Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

30 aug. 1990 - 31 mrt. 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

12 jan. 1955 - 8 jan. 1984
 
Jhr. prof. dr. G.J. Elias

26 mrt. 1946 - 14 jun. 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 jul. 1922 - 21 jul. 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

12 feb. 2016 - Heden
 
Prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

12 feb. 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

12 feb. 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

26 mrt. 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

26 mrt. 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

9 jun. 2006 - Heden
 
J. van der Pol

9 jun. 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

8 jun. 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

10 mei 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

13 mei 1991 - 14 apr. 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

13 mei 1991 - 20 feb. 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

3 mei 1989 - 10 jan. 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

24 apr. 1986 - 19 jun. 2015
 
R. Marks

24 apr. 1986 - 31 okt. 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

24 apr. 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

23 mrt. 1981 - 29 dec. 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

23 mrt. 1981 - 13 sep. 1983
 
J.J. van der Heeft

4 feb. 1977 - 30 jun. 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

25 mrt. 1976 - 31 mrt. 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

22 mrt. 1971 - 27 mei 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

25 mrt. 1966 - 19 mrt. 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

25 mrt. 1966 - 12 nov. 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

21 apr. 1961 - 25 jul. 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

19 apr. 1956 - 2 apr. 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

25 mrt. 1955 - 30 okt. 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

6 apr. 1951 - 20 jul. 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

6 apr. 1951 - 4 jan. 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

22 jan. 1951 - 8 jun. 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

16 dec. 1948 - 31 okt. 1993
 
Jhr. prof. ir. J.L.W.C. von Weiler

2 dec. 1948 - 16 sep. 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

2 dec. 1948 - 17 dec. 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

26 mrt. 1947 - 1 jun. 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

25 okt. 1938 - 8 apr. 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

18 mrt. 1936 - 4 okt. 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

10 okt. 1935 - 23 dec. 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

14 mrt. 1933 - 8 jan. 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

22 mrt. 1926 - 2 jul. 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

13 jan. 1919 - 31 okt. 1944
 
Jhr. prof. dr. G.J. Elias

8 nov. 1916 - 14 jun. 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

10 feb. 1915 - 26 aug. 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

4 dec. 1911 - 3 dec. 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

4 dec. 1911 - 8 jan. 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 dec. 1911 - 21 jul. 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

4 dec. 1911 - 1 apr. 1922

† Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

Erevoorzitter van Vereeniging in de periode van 12 jan. 1955 - 8 jan. 1984

Professor Bähler is één van de hoogleraren die gedurende zeer lange tijd het hoogleraarschap in de Afdeling der Elektrotechniek bekleed hebben en een duidelijke en herkenbare invloed hebben gehad op het profiel en het imago van de Afdeling.

Willem Theodoor Bähler werd in 1892 geboren te Groningen. Van 1911 tot 1916 studeerde hij elektrotechniek aan de Technische Hogeschool te Delft, waar hij na zijn afstuderen nog anderhalf jaar assistent bleef bij Prof. Hallo. Eind 1918 trad hij in dienst bij de Gemeentelijke Telefoondienst van Den Haag, waar hij actief betrokken was bij de uitbouw van het telefoonsysteem. Naast zijn dagelijkse werk zette hij zich aan een promotiestudie, die uitmondde in zijn dissertatie 'Theorie van het Electromagnetische Telefoonrelais' , een mathematische studie van de eigenschappen van deze destijds fundamentele bouwsteen van de telefonietechniek. Promotor was prof. Elias. In 1929 werd hij benoemd tot hoofdingenieur-afdelingschef, een functie die hij vanaf 20 mei 1930 combineerde met een extraordinariaat aan de TH. In 1932 trad hij als gewoon hoogleraar voltijds in dienst van de Hogeschool. Hij moderniseerde in hoog tempo het onderwijs in de draadgebonden telecommunicatie. Hij ontwikkelde een aantal collegevakken op dit terrein, zoals telefonie, waarin de grondslagen van de telefonische communicatie behandeld werden, kabeltelefonie, telefoonversterkers en automatische systemen. Door zijn inspanningen kreeg de Afdeling de beschikking over een aantal kleine modelcentrales volgens de opzet van de drie voornaamste in Nederland in gebruik zijnde systemen (Siemens, Bell en Ericsson), Ze zijn bewaard gebleven en ze maken thans deel uit van de studieverzameling van de faculteit. Ze werden met grote zorg en liefdevolle toewijding onderhouden door de heer L. S. van Wijk, die gedurende vele jaren technicus was bij het laboratorium van Bähler.

Bähler was één van de architecten van een nieuw studieprogramma, dat twee afstudeerrichtingen kende, waardoor ruimte werd geschapen voor een grondige opleiding voor de toekomstige telecommunicatie- ingenieurs. Naast zijn functie aan de TH bekleedde hij vele functies in de wereld van de telecommunicatietechniek, zowel nationaal als internationaal. Hij was lid van het IEC (International Electrotechnical Committee) en van de ITU (International Telecommunication Union). Voorts was hij lid van de Radioraad, buitengewoon lid van de Octrooiraad, lid van de Eerste Televisiecommissie (1936) en voorzitter van de Tweede Televisiecommissie (1948). Ook bekleedde hij het voorzitterschap van de Afdeling Elektrotechniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en was hij bestuurslid van de Vereeniging van Delftsche Ingenieurs.

Hij beschikte over uitnemende didactische gaven. Zijn colleges waren, in een tijd waarin de aandacht voor didactiek in het algemeen gering was, toonbeelden van helderheid en logische opbouw. Bij tentamens was hij niet gemakkelijk en wie slecht voorbereid een gokje waagde probeerde dat geen tweede keer. Echter, wie toonde de stof te beheersen kon terugzien op een boeiend tentamengesprek, dat meer inhield dan een overhoring.

Bähler was een zeer veelzijdig mens. Zijn grootste liefde was de kamermuziek; zelf was hij een verdienstelijk cellist.

In mei 1962 bereikte hij de 70-jarige leeftijd en nam hij afscheid van de Afdeling. Hij stierf op hoge leeftijd in 1984. De crematieplechtigheid verenigde een groot aantal leerlingen en collega 's uit de communicatiewereld om hem de laatste eer te bewijzen.