Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
J. van der Pol

14 jun 2023 - Heden
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

30 aug 1990 - 31 mrt 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

12 jan 1955 - 8 jan 1984
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

26 mrt 1946 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 jul 1922 - 21 jul 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Dr. ir. J.C. Haartsen

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. A.H.M. Smets

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

9 jun 2006 - Heden
 
J. van der Pol

9 jun 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

8 jun 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

10 mei 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

13 mei 1991 - 14 apr 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

13 mei 1991 - 20 feb 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

3 mei 1989 - 10 jan 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

24 apr 1986 - 19 jun 2015
 
R. Marks

24 apr 1986 - 31 okt 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

24 apr 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

23 mrt 1981 - 29 dec 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

23 mrt 1981 - 13 sep 1983
 
J.J. van der Heeft

4 feb 1977 - 30 jun 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

25 mrt 1976 - 31 mrt 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

22 mrt 1971 - 27 mei 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

25 mrt 1966 - 19 mrt 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

25 mrt 1966 - 12 nov 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

21 apr 1961 - 25 jul 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

19 apr 1956 - 2 apr 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

25 mrt 1955 - 30 okt 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

6 apr 1951 - 20 jul 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

6 apr 1951 - 4 jan 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

22 jan 1951 - 8 jun 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

16 dec 1948 - 31 okt 1993
 
Prof. jhr. ir. J.L.W.C. von Weiler

2 dec 1948 - 16 sep 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

2 dec 1948 - 17 dec 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

26 mrt 1947 - 1 jun 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

25 okt 1938 - 8 apr 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

18 mrt 1936 - 4 okt 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

10 okt 1935 - 23 dec 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

14 mrt 1933 - 8 jan 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

22 mrt 1926 - 2 jul 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

13 jan 1919 - 31 okt 1944
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

8 nov 1916 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

10 feb 1915 - 26 aug 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

4 dec 1911 - 3 dec 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

4 dec 1911 - 8 jan 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 dec 1911 - 21 jul 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

4 dec 1911 - 1 apr 1922

† Prof. ir. W. Fontein

Erelid van Vereeniging in de periode van 16 dec 1948 - 31 okt 1993

"In memoriam geschreven door Ir. J. Wijmans"

Willem Fontein begon zijn loopbaan op 23-jarige leeftijd bij de Gemeente Electriciteitswerken van Amsterdam om daar ruim 22 jaar belangrijke functies te vervullen in de productie en het transport van elektrische energie.

In al deze gebieden had hij oog voor nieuwe ontwikkelingen en het was zeker voor een groot deel aan hem te danken dat de toenmahge Centrale Noord van Amsterdam in dat tijdperk toonaangevend was, niet alleen in Nederland maar ook daar buiten. Zo werd alreeds in de jaren 20 poederkool als brandstof toegepast en een stoomcyclus met herverhitting.

Een hoogtepunt vormde het installeren van stoomaccu's waaruit eenheden van 15 MW konden worden gevoed. Geheel analoog aan de modeme gasturbine konden deze eenheden met één druk op de knop worden gestart, gesynchroniseerd en belast. En dit alles zonder moderne hulpmiddelen als computers en datalogging.

Voorts dient nog vermeld te worden de eerste aanzet voor een landelijk koppelnet door het bouwen van een 50 kV verbinding naar de Centrale Velsen en de vroegtijdige toepassing van gesloten schakelmateriaal en draaistroomcollectormotoren.

Kenmerkend voor de activiteiten van Prof. Fontein was ook het installeren van een frequentieregeling als voorloper van de 20 jaar later landelijk toegepaste frequentie-vermogensregeling.

Zijn benoeming in 1948 tot hoogleraar in de afdeling Elektrotechniek met als opdracht elektriciteitsvoorziening, elektromotoraandrijving en sterkstroomtoepassingen bood alle ruimte om de veelzijdige ervaring te gebruiken bij colleges en onderzoek.

Het doceren zat hem in het bloed en het was een genoegen naar zijn in zorgvuldig Nederlands gebrachte colleges te luisteren. Kortom een stijlvolle man, niet geheel gespeend van enige ijdelheid maar dat werd hem gaarne vergeven. Hij Weid zijn ervaring op peil door veelvuldige contacten met het bedrijfsleven te onderhouden en desgevraagd adviezen te geven.

Het onderwijs had zijn eerste belangstelling. Studenten konden altijd bij hem aankloppen om raad en hulp. Hij leefde mee met het gezelhgheidsleven, bijgestaan door zijn echtgenote.

Ook voor de Electrotechnische Vereeniging heeft hij veel gedaan. Hij gebruikte zijn connecties om excursies tot een succes te maken en ging veelvuldig mee. Deze grote belangstelling was terecht aanleiding voor de E.T.V. Prof. Fontein in 1949 te benoemen tot erelid van de vereniging.

In 1969 nam Prof. Fontein wegens pensionering afscheid van de T.H. Delft. Hem werd dank uitgebracht voor de wijze waarop hij de taak van hoogleraar heeft uitgeoefend en voor het vele dat hij heeft gedaan voor 'zijn' studenten, de ingenieurswereld en het bedrijfsleven.