Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
J. van der Pol

Jun 14, 2023 - Heden
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

Aug 30, 1990 - Mar 31, 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

Jan 12, 1955 - Jan 8, 1984
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

Mar 26, 1946 - Jun 14, 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

Jul 4, 1922 - Jul 21, 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Dr. ir. J.C. Haartsen

May 12, 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. A.H.M. Smets

May 12, 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

Mar 26, 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

Mar 26, 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

Jun 9, 2006 - Heden
 
J. van der Pol

Jun 9, 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

Jun 8, 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

May 10, 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

May 13, 1991 - Apr 14, 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

May 13, 1991 - Feb 20, 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

May 3, 1989 - Jan 10, 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

Apr 24, 1986 - Jun 19, 2015
 
R. Marks

Apr 24, 1986 - Oct 31, 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

Apr 24, 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

Mar 23, 1981 - Dec 29, 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

Mar 23, 1981 - Sep 13, 1983
 
J.J. van der Heeft

Feb 4, 1977 - Jun 30, 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

Mar 25, 1976 - Mar 31, 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

Mar 22, 1971 - May 27, 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

Mar 25, 1966 - Mar 19, 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

Mar 25, 1966 - Nov 12, 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

Apr 21, 1961 - Jul 25, 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

Apr 19, 1956 - Apr 2, 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

Mar 25, 1955 - Oct 30, 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

Apr 6, 1951 - Jul 20, 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

Apr 6, 1951 - Jan 4, 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

Jan 22, 1951 - Jun 8, 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

Dec 16, 1948 - Oct 31, 1993
 
Prof. jhr. ir. J.L.W.C. von Weiler

Dec 2, 1948 - Sep 16, 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

Dec 2, 1948 - Dec 17, 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

Mar 26, 1947 - Jun 1, 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

Oct 25, 1938 - Apr 8, 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

Mar 18, 1936 - Oct 4, 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

Oct 10, 1935 - Dec 23, 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

Mar 14, 1933 - Jan 8, 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

Mar 22, 1926 - Jul 2, 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

Jan 13, 1919 - Oct 31, 1944
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

Nov 8, 1916 - Jun 14, 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

Feb 10, 1915 - Aug 26, 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

Dec 4, 1911 - Dec 3, 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

Dec 4, 1911 - Jan 8, 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

Dec 4, 1911 - Jul 21, 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

Dec 4, 1911 - Apr 1, 1922

Dr. ir. J. Kapteijn

Erelid van Vereeniging sinds 1993

Considerans uitgesproken op 10 mei 1993 door M.P. Adriaanse bij de installatie van de heer Kapteijn tot Erelid der Electrotechnische Vereeniging

De heer Kapteijn werd op 12 mei 1944 te Utrecht geboren. In 1962 haalde hij het diploma HBS B in Den Haag. In 1964 behaalde de heer Kapteijn het propedeuse-examen scheikundige technologie aan de TH Delft waarna hij vervolgens in 1967 het kandidaatsexamen metaalkunde en in 1968 het ingenieursexamen metaalkunde. Na bij verschillende vakgroepen van de TH Delft afdeling metaalkunde te hebben gewerkt promoveerde de heer Kapteijn in 1980. Van 1985 tot 1988 is hij secretaris-beheerder geweest van de tussenafdeling metaalkunde en vanaf september 1988 secretaris-beheerder aan de faculteit der Elektrotechniek. Tussentijds is de heer Kapteijn ook nog ad interim-secretaris-beheerder geweest bij STM. Op 1 november 1991 was de heer Kapteijn 25 jaar in dienst van de TU.

Ik ben echter nog een ding vergeten te vertellen over de heer Kapteijn en dat is dat de heer Kapteijn in 1966-1967 in het bestuur van de studievereniging Tubalkaïn van Metaalkunde zat: de heer Kapteijn was destijds secretaris van het bestuur. Dat dit invloed heeft gehad op de verhouding met de ETV is hoogstwaarschijnlijk. Om terug te komen op de voorgenoemde positieve invloed wil ik enige zaken noemen. Zo probeert de heer Kapteijn ons te betrekken bij activiteiten van de faculteit. Dit uitte zich bijvoorbeeld in het recente feit dat iemand van de ETV zitting kon nemen in de ideeënbuscommissie. De heer Kapteijn vindt het belangrijk dat studenten en dus ook de ETV inbreng hebben in wat er op faculteit gebeurt. De heer Kapteijn helpt ook bij het oplossen van problemen die de ETV ondervindt bij het organiseren, van de activiteiten. Dit alles op een manier waarop de faculteit en de ETV in hun belangen worden gekend en dit zowel voor serieuze als minder serieuze zaken. Zo heeft de heer Kapteijn aangeboden dat bij slecht weer aanstaande vrijdag de ETV eventueel in de hoogspanningshal kan barbecueën. Zaken als de damesdag, de ETV-voetbalwedstrijd, gebruik van het E-kafee en het meegaan van profs met studiereizen zijn in goed overleg met de heer Kapteijn te regelen. Dit alles echter wel op een manier dat het de ETV duidelijk wordt gemaakt als er iets gebeurt is wat niet door de beugel kon. Dit laatste is maar goed ook, want elk jaar zal de ETV bij moeten leren om weer een jaar verder te komen op een manier dat de ETV er op vooruit gaan. De heer Kapteijn staat echter niet alleen voor een goede verstandhouding tussen de ETV en de faculteit. De heer Kapteijn geeft bijvoorbeeld de naam van de ETV door voor contact met bedrijven. De ETV heeft ook het idee dat de heer Kapteijn het in het algemeen belangrijk vindt dat studenten wat organiseren.

Geachte heer Kapteijn, het zijn de voorgenoemde redenen die ten grondslag liggen aan uw benoeming tot Erelid van de Electrotechnische Vereeniging, redenen die u niet hoofdzakelijk hoeft te koppelen aan de ETV, maar die wel geheel binnen de doelstellingen van de Vereeniging liggen. Met deze benoeming willen we onze waardering uitdrukken voor uw actieve betrokkenheid bij de studenten en speciaal de ETV.