir. J.P. Schouten

Jan 1, 1951 - Jun 8, 1988
 
Jhr. Prof. Ir. J.L.W.C. von Weiler

Jan 1, 1948 - Sep 16, 1988
 
Prof. Ir. M. de Lange

Jan 1, 1948 - Dec 17, 1983
 
Prof. Ir. W. Fontein

Jan 1, 1948 - Oct 31, 1993
 
Dr. Ir. Th.P. Tromp

Jan 1, 1947 - Jun 1, 1984
 
Prof. Dr. Ir. H.G. Nolen

Jan 1, 1938 - Apr 8, 1986
 
Prof. Dr. Ir. N. Koomans

Jan 1, 1936 - Oct 4, 1945
 
Prof. Ir. L.H.M. Huydts

Jan 1, 1933 - Dec 23, 1974
 
Prof. Ir. E.J.F. Thierens

Jan 1, 1926 - Jul 2, 1967
 
Ir. W.H.L. Brückman

Jan 1, 1919 - Oct 31, 1944
 
Prof. C.L. van der Bilt

Jan 1, 1911 - Dec 3, 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

Jan 1, 1911 - Jan 8, 1945
 
Prof. Ir. J.A. Snijders

Jan 1, 1911 - Apr 1, 1922
 
Prof. Dr. Ir. H.S. Hallo

Jan 1, 1911 - Aug 26, 1966

† Prof. Dr. Ir. W.Th. Bähler

Erevoorzitter van Vereeniging in de periode van Jan 1, 1933 - Jan 8, 1984

Professor Bähler is één van de hoogleraren die gedurende zeer lange tijd het hoogleraarschap in de Afdeling der Elektrotechniek bekleed hebben en een duidelijke en herkenbare invloed hebben gehad op het profiel en het imago van de Afdeling.

Willem Theodoor Bähler werd in 1892 geboren te Groningen. Van 1911 tot 1916 studeerde hij elektrotechniek aan de Technische Hogeschool te Delft, waar hij na zijn afstuderen nog anderhalf jaar assistent bleef bij Prof. Hallo. Eind 1918 trad hij in dienst bij de Gemeentelijke Telefoondienst van Den Haag, waar hij actief betrokken was bij de uitbouw van het telefoonsysteem. Naast zijn dagelijkse werk zette hij zich aan een promotiestudie, die uitmondde in zijn dissertatie 'Theorie van het Electromagnetische Telefoonrelais' , een mathematische studie van de eigenschappen van deze destijds fundamentele bouwsteen van de telefonietechniek. Promotor was prof. Elias. In 1929 werd hij benoemd tot hoofdingenieur-afdelingschef, een functie die hij vanaf 20 mei 1930 combineerde met een extraordinariaat aan de TH. In 1932 trad hij als gewoon hoogleraar voltijds in dienst van de Hogeschool. Hij moderniseerde in hoog tempo het onderwijs in de draadgebonden telecommunicatie. Hij ontwikkelde een aantal collegevakken op dit terrein, zoals telefonie, waarin de grondslagen van de telefonische communicatie behandeld werden, kabeltelefonie, telefoonversterkers en automatische systemen. Door zijn inspanningen kreeg de Afdeling de beschikking over een aantal kleine modelcentrales volgens de opzet van de drie voornaamste in Nederland in gebruik zijnde systemen (Siemens, Bell en Ericsson), Ze zijn bewaard gebleven en ze maken thans deel uit van de studieverzameling van de faculteit. Ze werden met grote zorg en liefdevolle toewijding onderhouden door de heer L. S. van Wijk, die gedurende vele jaren technicus was bij het laboratorium van Bähler.

Bähler was één van de architecten van een nieuw studieprogramma, dat twee afstudeerrichtingen kende, waardoor ruimte werd geschapen voor een grondige opleiding voor de toekomstige telecommunicatie- ingenieurs. Naast zijn functie aan de TH bekleedde hij vele functies in de wereld van de telecommunicatietechniek, zowel nationaal als internationaal. Hij was lid van het IEC (International Electrotechnical Committee) en van de ITU (International Telecommunication Union). Voorts was hij lid van de Radioraad, buitengewoon lid van de Octrooiraad, lid van de Eerste Televisiecommissie (1936) en voorzitter van de Tweede Televisiecommissie (1948). Ook bekleedde hij het voorzitterschap van de Afdeling Elektrotechniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en was hij bestuurslid van de Vereeniging van Delftsche Ingenieurs.

Hij beschikte over uitnemende didactische gaven. Zijn colleges waren, in een tijd waarin de aandacht voor didactiek in het algemeen gering was, toonbeelden van helderheid en logische opbouw. Bij tentamens was hij niet gemakkelijk en wie slecht voorbereid een gokje waagde probeerde dat geen tweede keer. Echter, wie toonde de stof te beheersen kon terugzien op een boeiend tentamengesprek, dat meer inhield dan een overhoring.

Bähler was een zeer veelzijdig mens. Zijn grootste liefde was de kamermuziek; zelf was hij een verdienstelijk cellist.

In mei 1962 bereikte hij de 70-jarige leeftijd en nam hij afscheid van de Afdeling. Hij stierf op hoge leeftijd in 1984. De crematieplechtigheid verenigde een groot aantal leerlingen en collega 's uit de communicatiewereld om hem de laatste eer te bewijzen.