Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
Em. Prof. Ir. J.L. de Kroes

Jan 1, 1991 - Heden
 
Prof. Dr. Ir. W.Th. Bähler

Jan 1, 1933 - Jan 8, 1984
 
Jhr. Prof. Dr. G.J. Elias

Jan 1, 1916 - Jun 14, 1951
 
Prof. Dr. Ing. C. Feldmann

Jan 1, 1911 - Jul 21, 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Prof. Dr. Ir. W.A. Serdijn

Jan 1, 2016 - Heden
 
Prof. Dr. Ir. R.H.J. Fastenau

Jan 1, 2016 - Heden
 
Em. Prof. Dr. J.J. Smit

Jan 1, 2016 - Heden
 
Prof. Ir. L. van der Sluis

Jan 1, 2011 - Heden
 
Em. Prof. Dr. Ir. L.P. Ligthart

Jan 1, 2011 - Heden
 
Em. Prof. Dr. C.I.M. Beenakker

Jan 1, 2006 - Heden
 
J. van der Pol

Jan 1, 2006 - Heden
 
Prof. Ir. H.B. Verbruggen

Jan 1, 1999 - Heden
 
Dr. Ir. J. Kapteijn

Jan 1, 1993 - Heden
 
Em. Prof. Dr. J.C. Arnbak

Jan 1, 1991 - Feb 20, 2017
 
Prof. Dr. Ir. E. Backer

Jan 1, 1991 - Heden
 
Prof. Ir. H.R. van Nauta Lemke

Jan 1, 1989 - Heden
 
Prof. Ir. IJ. Boxma

Jan 1, 1986 - Jun 19, 2015
 
Prof. Dr. Ir. D.E. Boekee

Jan 1, 1986 - Heden
 
R. Marks

Jan 1, 1986 - Oct 31, 2012
 
Prof. Ir. J.M. Unk

Mar 23, 1981 - Sep 13, 1983
 
Em. Prof. Ir. J. de Haas

Jan 1, 1981 - Heden
 
J.J. van der Heeft

Jan 1, 1977 - Jun 30, 1994
 
Em. Prof. Ir. J.L. de Kroes

Jan 1, 1976 - Heden
 
Prof. Ir. H.B. Boerema

Jan 1, 1971 - May 27, 1992
 
Prof. Dr. Ir. R.M.M. Oberman

Jan 1, 1966 - Mar 19, 1989
 
Prof. Dr. Ir. G.H. Bast

Jan 1, 1966 - Nov 12, 1987
 
Prof. Ir. M.P. Breedveld

Jan 1, 1961 - Jul 25, 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

Apr 19, 1956 - Apr 2, 2000
 
Prof. Dr. Ir. van Soest

Jan 1, 1955 - Oct 30, 1983
 
Prof. Ir. F.M. Roeterink

Jan 1, 1951 - Jul 20, 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

Jan 1, 1951 - Jan 4, 1969
 
Prof. Dr. Ir. J.P. Schouten

Jan 1, 1951 - Jun 8, 1988
 
Jhr. Prof. Ir. J.L.W.C. von Weiler

Jan 1, 1948 - Sep 16, 1988
 
Prof. Ir. M. de Lange

Jan 1, 1948 - Dec 17, 1983
 
Prof. Ir. W. Fontein

Jan 1, 1948 - Oct 31, 1993
 
Dr. Ir. Th.P. Tromp

Jan 1, 1947 - Jun 1, 1984
 
Prof. Dr. Ir. H.G. Nolen

Jan 1, 1938 - Apr 8, 1986
 
Prof. Dr. Ir. N. Koomans

Jan 1, 1936 - Oct 4, 1945
 
Prof. Ir. L.H.M. Huydts

Jan 1, 1933 - Dec 23, 1974
 
Prof. Ir. E.J.F. Thierens

Jan 1, 1926 - Jul 2, 1967
 
Ir. W.H.L. Brückman

Jan 1, 1919 - Oct 31, 1944
 
Prof. C.L. van der Bilt

Jan 1, 1911 - Dec 3, 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

Jan 1, 1911 - Jan 8, 1945
 
Prof. Ir. J.A. Snijders

Jan 1, 1911 - Apr 1, 1922
 
Prof. Dr. Ir. H.S. Hallo

Jan 1, 1911 - Aug 26, 1966

† Jhr. Prof. Dr. G.J. Elias

Erevoorzitter van Vereeniging in de periode van Jan 1, 1916 - Jun 14, 1951

Gerhard Joan Elias werd geboren in 1879. Hij doorliep de HBS en studeerde daarna enige tijd aan de Polytechnische School te Delft, waar hij in 1898 het B-examen voor werktuigbouwkundig ingenieur aflegde. Zijn belangstelling ging toch meer uit naar de theoretische vakken. Om toegelaten te worden tot de universiteit moest hij eerst het daartoe destijds vereiste eindexamen gymnasium afleggen. In één winter wist hij dit te bereiken. Zonder twijfel een buitengewone prestatie, die bovendien aantoont dat zijn begaafdheid zich niet beperkte tot de exacte wetenschappen. Hij studeerde vervolgens wis- en natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1905 legde hij met lof het doctoraal examen af. In 1909, weer met lof, promoveerde hij op een proefschrift getiteld: 'Anomale magnetische draaiingsdispersie in verband met selectieve absorptie'. Hij was van 1903 tot 1905 assistent in het natuurkundig laboratorium van de Utrechtse universiteit bij prof. Julius. In 1906 werd hij wetenschappelijk assistent bij het laboratorium van prof. H. Dubois in Berlijn. Hier verrichtte hij zijn promotie-onderzoek, waarbij Julius zijn promotor bleef. In 1910 aanvaardde hij een aanstelling bij het laboratorium van Teyler's Stichting te Haarlem. In 1911 werd hij toegelaten als privaatdocent aan de Universiteit te Utrecht, om tijdens de ziekte van prof. C. H. Wind diens colleges waar te nemen.

In 1916 volgde zijn benoeming tot tijdelijk buitengewoon hoogleraar aan de TH, waar hij formeel de tijdelijk vacante leerstoel van prof. Van Swaay ging bezetten, doch in feite de opvolger van prof. Snijders werd. In 1918 werd hij gewoon hoogleraar, hetgeen hij tot 1950 zou blijven. Zijn uitgesproken doel was de theoretische basis van de elektrotechniek te ontwikkelen en te onderwijzen. Deze intentie werkt hij uit in zijn op 26 september 1916 gehouden inaugurele oratie "De ontwikkeling der electriciteitsleer in haren samenhang met de electrotechniek".

Gedurende de eerste jaren van zijn hoogleraarschap legde hij zich vooral toe op het ontwikkelen van een reeks colleges op het gebied van de wisselstroomtheorie en van de theorie van het elektromagnetische veld (theorie van Maxwell). Toen de Afdeling der Elektrotechniek overging tot het opnemen van keuzevakken in haar studieprogramma greep Elias de hierdoor geboden mogelijkheden aan om een hele reeks meer specialistische vakken op het gebied van de theoretische elektrotechniek te concipiëren. Enkele jaren na zijn aantreden als hoogleraar vatte hij ook het wetenschappelijk onderzoek weer op. Zijn voornaamste onderzoekgebied was de voortplanting van radiogolven in de ionosfeer. Vanaf 1923 publiceerde hij hierover regelmatig . De door hem gedoceerde collegestof werkte hij uit in de boekwerken 'Theorie der wisselstromen' in drie qelen (Noordhoff, 1943, 1951, 1952). het laatste deel van de hand van prof. B. D. H. Tellegen, en 'Theorie van het electromagnetische veld' in twee delen, (Noordhoff, 1946 en 1948).

Op het studieprogramma van de Afdeling heeft Elias een grote invloed gehad. Dat in de Afdeling omstreeks 1930 een proces van ernstige bezinning op de toekomstige koers op gang kwam met een versterkte gerichtheid op elektronica en communicatietechniek was vooral aan hem te danken.

Elias beperkte zijn inspanningen niet tot zijn verplichtingen in de Afdeling. In het cursusjaar 1936-1937 was hij Rector Magnificus. Voorts was hij voorzitter van de Commissie voor Physische Strijdmiddelen en voorzitter van het Nederlands Radiogenootschap. In 1950 nam hij afscheid van de Afdeling. Hij overleed in 1951.