Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

30 aug. 1990 - 31 mrt. 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

12 jan. 1955 - 8 jan. 1984
 
Jhr. prof. dr. G.J. Elias

26 mrt. 1946 - 14 jun. 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 jul. 1922 - 21 jul. 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

12 feb. 2016 - Heden
 
Prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

12 feb. 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

12 feb. 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

26 mrt. 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

26 mrt. 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

9 jun. 2006 - Heden
 
J. van der Pol

9 jun. 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

8 jun. 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

10 mei 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

13 mei 1991 - 14 apr. 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

13 mei 1991 - 20 feb. 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

3 mei 1989 - 10 jan. 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

24 apr. 1986 - 19 jun. 2015
 
R. Marks

24 apr. 1986 - 31 okt. 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

24 apr. 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

23 mrt. 1981 - 29 dec. 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

23 mrt. 1981 - 13 sep. 1983
 
J.J. van der Heeft

4 feb. 1977 - 30 jun. 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

25 mrt. 1976 - 31 mrt. 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

22 mrt. 1971 - 27 mei 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

25 mrt. 1966 - 19 mrt. 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

25 mrt. 1966 - 12 nov. 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

21 apr. 1961 - 25 jul. 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

19 apr. 1956 - 2 apr. 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

25 mrt. 1955 - 30 okt. 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

6 apr. 1951 - 20 jul. 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

6 apr. 1951 - 4 jan. 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

22 jan. 1951 - 8 jun. 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

16 dec. 1948 - 31 okt. 1993
 
Jhr. prof. ir. J.L.W.C. von Weiler

2 dec. 1948 - 16 sep. 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

2 dec. 1948 - 17 dec. 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

26 mrt. 1947 - 1 jun. 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

25 okt. 1938 - 8 apr. 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

18 mrt. 1936 - 4 okt. 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

10 okt. 1935 - 23 dec. 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

14 mrt. 1933 - 8 jan. 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

22 mrt. 1926 - 2 jul. 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

13 jan. 1919 - 31 okt. 1944
 
Jhr. prof. dr. G.J. Elias

8 nov. 1916 - 14 jun. 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

10 feb. 1915 - 26 aug. 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

4 dec. 1911 - 3 dec. 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

4 dec. 1911 - 8 jan. 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 dec. 1911 - 21 jul. 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

4 dec. 1911 - 1 apr. 1922

† Prof. ir. M.P. Breedveld

Erelid van Vereeniging in de periode van 21 apr. 1961 - 25 jul. 1997

In memoriam geschreven door prof. dr. ir. P. Bergveld

Prof. ir. M.P. Breedveld is de oprichter van de faculteit Elektrotechniek in Twente. Breedveld werd in 1912 in Hillegom geboren en studeerde elektrotechniek aan de Technische Hogeschool te Delft. Na een benoeming tot hoogleraar aan de Technische Faculteit van de Universiteit in Bandung en later aan de TH Delft werd hij in 1963 benoemd tot hoogleraar elektronica aan de TH Twente. Al voor die tijd was hij gepolsd door het toenmalige 'managementteam' van de THT om de nieuwe Faculteit Elektrotechniek gestalte te geven. Van hem erven we een faculteit die uitsluitend gericht is op elektrotechniek ten dienste van de informatie- technologie.

Breedveld was voor lange tijd decaan van de faculteit ET in Twente en gaf vorm aan bijna alle oorspronkelijke vakgroepen, waarbij zijn eigen vakgroep vooral niet werd 'voorgetrokken'. Op en top een elektrotechnisch ingenieur, niet wetenschappelijk bekend op een specifiek vakgebied, maar bekend om zijn visie, meestal filosofisch getint. Hij maakte zich sterk voor het verantwoord gebruiken van de informatie-technologie die in zijn optiek vooral gericht moest zijn op de toepassing van o.a. micro-elektronische componenten. In zijn eigen vakgroep stimuleerde hij zijn medewerkers om die toepassing te zoeken in de biomedische techniek, aanvankelijk vooral gericht op de neurologie. Zijn vakgroep elektronica veranderde dan ook haar naam in Medische Elektronica en later in Bio-informatica. In de huidige onderwijs- en onderzoeksthema's van de nog steeds bestaande vakgroep is nog duidelijk de oorsprong van Breedvelds opzet terug te vinden.

Het meest typerende van Breedvelds visie is wellicht terug te vinden in zijn beschouwende rede 'De witte ingenieur' die hij uitsprak ter gelegenheid van de vijfde dies natalis van de THT in 1966. Hierin schetst hij als symbool voor de samenhang tussen energie, materie en informatie de kleurendriehoek. Zoals uit het mengen van de kleuren rood, groen en blauw wit ontstaat, wordt techniek volgens Breedveld gevormd door een bepaalde mengverhouding van materie, energie en informatie, waarbij het hem opvalt dat in alle te onderscheiden technieken een tendens bestaat op te schuiven naar het 'witte' gebied. Dit was dan ook zijn boodschap: streef bij het wetenschappelijk onderwijs aan de THT naar het opleiden van 'witte ingenieurs'. Het zal duidelijk zijn dat Breedvelds visie van toen zeer juist was, gezien de vele multidisciplinaire instituten en onderzoekscholen van tegenwoordig.

De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat de huidige status quo van de UT en zeker van de faculteit Elektrotechniek zeer duidelijk het gevolg is van de visie van de pioniers van toen, waaronder prof. ir. M.P. Breedveld. De faculteit ET zal hem dan ook in ere houden.