Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

Aug 30, 1990 - Mar 31, 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

Jan 12, 1955 - Jan 8, 1984
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

Mar 26, 1946 - Jun 14, 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

Jul 4, 1922 - Jul 21, 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Dr. ir. J.C. Haartsen

May 12, 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. A.H.M. Smets

May 12, 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

Mar 26, 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

Mar 26, 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

Jun 9, 2006 - Heden
 
J. van der Pol

Jun 9, 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

Jun 8, 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

May 10, 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

May 13, 1991 - Apr 14, 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

May 13, 1991 - Feb 20, 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

May 3, 1989 - Jan 10, 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

Apr 24, 1986 - Jun 19, 2015
 
R. Marks

Apr 24, 1986 - Oct 31, 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

Apr 24, 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

Mar 23, 1981 - Dec 29, 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

Mar 23, 1981 - Sep 13, 1983
 
J.J. van der Heeft

Feb 4, 1977 - Jun 30, 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

Mar 25, 1976 - Mar 31, 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

Mar 22, 1971 - May 27, 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

Mar 25, 1966 - Mar 19, 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

Mar 25, 1966 - Nov 12, 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

Apr 21, 1961 - Jul 25, 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

Apr 19, 1956 - Apr 2, 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

Mar 25, 1955 - Oct 30, 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

Apr 6, 1951 - Jul 20, 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

Apr 6, 1951 - Jan 4, 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

Jan 22, 1951 - Jun 8, 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

Dec 16, 1948 - Oct 31, 1993
 
Prof. jhr. ir. J.L.W.C. von Weiler

Dec 2, 1948 - Sep 16, 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

Dec 2, 1948 - Dec 17, 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

Mar 26, 1947 - Jun 1, 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

Oct 25, 1938 - Apr 8, 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

Mar 18, 1936 - Oct 4, 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

Oct 10, 1935 - Dec 23, 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

Mar 14, 1933 - Jan 8, 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

Mar 22, 1926 - Jul 2, 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

Jan 13, 1919 - Oct 31, 1944
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

Nov 8, 1916 - Jun 14, 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

Feb 10, 1915 - Aug 26, 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

Dec 4, 1911 - Dec 3, 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

Dec 4, 1911 - Jan 8, 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

Dec 4, 1911 - Jul 21, 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

Dec 4, 1911 - Apr 1, 1922

† Prof. ir. M.P. Breedveld

Erelid van Vereeniging in de periode van Apr 21, 1961 - Jul 25, 1997

In memoriam geschreven door prof. dr. ir. P. Bergveld

Prof. ir. M.P. Breedveld is de oprichter van de faculteit Elektrotechniek in Twente. Breedveld werd in 1912 in Hillegom geboren en studeerde elektrotechniek aan de Technische Hogeschool te Delft. Na een benoeming tot hoogleraar aan de Technische Faculteit van de Universiteit in Bandung en later aan de TH Delft werd hij in 1963 benoemd tot hoogleraar elektronica aan de TH Twente. Al voor die tijd was hij gepolsd door het toenmalige 'managementteam' van de THT om de nieuwe Faculteit Elektrotechniek gestalte te geven. Van hem erven we een faculteit die uitsluitend gericht is op elektrotechniek ten dienste van de informatie- technologie.

Breedveld was voor lange tijd decaan van de faculteit ET in Twente en gaf vorm aan bijna alle oorspronkelijke vakgroepen, waarbij zijn eigen vakgroep vooral niet werd 'voorgetrokken'. Op en top een elektrotechnisch ingenieur, niet wetenschappelijk bekend op een specifiek vakgebied, maar bekend om zijn visie, meestal filosofisch getint. Hij maakte zich sterk voor het verantwoord gebruiken van de informatie-technologie die in zijn optiek vooral gericht moest zijn op de toepassing van o.a. micro-elektronische componenten. In zijn eigen vakgroep stimuleerde hij zijn medewerkers om die toepassing te zoeken in de biomedische techniek, aanvankelijk vooral gericht op de neurologie. Zijn vakgroep elektronica veranderde dan ook haar naam in Medische Elektronica en later in Bio-informatica. In de huidige onderwijs- en onderzoeksthema's van de nog steeds bestaande vakgroep is nog duidelijk de oorsprong van Breedvelds opzet terug te vinden.

Het meest typerende van Breedvelds visie is wellicht terug te vinden in zijn beschouwende rede 'De witte ingenieur' die hij uitsprak ter gelegenheid van de vijfde dies natalis van de THT in 1966. Hierin schetst hij als symbool voor de samenhang tussen energie, materie en informatie de kleurendriehoek. Zoals uit het mengen van de kleuren rood, groen en blauw wit ontstaat, wordt techniek volgens Breedveld gevormd door een bepaalde mengverhouding van materie, energie en informatie, waarbij het hem opvalt dat in alle te onderscheiden technieken een tendens bestaat op te schuiven naar het 'witte' gebied. Dit was dan ook zijn boodschap: streef bij het wetenschappelijk onderwijs aan de THT naar het opleiden van 'witte ingenieurs'. Het zal duidelijk zijn dat Breedvelds visie van toen zeer juist was, gezien de vele multidisciplinaire instituten en onderzoekscholen van tegenwoordig.

De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat de huidige status quo van de UT en zeker van de faculteit Elektrotechniek zeer duidelijk het gevolg is van de visie van de pioniers van toen, waaronder prof. ir. M.P. Breedveld. De faculteit ET zal hem dan ook in ere houden.