Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
Em. Prof. Ir. J.L. de Kroes

Jan 1, 1991 - Heden
 
Prof. Dr. Ir. W.Th. Bähler

Jan 1, 1933 - Jan 8, 1984
 
Jhr. Prof. Dr. G.J. Elias

Jan 1, 1916 - Jun 14, 1951
 
Prof. Dr. Ing. C. Feldmann

Jan 1, 1911 - Jul 21, 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Prof. Dr. Ir. W.A. Serdijn

Jan 1, 2016 - Heden
 
Prof. Dr. Ir. R.H.J. Fastenau

Jan 1, 2016 - Heden
 
Em. Prof. Dr. J.J. Smit

Jan 1, 2016 - Heden
 
Prof. Ir. L. van der Sluis

Jan 1, 2011 - Heden
 
Em. Prof. Dr. Ir. L.P. Ligthart

Jan 1, 2011 - Heden
 
Em. Prof. Dr. C.I.M. Beenakker

Jan 1, 2006 - Heden
 
J. van der Pol

Jan 1, 2006 - Heden
 
Prof. Ir. H.B. Verbruggen

Jan 1, 1999 - Heden
 
Dr. Ir. J. Kapteijn

Jan 1, 1993 - Heden
 
Em. Prof. Dr. J.C. Arnbak

Jan 1, 1991 - Feb 20, 2017
 
Prof. Dr. Ir. E. Backer

Jan 1, 1991 - Heden
 
Prof. Ir. H.R. van Nauta Lemke

Jan 1, 1989 - Heden
 
Prof. Ir. IJ. Boxma

Jan 1, 1986 - Jun 19, 2015
 
Prof. Dr. Ir. D.E. Boekee

Jan 1, 1986 - Heden
 
R. Marks

Jan 1, 1986 - Oct 31, 2012
 
Prof. Ir. J.M. Unk

Mar 23, 1981 - Sep 13, 1983
 
Em. Prof. Ir. J. de Haas

Jan 1, 1981 - Heden
 
J.J. van der Heeft

Jan 1, 1977 - Jun 30, 1994
 
Em. Prof. Ir. J.L. de Kroes

Jan 1, 1976 - Heden
 
Prof. Ir. H.B. Boerema

Jan 1, 1971 - May 27, 1992
 
Prof. Dr. Ir. R.M.M. Oberman

Jan 1, 1966 - Mar 19, 1989
 
Prof. Dr. Ir. G.H. Bast

Jan 1, 1966 - Nov 12, 1987
 
Prof. Ir. M.P. Breedveld

Jan 1, 1961 - Jul 25, 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

Apr 19, 1956 - Apr 2, 2000
 
Prof. Dr. Ir. van Soest

Jan 1, 1955 - Oct 30, 1983
 
Prof. Ir. F.M. Roeterink

Jan 1, 1951 - Jul 20, 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

Jan 1, 1951 - Jan 4, 1969
 
Prof. Dr. Ir. J.P. Schouten

Jan 1, 1951 - Jun 8, 1988
 
Jhr. Prof. Ir. J.L.W.C. von Weiler

Jan 1, 1948 - Sep 16, 1988
 
Prof. Ir. M. de Lange

Jan 1, 1948 - Dec 17, 1983
 
Prof. Ir. W. Fontein

Jan 1, 1948 - Oct 31, 1993
 
Dr. Ir. Th.P. Tromp

Jan 1, 1947 - Jun 1, 1984
 
Prof. Dr. Ir. H.G. Nolen

Jan 1, 1938 - Apr 8, 1986
 
Prof. Dr. Ir. N. Koomans

Jan 1, 1936 - Oct 4, 1945
 
Prof. Ir. L.H.M. Huydts

Jan 1, 1933 - Dec 23, 1974
 
Prof. Ir. E.J.F. Thierens

Jan 1, 1926 - Jul 2, 1967
 
Ir. W.H.L. Brückman

Jan 1, 1919 - Oct 31, 1944
 
Prof. C.L. van der Bilt

Jan 1, 1911 - Dec 3, 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

Jan 1, 1911 - Jan 8, 1945
 
Prof. Ir. J.A. Snijders

Jan 1, 1911 - Apr 1, 1922
 
Prof. Dr. Ir. H.S. Hallo

Jan 1, 1911 - Aug 26, 1966

† Prof. Ir. M.P. Breedveld

Erelid van Vereeniging in de periode van Jan 1, 1961 - Jul 25, 1997

"In memoriam geschreven door Prof. dr. ir. P. Bergveld"

Prof. ir. M.P. Breedveld is de oprichter van de faculteit Elektrotechniek in Twente. Breedveld werd in 1912 in Hillegom geboren en studeerde elektrotechniek aan de Technische Hogeschool te Delft. Na een benoeming tot hoogleraar aan de Technische Faculteit van de Universiteit in Bandung en later aan de TH Delft werd hij in 1963 benoemd tot hoogleraar elektronica aan de TH Twente. Al voor die tijd was hij gepolsd door het toenmalige 'managementteam' van de THT om de nieuwe Faculteit Elektrotechniek gestalte te geven. Van hem erven we een faculteit die uitsluitend gericht is op elektrotechniek ten dienste van de informatie- technologie.

Breedveld was voor lange tijd decaan van de faculteit ET in Twente en gaf vorm aan bijna alle oorspronkelijke vakgroepen, waarbij zijn eigen vakgroep vooral niet werd 'voorgetrokken'. Op en top een elektrotechnisch ingenieur, niet wetenschappelijk bekend op een specifiek vakgebied, maar bekend om zijn visie, meestal filosofisch getint. Hij maakte zich sterk voor het verantwoord gebruiken van de informatie-technologie die in zijn optiek vooral gericht moest zijn op de toepassing van o.a. micro-elektronische componenten. In zijn eigen vakgroep stimuleerde hij zijn medewerkers om die toepassing te zoeken in de biomedische techniek, aanvankelijk vooral gericht op de neurologie. Zijn vakgroep elektronica veranderde dan ook haar naam in Medische Elektronica en later in Bio-informatica. In de huidige onderwijs- en onderzoeksthema's van de nog steeds bestaande vakgroep is nog duidelijk de oorsprong van Breedvelds opzet terug te vinden.

Het meest typerende van Breedvelds visie is wellicht terug te vinden in zijn beschouwende rede 'De witte ingenieur' die hij uitsprak ter gelegenheid van de vijfde dies natalis van de THT in 1966. Hierin schetst hij als symbool voor de samenhang tussen energie, materie en informatie de kleurendriehoek. Zoals uit het mengen van de kleuren rood, groen en blauw wit ontstaat, wordt techniek volgens Breedveld gevormd door een bepaalde mengverhouding van materie, energie en informatie, waarbij het hem opvalt dat in alle te onderscheiden technieken een tendens bestaat op te schuiven naar het 'witte' gebied. Dit was dan ook zijn boodschap: streef bij het wetenschappelijk onderwijs aan de THT naar het opleiden van 'witte ingenieurs'. Het zal duidelijk zijn dat Breedvelds visie van toen zeer juist was, gezien de vele multidisciplinaire instituten en onderzoekscholen van tegenwoordig.

De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat de huidige status quo van de UT en zeker van de faculteit Elektrotechniek zeer duidelijk het gevolg is van de visie van de pioniers van toen, waaronder prof. ir. M.P. Breedveld. De faculteit ET zal hem dan ook in ere houden.