Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

30 aug. 1990 - 31 mrt. 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

12 jan. 1955 - 8 jan. 1984
 
Jhr. prof. dr. G.J. Elias

26 mrt. 1946 - 14 jun. 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 jul. 1922 - 21 jul. 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

12 feb. 2016 - Heden
 
Prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

12 feb. 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

12 feb. 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

26 mrt. 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

26 mrt. 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

9 jun. 2006 - Heden
 
J. van der Pol

9 jun. 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

8 jun. 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

10 mei 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

13 mei 1991 - 14 apr. 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

13 mei 1991 - 20 feb. 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

3 mei 1989 - 10 jan. 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

24 apr. 1986 - 19 jun. 2015
 
R. Marks

24 apr. 1986 - 31 okt. 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

24 apr. 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

23 mrt. 1981 - 29 dec. 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

23 mrt. 1981 - 13 sep. 1983
 
J.J. van der Heeft

4 feb. 1977 - 30 jun. 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

25 mrt. 1976 - 31 mrt. 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

22 mrt. 1971 - 27 mei 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

25 mrt. 1966 - 19 mrt. 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

25 mrt. 1966 - 12 nov. 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

21 apr. 1961 - 25 jul. 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

19 apr. 1956 - 2 apr. 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

25 mrt. 1955 - 30 okt. 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

6 apr. 1951 - 20 jul. 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

6 apr. 1951 - 4 jan. 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

22 jan. 1951 - 8 jun. 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

16 dec. 1948 - 31 okt. 1993
 
Jhr. prof. ir. J.L.W.C. von Weiler

2 dec. 1948 - 16 sep. 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

2 dec. 1948 - 17 dec. 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

26 mrt. 1947 - 1 jun. 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

25 okt. 1938 - 8 apr. 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

18 mrt. 1936 - 4 okt. 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

10 okt. 1935 - 23 dec. 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

14 mrt. 1933 - 8 jan. 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

22 mrt. 1926 - 2 jul. 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

13 jan. 1919 - 31 okt. 1944
 
Jhr. prof. dr. G.J. Elias

8 nov. 1916 - 14 jun. 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

10 feb. 1915 - 26 aug. 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

4 dec. 1911 - 3 dec. 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

4 dec. 1911 - 8 jan. 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 dec. 1911 - 21 jul. 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

4 dec. 1911 - 1 apr. 1922

† Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

Erelid van Vereeniging in de periode van 10 feb. 1915 - 26 aug. 1966

Herman Sijbrand Hallo werd op 28 september 1879 te Amsterdam geboren. Als jongeman voelde hij zich zeer aangetrokken tot de zee. Hij werd adelborst, maar tijdens de opleiding tot zeeofficier moest hij om medische redenen de dienst verlaten. Hij liet zich inschrijven aan de Polytechnische School te Delft voor de studie voor wertuigbouwkundig ingenieur. In 1902 verwierf hij het ingenieursdiploma . Vervolgens studeerde hij elektrotechniek aan de Technische Hochschule te Karlsruhe, waar hij een jaar later het diploma van elektrotechnisch ingenieur verwierf.

In 1904 trad hij in dienst bij Bruce Peebles & Co, Ltd. in Edinburgh, Schotland. Hij was betrokken bij de bouw van elektrische centrales en de elektrificatie van de 'Underground' in Londen . Hij ontwikkelde zich tot een expert in de constructie van roterende omzetters voor de stroomvoorziening in de elektrische tractie. Na zijn vertrek in 1909 van de Schotse firma keerde hij terug naar Karlsruhe, om aldaar in 1910 te promoveren op een proefschrift over cascade-omvormers, getiteld 'Die Eigenschaften des Kaskadenumformers und seine Anwendung'. Hij bleef in Karlsruhe, waar hij enige tijd later benoemd werd tot 'Privat-Dozent'.

Met ingang van de cursus 1914-15 werd hij in Delft benoemd in de Subafdeling Elektrotechniek als opvolger van prof. Van Swaay. Hij heeft de hoogleraarsfunctie in Delft bekleed tot 1949, dus niet minder dan 35 jaar. Hij ging onderwijs verzorgen in de elektrische meettechniek, de elektromotorbedrijven en de elektriciteitsvoorziening en verlichting. Ten behoeve van zijn onderwijs publiceerde hij in 1923 een" Leerboek Electrische Tractie" (Waltman, Delft). Bij de komst van prof. Thierens in 1925 nam deze de colleges in de elektriciteitsvoorziening en verlichting over. In 1914 waren geen netspanningen hoger dan 10 kV in gebruik. Hierin kwam spoedig verandering en de toegepaste spanningen stegen snel. Hallo ging colleges verzorgen in de hoogspanningstechniek en hij ging zich beijveren voor de bouw van een eigen hoogspanningslab in de Afdeling. Dank zij zijn vasthoudendheid kon in 1938 dit hoogspanningslab, zij het in nog niet geheel voltooide staat, in gebruik worden genomen.

Driemaal trad hij op als promotor (R. H. Borkent in 1928, J. G. J. C. Nieuwenhuis in 1932, M. G. Diehl in 1949) en eenmaal als erepromotor (J. C. Van Staveren, 1950). Naast zijn hoogleraarschap bekleedde hij verscheidene andere functies. Hij was o.a. buitengewoon lid van de Octrooiraad, lid van de Hoofdcommissie Normalisatie, voorzitter van de Armenraad der Gemeente Delft en voorzitter van de Sociale Raad te Delft. In het cursusjaar 1930-31 was hij Rector Magnificus van de TH .