Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

30 aug. 1990 - 31 mrt. 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

12 jan. 1955 - 8 jan. 1984
 
Jhr. prof. dr. G.J. Elias

26 mrt. 1946 - 14 jun. 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 jul. 1922 - 21 jul. 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

12 feb. 2016 - Heden
 
Prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

12 feb. 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

12 feb. 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

26 mrt. 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

26 mrt. 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

9 jun. 2006 - Heden
 
J. van der Pol

9 jun. 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

8 jun. 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

10 mei 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

13 mei 1991 - 14 apr. 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

13 mei 1991 - 20 feb. 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

3 mei 1989 - 10 jan. 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

24 apr. 1986 - 19 jun. 2015
 
R. Marks

24 apr. 1986 - 31 okt. 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

24 apr. 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

23 mrt. 1981 - 29 dec. 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

23 mrt. 1981 - 13 sep. 1983
 
J.J. van der Heeft

4 feb. 1977 - 30 jun. 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

25 mrt. 1976 - 31 mrt. 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

22 mrt. 1971 - 27 mei 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

25 mrt. 1966 - 19 mrt. 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

25 mrt. 1966 - 12 nov. 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

21 apr. 1961 - 25 jul. 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

19 apr. 1956 - 2 apr. 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

25 mrt. 1955 - 30 okt. 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

6 apr. 1951 - 20 jul. 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

6 apr. 1951 - 4 jan. 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

22 jan. 1951 - 8 jun. 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

16 dec. 1948 - 31 okt. 1993
 
Jhr. prof. ir. J.L.W.C. von Weiler

2 dec. 1948 - 16 sep. 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

2 dec. 1948 - 17 dec. 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

26 mrt. 1947 - 1 jun. 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

25 okt. 1938 - 8 apr. 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

18 mrt. 1936 - 4 okt. 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

10 okt. 1935 - 23 dec. 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

14 mrt. 1933 - 8 jan. 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

22 mrt. 1926 - 2 jul. 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

13 jan. 1919 - 31 okt. 1944
 
Jhr. prof. dr. G.J. Elias

8 nov. 1916 - 14 jun. 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

10 feb. 1915 - 26 aug. 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

4 dec. 1911 - 3 dec. 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

4 dec. 1911 - 8 jan. 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 dec. 1911 - 21 jul. 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

4 dec. 1911 - 1 apr. 1922

† Prof. ir. W. Fontein

Erelid van Vereeniging in de periode van 16 dec. 1948 - 31 okt. 1993

"In memoriam geschreven door Ir. J. Wijmans"

Willem Fontein begon zijn loopbaan op 23-jarige leeftijd bij de Gemeente Electriciteitswerken van Amsterdam om daar ruim 22 jaar belangrijke functies te vervullen in de productie en het transport van elektrische energie.

In al deze gebieden had hij oog voor nieuwe ontwikkelingen en het was zeker voor een groot deel aan hem te danken dat de toenmahge Centrale Noord van Amsterdam in dat tijdperk toonaangevend was, niet alleen in Nederland maar ook daar buiten. Zo werd alreeds in de jaren 20 poederkool als brandstof toegepast en een stoomcyclus met herverhitting.

Een hoogtepunt vormde het installeren van stoomaccu's waaruit eenheden van 15 MW konden worden gevoed. Geheel analoog aan de modeme gasturbine konden deze eenheden met één druk op de knop worden gestart, gesynchroniseerd en belast. En dit alles zonder moderne hulpmiddelen als computers en datalogging.

Voorts dient nog vermeld te worden de eerste aanzet voor een landelijk koppelnet door het bouwen van een 50 kV verbinding naar de Centrale Velsen en de vroegtijdige toepassing van gesloten schakelmateriaal en draaistroomcollectormotoren.

Kenmerkend voor de activiteiten van Prof. Fontein was ook het installeren van een frequentieregeling als voorloper van de 20 jaar later landelijk toegepaste frequentie-vermogensregeling.

Zijn benoeming in 1948 tot hoogleraar in de afdeling Elektrotechniek met als opdracht elektriciteitsvoorziening, elektromotoraandrijving en sterkstroomtoepassingen bood alle ruimte om de veelzijdige ervaring te gebruiken bij colleges en onderzoek.

Het doceren zat hem in het bloed en het was een genoegen naar zijn in zorgvuldig Nederlands gebrachte colleges te luisteren. Kortom een stijlvolle man, niet geheel gespeend van enige ijdelheid maar dat werd hem gaarne vergeven. Hij Weid zijn ervaring op peil door veelvuldige contacten met het bedrijfsleven te onderhouden en desgevraagd adviezen te geven.

Het onderwijs had zijn eerste belangstelling. Studenten konden altijd bij hem aankloppen om raad en hulp. Hij leefde mee met het gezelhgheidsleven, bijgestaan door zijn echtgenote.

Ook voor de Electrotechnische Vereeniging heeft hij veel gedaan. Hij gebruikte zijn connecties om excursies tot een succes te maken en ging veelvuldig mee. Deze grote belangstelling was terecht aanleiding voor de E.T.V. Prof. Fontein in 1949 te benoemen tot erelid van de vereniging.

In 1969 nam Prof. Fontein wegens pensionering afscheid van de T.H. Delft. Hem werd dank uitgebracht voor de wijze waarop hij de taak van hoogleraar heeft uitgeoefend en voor het vele dat hij heeft gedaan voor 'zijn' studenten, de ingenieurswereld en het bedrijfsleven.