Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

30 aug. 1990 - 31 mrt. 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

12 jan. 1955 - 8 jan. 1984
 
Jhr. prof. dr. G.J. Elias

26 mrt. 1946 - 14 jun. 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 jul. 1922 - 21 jul. 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

12 feb. 2016 - Heden
 
Prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

12 feb. 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

12 feb. 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

26 mrt. 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

26 mrt. 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

9 jun. 2006 - Heden
 
J. van der Pol

9 jun. 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

8 jun. 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

10 mei 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

13 mei 1991 - 14 apr. 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

13 mei 1991 - 20 feb. 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

3 mei 1989 - 10 jan. 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

24 apr. 1986 - 19 jun. 2015
 
R. Marks

24 apr. 1986 - 31 okt. 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

24 apr. 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

23 mrt. 1981 - 29 dec. 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

23 mrt. 1981 - 13 sep. 1983
 
J.J. van der Heeft

4 feb. 1977 - 30 jun. 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

25 mrt. 1976 - 31 mrt. 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

22 mrt. 1971 - 27 mei 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

25 mrt. 1966 - 19 mrt. 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

25 mrt. 1966 - 12 nov. 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

21 apr. 1961 - 25 jul. 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

19 apr. 1956 - 2 apr. 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

25 mrt. 1955 - 30 okt. 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

6 apr. 1951 - 20 jul. 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

6 apr. 1951 - 4 jan. 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

22 jan. 1951 - 8 jun. 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

16 dec. 1948 - 31 okt. 1993
 
Jhr. prof. ir. J.L.W.C. von Weiler

2 dec. 1948 - 16 sep. 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

2 dec. 1948 - 17 dec. 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

26 mrt. 1947 - 1 jun. 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

25 okt. 1938 - 8 apr. 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

18 mrt. 1936 - 4 okt. 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

10 okt. 1935 - 23 dec. 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

14 mrt. 1933 - 8 jan. 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

22 mrt. 1926 - 2 jul. 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

13 jan. 1919 - 31 okt. 1944
 
Jhr. prof. dr. G.J. Elias

8 nov. 1916 - 14 jun. 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

10 feb. 1915 - 26 aug. 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

4 dec. 1911 - 3 dec. 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

4 dec. 1911 - 8 jan. 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 dec. 1911 - 21 jul. 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

4 dec. 1911 - 1 apr. 1922

† Prof. ir. IJ. Boxma

Erelid van Vereeniging in de periode van 24 apr. 1986 - 19 jun. 2015

Uit het Jaarboek 1966

Prof. ir. IJ. Boxma werd geboren te Groningen op 4 september 1922. Hij doorliep de lagere school en de R.H.B.S. te Assen.

In 1940 begon hij zijn studie aan de Technische Hogeschool te Delft. Na een onderbreking van 1942 tot 1945 studeerde hij in december 1946 af.

Op 1 januari 1947 trad hij in dienst bij het Physisch Laboratorium van het Ministerie van Defensie, dat korte tijd later werd overgedragen aan de toen opgerichte Rijksverdedigingsorganisatie T.N.O. Hij werkte hier aan problemen op het gebied van de digitale rekentechniek en werd in 1950 benoemd tot hoofdingenieur van de onderzoeksgroep Elektronisch rekenen.

In 1950 volgde zijn benoeming tot onderdirekteur van het Physisch Laboratorium en op 1 juli 157 volgde hij prof. Van Soest op als direkteur van dat laboratorium.

In maart 1965 werd prof. Boxma benoemd tot buitengewoon hoogleraar van de afdeling Elektrotechniek, belast met het geven van onderwijs in de informatie-communicatietheorie.

Als liefhebberij heeft prof. Boxma de fotografie en het filmen, waarbij vooral naar het laatste zijn voorkeur uitgaat.


Bedankbrief van prof. ir. H.R. Van Nauta Lemke na het overlijden van IJsbrand Boxma.

IJsbrand Boxma kende ik reeds vele jaren voordat wij aan de Technische Hogeschool waren verbonden. Hij werkte in het Physisch Laboratorium aan de Waaldorervlakte in Den Haag, waarvan hij Directeur werd. Dit laboratorium was deel van TNO en het belangrijkste defensielaboratorium van Nederland. Ik werkte op een laboratorium bij Van der Heem in Voorburg op het gebied van onderzeebootbestrijding en ik kwam regelmatig op dit TNO defensielaboratorium.

Zo leerden wij elkaar kennen. Door het hoogleraarschap van mij en later van IJsbrand werd onze vriendschap versterkt. Ook onze vrouwen konden het goed met elkaar vinden. Zij kwamen met enkele vriendinnen zeker eens per maand gezellig bij elkaar.

Het overlijden van IJsbrand heeft velen en mij diep geraakt. Een toorts is dat ik kan terugdenken aan een beschaafd en begaafd mens en een vriend van mij en vele anderen.

IJsbrand, ik dank je voor de vele jaren van vriendschap en samenwerking. Ik, mijn vrouw en vele anderen zullen je missen. Rust in vrede, goede vriend.