Welkom op de website van de Electrotechnische Vereeniging, ook wel bekend als de ETV.
Als je nog geen account hebt dan moet je je registreren.

Sinds de oprichting in 1906 heeft de ETV als voornaamste doel om de belangen van de studenten Elektrotechniek tegenover de universiteit te behartigen. Dit komt onder andere neer op evaluatie van en inspraak in de opleiding; ook biedt de ETV de benodigde boeken voor de opleiding aan.

Dit is echter slechts één van de vele facetten van de ETV. Zo worden er gedurende het hele collegejaar veel activiteiten georganiseerd voor en door studenten. Dit varieert van excursies, lezingen van bedrijven en symposia tot studiereizen, borrels en ledenlunches. Deze activiteiten worden deels georganiseerd door het Bestuur, en deels door de verschillende commissies van de ETV.

Veelal worden deze activiteiten in samenwerking met bedrijven georganiseerd. Bent u geïnteresseerd in een samenwerkingsverband met de ETV, neem dan graag contact op met de Commissaris Extern van het huidige Bestuur.


Nieuws

Informatie algemene vergadering 26 maart


Geachte leden,


Zoals jullie misschien wel weten is er voor donderdag een AV gepland. Wegens de huidige situatie rondom het coronavirus en de maatregelen daarvan, is het niet mogelijk om een gebruikelijke AV te houden. Daarom hebben we besloten om een online AV te houden, donderdag om 12:00. Er zal om 12:00 een link worden gedeeld in de whatsapp groepen om deel te nemen aan de AV. Zit je niet in een van de jaarlaag groepen maar wil je wel deelnemen aan de AV? Mail het bestuur!

Het is de bedoeling dat iedereen zichzelf mute, en als je een vraag of opmerking hebt mag je dit in het chat-vak plaatsen. Dan krijg je op een gegeven moment de beurt om je vraag te stellen.
We zullen de Jaarboek Commissie installeren en over hun begroting stemmen – de begroting is op te vragen door te mailen naar het bestuur. De begroting zal op gepaste manier tijdens de AV gepresenteerd worden, zodat het voor iedereen duidelijk is.


We koesteren de positieve verwachting jullie allemaal te ‘zien’ donderdag!


Met Vastberaden groet,

Shea Haggerty

President der Electrotechnische Vereeniging


Maatregelen rondom covid-19 virus t/m 6 april

Geachte leden,


Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus in Nederland heeft de faculteit, en daarmee ook de ETV, passende maatregelen moeten treffen. Wij hebben als ETV daarom over moeten gaan tot de volgende maatregelen tot en met 6 april:

 • De bestuurskamer is gesloten voor leden. Het bestuur is ten alle tijden te bereiken op hun 06 nummer of via de e-mail.
 • Vergaderingen met commissieleden, bestuur of andere leden van de ETV moeten thuis of digitaal worden gehouden. Bij noodzakelijk gebruik van het domein van de ETV, wordt in overleg met het bestuur toegang verleend. Een bestuurslid moet ten alle tijden vooraf toestemming hebben gegeven voor het toetreden van ETV domein van het desbetreffende lid.
 •  Alle ETV activiteiten tot en met 1 juni worden geannuleerd.
 •  Wij raden alle leden sterk aan om thuis te blijven, en alleen voor zaken met hoge nood naar de faculteit te komen.

Wij geloven dat deze maatregelen in lijn zijn met het advies van het RIVM, en het advies van de decaan van de faculteit. Het annuleren van evenementen en activiteiten waar onze commissieleden hard voor hebben gewerkt is enorm spijtig, maar het welzijn van onze leden gaat boven alles.
Wij houden nieuwe ontwikkelingen vanuit de overheid en de TU Delft nauwlettend in de gaten, en zullen jullie gepast informeren mochten er regelingen veranderen.


Hopend jullie voldoende geïnformeerd te hebben,

Shea Haggerty

President der Electrotechnische Vereeniging


Aflasting Recruitment Days 2020

Geachte leden,

Naar aanleiding van het laaste nieuws betreffende het Corona virus zijn wij helaas genoodzaakt om de ETV haar grootste evenement van het jaar, de EEMCS Recruitment Days, af te zeggen. Op basis van het advies van de RIVM betreffende grootschalige evenementen zou het onverantwoord zijn de wervingsdagen in haar huidige vorm door te laten gaan. Om de gesteldheid van alle deelnemers waar te borgen betekent dit dat maatregelen helaas getroffen dienen te worden.

 

In de veronderstelling jullie voldoende geïnformeerd te hebben verblijf ik,

 

Namens het 148ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,

Sam Aanhane

Secretaris


Verjaardags Algemene Vergadering

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen om de 5e Algemene Vergadering, maar 1e Avond Algemene Vergadering, en 1e Verjaardags Algemene Vergadering, aan te kondigen, op 26 maart om 12:00 !

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Mededelingen
 4. Post
 5. Onderwijsmededelingen
 6. Installatie 61e JaBo Commissie
 7. Presentatie begroting 61e JaBo Commissie
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Ik koester de positieve verwachting dat ik iedereen zo voldoende heb geinformeerd.

Met vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148e bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Quote

Spl*nt*r: De twee uur oude koffie smaakt beter dan de koffie op mijn werk.

Archief