Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
J. van der Pol

14 jun 2023 - Heden
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

30 aug 1990 - 31 mrt 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

12 jan 1955 - 8 jan 1984
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

26 mrt 1946 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 jul 1922 - 21 jul 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Dr. ir. J.C. Haartsen

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. A.H.M. Smets

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

9 jun 2006 - Heden
 
J. van der Pol

9 jun 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

8 jun 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

10 mei 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

13 mei 1991 - 14 apr 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

13 mei 1991 - 20 feb 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

3 mei 1989 - 10 jan 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

24 apr 1986 - 19 jun 2015
 
R. Marks

24 apr 1986 - 31 okt 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

24 apr 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

23 mrt 1981 - 29 dec 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

23 mrt 1981 - 13 sep 1983
 
J.J. van der Heeft

4 feb 1977 - 30 jun 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

25 mrt 1976 - 31 mrt 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

22 mrt 1971 - 27 mei 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

25 mrt 1966 - 19 mrt 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

25 mrt 1966 - 12 nov 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

21 apr 1961 - 25 jul 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

19 apr 1956 - 2 apr 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

25 mrt 1955 - 30 okt 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

6 apr 1951 - 20 jul 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

6 apr 1951 - 4 jan 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

22 jan 1951 - 8 jun 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

16 dec 1948 - 31 okt 1993
 
Prof. jhr. ir. J.L.W.C. von Weiler

2 dec 1948 - 16 sep 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

2 dec 1948 - 17 dec 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

26 mrt 1947 - 1 jun 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

25 okt 1938 - 8 apr 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

18 mrt 1936 - 4 okt 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

10 okt 1935 - 23 dec 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

14 mrt 1933 - 8 jan 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

22 mrt 1926 - 2 jul 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

13 jan 1919 - 31 okt 1944
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

8 nov 1916 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

10 feb 1915 - 26 aug 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

4 dec 1911 - 3 dec 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

4 dec 1911 - 8 jan 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 dec 1911 - 21 jul 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

4 dec 1911 - 1 apr 1922

Dr. ir. J. Kapteijn

Erelid van Vereeniging sinds 1993

Considerans uitgesproken op 10 mei 1993 door M.P. Adriaanse bij de installatie van de heer Kapteijn tot Erelid der Electrotechnische Vereeniging

De heer Kapteijn werd op 12 mei 1944 te Utrecht geboren. In 1962 haalde hij het diploma HBS B in Den Haag. In 1964 behaalde de heer Kapteijn het propedeuse-examen scheikundige technologie aan de TH Delft waarna hij vervolgens in 1967 het kandidaatsexamen metaalkunde en in 1968 het ingenieursexamen metaalkunde. Na bij verschillende vakgroepen van de TH Delft afdeling metaalkunde te hebben gewerkt promoveerde de heer Kapteijn in 1980. Van 1985 tot 1988 is hij secretaris-beheerder geweest van de tussenafdeling metaalkunde en vanaf september 1988 secretaris-beheerder aan de faculteit der Elektrotechniek. Tussentijds is de heer Kapteijn ook nog ad interim-secretaris-beheerder geweest bij STM. Op 1 november 1991 was de heer Kapteijn 25 jaar in dienst van de TU.

Ik ben echter nog een ding vergeten te vertellen over de heer Kapteijn en dat is dat de heer Kapteijn in 1966-1967 in het bestuur van de studievereniging Tubalkaïn van Metaalkunde zat: de heer Kapteijn was destijds secretaris van het bestuur. Dat dit invloed heeft gehad op de verhouding met de ETV is hoogstwaarschijnlijk. Om terug te komen op de voorgenoemde positieve invloed wil ik enige zaken noemen. Zo probeert de heer Kapteijn ons te betrekken bij activiteiten van de faculteit. Dit uitte zich bijvoorbeeld in het recente feit dat iemand van de ETV zitting kon nemen in de ideeënbuscommissie. De heer Kapteijn vindt het belangrijk dat studenten en dus ook de ETV inbreng hebben in wat er op faculteit gebeurt. De heer Kapteijn helpt ook bij het oplossen van problemen die de ETV ondervindt bij het organiseren, van de activiteiten. Dit alles op een manier waarop de faculteit en de ETV in hun belangen worden gekend en dit zowel voor serieuze als minder serieuze zaken. Zo heeft de heer Kapteijn aangeboden dat bij slecht weer aanstaande vrijdag de ETV eventueel in de hoogspanningshal kan barbecueën. Zaken als de damesdag, de ETV-voetbalwedstrijd, gebruik van het E-kafee en het meegaan van profs met studiereizen zijn in goed overleg met de heer Kapteijn te regelen. Dit alles echter wel op een manier dat het de ETV duidelijk wordt gemaakt als er iets gebeurt is wat niet door de beugel kon. Dit laatste is maar goed ook, want elk jaar zal de ETV bij moeten leren om weer een jaar verder te komen op een manier dat de ETV er op vooruit gaan. De heer Kapteijn staat echter niet alleen voor een goede verstandhouding tussen de ETV en de faculteit. De heer Kapteijn geeft bijvoorbeeld de naam van de ETV door voor contact met bedrijven. De ETV heeft ook het idee dat de heer Kapteijn het in het algemeen belangrijk vindt dat studenten wat organiseren.

Geachte heer Kapteijn, het zijn de voorgenoemde redenen die ten grondslag liggen aan uw benoeming tot Erelid van de Electrotechnische Vereeniging, redenen die u niet hoofdzakelijk hoeft te koppelen aan de ETV, maar die wel geheel binnen de doelstellingen van de Vereeniging liggen. Met deze benoeming willen we onze waardering uitdrukken voor uw actieve betrokkenheid bij de studenten en speciaal de ETV.