Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
J. van der Pol

14 jun 2023 - Heden
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

30 aug 1990 - 31 mrt 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

12 jan 1955 - 8 jan 1984
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

26 mrt 1946 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 jul 1922 - 21 jul 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Dr. ir. J.C. Haartsen

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. A.H.M. Smets

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

9 jun 2006 - Heden
 
J. van der Pol

9 jun 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

8 jun 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

10 mei 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

13 mei 1991 - 14 apr 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

13 mei 1991 - 20 feb 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

3 mei 1989 - 10 jan 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

24 apr 1986 - 19 jun 2015
 
R. Marks

24 apr 1986 - 31 okt 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

24 apr 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

23 mrt 1981 - 29 dec 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

23 mrt 1981 - 13 sep 1983
 
J.J. van der Heeft

4 feb 1977 - 30 jun 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

25 mrt 1976 - 31 mrt 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

22 mrt 1971 - 27 mei 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

25 mrt 1966 - 19 mrt 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

25 mrt 1966 - 12 nov 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

21 apr 1961 - 25 jul 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

19 apr 1956 - 2 apr 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

25 mrt 1955 - 30 okt 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

6 apr 1951 - 20 jul 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

6 apr 1951 - 4 jan 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

22 jan 1951 - 8 jun 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

16 dec 1948 - 31 okt 1993
 
Prof. jhr. ir. J.L.W.C. von Weiler

2 dec 1948 - 16 sep 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

2 dec 1948 - 17 dec 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

26 mrt 1947 - 1 jun 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

25 okt 1938 - 8 apr 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

18 mrt 1936 - 4 okt 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

10 okt 1935 - 23 dec 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

14 mrt 1933 - 8 jan 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

22 mrt 1926 - 2 jul 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

13 jan 1919 - 31 okt 1944
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

8 nov 1916 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

10 feb 1915 - 26 aug 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

4 dec 1911 - 3 dec 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

4 dec 1911 - 8 jan 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 dec 1911 - 21 jul 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

4 dec 1911 - 1 apr 1922

† Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

Erelid van Vereeniging in de periode van 10 feb 1915 - 26 aug 1966

Herman Sijbrand Hallo werd op 28 september 1879 te Amsterdam geboren. Als jongeman voelde hij zich zeer aangetrokken tot de zee. Hij werd adelborst, maar tijdens de opleiding tot zeeofficier moest hij om medische redenen de dienst verlaten. Hij liet zich inschrijven aan de Polytechnische School te Delft voor de studie voor wertuigbouwkundig ingenieur. In 1902 verwierf hij het ingenieursdiploma . Vervolgens studeerde hij elektrotechniek aan de Technische Hochschule te Karlsruhe, waar hij een jaar later het diploma van elektrotechnisch ingenieur verwierf.

In 1904 trad hij in dienst bij Bruce Peebles & Co, Ltd. in Edinburgh, Schotland. Hij was betrokken bij de bouw van elektrische centrales en de elektrificatie van de 'Underground' in Londen . Hij ontwikkelde zich tot een expert in de constructie van roterende omzetters voor de stroomvoorziening in de elektrische tractie. Na zijn vertrek in 1909 van de Schotse firma keerde hij terug naar Karlsruhe, om aldaar in 1910 te promoveren op een proefschrift over cascade-omvormers, getiteld 'Die Eigenschaften des Kaskadenumformers und seine Anwendung'. Hij bleef in Karlsruhe, waar hij enige tijd later benoemd werd tot 'Privat-Dozent'.

Met ingang van de cursus 1914-15 werd hij in Delft benoemd in de Subafdeling Elektrotechniek als opvolger van prof. Van Swaay. Hij heeft de hoogleraarsfunctie in Delft bekleed tot 1949, dus niet minder dan 35 jaar. Hij ging onderwijs verzorgen in de elektrische meettechniek, de elektromotorbedrijven en de elektriciteitsvoorziening en verlichting. Ten behoeve van zijn onderwijs publiceerde hij in 1923 een" Leerboek Electrische Tractie" (Waltman, Delft). Bij de komst van prof. Thierens in 1925 nam deze de colleges in de elektriciteitsvoorziening en verlichting over. In 1914 waren geen netspanningen hoger dan 10 kV in gebruik. Hierin kwam spoedig verandering en de toegepaste spanningen stegen snel. Hallo ging colleges verzorgen in de hoogspanningstechniek en hij ging zich beijveren voor de bouw van een eigen hoogspanningslab in de Afdeling. Dank zij zijn vasthoudendheid kon in 1938 dit hoogspanningslab, zij het in nog niet geheel voltooide staat, in gebruik worden genomen.

Driemaal trad hij op als promotor (R. H. Borkent in 1928, J. G. J. C. Nieuwenhuis in 1932, M. G. Diehl in 1949) en eenmaal als erepromotor (J. C. Van Staveren, 1950). Naast zijn hoogleraarschap bekleedde hij verscheidene andere functies. Hij was o.a. buitengewoon lid van de Octrooiraad, lid van de Hoofdcommissie Normalisatie, voorzitter van de Armenraad der Gemeente Delft en voorzitter van de Sociale Raad te Delft. In het cursusjaar 1930-31 was hij Rector Magnificus van de TH .