Welkom op de vernieuwde website van de Electrotechnische Vereeniging, ook wel bekend als de ETV. Op 27 mei 2016 heeft de website een volledige upgrade gehad. 
Als je een account had op de ETV-site, dan moet je nu opnieuw registreren.

Sinds de oprichting in 1906 heeft de ETV als voornaamste doel om de belangen van de studenten Elektrotechniek tegenover de universiteit te behartigen. Dit komt onder andere neer op evaluatie van en inspraak in de opleiding; ook biedt de ETV de benodigde boeken voor de opleiding aan.

Dit is echter slechts één van de vele facetten van de ETV. Zo worden er gedurende het hele collegejaar veel activiteiten georganiseerd voor en door studenten. Dit varieert van excursies, lezingen van bedrijven en symposia tot studiereizen, borrels en ledenlunches. Deze activiteiten worden deels georganiseerd door het Bestuur, en deels door de verschillende commissies van de ETV.

Veelal worden deze activiteiten in samenwerking met bedrijven georganiseerd. Bent u geïnteresseerd in een samenwerkingsverband met de ETV, neem dan graag contact op met de Commissaris Extern van het huidige Bestuur.

Nieuws

Aankondiging Jaarvergadering 11 en 12 september

The next annual assembly will take place in the Studieverzameling on the 11th and 12th of September. The preliminary agenda is as follows:

1. Opening
2. Approval of agenda
3. Approval minutes 15th of June 2017
4. Announcements
5. Mail
6. Education announcements
7. Presentation Financial Results and Discharge Dies Committee
8. Presentation Financial Results and Discharge Maxwell Committee
9. Financial report of financial year 2016/2017
10. Budget presentation of financial year 2017/2018
11. Proposal addition article 'chapters' (disputen) in the RoP (HR)
The new article is avaiable in the board room. The definitive proposal will be available from the
4th of September. This agenda point will be discussed in Dutch.
12. Mutation Financial Advisory Board (KVC)
13. Mutation Computer Committee (CoCo)
14. Mutation Homepage Committee (HoCo)
15. Mutation Bar Committee (BarCo)
16. Mutation Long Term Vision Committee (ViCie)
17. Mutation EESTEC LC Delft Board
18. Mutation The Illustrious Society of Bedels (PeCo)
19. Mutation Archive Committee
20. Mutation Location Committee (LoCo)
21. Mutation Wintersport Committee
22. Annual education report from the Commissioner of Education
23. Annual report from the Secretary
24. Valedictory P.C. van den Heuvel, President of the 145th Board
25. Discharge of the 145th Board and installation of the 146th Board
The next composition will be proposed: William Hunter (President), Tijs Moree (Secretary), Wouter
Kayser (Treasurer), Karen van der Werff (Commissioner of External Affairs), Thomas Roos
(Commissioner of Education & Vice-President).
26. Inaugral speech President of the 146th Board
27. Any other business
28. Survey
29. Closing


Aankondiging Potentieel Bestuur

Tijdens de Algemene Vergadering van 15 juni 2017 heeft het 145ste Bestuur de volgende personen voorgesteld als kandidaten voor het 146ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging:

William Hunter - President

Tijs Moree - Secretaris

Wouter Kayser - Thesaurier

Karen van der Werff - Commissaris Extern

Thomas Roos - Commissaris Onderwijs & Vice-President

 

Roel de Rijk
Secretaris der Electrotechnische Vereeniging


General Assembly 15th of June

The next general assembly will take place in the Studieverzameling at 17:30. The preliminairy agenda is as follows:

 

1. Opening
2. Approval of agenda
3. Passthrough of pizza list
4. Approval minutes 6th of April 2017
5. Announcements
6. Mail
7. Education announcements
8. Discharge of Winter Activities Committee
9. Installation Summer Activities Committee
10. Mutation Delft S.E.A.
11. Installation Sport Committee
12. Installation Weekend Committee
13. Discharge of Personal Audio Committee
14. Budget Presentation Freshmen Weekend Committee
15. Presentation Financial Results and Discharge Recruitment Days Committee
16. Presentation Financial Results and Discharge Lustrum Stunt Committee
17. Presentation Financial Results EESTEC event UnTIEing the Future
18. Presentation Financial Results and Discharge ElecTrip Committee
19. Presentation Financial Results and Discharge Yearbook Committee
20. Presentation Financial Results and Discharge Dies Committee
21. Any other business
22. Survey
23. Closing


General Assembly 6th of April

 

UPDATE 
The General assembly will be moved to the 6th of April.  It will be in the van der Poelzaal at 17:30.

The next general assembly will take place in the Snijderszaal at 17:30. The preliminairy agenda is as follows:

1. Opening
2. Approval of agenda
3. Passthrough of pizza list
4. Approval minutes 20th of December 2016
5. Announcements
6. Mail
7. Education announcements
8. Financial results and discharge of the Lustrum Committee
9. Financial results and discharge of the Lustrum Stunt Committee
10. Financial results and discharge of the Symposium Committee
11. Proposal changes RoP (HR)
The proposed changes are available in the board room from the 30th of March.
12. Financial results EESTEC event Untieing the future
13. Half-yearly financial report
14. Reimburses of travel expenses EESTEC LC Delft Board
15. Proposal merchandise ETV
16. Installation ViCie
17. Budget presentation Yearbook Committee
18. Installation and budget presentation Dies Committee
19. Financial results and discharge of LAN Committee
20. Financial results and discharge of Freshmen weekend Committee (EOW)
21. Discharge Corporate design Committee (HuCo)
22. Mutation of the Inter-mastertrack Committee (InterCom)
23. Mutation Homepage Committee (HoCo)
24. Mutation Bar Committee
25. Installation Honorary members of the Board (Ereleden van Bestuur)
26. Any other business
27. Survey
28. Closing

All agenda points except proposal changes RoP will be discussed in English.


Quote

T**n*ss*: Is verkeerd met een "d" of een "t"?
K*rp*ls: Verkeerd is met een "t", goed is met een "d".