Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
Em. Prof. Ir. J.L. de Kroes

Jan 1, 1991 - Heden
 
Prof. Dr. Ir. W.Th. Bähler

Jan 1, 1933 - Jan 8, 1984
 
Jhr. Prof. Dr. G.J. Elias

Jan 1, 1916 - Jun 14, 1951
 
Prof. Dr. Ing. C. Feldmann

Jan 1, 1911 - Jul 21, 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Prof. Dr. Ir. W.A. Serdijn

Jan 1, 2016 - Heden
 
Prof. Dr. Ir. R.H.J. Fastenau

Jan 1, 2016 - Heden
 
Em. Prof. Dr. J.J. Smit

Jan 1, 2016 - Heden
 
Prof. Ir. L. van der Sluis

Jan 1, 2011 - Heden
 
Em. Prof. Dr. Ir. L.P. Ligthart

Jan 1, 2011 - Heden
 
Em. Prof. Dr. C.I.M. Beenakker

Jan 1, 2006 - Heden
 
J. van der Pol

Jan 1, 2006 - Heden
 
Prof. Ir. H.B. Verbruggen

Jan 1, 1999 - Heden
 
Dr. Ir. J. Kapteijn

Jan 1, 1993 - Heden
 
Em. Prof. Dr. J.C. Arnbak

Jan 1, 1991 - Feb 20, 2017
 
Prof. Dr. Ir. E. Backer

Jan 1, 1991 - Heden
 
Prof. Ir. H.R. van Nauta Lemke

Jan 1, 1989 - Heden
 
Prof. Ir. IJ. Boxma

Jan 1, 1986 - Jun 19, 2015
 
Prof. Dr. Ir. D.E. Boekee

Jan 1, 1986 - Heden
 
R. Marks

Jan 1, 1986 - Oct 31, 2012
 
Prof. Ir. J.M. Unk

Mar 23, 1981 - Sep 13, 1983
 
Em. Prof. Ir. J. de Haas

Jan 1, 1981 - Heden
 
J.J. van der Heeft

Jan 1, 1977 - Jun 30, 1994
 
Em. Prof. Ir. J.L. de Kroes

Jan 1, 1976 - Heden
 
Prof. Ir. H.B. Boerema

Jan 1, 1971 - May 27, 1992
 
Prof. Dr. Ir. R.M.M. Oberman

Jan 1, 1966 - Mar 19, 1989
 
Prof. Dr. Ir. G.H. Bast

Jan 1, 1966 - Nov 12, 1987
 
Prof. Ir. M.P. Breedveld

Jan 1, 1961 - Jul 25, 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

Apr 19, 1956 - Apr 2, 2000
 
Prof. Dr. Ir. van Soest

Jan 1, 1955 - Oct 30, 1983
 
Prof. Ir. F.M. Roeterink

Jan 1, 1951 - Jul 20, 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

Jan 1, 1951 - Jan 4, 1969
 
Prof. Dr. Ir. J.P. Schouten

Jan 1, 1951 - Jun 8, 1988
 
Jhr. Prof. Ir. J.L.W.C. von Weiler

Jan 1, 1948 - Sep 16, 1988
 
Prof. Ir. M. de Lange

Jan 1, 1948 - Dec 17, 1983
 
Prof. Ir. W. Fontein

Jan 1, 1948 - Oct 31, 1993
 
Dr. Ir. Th.P. Tromp

Jan 1, 1947 - Jun 1, 1984
 
Prof. Dr. Ir. H.G. Nolen

Jan 1, 1938 - Apr 8, 1986
 
Prof. Dr. Ir. N. Koomans

Jan 1, 1936 - Oct 4, 1945
 
Prof. Ir. L.H.M. Huydts

Jan 1, 1933 - Dec 23, 1974
 
Prof. Ir. E.J.F. Thierens

Jan 1, 1926 - Jul 2, 1967
 
Ir. W.H.L. Brückman

Jan 1, 1919 - Oct 31, 1944
 
Prof. C.L. van der Bilt

Jan 1, 1911 - Dec 3, 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

Jan 1, 1911 - Jan 8, 1945
 
Prof. Ir. J.A. Snijders

Jan 1, 1911 - Apr 1, 1922
 
Prof. Dr. Ir. H.S. Hallo

Jan 1, 1911 - Aug 26, 1966

† Prof. Dr. Ir. N. Koomans

Erelid van Vereeniging in de periode van Jan 1, 1936 - Oct 4, 1945

Nicolaas Koomans werd op 18 december 1879 te Delft geboren. Hij bezocht van 1892 tot 1897 de HBS en studeerde van 1897 tot 1901 aan de Polytechnische School. Gedurende tweeënhalf jaar was hij assistent aan deze instelling. Hij trad vervolgens als ingenieur in dienst bij de Rijkstelegraaf- en Telefoondienst. In 1908 promoveerde hij bij prof. Van der Bilt op een proefschrift, getiteld: "Over den invloed der zelfinductie in telefoongeleidingen " . In 1919 werd hij chef van het in dat jaar opgerichte Bureau Proefnemingen, Onderzoek en Onderwijs van PD. In 1925 werd het speur- en ontwikkelingswerk van PD ondergebracht in het Radiolaboratorium van de Rijkstelegraaf.

Het door hem geleide team verrichtte baanbrekend werk op het gebied van gerichte kortegolfantennes en vooral op het gebied van eenzijbandmodulatie. Ook op het terrein van de radio-ontvangtechniek leverde hij belangrijke bijdragen. In de twintiger jaren was een door hem ontworpen schakelschema voor radio-ontvangers, het zgn. schemaKoomans, razend populair. Tot de door hem gedane uitvindingen behoort ook een bijzondere methode voor neutrodynisatie' van hoogfrequent versterkertrappen .

Hij was prominent betrokken bij het tot stand komen van de radioverbinding met Nederlands Indië via de langegolfzender in Kootwijk, die in 1923 operationeel werd. Kort daarna slaagde het team van Koomans erin via de kortegolf een verbinding tot stand te brengen. Dit leidde er toe dat reeds in 1925 de kortegolf-telegraafdienst operationeel werd.

Op 24 januari 1934 aanvaardde hij het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Afdeling der Elektrotechniek met een rede, getiteld: "De ontwikkelingsgang van de Radio".

Koomans bekleedde naast zijn functies bij PD en TH verscheidene functies van algemeen maatschappelijk belang. Hij was bestuurslid van het Nederlands Radiogenootschap (NRG) en van de Bond van Octrooihouders. Tevens was hij radiotechnisch adviseur van de Volkenbond. Van zijn hand verschenen enkele boeken en vele tijdschriftartikelen.

Koomans overleed in 1945. Groot is zijn betekenis geweest voor de beoefening van de radiowetenschap in Nederland. Hij behoorde tot de vooraanstaande radio-pioniers. In de oorlogsjaren stond hij bloot aan kritiek wegens zijn Duitsgezindheid, die voortkwam uit zijn van oudsher aanwezige bewondering voor de Duitse radiopioniers. Zijn persoonlijke voorkeur heeft hem echter nimmer anderen schade doen lijden.