Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
J. van der Pol

14 jun 2023 - Heden
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

30 aug 1990 - 31 mrt 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

12 jan 1955 - 8 jan 1984
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

26 mrt 1946 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 jul 1922 - 21 jul 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Dr. ir. J.C. Haartsen

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. A.H.M. Smets

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

9 jun 2006 - Heden
 
J. van der Pol

9 jun 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

8 jun 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

10 mei 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

13 mei 1991 - 14 apr 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

13 mei 1991 - 20 feb 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

3 mei 1989 - 10 jan 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

24 apr 1986 - 19 jun 2015
 
R. Marks

24 apr 1986 - 31 okt 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

24 apr 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

23 mrt 1981 - 29 dec 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

23 mrt 1981 - 13 sep 1983
 
J.J. van der Heeft

4 feb 1977 - 30 jun 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

25 mrt 1976 - 31 mrt 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

22 mrt 1971 - 27 mei 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

25 mrt 1966 - 19 mrt 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

25 mrt 1966 - 12 nov 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

21 apr 1961 - 25 jul 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

19 apr 1956 - 2 apr 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

25 mrt 1955 - 30 okt 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

6 apr 1951 - 20 jul 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

6 apr 1951 - 4 jan 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

22 jan 1951 - 8 jun 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

16 dec 1948 - 31 okt 1993
 
Prof. jhr. ir. J.L.W.C. von Weiler

2 dec 1948 - 16 sep 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

2 dec 1948 - 17 dec 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

26 mrt 1947 - 1 jun 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

25 okt 1938 - 8 apr 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

18 mrt 1936 - 4 okt 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

10 okt 1935 - 23 dec 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

14 mrt 1933 - 8 jan 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

22 mrt 1926 - 2 jul 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

13 jan 1919 - 31 okt 1944
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

8 nov 1916 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

10 feb 1915 - 26 aug 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

4 dec 1911 - 3 dec 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

4 dec 1911 - 8 jan 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 dec 1911 - 21 jul 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

4 dec 1911 - 1 apr 1922

† Prof. ir. J.A. Snijders

Erelid van Vereeniging in de periode van 4 dec 1911 - 1 apr 1922

Jan Anthony Snijders werd op 23 september 1844 te Hulst geboren. In 1862 werd hij toegelaten tot de studie voor civiel ingenieur aan de Koninklijke Academie te Delft Deze werd kort daarna opgeheven en vervolgens gereorganiseerd tot de Polytechnische School. Als gevolg van de reorganisatie loopt Snijders studievertraging op. In 1868 verwerft hij het ingenieursdiploma. Van 1868 tot 1874 is hij leraar aan Hogere Burgerscholen te Zutphen en te 'sGravenhage. In 1874 volgt zijn benoeming tot leraar aan de PTS als medewerker van professor Bosscha. Hij verzorgt onderwijs in de wis- en natuurkunde en is belast met de leiding van praktische oefeningen. In 1878 wordt hij bevorderd tot hoogleraar. Zijn taak wordt uitgebreid met het doceren van het vak 'Meten en Wegen' aan de opleiding tot ijker. Als in 1882 prof. Bosscha benoemd wordt tot directeur van de PTS wordt Snijders verantwoordelijk voor het Algemene Onderwijs in de Natuurkunde.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam een discussie op gang over de vraag of in Nederland, in navolging van buitenlandse opleidingen, een aparte opleiding tot elektrotechnisch ingenieur gewenst was. In 1884 vroeg de 'Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid' aan de directeur van de PTS zich hierop te bezinnen . Bosscha reageerde afwijzend, daarbij wijzend op de ruime mogelijkheden die het bestaande curriculum bood om kennis te verwerven over elektriciteit en magnetisme als belangrijke onderdelen van het vak Toegepaste Natuurkunde. Hij vreest dat een aparte opleiding in de elektrotechniek tezeer het karakter van een vakopleiding zou krijgen. Ook Snijders was van mening dat elektrotechniek geen afzonderlijke studierichting moest zijn, maar een variant van de werktuigbouwkunde.

Met het toenemen van het belang van de toepassingen van elektriciteit en magnetisme besloot Snijders een reeks 'Colleges over Electrotechniek' in het derde en vierde studiejaar op te nemen. Deze colleges waren facultatief, maar ze genoten wel veel belangstelling. Gaandeweg begon Snijders warm te lopen voor het vestigen van een opleiding tot elektrotechnisch ingenieur, zoals die in de jaren tachtig en negentig in vele landen tot stand kwam. Het duurt dan niet lang meer of hij wordt een overtuigd voorstander van een studierichting Elektrotechniek, die echter een echte ingenieursopleiding zal moeten zijn, steunend op een stevige component aan kennis van de wis- en natuurkunde. In de elektrotechniek gaat het om toepassing van natuurkundige verschijnselen. Om die reden dient in de opleiding het onderwijs in de natuurkundige grondslagen een grote plaats in te nemen. Ook al zal niet iedere ingenieur steeds voor de oplossing van de problemen waar hij mee te maken krijgt, terug hoeven te keren tot de elementaire natuurwetten, hij moet wel geleerd hebben fysisch te denken en als het ware onbewust die natuurwetten toe te passen u

Snijders beijvert zich nu met succes voor de oprichting van een nieuw gebouw voor Natuurkunde en Elektrotechniek. Bij de oprichting van de Technische Hogeschool in 1905 wordt hij benoemd tot hoogleraar aan de nieuwe instelling. Hij gaat de theoretische elektriciteitsleer doceren. In 1915 wordt hem eervol ontslag verleend wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In de cursus 1915-1916 vervult hij nog een onderwijsopdracht, zolang nog niet is voorzien in zijn opvolging. Professor Snijders is in april 1922 te 's-Gravenhage overleden.