Ereleden van Vereeniging

Erevoorzitters

 
J. van der Pol

14 jun 2023 - Heden
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

30 aug 1990 - 31 mrt 2020
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

12 jan 1955 - 8 jan 1984
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

26 mrt 1946 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 jul 1922 - 21 jul 1941

Ereleden van Vereeniging

 
Dr. ir. J.C. Haartsen

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. A.H.M. Smets

12 mei 2022 - Heden
 
Prof. dr. ir. W.A. Serdijn

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. dr. J.J. Smit

12 feb 2016 - Heden
 
Em. prof. ir. L. van der Sluis

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. ir. L.P. Ligthart

26 mrt 2011 - Heden
 
Em. prof. dr. C.I.M. Beenakker

9 jun 2006 - Heden
 
J. van der Pol

9 jun 2006 - Heden
 
Prof. ir. H.B. Verbruggen

8 jun 1999 - Heden
 
Dr. ir. J. Kapteijn

10 mei 1993 - Heden
 
Prof. dr. ir. E. Backer

13 mei 1991 - 14 apr 2020
 
Em. prof. dr. J.C. Arnbak

13 mei 1991 - 20 feb 2017
 
Prof. ir. H.R. van Nauta Lemke

3 mei 1989 - 10 jan 2021
 
Prof. ir. IJ. Boxma

24 apr 1986 - 19 jun 2015
 
R. Marks

24 apr 1986 - 31 okt 2012
 
Prof. dr. ir. D.E. Boekee

24 apr 1986 - Heden
 
Em. prof. ir. J. de Haas

23 mrt 1981 - 29 dec 2017
 
Prof. ir. J.M. Unk

23 mrt 1981 - 13 sep 1983
 
J.J. van der Heeft

4 feb 1977 - 30 jun 1994
 
Em. prof. ir. J.L. de Kroes

25 mrt 1976 - 31 mrt 2020
 
Prof. ir. H.B. Boerema

22 mrt 1971 - 27 mei 1992
 
Prof. dr. ir. R.M.M. Oberman

25 mrt 1966 - 19 mrt 1989
 
Prof. dr. ir. G.H. Bast

25 mrt 1966 - 12 nov 1987
 
Prof. ir. M.P. Breedveld

21 apr 1961 - 25 jul 1997
 
Ir. J.L. Bonebakker

19 apr 1956 - 2 apr 2000
 
Prof. dr. ir. van Soest

25 mrt 1955 - 30 okt 1983
 
Prof. ir. F.M. Roeterink

6 apr 1951 - 20 jul 1979
 
Ir. P.F.S. Otten

6 apr 1951 - 4 jan 1969
 
Prof. dr. ir. J.P. Schouten

22 jan 1951 - 8 jun 1988
 
Prof. ir. W. Fontein

16 dec 1948 - 31 okt 1993
 
Prof. jhr. ir. J.L.W.C. von Weiler

2 dec 1948 - 16 sep 1988
 
Prof. ir. M. de Lange

2 dec 1948 - 17 dec 1983
 
Dr. ir. Th.P. Tromp

26 mrt 1947 - 1 jun 1984
 
Prof. dr. ir. H.G. Nolen

25 okt 1938 - 8 apr 1986
 
Prof. dr. ir. N. Koomans

18 mrt 1936 - 4 okt 1945
 
Prof. ir. L.H.M. Huydts

10 okt 1935 - 23 dec 1974
 
Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

14 mrt 1933 - 8 jan 1984
 
Prof. ir. E.J.F. Thierens

22 mrt 1926 - 2 jul 1967
 
Ir. H.W.L. Brückman

13 jan 1919 - 31 okt 1944
 
Prof. jhr. dr. G.J. Elias

8 nov 1916 - 14 jun 1951
 
Prof. dr. ir. ing. H.S. Hallo

10 feb 1915 - 26 aug 1966
 
Prof. ir. C.L. van der Bilt

4 dec 1911 - 3 dec 1947
 
Prof. G.J. van Swaay

4 dec 1911 - 8 jan 1945
 
Prof. dr. ing. C.P. Feldmann

4 dec 1911 - 21 jul 1941
 
Prof. ir. J.A. Snijders

4 dec 1911 - 1 apr 1922

† Prof. dr. ir. W.Th. Bähler

Erevoorzitter van Vereeniging in de periode van 12 jan 1955 - 8 jan 1984

Professor Bähler is één van de hoogleraren die gedurende zeer lange tijd het hoogleraarschap in de Afdeling der Elektrotechniek bekleed hebben en een duidelijke en herkenbare invloed hebben gehad op het profiel en het imago van de Afdeling.

Willem Theodoor Bähler werd in 1892 geboren te Groningen. Van 1911 tot 1916 studeerde hij elektrotechniek aan de Technische Hogeschool te Delft, waar hij na zijn afstuderen nog anderhalf jaar assistent bleef bij Prof. Hallo. Eind 1918 trad hij in dienst bij de Gemeentelijke Telefoondienst van Den Haag, waar hij actief betrokken was bij de uitbouw van het telefoonsysteem. Naast zijn dagelijkse werk zette hij zich aan een promotiestudie, die uitmondde in zijn dissertatie 'Theorie van het Electromagnetische Telefoonrelais' , een mathematische studie van de eigenschappen van deze destijds fundamentele bouwsteen van de telefonietechniek. Promotor was prof. Elias. In 1929 werd hij benoemd tot hoofdingenieur-afdelingschef, een functie die hij vanaf 20 mei 1930 combineerde met een extraordinariaat aan de TH. In 1932 trad hij als gewoon hoogleraar voltijds in dienst van de Hogeschool. Hij moderniseerde in hoog tempo het onderwijs in de draadgebonden telecommunicatie. Hij ontwikkelde een aantal collegevakken op dit terrein, zoals telefonie, waarin de grondslagen van de telefonische communicatie behandeld werden, kabeltelefonie, telefoonversterkers en automatische systemen. Door zijn inspanningen kreeg de Afdeling de beschikking over een aantal kleine modelcentrales volgens de opzet van de drie voornaamste in Nederland in gebruik zijnde systemen (Siemens, Bell en Ericsson), Ze zijn bewaard gebleven en ze maken thans deel uit van de studieverzameling van de faculteit. Ze werden met grote zorg en liefdevolle toewijding onderhouden door de heer L. S. van Wijk, die gedurende vele jaren technicus was bij het laboratorium van Bähler.

Bähler was één van de architecten van een nieuw studieprogramma, dat twee afstudeerrichtingen kende, waardoor ruimte werd geschapen voor een grondige opleiding voor de toekomstige telecommunicatie- ingenieurs. Naast zijn functie aan de TH bekleedde hij vele functies in de wereld van de telecommunicatietechniek, zowel nationaal als internationaal. Hij was lid van het IEC (International Electrotechnical Committee) en van de ITU (International Telecommunication Union). Voorts was hij lid van de Radioraad, buitengewoon lid van de Octrooiraad, lid van de Eerste Televisiecommissie (1936) en voorzitter van de Tweede Televisiecommissie (1948). Ook bekleedde hij het voorzitterschap van de Afdeling Elektrotechniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en was hij bestuurslid van de Vereeniging van Delftsche Ingenieurs.

Hij beschikte over uitnemende didactische gaven. Zijn colleges waren, in een tijd waarin de aandacht voor didactiek in het algemeen gering was, toonbeelden van helderheid en logische opbouw. Bij tentamens was hij niet gemakkelijk en wie slecht voorbereid een gokje waagde probeerde dat geen tweede keer. Echter, wie toonde de stof te beheersen kon terugzien op een boeiend tentamengesprek, dat meer inhield dan een overhoring.

Bähler was een zeer veelzijdig mens. Zijn grootste liefde was de kamermuziek; zelf was hij een verdienstelijk cellist.

In mei 1962 bereikte hij de 70-jarige leeftijd en nam hij afscheid van de Afdeling. Hij stierf op hoge leeftijd in 1984. De crematieplechtigheid verenigde een groot aantal leerlingen en collega 's uit de communicatiewereld om hem de laatste eer te bewijzen.