Welkom op de website van de Electrotechnische Vereeniging, ook wel bekend als de ETV.
Als je nog geen account hebt dan moet je je registreren.

Sinds de oprichting in 1906 heeft de ETV als voornaamste doel om de belangen van de studenten Elektrotechniek tegenover de universiteit te behartigen. Dit komt onder andere neer op evaluatie van en inspraak in de opleiding; ook biedt de ETV de benodigde boeken voor de opleiding aan.

Dit is echter slechts één van de vele facetten van de ETV. Zo worden er gedurende het hele collegejaar veel activiteiten georganiseerd voor en door studenten. Dit varieert van excursies, lezingen van bedrijven en symposia tot studiereizen, borrels en ledenlunches. Deze activiteiten worden deels georganiseerd door het Bestuur, en deels door de verschillende commissies van de ETV.

Veelal worden deze activiteiten in samenwerking met bedrijven georganiseerd. Bent u geïnteresseerd in een samenwerkingsverband met de ETV, neem dan graag contact op met de Commissaris Extern van het huidige Bestuur.


Nieuws

Aankondiging vijfde Avond Algemene Vergadering

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen om de 5e Algemene Vergadering, maar 1e Avond Algemene Vergadering, aan te kondigen, op 2 maart om 16:00 in de /Pub.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering van 19 december
 4. Mededelingen
 5. Onderwijsmededelingen
 6. Presentatie begroting Ouderdag
 7. Presentatie 60e JaBo exploitatie
 8. Decharche 60e JaBo Commissie
 9. Installatie 61e JaBo Commissie
 10. Presentatie begroting 61e JaBo Commissie
 11. Presentatie begroting 113e Dies Commissie
 12. Decharge 113e Dies Commissie
 13. Installatie 114e Dies Commissie
 14. Presenteren exploitatie 37e EOW Commissie
 15. Decharge 37e EOW Commissie
 16. Presentatie exploitatie RaCie 2019
 17. Decharge van RaCie 2019
 18. Installatie RaCie 2020
 19. Installatie LuCo
 20. Installatie van het 147e Bestuur der Electrotechnische Vereeniging tot Ereleden van Bestuur
 21. Wat verder ter tafel komt
 22. Rondvraag
 23. Sluiting

Ik koester de positieve verwachting dat ik iedereen zo voldoende heb geinformeerd.

Met vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148e bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Aankondiging vierde Algemene Vergadering

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen om de 4e Algemene Vergadering aan te kondigen, op 21 januari om 12:00 in de /Pub.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering van 19 december
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Presenteren begroting Study Tour
 8. Presenteren exploitatie Dies Comissie
 9. Mutatie Dies Commissie
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Ik hoop iedereen zo voldoende te hebben geinformeerd.

Met vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148e bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Aankondiging derde Algemene Vergadering

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen om de 3e Algemene Vergadering aan te kondigen, op 19 december om 11:00 in de Studieverzameling.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering van 8 oktober
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Presenteren begroting Recruitment Days 2020
 8. Presenteren begroting ETVoertuig
 9. Wat verder ter tafel komt
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Ik hoop iedereen zo voldoende te hebben geinformeerd.

Met vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148e bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Aankondiging tweede Algemene Vergadering

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen om de 2e Algemene Vergadering aan te kondigen, op 31 oktober om 12:00 in de /Pub.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering van 1 oktober
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. NRC Handelsblad versus Volkskrant discussie
 8. Begroting Maxwell presenteren
 9. Voorstel verandering in jaarbegroting 2019/2020
 10. ETVoertuig beleid en begroting presenteren
 11. Installatie FeeCie
 12. Installatie WakCie
 13. Recruitment Days 2019 decharcheren
 14. Recruitment Days 2020 installeren
 15. Wat verder ter tafel komt
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

Ik hoop iedereen zo voldoende te hebben geinformeerd.

Met vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148e bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Quote

D**tm*n: Sh** wil je een broodje ham
Sh**: Ja, wat zit er op?

Archief