Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
J. van der Pol

14 jun 2023 - Heden
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

30 aug 1990 - 31 mrt 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

12 jan 1955 - 8 jan 1984
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

26 mrt 1946 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 jul 1922 - 21 jul 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Dr. ir. J.C. Haartsen

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. A.H.M. Smets

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

9 jun 2006 - Heden
 
J. van der Pol

9 jun 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

8 jun 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

10 mei 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

13 mei 1991 - 14 apr 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

13 mei 1991 - 20 feb 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

3 mei 1989 - 10 jan 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

24 apr 1986 - 19 jun 2015
 
R. Marks

24 apr 1986 - 31 okt 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

24 apr 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

23 mrt 1981 - 29 dec 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

23 mrt 1981 - 13 sep 1983
 
J.J. van der Heeft

4 feb 1977 - 30 jun 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

25 mrt 1976 - 31 mrt 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

22 mrt 1971 - 27 mei 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

25 mrt 1966 - 19 mrt 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

25 mrt 1966 - 12 nov 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

21 apr 1961 - 25 jul 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

19 apr 1956 - 2 apr 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

25 mrt 1955 - 30 okt 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

6 apr 1951 - 20 jul 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

6 apr 1951 - 4 jan 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

22 jan 1951 - 8 jun 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

16 dec 1948 - 31 okt 1993
 
Prof. jhr. ir. J.L.W.C. von Weiler

2 dec 1948 - 16 sep 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

2 dec 1948 - 17 dec 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

26 mrt 1947 - 1 jun 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

25 okt 1938 - 8 apr 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

18 mrt 1936 - 4 okt 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

10 okt 1935 - 23 dec 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

14 mrt 1933 - 8 jan 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

22 mrt 1926 - 2 jul 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

13 jan 1919 - 31 okt 1944
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

8 nov 1916 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

10 feb 1915 - 26 aug 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

4 dec 1911 - 3 dec 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

4 dec 1911 - 8 jan 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 dec 1911 - 21 jul 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

4 dec 1911 - 1 apr 1922

† Prof. ir. M.P. Breedveld

Erelid van Vereeniging in de periode van 21 apr 1961 - 25 jul 1997

In memoriam geschreven door prof. dr. ir. P. Bergveld

Prof. ir. M.P. Breedveld is de oprichter van de faculteit Elektrotechniek in Twente. Breedveld werd in 1912 in Hillegom geboren en studeerde elektrotechniek aan de Technische Hogeschool te Delft. Na een benoeming tot hoogleraar aan de Technische Faculteit van de Universiteit in Bandung en later aan de TH Delft werd hij in 1963 benoemd tot hoogleraar elektronica aan de TH Twente. Al voor die tijd was hij gepolsd door het toenmalige 'managementteam' van de THT om de nieuwe Faculteit Elektrotechniek gestalte te geven. Van hem erven we een faculteit die uitsluitend gericht is op elektrotechniek ten dienste van de informatie- technologie.

Breedveld was voor lange tijd decaan van de faculteit ET in Twente en gaf vorm aan bijna alle oorspronkelijke vakgroepen, waarbij zijn eigen vakgroep vooral niet werd 'voorgetrokken'. Op en top een elektrotechnisch ingenieur, niet wetenschappelijk bekend op een specifiek vakgebied, maar bekend om zijn visie, meestal filosofisch getint. Hij maakte zich sterk voor het verantwoord gebruiken van de informatie-technologie die in zijn optiek vooral gericht moest zijn op de toepassing van o.a. micro-elektronische componenten. In zijn eigen vakgroep stimuleerde hij zijn medewerkers om die toepassing te zoeken in de biomedische techniek, aanvankelijk vooral gericht op de neurologie. Zijn vakgroep elektronica veranderde dan ook haar naam in Medische Elektronica en later in Bio-informatica. In de huidige onderwijs- en onderzoeksthema's van de nog steeds bestaande vakgroep is nog duidelijk de oorsprong van Breedvelds opzet terug te vinden.

Het meest typerende van Breedvelds visie is wellicht terug te vinden in zijn beschouwende rede 'De witte ingenieur' die hij uitsprak ter gelegenheid van de vijfde dies natalis van de THT in 1966. Hierin schetst hij als symbool voor de samenhang tussen energie, materie en informatie de kleurendriehoek. Zoals uit het mengen van de kleuren rood, groen en blauw wit ontstaat, wordt techniek volgens Breedveld gevormd door een bepaalde mengverhouding van materie, energie en informatie, waarbij het hem opvalt dat in alle te onderscheiden technieken een tendens bestaat op te schuiven naar het 'witte' gebied. Dit was dan ook zijn boodschap: streef bij het wetenschappelijk onderwijs aan de THT naar het opleiden van 'witte ingenieurs'. Het zal duidelijk zijn dat Breedvelds visie van toen zeer juist was, gezien de vele multidisciplinaire instituten en onderzoekscholen van tegenwoordig.

De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat de huidige status quo van de UT en zeker van de faculteit Elektrotechniek zeer duidelijk het gevolg is van de visie van de pioniers van toen, waaronder prof. ir. M.P. Breedveld. De faculteit ET zal hem dan ook in ere houden.