Disputen der ETV

Sterkstroomdispuut

Bestuursleden 2023
President Rahul Madhukar Rane
Secretary Ashish John Thomas
Treasurer Savion DMello
Commissioner Kalpesh Jaikumar
Contactinformatie
Postadres:
Mekelweg 4
2628 CD  Delft
Bezoekadres:
Mekelweg 4 - LB 03.910
2628 CD  Delft
Telefoon: +31 15 2783784
E-mail: secretary-ssd@tudelft.nl
Website: www.sterkstroomdispuut.nl

Delft Sustainable Energy Association

Bestuursleden 2022
Commissioner of PR Luca Allione
Commissioner of Education Tabitha Minett
Commissioner of Events Aditya Devarajan
Commissioner of Marketing Yunus Emre Döngel
Secretary Charlotte De Jonghe
Treasurer Akhil Ajith
Commissaris Onderwijs Jorrit van Drie
Contactinformatie
Postadres:
Mekelweg 4
2628CD  Delft
Website: www.delftsea.nl