Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
J. van der Pol

Jun 14, 2023 - Heden
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

Aug 30, 1990 - Mar 31, 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

Jan 12, 1955 - Jan 8, 1984
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

Mar 26, 1946 - Jun 14, 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

Jul 4, 1922 - Jul 21, 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Dr. ir. J.C. Haartsen

May 12, 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. A.H.M. Smets

May 12, 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

Mar 26, 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

Mar 26, 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

Jun 9, 2006 - Heden
 
J. van der Pol

Jun 9, 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

Jun 8, 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

May 10, 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

May 13, 1991 - Apr 14, 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

May 13, 1991 - Feb 20, 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

May 3, 1989 - Jan 10, 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

Apr 24, 1986 - Jun 19, 2015
 
R. Marks

Apr 24, 1986 - Oct 31, 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

Apr 24, 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

Mar 23, 1981 - Dec 29, 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

Mar 23, 1981 - Sep 13, 1983
 
J.J. van der Heeft

Feb 4, 1977 - Jun 30, 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

Mar 25, 1976 - Mar 31, 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

Mar 22, 1971 - May 27, 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

Mar 25, 1966 - Mar 19, 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

Mar 25, 1966 - Nov 12, 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

Apr 21, 1961 - Jul 25, 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

Apr 19, 1956 - Apr 2, 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

Mar 25, 1955 - Oct 30, 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

Apr 6, 1951 - Jul 20, 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

Apr 6, 1951 - Jan 4, 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

Jan 22, 1951 - Jun 8, 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

Dec 16, 1948 - Oct 31, 1993
 
Prof. jhr. ir. J.L.W.C. von Weiler

Dec 2, 1948 - Sep 16, 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

Dec 2, 1948 - Dec 17, 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

Mar 26, 1947 - Jun 1, 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

Oct 25, 1938 - Apr 8, 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

Mar 18, 1936 - Oct 4, 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

Oct 10, 1935 - Dec 23, 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

Mar 14, 1933 - Jan 8, 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

Mar 22, 1926 - Jul 2, 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

Jan 13, 1919 - Oct 31, 1944
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

Nov 8, 1916 - Jun 14, 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

Feb 10, 1915 - Aug 26, 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

Dec 4, 1911 - Dec 3, 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

Dec 4, 1911 - Jan 8, 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

Dec 4, 1911 - Jul 21, 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

Dec 4, 1911 - Apr 1, 1922

† Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

Erelid van Vereeniging in de periode van Feb 10, 1915 - Aug 26, 1966

Herman Sijbrand Hallo werd op 28 september 1879 te Amsterdam geboren. Als jongeman voelde hij zich zeer aangetrokken tot de zee. Hij werd adelborst, maar tijdens de opleiding tot zeeofficier moest hij om medische redenen de dienst verlaten. Hij liet zich inschrijven aan de Polytechnische School te Delft voor de studie voor wertuigbouwkundig ingenieur. In 1902 verwierf hij het ingenieursdiploma . Vervolgens studeerde hij elektrotechniek aan de Technische Hochschule te Karlsruhe, waar hij een jaar later het diploma van elektrotechnisch ingenieur verwierf.

In 1904 trad hij in dienst bij Bruce Peebles & Co, Ltd. in Edinburgh, Schotland. Hij was betrokken bij de bouw van elektrische centrales en de elektrificatie van de 'Underground' in Londen . Hij ontwikkelde zich tot een expert in de constructie van roterende omzetters voor de stroomvoorziening in de elektrische tractie. Na zijn vertrek in 1909 van de Schotse firma keerde hij terug naar Karlsruhe, om aldaar in 1910 te promoveren op een proefschrift over cascade-omvormers, getiteld 'Die Eigenschaften des Kaskadenumformers und seine Anwendung'. Hij bleef in Karlsruhe, waar hij enige tijd later benoemd werd tot 'Privat-Dozent'.

Met ingang van de cursus 1914-15 werd hij in Delft benoemd in de Subafdeling Elektrotechniek als opvolger van prof. Van Swaay. Hij heeft de hoogleraarsfunctie in Delft bekleed tot 1949, dus niet minder dan 35 jaar. Hij ging onderwijs verzorgen in de elektrische meettechniek, de elektromotorbedrijven en de elektriciteitsvoorziening en verlichting. Ten behoeve van zijn onderwijs publiceerde hij in 1923 een" Leerboek Electrische Tractie" (Waltman, Delft). Bij de komst van prof. Thierens in 1925 nam deze de colleges in de elektriciteitsvoorziening en verlichting over. In 1914 waren geen netspanningen hoger dan 10 kV in gebruik. Hierin kwam spoedig verandering en de toegepaste spanningen stegen snel. Hallo ging colleges verzorgen in de hoogspanningstechniek en hij ging zich beijveren voor de bouw van een eigen hoogspanningslab in de Afdeling. Dank zij zijn vasthoudendheid kon in 1938 dit hoogspanningslab, zij het in nog niet geheel voltooide staat, in gebruik worden genomen.

Driemaal trad hij op als promotor (R. H. Borkent in 1928, J. G. J. C. Nieuwenhuis in 1932, M. G. Diehl in 1949) en eenmaal als erepromotor (J. C. Van Staveren, 1950). Naast zijn hoogleraarschap bekleedde hij verscheidene andere functies. Hij was o.a. buitengewoon lid van de Octrooiraad, lid van de Hoofdcommissie Normalisatie, voorzitter van de Armenraad der Gemeente Delft en voorzitter van de Sociale Raad te Delft. In het cursusjaar 1930-31 was hij Rector Magnificus van de TH .