Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

30 aug. 1990 - 31 mrt. 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

12 jan. 1955 - 8 jan. 1984
 
Jhr. prof. dr. G.J. Elias

26 mrt. 1946 - 14 jun. 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 jul. 1922 - 21 jul. 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

12 feb. 2016 - Heden
 
Prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

12 feb. 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

12 feb. 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

26 mrt. 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

26 mrt. 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

9 jun. 2006 - Heden
 
J. van der Pol

9 jun. 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

8 jun. 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

10 mei 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

13 mei 1991 - 14 apr. 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

13 mei 1991 - 20 feb. 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

3 mei 1989 - 10 jan. 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

24 apr. 1986 - 19 jun. 2015
 
R. Marks

24 apr. 1986 - 31 okt. 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

24 apr. 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

23 mrt. 1981 - 29 dec. 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

23 mrt. 1981 - 13 sep. 1983
 
J.J. van der Heeft

4 feb. 1977 - 30 jun. 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

25 mrt. 1976 - 31 mrt. 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

22 mrt. 1971 - 27 mei 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

25 mrt. 1966 - 19 mrt. 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

25 mrt. 1966 - 12 nov. 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

21 apr. 1961 - 25 jul. 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

19 apr. 1956 - 2 apr. 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

25 mrt. 1955 - 30 okt. 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

6 apr. 1951 - 20 jul. 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

6 apr. 1951 - 4 jan. 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

22 jan. 1951 - 8 jun. 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

16 dec. 1948 - 31 okt. 1993
 
Jhr. prof. ir. J.L.W.C. von Weiler

2 dec. 1948 - 16 sep. 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

2 dec. 1948 - 17 dec. 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

26 mrt. 1947 - 1 jun. 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

25 okt. 1938 - 8 apr. 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

18 mrt. 1936 - 4 okt. 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

10 okt. 1935 - 23 dec. 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

14 mrt. 1933 - 8 jan. 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

22 mrt. 1926 - 2 jul. 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

13 jan. 1919 - 31 okt. 1944
 
Jhr. prof. dr. G.J. Elias

8 nov. 1916 - 14 jun. 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

10 feb. 1915 - 26 aug. 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

4 dec. 1911 - 3 dec. 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

4 dec. 1911 - 8 jan. 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 dec. 1911 - 21 jul. 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

4 dec. 1911 - 1 apr. 1922

† Prof. ir. J.A. Snijders

Erelid van Vereeniging in de periode van 4 dec. 1911 - 1 apr. 1922

Jan Anthony Snijders werd op 23 september 1844 te Hulst geboren. In 1862 werd hij toegelaten tot de studie voor civiel ingenieur aan de Koninklijke Academie te Delft Deze werd kort daarna opgeheven en vervolgens gereorganiseerd tot de Polytechnische School. Als gevolg van de reorganisatie loopt Snijders studievertraging op. In 1868 verwerft hij het ingenieursdiploma. Van 1868 tot 1874 is hij leraar aan Hogere Burgerscholen te Zutphen en te 'sGravenhage. In 1874 volgt zijn benoeming tot leraar aan de PTS als medewerker van professor Bosscha. Hij verzorgt onderwijs in de wis- en natuurkunde en is belast met de leiding van praktische oefeningen. In 1878 wordt hij bevorderd tot hoogleraar. Zijn taak wordt uitgebreid met het doceren van het vak 'Meten en Wegen' aan de opleiding tot ijker. Als in 1882 prof. Bosscha benoemd wordt tot directeur van de PTS wordt Snijders verantwoordelijk voor het Algemene Onderwijs in de Natuurkunde.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam een discussie op gang over de vraag of in Nederland, in navolging van buitenlandse opleidingen, een aparte opleiding tot elektrotechnisch ingenieur gewenst was. In 1884 vroeg de 'Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid' aan de directeur van de PTS zich hierop te bezinnen . Bosscha reageerde afwijzend, daarbij wijzend op de ruime mogelijkheden die het bestaande curriculum bood om kennis te verwerven over elektriciteit en magnetisme als belangrijke onderdelen van het vak Toegepaste Natuurkunde. Hij vreest dat een aparte opleiding in de elektrotechniek tezeer het karakter van een vakopleiding zou krijgen. Ook Snijders was van mening dat elektrotechniek geen afzonderlijke studierichting moest zijn, maar een variant van de werktuigbouwkunde.

Met het toenemen van het belang van de toepassingen van elektriciteit en magnetisme besloot Snijders een reeks 'Colleges over Electrotechniek' in het derde en vierde studiejaar op te nemen. Deze colleges waren facultatief, maar ze genoten wel veel belangstelling. Gaandeweg begon Snijders warm te lopen voor het vestigen van een opleiding tot elektrotechnisch ingenieur, zoals die in de jaren tachtig en negentig in vele landen tot stand kwam. Het duurt dan niet lang meer of hij wordt een overtuigd voorstander van een studierichting Elektrotechniek, die echter een echte ingenieursopleiding zal moeten zijn, steunend op een stevige component aan kennis van de wis- en natuurkunde. In de elektrotechniek gaat het om toepassing van natuurkundige verschijnselen. Om die reden dient in de opleiding het onderwijs in de natuurkundige grondslagen een grote plaats in te nemen. Ook al zal niet iedere ingenieur steeds voor de oplossing van de problemen waar hij mee te maken krijgt, terug hoeven te keren tot de elementaire natuurwetten, hij moet wel geleerd hebben fysisch te denken en als het ware onbewust die natuurwetten toe te passen u

Snijders beijvert zich nu met succes voor de oprichting van een nieuw gebouw voor Natuurkunde en Elektrotechniek. Bij de oprichting van de Technische Hogeschool in 1905 wordt hij benoemd tot hoogleraar aan de nieuwe instelling. Hij gaat de theoretische elektriciteitsleer doceren. In 1915 wordt hem eervol ontslag verleend wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In de cursus 1915-1916 vervult hij nog een onderwijsopdracht, zolang nog niet is voorzien in zijn opvolging. Professor Snijders is in april 1922 te 's-Gravenhage overleden.