News

Waarde leden,

De zesde Algemene Vergadering van het academische jaar zal op maandag 5 juni vanaf 11:00 in de /Pub plaatsvinden.

Voor de aanwezigen zal er naderhand een gratis drankje zijn.

De definitieve agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen der definitieve agenda
 3. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering d.d. 5 april
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Exploitatie Recruitment Days 2023
 8. Aandraging tot Erevoorzitter J. van der Pol door het Bestuur
 9. Installatie Buitengewoon lid S. Schieven
 10. Begroting EOW
 11. Begroting Erevoorzitter installatie
 12. Begroting ETV Cantus
 13. Begroting CODETV strandfeest
 14. Mutatie HoCo
 15. Mutatie CoCo
 16. Decharge Recruitment Days commissie
 17. Decharge ViCie
 18. Decharge Barkeepers
 19. Decharge EvaCie 2
 20. Decharge EvaCie 3
 21. Mutatie Klushok
 22. Mutatie OOC
 23. Decharge WiSpo
 24. Decharge JaBo 62
 25. Mutatie Archief
 26. Wat verder ter tafel komt
 27. Rondvraag
 28. Sluiting

We kijken ernaar uit om je hier te zien.

Met Frisse Groet,

Simon Molenkamp

President van het 151ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Waarde Leden,

Het 151ste Bestuur van de Electrotechnische Vereeniging stelt de volgende personen voor als kandidaten voor het 152ste Bestuur van de Electrotechnische Vereeniging:


 1. Hein Schröder - President
 2. Wessel de Vries - Secretaris
 3. Joep Aantjes - Thesaurier
 4. Mali Barends - Commissaris Extern
 5. Guus Rekers - Commissaris Onderwijs & Vice-President
 6. Inge Schmidt - Commissaris Carrière

Namens het 151ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging.

Simon Molenkamp,

President

Waarde leden,

De notulen van de vijfde algemene vergadering van dit jaar staan nu op de site. Je kunt ze inzien onder het kopje voor leden -> notulen.

Met Frisse Groet,

Simon Molenkamp

President van het 151ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Waarde leden,

De vierde Algemene Vergadering van het academische jaar zal op woensdag 5 april vanaf 11:00 in de studieverzameling plaatsvinden.

Voor de aanwezigen zal er naderhand een gratis drankje zijn.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen der definitieve agenda
 3. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering d.d. 18 januari
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Financieel halfjaarlijks verslag door B. Zuidema
 8. Exploitatie Lustrum Merchandise
 9. Exploitatie Rally 11
 10. Begroting zeilweekend
 11. Mandaat EOW uitgaven
 12. Afschaffen volkskrant
 13. Decharge wAkCie
 14. Mutatie IncluCie
 15. Mutatie KVC
 16. Installatie zAkCie
 17. Installatie EOW
 18. Installatie van het 150ste Bestuur als Ereleden van Bestuur
 19. Wat verder ter tafel komt
 20. Rondvraag
 21. Sluiting

We kijken ernaar uit jullie te zien,

Met Frisse groet,

Simon Molenkamp

President van het 151ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Het privacy statement is aangepast. Als je hem wil vinden en inzien kun je onder het kopje contact het privacybeleid inzien.

Zoals je kan zien heeft de website een nieuwe layout gekregen en een grote update! Zijn er nou veranderingen waardoor je ergens niet meer bij kan laat dat even weten aan het Bestuur. Maar vooral, geniet van het uitzicht!

Het privacy statement is aangepast. Als je hem wil vinden en inzien kun je onder het kopje contact het privacybeleid inzien.

De nieuwe maxwell ligt nu bij jou thuis op de mat! Anders is hij ook te lezen hier op de site onder De ETV -> Maxwell! Geniet van spectaculaire verhalen over de faculteit van Jan van der Pol of diepgaande artikelen over de kunstmatige retina of data transport in radio astronomie. Lees de maxwell! En geef dan ook aan of je hem fysiek wil blijven ontvangen op https://etv.tudelft.nl/fysieke_maxwell

Met Frisse Groet,

Simon Molenkamp | President ETV

Waarde leden,

De vierde Algemene Vergadering van het academische jaar zal op woensdag 22 februari vanaf 11:00 in de /Pub plaatsvinden.

Voor de aanwezigen zal er naderhand een gratis drankje zijn.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen der definitieve agenda
 3. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering d.d. 18 januari
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Exploitatie Dies 116
 8. Decharge Dies 116
 9. Exploitatie EOW 40
 10. Decharge EOW 40
 11. Begroting Rally
 12. Begroting CodETV cantus
 13. Begroting Batavierenrace
 14. Begroting BBQ's
 15. Begroting Dies 117
 16. Installatie Grote Reis
 17. Wat verder ter tafel komt
 18. Rondvraag
 19. Sluiting

We kijken ernaar uit jullie te zien,

Met Frisse groet,

Simon Molenkamp

President van het 151ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Waarde leden,

De derde Algemene Vergadering van het academische jaar zal op woensdag 18 januari vanaf 14:00 in de /Pub plaatsvinden.

Voor de aanwezigen zal er naderhand een gratis drankje zijn.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen der definitieve agenda
 3. Goedkeuring notulen van de Algemen Vergadering d.d. 28 november
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Exploitatie Maxwell 25
 8. Decharge Maxwell 25
 9. Exploitatie Rally
 10. Decharge RaCie
 11. Exploitatie Lustrum
 12. Decharge Lustrum
 13. Exploitatie EOW 40
 14. Decharge EOW 40
 15. Begroting pockies
 16. Installatie Dies 117
 17. Installatie RaCie
 18. Installatie ZeilCie
 19. Wat verder ter tafel komt
 20. Rondvraag
 21. Sluiting

We kijken ernaar uit jullie te zien,

Met Frisse groet,

Simon Molenkamp

President van het 151ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging