Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

30 aug. 1990 - 31 mrt. 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

12 jan. 1955 - 8 jan. 1984
 
Jhr. prof. dr. G.J. Elias

26 mrt. 1946 - 14 jun. 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 jul. 1922 - 21 jul. 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

12 feb. 2016 - Heden
 
Prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

12 feb. 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

12 feb. 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

26 mrt. 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

26 mrt. 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

9 jun. 2006 - Heden
 
J. van der Pol

9 jun. 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

8 jun. 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

10 mei 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

13 mei 1991 - 14 apr. 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

13 mei 1991 - 20 feb. 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

3 mei 1989 - 10 jan. 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

24 apr. 1986 - 19 jun. 2015
 
R. Marks

24 apr. 1986 - 31 okt. 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

24 apr. 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

23 mrt. 1981 - 29 dec. 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

23 mrt. 1981 - 13 sep. 1983
 
J.J. van der Heeft

4 feb. 1977 - 30 jun. 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

25 mrt. 1976 - 31 mrt. 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

22 mrt. 1971 - 27 mei 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

25 mrt. 1966 - 19 mrt. 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

25 mrt. 1966 - 12 nov. 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

21 apr. 1961 - 25 jul. 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

19 apr. 1956 - 2 apr. 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

25 mrt. 1955 - 30 okt. 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

6 apr. 1951 - 20 jul. 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

6 apr. 1951 - 4 jan. 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

22 jan. 1951 - 8 jun. 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

16 dec. 1948 - 31 okt. 1993
 
Jhr. prof. ir. J.L.W.C. von Weiler

2 dec. 1948 - 16 sep. 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

2 dec. 1948 - 17 dec. 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

26 mrt. 1947 - 1 jun. 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

25 okt. 1938 - 8 apr. 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

18 mrt. 1936 - 4 okt. 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

10 okt. 1935 - 23 dec. 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

14 mrt. 1933 - 8 jan. 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

22 mrt. 1926 - 2 jul. 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

13 jan. 1919 - 31 okt. 1944
 
Jhr. prof. dr. G.J. Elias

8 nov. 1916 - 14 jun. 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

10 feb. 1915 - 26 aug. 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

4 dec. 1911 - 3 dec. 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

4 dec. 1911 - 8 jan. 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 dec. 1911 - 21 jul. 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

4 dec. 1911 - 1 apr. 1922

† Prof. ir. M. de Lange

Erelid van Vereeniging in de periode van 2 dec. 1948 - 17 dec. 1983

" In memoriam door Vakroep Elektrische Machines in Jaarboek 1988"

Oud hoogleraar voor Constructie van Elektrische Machines. Na een onderbreking van zijn studie door de Eerste Wereldoorlog, is hij in het jaar 1923 afgestudeerd en in dienst getreden bij de "N.V. Electrotechnische Industrie v/h Willem Smit en Co." (nu een onderdeel van het Holec Concern). Ir . De Lange werd belast met de ontwikkeling van grote turbo- en waterkrachtgeneratoren voor elektrische centrales. Een van zijn eerste opdrachten was, in 1924, het ontwerp van twee voor die tijd grote verticale waterkrachtgeneratoren voor Indonesië met een vermogen van 6 MW en een toerental van 600 omw/min.

I n het jaar 1937 werd onder zijn leiding in samenwerking met de " Ateliers des Construetions Électriques de Charleroi" voor de Centrale Noord i n Amsterdam een 37,5 MVA generator gefabriceerd, die tot 1 januari 1984 in bedrijf is geweest. Het was in die periode en mede dankzij de activiteiten van Ir . de Lange als ontwerper dat men bij Smit Slikkerveer de sprong waagde van 25 naar 40 MVA als grensvermogen van een turbogenerator. Al spreekt deze stap in deze tijd, nu het grensvermogen op 1800 MVA ligt , niet meer zo aan; voor die tijd was het een grote sprong.

In de herfst van het jaar 1945 verzocht de Afdeling der Elektrotechniek van de T.H. Delft Ir . De Lange in het kader van een leeropdracht het vak "Synchrone machines" te doceren. Zijn benoeming tot gewoon hoogleraar in de Afdeling der Elektrotechniek volgde in 1946, waarna hij op 22 januari 1947 zijn intreerede hield met als titel "Moderne synchrone machines van groot vermogen". Evenals zijn fabriekspraktijk gekenmerkt was door grote plichtsbetrachting , heeft deze karaktereigenschap ook een stempel gedrukt op zijn Delftse tijd, hetgeen zich heeft geuit instrikte rechtvaardigheid ten opzichte van zijn medewerkers en studenten, maar ook warme belangstelling voor hun activiteiten . Zijn doorzettingsvermogen en de eigenschap alle krachten te kunnen bundelen heeft er toe geleid, dat het Laboratorium voor Elektrische Machines zijn huidige vorm gekregen heeft. Daarnaast heeft Ir . De Lange zich ondanks de grote onderwijsbelasting met zes college-uren en vele afstudeerders per cursusjaar niet aan de bestuurlijke activiteiten van de Afdeling der Elektrotechniek met al haar commissies onttrokken.

Zijn bescheiden stijl van leven maakte hem bij allen bemind. Het was bijzonder prettig door hem in de huiselijke kring ontvangen te worden, zoals vele Besturen van de ETV ondervonden hebben. Wij hopen, dat zijn vrouw door de herinnering aan hem de kracht zal vinden om alleen verder te gaan.