Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

30 aug. 1990 - 31 mrt. 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

12 jan. 1955 - 8 jan. 1984
 
Jhr. prof. dr. G.J. Elias

26 mrt. 1946 - 14 jun. 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 jul. 1922 - 21 jul. 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

12 feb. 2016 - Heden
 
Prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

12 feb. 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

12 feb. 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

26 mrt. 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

26 mrt. 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

9 jun. 2006 - Heden
 
J. van der Pol

9 jun. 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

8 jun. 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

10 mei 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

13 mei 1991 - 14 apr. 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

13 mei 1991 - 20 feb. 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

3 mei 1989 - 10 jan. 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

24 apr. 1986 - 19 jun. 2015
 
R. Marks

24 apr. 1986 - 31 okt. 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

24 apr. 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

23 mrt. 1981 - 29 dec. 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

23 mrt. 1981 - 13 sep. 1983
 
J.J. van der Heeft

4 feb. 1977 - 30 jun. 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

25 mrt. 1976 - 31 mrt. 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

22 mrt. 1971 - 27 mei 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

25 mrt. 1966 - 19 mrt. 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

25 mrt. 1966 - 12 nov. 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

21 apr. 1961 - 25 jul. 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

19 apr. 1956 - 2 apr. 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

25 mrt. 1955 - 30 okt. 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

6 apr. 1951 - 20 jul. 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

6 apr. 1951 - 4 jan. 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

22 jan. 1951 - 8 jun. 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

16 dec. 1948 - 31 okt. 1993
 
Jhr. prof. ir. J.L.W.C. von Weiler

2 dec. 1948 - 16 sep. 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

2 dec. 1948 - 17 dec. 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

26 mrt. 1947 - 1 jun. 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

25 okt. 1938 - 8 apr. 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

18 mrt. 1936 - 4 okt. 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

10 okt. 1935 - 23 dec. 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

14 mrt. 1933 - 8 jan. 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

22 mrt. 1926 - 2 jul. 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

13 jan. 1919 - 31 okt. 1944
 
Jhr. prof. dr. G.J. Elias

8 nov. 1916 - 14 jun. 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

10 feb. 1915 - 26 aug. 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

4 dec. 1911 - 3 dec. 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

4 dec. 1911 - 8 jan. 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 dec. 1911 - 21 jul. 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

4 dec. 1911 - 1 apr. 1922

Dr. ir. J. Kapteijn

Erelid van Vereeniging sinds 1993

Considerans uitgesproken op 10 mei 1993 door M.P. Adriaanse bij de installatie van de heer Kapteijn tot Erelid der Electrotechnische Vereeniging

De heer Kapteijn werd op 12 mei 1944 te Utrecht geboren. In 1962 haalde hij het diploma HBS B in Den Haag. In 1964 behaalde de heer Kapteijn het propedeuse-examen scheikundige technologie aan de TH Delft waarna hij vervolgens in 1967 het kandidaatsexamen metaalkunde en in 1968 het ingenieursexamen metaalkunde. Na bij verschillende vakgroepen van de TH Delft afdeling metaalkunde te hebben gewerkt promoveerde de heer Kapteijn in 1980. Van 1985 tot 1988 is hij secretaris-beheerder geweest van de tussenafdeling metaalkunde en vanaf september 1988 secretaris-beheerder aan de faculteit der Elektrotechniek. Tussentijds is de heer Kapteijn ook nog ad interim-secretaris-beheerder geweest bij STM. Op 1 november 1991 was de heer Kapteijn 25 jaar in dienst van de TU.

Ik ben echter nog een ding vergeten te vertellen over de heer Kapteijn en dat is dat de heer Kapteijn in 1966-1967 in het bestuur van de studievereniging Tubalkaïn van Metaalkunde zat: de heer Kapteijn was destijds secretaris van het bestuur. Dat dit invloed heeft gehad op de verhouding met de ETV is hoogstwaarschijnlijk. Om terug te komen op de voorgenoemde positieve invloed wil ik enige zaken noemen. Zo probeert de heer Kapteijn ons te betrekken bij activiteiten van de faculteit. Dit uitte zich bijvoorbeeld in het recente feit dat iemand van de ETV zitting kon nemen in de ideeënbuscommissie. De heer Kapteijn vindt het belangrijk dat studenten en dus ook de ETV inbreng hebben in wat er op faculteit gebeurt. De heer Kapteijn helpt ook bij het oplossen van problemen die de ETV ondervindt bij het organiseren, van de activiteiten. Dit alles op een manier waarop de faculteit en de ETV in hun belangen worden gekend en dit zowel voor serieuze als minder serieuze zaken. Zo heeft de heer Kapteijn aangeboden dat bij slecht weer aanstaande vrijdag de ETV eventueel in de hoogspanningshal kan barbecueën. Zaken als de damesdag, de ETV-voetbalwedstrijd, gebruik van het E-kafee en het meegaan van profs met studiereizen zijn in goed overleg met de heer Kapteijn te regelen. Dit alles echter wel op een manier dat het de ETV duidelijk wordt gemaakt als er iets gebeurt is wat niet door de beugel kon. Dit laatste is maar goed ook, want elk jaar zal de ETV bij moeten leren om weer een jaar verder te komen op een manier dat de ETV er op vooruit gaan. De heer Kapteijn staat echter niet alleen voor een goede verstandhouding tussen de ETV en de faculteit. De heer Kapteijn geeft bijvoorbeeld de naam van de ETV door voor contact met bedrijven. De ETV heeft ook het idee dat de heer Kapteijn het in het algemeen belangrijk vindt dat studenten wat organiseren.

Geachte heer Kapteijn, het zijn de voorgenoemde redenen die ten grondslag liggen aan uw benoeming tot Erelid van de Electrotechnische Vereeniging, redenen die u niet hoofdzakelijk hoeft te koppelen aan de ETV, maar die wel geheel binnen de doelstellingen van de Vereeniging liggen. Met deze benoeming willen we onze waardering uitdrukken voor uw actieve betrokkenheid bij de studenten en speciaal de ETV.