Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
J. van der Pol

Jun 14, 2023 - Heden
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

Aug 30, 1990 - Mar 31, 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

Jan 12, 1955 - Jan 8, 1984
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

Mar 26, 1946 - Jun 14, 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

Jul 4, 1922 - Jul 21, 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Dr. ir. J.C. Haartsen

May 12, 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. A.H.M. Smets

May 12, 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

Mar 26, 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

Mar 26, 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

Jun 9, 2006 - Heden
 
J. van der Pol

Jun 9, 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

Jun 8, 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

May 10, 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

May 13, 1991 - Apr 14, 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

May 13, 1991 - Feb 20, 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

May 3, 1989 - Jan 10, 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

Apr 24, 1986 - Jun 19, 2015
 
R. Marks

Apr 24, 1986 - Oct 31, 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

Apr 24, 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

Mar 23, 1981 - Dec 29, 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

Mar 23, 1981 - Sep 13, 1983
 
J.J. van der Heeft

Feb 4, 1977 - Jun 30, 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

Mar 25, 1976 - Mar 31, 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

Mar 22, 1971 - May 27, 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

Mar 25, 1966 - Mar 19, 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

Mar 25, 1966 - Nov 12, 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

Apr 21, 1961 - Jul 25, 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

Apr 19, 1956 - Apr 2, 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

Mar 25, 1955 - Oct 30, 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

Apr 6, 1951 - Jul 20, 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

Apr 6, 1951 - Jan 4, 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

Jan 22, 1951 - Jun 8, 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

Dec 16, 1948 - Oct 31, 1993
 
Prof. jhr. ir. J.L.W.C. von Weiler

Dec 2, 1948 - Sep 16, 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

Dec 2, 1948 - Dec 17, 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

Mar 26, 1947 - Jun 1, 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

Oct 25, 1938 - Apr 8, 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

Mar 18, 1936 - Oct 4, 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

Oct 10, 1935 - Dec 23, 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

Mar 14, 1933 - Jan 8, 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

Mar 22, 1926 - Jul 2, 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

Jan 13, 1919 - Oct 31, 1944
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

Nov 8, 1916 - Jun 14, 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

Feb 10, 1915 - Aug 26, 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

Dec 4, 1911 - Dec 3, 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

Dec 4, 1911 - Jan 8, 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

Dec 4, 1911 - Jul 21, 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

Dec 4, 1911 - Apr 1, 1922

† Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

Erevoorzitter van Vereeniging in de periode van Jan 12, 1955 - Jan 8, 1984

Professor Bähler is één van de hoogleraren die gedurende zeer lange tijd het hoogleraarschap in de Afdeling der Elektrotechniek bekleed hebben en een duidelijke en herkenbare invloed hebben gehad op het profiel en het imago van de Afdeling.

Willem Theodoor Bähler werd in 1892 geboren te Groningen. Van 1911 tot 1916 studeerde hij elektrotechniek aan de Technische Hogeschool te Delft, waar hij na zijn afstuderen nog anderhalf jaar assistent bleef bij Prof. Hallo. Eind 1918 trad hij in dienst bij de Gemeentelijke Telefoondienst van Den Haag, waar hij actief betrokken was bij de uitbouw van het telefoonsysteem. Naast zijn dagelijkse werk zette hij zich aan een promotiestudie, die uitmondde in zijn dissertatie 'Theorie van het Electromagnetische Telefoonrelais' , een mathematische studie van de eigenschappen van deze destijds fundamentele bouwsteen van de telefonietechniek. Promotor was prof. Elias. In 1929 werd hij benoemd tot hoofdingenieur-afdelingschef, een functie die hij vanaf 20 mei 1930 combineerde met een extraordinariaat aan de TH. In 1932 trad hij als gewoon hoogleraar voltijds in dienst van de Hogeschool. Hij moderniseerde in hoog tempo het onderwijs in de draadgebonden telecommunicatie. Hij ontwikkelde een aantal collegevakken op dit terrein, zoals telefonie, waarin de grondslagen van de telefonische communicatie behandeld werden, kabeltelefonie, telefoonversterkers en automatische systemen. Door zijn inspanningen kreeg de Afdeling de beschikking over een aantal kleine modelcentrales volgens de opzet van de drie voornaamste in Nederland in gebruik zijnde systemen (Siemens, Bell en Ericsson), Ze zijn bewaard gebleven en ze maken thans deel uit van de studieverzameling van de faculteit. Ze werden met grote zorg en liefdevolle toewijding onderhouden door de heer L. S. van Wijk, die gedurende vele jaren technicus was bij het laboratorium van Bähler.

Bähler was één van de architecten van een nieuw studieprogramma, dat twee afstudeerrichtingen kende, waardoor ruimte werd geschapen voor een grondige opleiding voor de toekomstige telecommunicatie- ingenieurs. Naast zijn functie aan de TH bekleedde hij vele functies in de wereld van de telecommunicatietechniek, zowel nationaal als internationaal. Hij was lid van het IEC (International Electrotechnical Committee) en van de ITU (International Telecommunication Union). Voorts was hij lid van de Radioraad, buitengewoon lid van de Octrooiraad, lid van de Eerste Televisiecommissie (1936) en voorzitter van de Tweede Televisiecommissie (1948). Ook bekleedde hij het voorzitterschap van de Afdeling Elektrotechniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en was hij bestuurslid van de Vereeniging van Delftsche Ingenieurs.

Hij beschikte over uitnemende didactische gaven. Zijn colleges waren, in een tijd waarin de aandacht voor didactiek in het algemeen gering was, toonbeelden van helderheid en logische opbouw. Bij tentamens was hij niet gemakkelijk en wie slecht voorbereid een gokje waagde probeerde dat geen tweede keer. Echter, wie toonde de stof te beheersen kon terugzien op een boeiend tentamengesprek, dat meer inhield dan een overhoring.

Bähler was een zeer veelzijdig mens. Zijn grootste liefde was de kamermuziek; zelf was hij een verdienstelijk cellist.

In mei 1962 bereikte hij de 70-jarige leeftijd en nam hij afscheid van de Afdeling. Hij stierf op hoge leeftijd in 1984. De crematieplechtigheid verenigde een groot aantal leerlingen en collega 's uit de communicatiewereld om hem de laatste eer te bewijzen.