Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
J. van der Pol

14 jun 2023 - Heden
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

30 aug 1990 - 31 mrt 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

12 jan 1955 - 8 jan 1984
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

26 mrt 1946 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 jul 1922 - 21 jul 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Dr. ir. J.C. Haartsen

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. A.H.M. Smets

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

9 jun 2006 - Heden
 
J. van der Pol

9 jun 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

8 jun 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

10 mei 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

13 mei 1991 - 14 apr 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

13 mei 1991 - 20 feb 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

3 mei 1989 - 10 jan 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

24 apr 1986 - 19 jun 2015
 
R. Marks

24 apr 1986 - 31 okt 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

24 apr 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

23 mrt 1981 - 29 dec 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

23 mrt 1981 - 13 sep 1983
 
J.J. van der Heeft

4 feb 1977 - 30 jun 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

25 mrt 1976 - 31 mrt 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

22 mrt 1971 - 27 mei 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

25 mrt 1966 - 19 mrt 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

25 mrt 1966 - 12 nov 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

21 apr 1961 - 25 jul 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

19 apr 1956 - 2 apr 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

25 mrt 1955 - 30 okt 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

6 apr 1951 - 20 jul 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

6 apr 1951 - 4 jan 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

22 jan 1951 - 8 jun 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

16 dec 1948 - 31 okt 1993
 
Prof. jhr. ir. J.L.W.C. von Weiler

2 dec 1948 - 16 sep 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

2 dec 1948 - 17 dec 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

26 mrt 1947 - 1 jun 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

25 okt 1938 - 8 apr 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

18 mrt 1936 - 4 okt 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

10 okt 1935 - 23 dec 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

14 mrt 1933 - 8 jan 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

22 mrt 1926 - 2 jul 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

13 jan 1919 - 31 okt 1944
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

8 nov 1916 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

10 feb 1915 - 26 aug 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

4 dec 1911 - 3 dec 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

4 dec 1911 - 8 jan 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 dec 1911 - 21 jul 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

4 dec 1911 - 1 apr 1922

Prof. ir. H.B. Verbruggen

Erelid van Vereeniging sinds 1999

Considerans van P.C.H. Oudshoorn bij de installatie van prof. ir. H.B. Verbruggen als Erelid der Electrotechnische Vereeniging, uitgesproken op 8 juni 1999

Tijdens zijn studietijd aan de TH Delft, neemt student Verbruggen zitting in de jaarboekredactie van 1961-1962. Hij is dus al vroeg betrokken bij de ETV. Hoewel de elektrotechniek een serieuze aangelegenheid is, staan in zo'n Jaarboek altijd grappige uitspraken van betrokkenen, één ervan is van hem afkomstig. Er staat: "Maar we kunnen toch niet iedereen gaan bellen om hun telefoonnummer te vragen ?". Gelukkig was dat vóórdat hij professor werd. Hij studeerde in 1963 af aan de afdeling der elektrotechniek aan de TH Delft, in het laboratorium voor de regeltechniek. Hij werd in 1976 benoemd tot hoogleraar in de regeltechniek bij de bovenstaande afdeling, tegenwoordig faculteit geheten. Achtereenvolgens was hij werkzaam en vond onder zijn leiding onderzoek plaats op vele gebieden, waaronder digitale regelsystemen, adapterende regelsystemen, modelgebaseerd voorspellend regelen en het gebruik van vage verzamelingen, expertsystemen en neurale netwerken in real-time regelsystemen. Hij was vice-dekaan van de faculeit, voorzitter van de Afdeling Meet- en besturingstechnologie van het KIvI en hoofdredacteur van Journal A. Hij is betrokken bij een groot aantal internationale contacten zoals Tempus, Erasmus, Esprit, Comett en is voorzitter van het IFAC-committee Artificial Intelligence in Real-Time Control. Hij is in 1989 (mede)auteur van ruim 150 publicaties, waaronder 5 boeken.

In 1989-1990 gaat professor Verbruggen mee op ETV-studiereis naar Zwitserland, de Switch studytour. Uit zijn bijdrage aan het eindverslag blijkt dat hij deze reis een succes gevonden heeft. Van eind 1994 tot januari 1997 was professor Verbruggen vicedekaan van de faculteit. Ook in deze functie wist hij op vele momenten over de ETV te oreren, bijvoorbeeld als hij zich verloor in verhalen over de ETV bij de diploma-uitreikingen. Als vicedekaan greep hij veel mogelijkheden aan om de meningen van studenten te horen over zaken als onderwijs, de wijze van specialisatiekeuze en toekomstige ontwikkelingen in de elektrotechniek. In 1995 was hij dagvoorzitter bij het symposium computational intelligence. Voor dit symposium, dat een gedeelte van zijn vakgebied omvat, droeg hij vele ideeën en sprekers aan. Zonder de bijdrage van professor Verbruggen en zijn vakgroep was dit symposium nooit zo'n succes geworden.

Wellicht was de goede ervaring met Switch een reden dat hij voor de wereldreis tijdens het 18e lustrum enthousiast zijn hulp bood bij de realisatie ervan en zelf meegeweest is naar India, Singapore en Maleisië. Van deze Verne reis zijn een aantal anekdotes bewaard gebleven, waarvan ik er een paar zal aanhalen. Zo sprak hij 's ochtends na een goede whiskeyborrel ter gelegenheid van het afscheid van India de wijze woorden: "Toch wel ranzig, zo'n spijker in je kop". Misschien door zijn studententijd bij Virgiel, wilde hij dat de studenten een ander woord dan "ranzig" gingen gebruiken, namelijk "Braakhaft". Hierin is hij overigens nooit geslaagd. Een citaat van één van de deelnemers: "Op de weg van Bombay naar Bangalore, die via vele omzwervingen in een veel te kleine bus afgelegd is, heeft prof. Verbruggen zich voorbeeldig gedragen. In de eerste paar uur verbaasde hij zich nog wel enigszins over die paar studenten die wanneer de bus ergens stopte overal en nergens voedsel vandaan ritselden bij de plaatselijke bevolking die zich langs de weg had opgesteld om hun waren aan te bieden, maar al gauw stond hij zelf ook in de rij voor een zakje chips, stukje kokosnoot of wat dan ook". Een andere deelnemer vertelt: "Eén van de mooiste dingen was toch zijn uitspraak midden op de dag, 32 graden, dicht op elkaar geplakt, zwetend en dorstig: "En dan te bedenken dat ik nu op een reünistendag van Virgiel had kunnen zijn, een lekker koud biertje drinken."' Tot zover de citaten van Veme, waaruit blijkt dat hij zijn studententijd nooit helemaal ontgroeid is. Ook voor de meest recente reis, naar de Verenigde Staten, droeg hij vele mogelijke reisdoelen aan, en mogelijkheden om de financiën rond te krijgen, hoewel hij dit keer niet zelf deelnam.