Welkom op de vernieuwde website van de Electrotechnische Vereeniging, ook wel bekend als de ETV. Op 27 mei 2016 heeft de website een volledige upgrade gehad. 
Als je een account had op de ETV-site, dan moet je nu opnieuw registreren.

Sinds de oprichting in 1906 heeft de ETV als voornaamste doel om de belangen van de studenten Elektrotechniek tegenover de universiteit te behartigen. Dit komt onder andere neer op evaluatie van en inspraak in de opleiding; ook biedt de ETV de benodigde boeken voor de opleiding aan.

Dit is echter slechts één van de vele facetten van de ETV. Zo worden er gedurende het hele collegejaar veel activiteiten georganiseerd voor en door studenten. Dit varieert van excursies, lezingen van bedrijven en symposia tot studiereizen, borrels en ledenlunches. Deze activiteiten worden deels georganiseerd door het Bestuur, en deels door de verschillende commissies van de ETV.

Veelal worden deze activiteiten in samenwerking met bedrijven georganiseerd. Bent u geïnteresseerd in een samenwerkingsverband met de ETV, neem dan graag contact op met de Commissaris Extern van het huidige Bestuur.


Nieuws

Nieuwe datum AV: 29 maart

Geachte leden,

Het Bestuur heeft besloten de datum van de derde Algemene Vergadering te wijzigen. De eedere datum van dinsdag 6 maart komt bij deze te vervallen: de nieuwe datum is donderdag 29 maart. De begintijd blijft 11.00 uur en de locatie zal te zijner tijd bekend worden gemaakt.

Met Evenwichtige groet,
Namens het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,

William Hunter
President


Aankondiging Algemene Vergadering op 29 maart

Geachte leden,

Het is mij een eer en een waar genoegen om u mede te delen dat de derde Algemene Vergadering van het 146ste Bestuur zal plaatsvinden op donderdag 29 maart. De vergadering zal om 11.00 uur aanvangen op een nader te bepalen locatie.

De voorlopige agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Vaststelling der definitieve agenda
3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering d.d. 9 januari 2018
4. Mededelingen
5. Post
6. Onderwijsmededelingen
7. Installatie 112de Dies Natalis-commissie
8. Installatie & begroting Rallycommissie
9. Begroting Commissie tot Redactie van het 59ste Jaarboek
10. Begroting EESTEC-commissie
11. Mutatie Barcommissie
12. Mutatie Klushokcommissie
13. Mutatie FEE
14. Halfjaarlijks financieel verslag
15. Exploitatie, verslag KVC en decharge 35ste EOW-commissie
16. Installatie Case Tour-commissie
17. Mutatie Computercommissie
18. Wat verder ter tafel komt
19. Rondvraag
20. Sluiting

Ik verwacht u allen in grote getalen te mogen ontvangen.

Met Evenwichtige groet,
Namens het 146ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,

William Hunter
President


In Memoriam

Het betreurt ons te melden dat is overleden op 89-jarige leeftijd

Em. prof. ir. Jan de Haas

 DeHaas_in_memoriam

Emeritus hoogleraar Technische Universiteit Delft
Erelid van Vereeniging der Electrotechnische Vereeniging
Officier in de Orde van Oranje-Nassau


Zaandam, 4 juli 1928 - Voorburg, 29 december 2017

 

Sinds 1981 heeft de Electrotechnische Vereeniging het genoegen gehad om de heer De Haas als Erelid van Vereeniging te hebben. Ons medeleven gaat uit naar alle betrokkenen.

 

De Vereeniging verkeert hierom in een staat van rouw tot en met vrijdag 12 januari. Er zullen geen activiteiten komen te vervallen.


Aankondiging Algemene Vergadering op 9 januari

Geachte leden,

Het is mij een eer en een waar genoegen om u mede te delen dat de tweede Algemene Vergadering van het 146ste Bestuur zal plaatsvinden op dinsdag 9 januari in de Snijderszaal. De vergadering zal aanvangen om 18.00 uur en zal beginnen, zoals ook te lezen in de agenda, met een moment stilte in memoriam van em. prof ir. Jan de Haas. Ik wil u dus op het hart drukken om dan wel direct aanwezig te zijn bij de start, of om u pas iets later aan te sluiten bij deze vergadering.

De voorlopige agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Moment stilte in memoriam van em. prof. ir. De Haas
3. Vaststelling der definitieve agenda
4. Goedkeuren notulen AV d.d. 14 november 2017
5. Mededelingen
6. Post
7. Onderwijsmededelingen
8. Installatie Commissie tot Redactie van het 59ste Jaarboek (JaBo)
9. Decharge Sportcommissie
10. Installatie & begroting Recruitment Days-commissie 
11. Addendum Jaarbegroting 2018
12. Installatie & begroting ElecTrip-commissie
13. Installatie Feestcommissie (FeeCie)
14. Exploitatie, verslag KVC & decharge Weekendcommissie (WeeCo)
15. Exploitatie, verslag KVC & mutatie Klushokcommissie
16. Mutatie Kobus Kuchcommissie
17. Mutatie Homepagecommissie (HoCo)
18. Mutatie Barcommissie (BarCo)
19. Mutatie Locatiecommissie (LoCo)
20. Decharge Zomeractiviteitencommissie (zAkCie)
21. Mutatie Onderwijs Overleg Commissie (OOC)
22. Wat verder ter tafel komt
23. Rondvraag
24. Sluiting

Ik verwacht u allen in grote getalen te mogen ontvangen.

Met Evenwichtige groet,
Namens het 146ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,

William Hunter
President


Quote

H*g*n**rs: Zo'n sportveld wordt altijd warm
W*lm*r: Gewoon niet gaan sporten dan