Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
Em. Prof. Ir. J.L. de Kroes

Jan 1, 1991 - Heden
 
Prof. Dr. Ir. W.Th. Bähler

Jan 1, 1933 - Jan 8, 1984
 
Jhr. Prof. Dr. G.J. Elias

Jan 1, 1916 - Jun 14, 1951
 
Prof. Dr. Ing. C. Feldmann

Jan 1, 1911 - Jul 21, 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Prof. Dr. Ir. W.A. Serdijn

Jan 1, 2016 - Heden
 
Prof. Dr. Ir. R.H.J. Fastenau

Jan 1, 2016 - Heden
 
Em. Prof. Dr. J.J. Smit

Jan 1, 2016 - Heden
 
Prof. Ir. L. van der Sluis

Jan 1, 2011 - Heden
 
Em. Prof. Dr. Ir. L.P. Ligthart

Jan 1, 2011 - Heden
 
Em. Prof. Dr. C.I.M. Beenakker

Jan 1, 2006 - Heden
 
J. van der Pol

Jan 1, 2006 - Heden
 
Prof. Ir. H.B. Verbruggen

Jan 1, 1999 - Heden
 
Dr. Ir. J. Kapteijn

Jan 1, 1993 - Heden
 
Em. Prof. Dr. J.C. Arnbak

Jan 1, 1991 - Feb 20, 2017
 
Prof. Dr. Ir. E. Backer

Jan 1, 1991 - Heden
 
Prof. Ir. H.R. van Nauta Lemke

Jan 1, 1989 - Heden
 
Prof. Ir. IJ. Boxma

Jan 1, 1986 - Jun 19, 2015
 
Prof. Dr. Ir. D.E. Boekee

Jan 1, 1986 - Heden
 
R. Marks

Jan 1, 1986 - Oct 31, 2012
 
Prof. Ir. J.M. Unk

Mar 23, 1981 - Sep 13, 1983
 
Em. Prof. Ir. J. de Haas

Jan 1, 1981 - Heden
 
J.J. van der Heeft

Jan 1, 1977 - Jun 30, 1994
 
Em. Prof. Ir. J.L. de Kroes

Jan 1, 1976 - Heden
 
Prof. Ir. H.B. Boerema

Jan 1, 1971 - May 27, 1992
 
Prof. Dr. Ir. R.M.M. Oberman

Jan 1, 1966 - Mar 19, 1989
 
Prof. Dr. Ir. G.H. Bast

Jan 1, 1966 - Nov 12, 1987
 
Prof. Ir. M.P. Breedveld

Jan 1, 1961 - Jul 25, 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

Apr 19, 1956 - Apr 2, 2000
 
Prof. Dr. Ir. van Soest

Jan 1, 1955 - Oct 30, 1983
 
Prof. Ir. F.M. Roeterink

Jan 1, 1951 - Jul 20, 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

Jan 1, 1951 - Jan 4, 1969
 
Prof. Dr. Ir. J.P. Schouten

Jan 1, 1951 - Jun 8, 1988
 
Jhr. Prof. Ir. J.L.W.C. von Weiler

Jan 1, 1948 - Sep 16, 1988
 
Prof. Ir. M. de Lange

Jan 1, 1948 - Dec 17, 1983
 
Prof. Ir. W. Fontein

Jan 1, 1948 - Oct 31, 1993
 
Dr. Ir. Th.P. Tromp

Jan 1, 1947 - Jun 1, 1984
 
Prof. Dr. Ir. H.G. Nolen

Jan 1, 1938 - Apr 8, 1986
 
Prof. Dr. Ir. N. Koomans

Jan 1, 1936 - Oct 4, 1945
 
Prof. Ir. L.H.M. Huydts

Jan 1, 1933 - Dec 23, 1974
 
Prof. Ir. E.J.F. Thierens

Jan 1, 1926 - Jul 2, 1967
 
Ir. W.H.L. Brückman

Jan 1, 1919 - Oct 31, 1944
 
Prof. C.L. van der Bilt

Jan 1, 1911 - Dec 3, 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

Jan 1, 1911 - Jan 8, 1945
 
Prof. Ir. J.A. Snijders

Jan 1, 1911 - Apr 1, 1922
 
Prof. Dr. Ir. H.S. Hallo

Jan 1, 1911 - Aug 26, 1966

† Prof. Ir. W. Fontein

Erelid van Vereeniging in de periode van Jan 1, 1948 - Oct 31, 1993

"In memoriam geschreven door Ir. J. Wijmans"

Willem Fontein begon zijn loopbaan op 23-jarige leeftijd bij de Gemeente Electriciteitswerken van Amsterdam om daar ruim 22 jaar belangrijke functies te vervullen in de productie en het transport van elektrische energie.

In al deze gebieden had hij oog voor nieuwe ontwikkelingen en het was zeker voor een groot deel aan hem te danken dat de toenmahge Centrale Noord van Amsterdam in dat tijdperk toonaangevend was, niet alleen in Nederland maar ook daar buiten. Zo werd alreeds in de jaren 20 poederkool als brandstof toegepast en een stoomcyclus met herverhitting.

Een hoogtepunt vormde het installeren van stoomaccu's waaruit eenheden van 15 MW konden worden gevoed. Geheel analoog aan de modeme gasturbine konden deze eenheden met één druk op de knop worden gestart, gesynchroniseerd en belast. En dit alles zonder moderne hulpmiddelen als computers en datalogging.

Voorts dient nog vermeld te worden de eerste aanzet voor een landelijk koppelnet door het bouwen van een 50 kV verbinding naar de Centrale Velsen en de vroegtijdige toepassing van gesloten schakelmateriaal en draaistroomcollectormotoren.

Kenmerkend voor de activiteiten van Prof. Fontein was ook het installeren van een frequentieregeling als voorloper van de 20 jaar later landelijk toegepaste frequentie-vermogensregeling.

Zijn benoeming in 1948 tot hoogleraar in de afdeling Elektrotechniek met als opdracht elektriciteitsvoorziening, elektromotoraandrijving en sterkstroomtoepassingen bood alle ruimte om de veelzijdige ervaring te gebruiken bij colleges en onderzoek.

Het doceren zat hem in het bloed en het was een genoegen naar zijn in zorgvuldig Nederlands gebrachte colleges te luisteren. Kortom een stijlvolle man, niet geheel gespeend van enige ijdelheid maar dat werd hem gaarne vergeven. Hij Weid zijn ervaring op peil door veelvuldige contacten met het bedrijfsleven te onderhouden en desgevraagd adviezen te geven.

Het onderwijs had zijn eerste belangstelling. Studenten konden altijd bij hem aankloppen om raad en hulp. Hij leefde mee met het gezelhgheidsleven, bijgestaan door zijn echtgenote.

Ook voor de Electrotechnische Vereeniging heeft hij veel gedaan. Hij gebruikte zijn connecties om excursies tot een succes te maken en ging veelvuldig mee. Deze grote belangstelling was terecht aanleiding voor de E.T.V. Prof. Fontein in 1949 te benoemen tot erelid van de vereniging.

In 1969 nam Prof. Fontein wegens pensionering afscheid van de T.H. Delft. Hem werd dank uitgebracht voor de wijze waarop hij de taak van hoogleraar heeft uitgeoefend en voor het vele dat hij heeft gedaan voor 'zijn' studenten, de ingenieurswereld en het bedrijfsleven.