Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
Em. Prof. Ir. J.L. de Kroes

Jan 1, 1991 - Heden
 
Prof. Dr. Ir. W.Th. Bähler

Jan 1, 1933 - Jan 8, 1984
 
Jhr. Prof. Dr. G.J. Elias

Jan 1, 1916 - Jun 14, 1951
 
Prof. Dr. Ing. C. Feldmann

Jan 1, 1911 - Jul 21, 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Prof. Dr. Ir. W.A. Serdijn

Jan 1, 2016 - Heden
 
Prof. Dr. Ir. R.H.J. Fastenau

Jan 1, 2016 - Heden
 
Em. Prof. Dr. J.J. Smit

Jan 1, 2016 - Heden
 
Prof. Ir. L. van der Sluis

Jan 1, 2011 - Heden
 
Em. Prof. Dr. Ir. L.P. Ligthart

Jan 1, 2011 - Heden
 
Em. Prof. Dr. C.I.M. Beenakker

Jan 1, 2006 - Heden
 
J. van der Pol

Jan 1, 2006 - Heden
 
Prof. Ir. H.B. Verbruggen

Jan 1, 1999 - Heden
 
Dr. Ir. J. Kapteijn

Jan 1, 1993 - Heden
 
Em. Prof. Dr. J.C. Arnbak

Jan 1, 1991 - Feb 20, 2017
 
Prof. Dr. Ir. E. Backer

Jan 1, 1991 - Heden
 
Prof. Ir. H.R. van Nauta Lemke

Jan 1, 1989 - Heden
 
Prof. Ir. IJ. Boxma

Jan 1, 1986 - Jun 19, 2015
 
Prof. Dr. Ir. D.E. Boekee

Jan 1, 1986 - Heden
 
R. Marks

Jan 1, 1986 - Oct 31, 2012
 
Prof. Ir. J.M. Unk

Mar 23, 1981 - Sep 13, 1983
 
Em. Prof. Ir. J. de Haas

Jan 1, 1981 - Heden
 
J.J. van der Heeft

Jan 1, 1977 - Jun 30, 1994
 
Em. Prof. Ir. J.L. de Kroes

Jan 1, 1976 - Heden
 
Prof. Ir. H.B. Boerema

Jan 1, 1971 - May 27, 1992
 
Prof. Dr. Ir. R.M.M. Oberman

Jan 1, 1966 - Mar 19, 1989
 
Prof. Dr. Ir. G.H. Bast

Jan 1, 1966 - Nov 12, 1987
 
Prof. Ir. M.P. Breedveld

Jan 1, 1961 - Jul 25, 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

Apr 19, 1956 - Apr 2, 2000
 
Prof. Dr. Ir. van Soest

Jan 1, 1955 - Oct 30, 1983
 
Prof. Ir. F.M. Roeterink

Jan 1, 1951 - Jul 20, 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

Jan 1, 1951 - Jan 4, 1969
 
Prof. Dr. Ir. J.P. Schouten

Jan 1, 1951 - Jun 8, 1988
 
Jhr. Prof. Ir. J.L.W.C. von Weiler

Jan 1, 1948 - Sep 16, 1988
 
Prof. Ir. M. de Lange

Jan 1, 1948 - Dec 17, 1983
 
Prof. Ir. W. Fontein

Jan 1, 1948 - Oct 31, 1993
 
Dr. Ir. Th.P. Tromp

Jan 1, 1947 - Jun 1, 1984
 
Prof. Dr. Ir. H.G. Nolen

Jan 1, 1938 - Apr 8, 1986
 
Prof. Dr. Ir. N. Koomans

Jan 1, 1936 - Oct 4, 1945
 
Prof. Ir. L.H.M. Huydts

Jan 1, 1933 - Dec 23, 1974
 
Prof. Ir. E.J.F. Thierens

Jan 1, 1926 - Jul 2, 1967
 
Ir. W.H.L. Brückman

Jan 1, 1919 - Oct 31, 1944
 
Prof. C.L. van der Bilt

Jan 1, 1911 - Dec 3, 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

Jan 1, 1911 - Jan 8, 1945
 
Prof. Ir. J.A. Snijders

Jan 1, 1911 - Apr 1, 1922
 
Prof. Dr. Ir. H.S. Hallo

Jan 1, 1911 - Aug 26, 1966

† J.J. van der Heeft

Erelid van Vereeniging in de periode van Jan 1, 1977 - Jun 30, 1994

"In memoriam geschreven door A.T. de Hoop in Jaarboek 2000"

Voor ons, de wat ouderen van de Faculteit der Elektrotechniek, is het nauwelijks denkbaar, dat "Van der Heeft" (om de aanspreekvorm uit de voorbije jaren maar te gebruiken) niet meer bij de vertrouwde groep van gepensioneerden van de Faculteit is.

Als persoon was hij volstrekt uniek en een schets van enkele regels blijft op veel punten tekortschieten. Vele jaargangen van (lastige en minder lastige) studenten maakte hij wegwijs bij de practica waar hij technische assistentie verleende. Met hen, evenals met de "proffen", stond hij op goede voet en, indien er conflicten dreigden, bemiddelde hij naar beide zijden met goede raadgevingen.

Toen de Faculteit in 1969 het nieuwe gebouw voor Elektrotechniek betrok, was hij belast met de gehele logistiek van de verhuizing. Karakteristiek voor die periode was, dat Van der Heeft -in strijd met de natuurwetten- overal tegelijk aanwezig was en toezicht hield. Als Chef van de Huishoudelijke Dienst rekende hij het verder tot zijn persoonlijke verantwoording, dat het nieuwe gebouw er niet alleen van binnen en van buiten smetteloos uitzag, maar ook, dat aan alle veiligheidsvoorschriften (met name die met betrekking tot de brandveiligheid) strikt de hand werd gehouden. In welke uithoek van het gebouw ook maar een ongerechtigheid in dit opzicht viel te bespeuren, hij wist het en trad zonodig op. In de persoonlijke omgang bleef hij met ieder, hoog of laag, zichzelf en stond hij voor zijn taak.

Behulpzaamheid was voor hem een vanzelfspekend uitgangspunt daarbij: ieder dié iets te organiseren had, kon bij Van der Heeft terecht en je hoefde nooit te controleren of alles op tijd voor elkaar was, het was altijd zo. Ook na zijn pensionering (na een meer dan 50-jarig! dienstverband) bleef hij zijn belangstelling voor de Faculteit behouden en toonde hij die belangstelling ook. Bij zulke gelegenheden maakte hij met de oude bekenden altijd een praatje, waarbij onveranderlijk opviel, hoe raak hij nog steeds mensen en situaties wist te typeren.