Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
J. van der Pol

Jun 14, 2023 - Heden
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

Aug 30, 1990 - Mar 31, 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

Jan 12, 1955 - Jan 8, 1984
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

Mar 26, 1946 - Jun 14, 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

Jul 4, 1922 - Jul 21, 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Dr. ir. J.C. Haartsen

May 12, 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. A.H.M. Smets

May 12, 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

Mar 26, 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

Mar 26, 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

Jun 9, 2006 - Heden
 
J. van der Pol

Jun 9, 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

Jun 8, 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

May 10, 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

May 13, 1991 - Apr 14, 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

May 13, 1991 - Feb 20, 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

May 3, 1989 - Jan 10, 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

Apr 24, 1986 - Jun 19, 2015
 
R. Marks

Apr 24, 1986 - Oct 31, 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

Apr 24, 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

Mar 23, 1981 - Dec 29, 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

Mar 23, 1981 - Sep 13, 1983
 
J.J. van der Heeft

Feb 4, 1977 - Jun 30, 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

Mar 25, 1976 - Mar 31, 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

Mar 22, 1971 - May 27, 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

Mar 25, 1966 - Mar 19, 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

Mar 25, 1966 - Nov 12, 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

Apr 21, 1961 - Jul 25, 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

Apr 19, 1956 - Apr 2, 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

Mar 25, 1955 - Oct 30, 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

Apr 6, 1951 - Jul 20, 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

Apr 6, 1951 - Jan 4, 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

Jan 22, 1951 - Jun 8, 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

Dec 16, 1948 - Oct 31, 1993
 
Prof. jhr. ir. J.L.W.C. von Weiler

Dec 2, 1948 - Sep 16, 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

Dec 2, 1948 - Dec 17, 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

Mar 26, 1947 - Jun 1, 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

Oct 25, 1938 - Apr 8, 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

Mar 18, 1936 - Oct 4, 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

Oct 10, 1935 - Dec 23, 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

Mar 14, 1933 - Jan 8, 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

Mar 22, 1926 - Jul 2, 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

Jan 13, 1919 - Oct 31, 1944
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

Nov 8, 1916 - Jun 14, 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

Feb 10, 1915 - Aug 26, 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

Dec 4, 1911 - Dec 3, 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

Dec 4, 1911 - Jan 8, 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

Dec 4, 1911 - Jul 21, 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

Dec 4, 1911 - Apr 1, 1922

† Prof. ir. IJ. Boxma

Erelid van Vereeniging in de periode van Apr 24, 1986 - Jun 19, 2015

Uit het Jaarboek 1966

Prof. ir. IJ. Boxma werd geboren te Groningen op 4 september 1922. Hij doorliep de lagere school en de R.H.B.S. te Assen.

In 1940 begon hij zijn studie aan de Technische Hogeschool te Delft. Na een onderbreking van 1942 tot 1945 studeerde hij in december 1946 af.

Op 1 januari 1947 trad hij in dienst bij het Physisch Laboratorium van het Ministerie van Defensie, dat korte tijd later werd overgedragen aan de toen opgerichte Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O. Hij werkte hier aan problemen op het gebied van de digitale rekentechniek en werd in 1950 benoemd tot hoofdingenieur van de onderzoeksgroep Elektronisch rekenen.

In 1950 volgde zijn benoeming tot onderdirekteur van het Physisch Laboratorium en op 1 juli 157 volgde hij prof. Van Soest op als direkteur van dat laboratorium.

In maart 1965 werd prof. Boxma benoemd tot buitengewoon hoogleraar van de afdeling Elektrotechniek, belast met het geven van onderwijs in de informatie-communicatietheorie.

Als liefhebberij heeft prof. Boxma de fotografie en het filmen, waarbij vooral naar het laatste zijn voorkeur uitgaat.


Bedankbrief van prof. ir. H.R. Van Nauta Lemke na het overlijden van IJsbrand Boxma.

IJsbrand Boxma kende ik reeds vele jaren voordat wij aan de Technische Hogeschool waren verbonden. Hij werkte in het Physisch Laboratorium aan de Waaldorervlakte in Den Haag, waarvan hij Directeur werd. Dit laboratorium was deel van TNO en het belangrijkste defensielaboratorium van Nederland. Ik werkte op een laboratorium bij Van der Heem in Voorburg op het gebied van onderzeebootbestrijding en ik kwam regelmatig op dit TNO defensielaboratorium.

Zo leerden wij elkaar kennen. Door het hoogleraarschap van mij en later van IJsbrand werd onze vriendschap versterkt. Ook onze vrouwen konden het goed met elkaar vinden. Zij kwamen met enkele vriendinnen zeker eens per maand gezellig bij elkaar.

Het overlijden van IJsbrand heeft velen en mij diep geraakt. Een toorts is dat ik kan terugdenken aan een beschaafd en begaafd mens en een vriend van mij en vele anderen.

IJsbrand, ik dank je voor de vele jaren van vriendschap en samenwerking. Ik, mijn vrouw en vele anderen zullen je missen. Rust in vrede, goede vriend.