Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
J. van der Pol

Jun 14, 2023 - Heden
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

Aug 30, 1990 - Mar 31, 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

Jan 12, 1955 - Jan 8, 1984
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

Mar 26, 1946 - Jun 14, 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

Jul 4, 1922 - Jul 21, 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Dr. ir. J.C. Haartsen

May 12, 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. A.H.M. Smets

May 12, 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

Feb 12, 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

Mar 26, 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

Mar 26, 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

Jun 9, 2006 - Heden
 
J. van der Pol

Jun 9, 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

Jun 8, 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

May 10, 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

May 13, 1991 - Apr 14, 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

May 13, 1991 - Feb 20, 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

May 3, 1989 - Jan 10, 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

Apr 24, 1986 - Jun 19, 2015
 
R. Marks

Apr 24, 1986 - Oct 31, 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

Apr 24, 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

Mar 23, 1981 - Dec 29, 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

Mar 23, 1981 - Sep 13, 1983
 
J.J. van der Heeft

Feb 4, 1977 - Jun 30, 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

Mar 25, 1976 - Mar 31, 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

Mar 22, 1971 - May 27, 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

Mar 25, 1966 - Mar 19, 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

Mar 25, 1966 - Nov 12, 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

Apr 21, 1961 - Jul 25, 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

Apr 19, 1956 - Apr 2, 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

Mar 25, 1955 - Oct 30, 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

Apr 6, 1951 - Jul 20, 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

Apr 6, 1951 - Jan 4, 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

Jan 22, 1951 - Jun 8, 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

Dec 16, 1948 - Oct 31, 1993
 
Prof. jhr. ir. J.L.W.C. von Weiler

Dec 2, 1948 - Sep 16, 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

Dec 2, 1948 - Dec 17, 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

Mar 26, 1947 - Jun 1, 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

Oct 25, 1938 - Apr 8, 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

Mar 18, 1936 - Oct 4, 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

Oct 10, 1935 - Dec 23, 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

Mar 14, 1933 - Jan 8, 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

Mar 22, 1926 - Jul 2, 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

Jan 13, 1919 - Oct 31, 1944
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

Nov 8, 1916 - Jun 14, 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

Feb 10, 1915 - Aug 26, 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

Dec 4, 1911 - Dec 3, 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

Dec 4, 1911 - Jan 8, 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

Dec 4, 1911 - Jul 21, 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

Dec 4, 1911 - Apr 1, 1922

† Prof. ir. L.H.M. Huydts

Erelid van Vereeniging in de periode van Oct 10, 1935 - Dec 23, 1974

Léon Hubert Marie Huydts werd in 1890 geboren te Maastricht. Na de HBS te hebben doorlopen studeerde hij elektrotechniek in Delft, waar hij in 1914 het ingenieursdiploma verwierf. Hij was anderhalf jaar werkzaam bij Brown Boveri te Mannheim. In 1916 keerde hij naar Nederland terug waar hij een assistentschap aanvaardde bij het practicum draadloze telegrafie en telefonie van de Subafdeling Elektrotechniek. Hij begon zich te interesseren voor de eigenschappen van elektronenbuizen (destijds radiolampen genoemd) en daarmee betrad hij het terrein van de elektronica, dat hij zijn verdere leven trouw zou blijven. In 1918 werd hij bevorderd tot conservator en kreeg hij de opdracht een radiolaboratorium in te richten. Hij behoorde tot de weinigen in de Afdeling die in de twintiger en dertiger jaren zich bezig hielden met wetenschappelijk onderzoek. Het bekendste resultaat van zijn onderzoek was een toongenerator die werkte volgens het heterodyne-principe.

In 1929 werd de hoogleraar in de 'zwakstroomvakken' Van der Bilt lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, in verband waarmee hij volgens wettelijke regels op nonactief werd gesteld. De vakken op het gebied van draadgebonden communicatie kwamen in handen van de pasbenoemde prof. Bähler. Huydts werd in 1932 bevorderd tot lector. Hij kreeg de radiovakken te onderwijzen. Zijn toenemende inspanningen voor het onderwijs gingen wel ten koste van zijn onderzoekactiviteiten. Toch wist hij nog genoeg onderzoek te verrichten om zijn onderwijs in een snel groeiend vakgebied te blijven aanpassen aan de stand van de techniek. Zijn voornaamste aandachtsgebied bleef de toepassing van elektronica in de meettechniek, een terrein dat later aangeduid zou worden met de benaming 'Instrumentele Elektronica'. Belangrijk werk verichtte hij onder andere op het gebied van de biomedische meettechniek. Hij pionierde voorts in het gebruik van polaire fuguren als hulpmiddel in de analyse van teruggekoppelde versterkerschakelingen.

In 1946 werd hij benoemd tot hoogleraar. Zijn intreerede was getiteld: " Electronica als hulpmiddel voor metingen en wetenschappelijke onderzoekingen". Met Amerikaanse instrumenten en met goederen uit militaire dumpvoorraden bracht hij het in de oorlogsjaren vrijwel ontmantelde elektronica-lab weer op gang. In 1960 legde hij zijn ambt neer. Hij behoorde tot de eersten die er toe overgingen uitgewerkte collegehandleidingen samen te stellen. Voor verlies van toehoorders bij zijn colleges behoefde hij niet beducht te zijn, want deze waren immer boeiend en gelardeerd met interessante en verrassende demonstraties. Hij zei van zichzelf: "Ik ben geen goed spreker, maar wel een goed causeur." Een ander had zijn wijze van collegegeven niet beter kunnen karakteriseren. Huydts was een beminnelijk mens. Hij was trots op zijn Limburgse afkomst en verhaalde graag over zijn gelukkige jeugdjaren in Maastricht. Hij overleed in 1974 te Bergen op Zoom.