Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
J. van der Pol

14 jun 2023 - Heden
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

30 aug 1990 - 31 mrt 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

12 jan 1955 - 8 jan 1984
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

26 mrt 1946 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 jul 1922 - 21 jul 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Dr. ir. J.C. Haartsen

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. A.H.M. Smets

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

9 jun 2006 - Heden
 
J. van der Pol

9 jun 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

8 jun 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

10 mei 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

13 mei 1991 - 14 apr 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

13 mei 1991 - 20 feb 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

3 mei 1989 - 10 jan 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

24 apr 1986 - 19 jun 2015
 
R. Marks

24 apr 1986 - 31 okt 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

24 apr 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

23 mrt 1981 - 29 dec 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

23 mrt 1981 - 13 sep 1983
 
J.J. van der Heeft

4 feb 1977 - 30 jun 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

25 mrt 1976 - 31 mrt 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

22 mrt 1971 - 27 mei 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

25 mrt 1966 - 19 mrt 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

25 mrt 1966 - 12 nov 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

21 apr 1961 - 25 jul 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

19 apr 1956 - 2 apr 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

25 mrt 1955 - 30 okt 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

6 apr 1951 - 20 jul 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

6 apr 1951 - 4 jan 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

22 jan 1951 - 8 jun 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

16 dec 1948 - 31 okt 1993
 
Prof. jhr. ir. J.L.W.C. von Weiler

2 dec 1948 - 16 sep 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

2 dec 1948 - 17 dec 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

26 mrt 1947 - 1 jun 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

25 okt 1938 - 8 apr 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

18 mrt 1936 - 4 okt 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

10 okt 1935 - 23 dec 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

14 mrt 1933 - 8 jan 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

22 mrt 1926 - 2 jul 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

13 jan 1919 - 31 okt 1944
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

8 nov 1916 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

10 feb 1915 - 26 aug 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

4 dec 1911 - 3 dec 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

4 dec 1911 - 8 jan 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 dec 1911 - 21 jul 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

4 dec 1911 - 1 apr 1922

† Prof. dr. ir. N. Koomans

Erelid van Vereeniging in de periode van 18 mrt 1936 - 4 okt 1945

Nicolaas Koomans werd op 18 december 1879 te Delft geboren. Hij bezocht van 1892 tot 1897 de HBS en studeerde van 1897 tot 1901 aan de Polytechnische School. Gedurende tweeënhalf jaar was hij assistent aan deze instelling. Hij trad vervolgens als ingenieur in dienst bij de Rijkstelegraaf- en Telefoondienst. In 1908 promoveerde hij bij prof. Van der Bilt op een proefschrift, getiteld: "Over den invloed der zelfinductie in telefoongeleidingen " . In 1919 werd hij chef van het in dat jaar opgerichte Bureau Proefnemingen, Onderzoek en Onderwijs van PD. In 1925 werd het speur- en ontwikkelingswerk van PD ondergebracht in het Radiolaboratorium van de Rijkstelegraaf.

Het door hem geleide team verrichtte baanbrekend werk op het gebied van gerichte kortegolfantennes en vooral op het gebied van eenzijbandmodulatie. Ook op het terrein van de radio-ontvangtechniek leverde hij belangrijke bijdragen. In de twintiger jaren was een door hem ontworpen schakelschema voor radio-ontvangers, het zgn. schemaKoomans, razend populair. Tot de door hem gedane uitvindingen behoort ook een bijzondere methode voor neutrodynisatie' van hoogfrequent versterkertrappen .

Hij was prominent betrokken bij het tot stand komen van de radioverbinding met Nederlands Indië via de langegolfzender in Kootwijk, die in 1923 operationeel werd. Kort daarna slaagde het team van Koomans erin via de kortegolf een verbinding tot stand te brengen. Dit leidde er toe dat reeds in 1925 de kortegolf-telegraafdienst operationeel werd.

Op 24 januari 1934 aanvaardde hij het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Afdeling der Elektrotechniek met een rede, getiteld: "De ontwikkelingsgang van de Radio".

Koomans bekleedde naast zijn functies bij PD en TH verscheidene functies van algemeen maatschappelijk belang. Hij was bestuurslid van het Nederlands Radiogenootschap (NRG) en van de Bond van Octrooihouders. Tevens was hij radiotechnisch adviseur van de Volkenbond. Van zijn hand verschenen enkele boeken en vele tijdschriftartikelen.

Koomans overleed in 1945. Groot is zijn betekenis geweest voor de beoefening van de radiowetenschap in Nederland. Hij behoorde tot de vooraanstaande radio-pioniers. In de oorlogsjaren stond hij bloot aan kritiek wegens zijn Duitsgezindheid, die voortkwam uit zijn van oudsher aanwezige bewondering voor de Duitse radiopioniers. Zijn persoonlijke voorkeur heeft hem echter nimmer anderen schade doen lijden.