Nieuws

Waarde leden,


Zoals jullie weten is er bij de vorige Jaarvergadering gestemd over een voorstel tot aanpassing van de Statuten van de ETV. Het is hierna ondervonden dat dit toentertijd niet volgens de juiste procedure is gegaan. Vandaar dat het Bestuur dit jaar druk bezig is geweest om de Statutenwijziging te finaliseren.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Het opnemen van een regeling voor ontstentenis of belet van het Bestuur
 • Het opnemen van een regeling voor tegenstrijdige belangen
 • Het opnemen van Leden van Verdienste
 • Het uitsplitsen van Ereleden van de Vereeniging en Ereleden van het Bestuur
 • Het uitsplitsen van Commissies van de Vereeniging en Commissies van het Bestuur
 • De kas- en verificatiecommissie staat nu omschreven volgens de wijze waarop deze nu opereert

Het volledige nieuwe voorstel tot aanpassing is te vinden in de BK en via de volgende link.

Bij de aankomende Jaarvergadering zal over dit voorstel worden gestemd. We doelen erop om het in de Statuten omschreven stemquotum te halen. Dat betekent dat tenminste 5% van de stemgerechtigden moet worden vertegenwoordigd. Daarom verzoeken we iedereen met klem om naar de Jaarvergadering te komen of iemand te machtigen.


Met Versterkende groet,

Hein Schröder | President

Waarde leden,

Het is inmiddels meer dan twee weken geleden dat het kandidaten voor het Potentieel Bestuur 2024 zijn aangekondigd. Dat betekent dat de mogelijkheid tot tegenkandidaatstelling is verlopen en het Potentieel Bestuur 2024 definitief is. Het 152ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging draagt de volgende leden aan:

 1. Matthijs Spijker - President
 2. Twan Spierings - Secretaris
 3. Ella van den Burg - Thesaurier
 4. Twan Klaver - Commissaris Extern
 5. Ihsaan Cassim - Commissaris Onderwijs & Vice-President
 6. Noud Lindeman - Commissaris Carrière

Wij verheugen ons enorm op de tijd die komen gaat.

Met Potentiële groet,

Matthijs Spijker

Waarde Leden,

De achtste Algemene Vergadering van het academische jaar zal op woensdag 30 mei plaatsvinden vanaf 14:00 in de /Pub. Hier zullen een aantal financiële stukken worden gepresenteerd. Er zal illuster eten zijn.Iedereen die aanwezig is geweest zal 2 gratis biertjes ontvangen in de /Pub.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen der definitieve agenda
 3. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering 8 mei.
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Extern mededelingen
 8. Financiële mededelingen
 9. EOW exploitatie
 10. Casino exploitatie
 11. EOW begroting
 12. Snoepjes compensatie
 13. Installatie Joseph Verburg Lid van Verdienste
 14. FoCo instalatie
 15. Wat verder ter tafel komt
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

Met Versterkende groet,

Hein Schröder

President van het 152e der Electrotechnische Vereeniging

Waarde Leden,

De zesde Algemene Vergadering van het academische jaar zal op woensdag 8 mei plaatsvinden vanaf 11:00 in de /Pub. Hier zullen een aantal financiële stukken worden gepresenteerd. Ook zal de EOW commissie worden geïnstalleerd. Iedereen die aanwezig is geweest zal 2 gratis biertjes ontvangen in de /Pub.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen der definitieve agenda
 3. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering 26 maart.
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Extern mededelingen
 8. Financiële mededelingen
 9. Bata exploitatie
 10. Halfjaarlijkse afrekening presentatie
 11. EOW installatie
 12. zAkCie installatie
 13. KVC mutatie
 14. Wat verder ter tafel komt
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Met Versterkende groet,

Hein Schröder

President van het 152e der Electrotechnische Vereeniging

Waarde Leden,

De zesde Algemene Vergadering van het academische jaar zal op dinsdag 26 maart plaatsvinden vanaf 16:00 in de Snijderzaal. Dit is een speciale AV aangezien deze plaatsvind op de ETVerjaardag! Hier zullen de eerste Leden van Verdienste der ETV worden voorgedragen en geïnstalleerd. Ook zal het 151ste Bestuur Erelid van Bestuur worden. Onze Erevoorzitter, Jan van der Pol, zal ook aanwezig zijn om een praatje te geven.

Er zullen gratis drankjes aanwezig zijn en er wordt ook een eetlijst gedeeld.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen der definitieve agenda
 3. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering 17 januari.
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Extern mededelingen
 8. Financiële mededelingen
 9. Begroting Dies
 10. Begroting ZeilCie
 11. Voordragen van potentiële Leden van Verdienste
 12. Installatie van de eerste Leden van Verdienste
 13. Installatie van het 151ste Bestuur als Ereleden van Bestuur
 14. Wat verder ter tafel komt
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Het belooft een bijzondere vergadering te worden, dus kom vooral! 
Vergeet vooral ook niet om overdag taart te komen halen in de centrale hal.

Met Versterkende groet,

Hein Schröder

President van het 152e der Electrotechnische Vereeniging

Waarde leden,


De vijfde Algemene Vergadering van het academische jaar zal op donderdag 14 maart vanaf 12:30 in de /Pub plaatsvinden. Dit zal een korte AV zijn, waar alleen de Electrip begroting zal worden behandeld.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen der definitieve agenda
 3. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering 14 februari.
 4. Mededelingen
 5. Electrip begroting
 6. Wat verder ter tafel komt
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

We kijken ernaar uit om je hier te zien.

Met Versterkende groet,

Hein Schröder

President van het 152e der Electrotechnische Vereeniging

Waarde leden,


De vierde Algemene Vergadering van het academische jaar zal op woensdag 14 februari vanaf 16:00 in de Studieverzameling plaatsvinden.

Er zullen gratis drankjes aanwezig zijn en er wordt ook een eetlijst gedeeld. Ook zal er illuster entertainment zijn.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen der definitieve agenda
 3. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering 17 januari.
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Begroting Gala
 8. Begroting Rally
 9. Begroting BaCo
 10. Mutatie Rally
 11. Mutatie wAkCie
 12. Mutatie Inclucie
 13. Installatie Electrip
 14. Installatie Dies
 15. Wat verder ter tafel komt
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

We kijken ernaar uit om je hier te zien.

Met Versterkende groet,

Hein Schröder

President van het 152e der Electrotechnische Vereeniging


Waarde leden,


De derde Algemene Vergadering van het academische jaar zal op woensdag 17 januari vanaf 14:00 in de Back/ plaatsvinden.

De tap zal vanaf 17:00 open zijn en voor de aanwezigen zullen er twee gratis drankjes zijn, ook zal er een illustere begroting worden gepresenteerd.

De definitieve agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen der definitieve agenda
 3. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering 18 oktober
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Mutatie TapCo
 8. Mutatie Grote Reis
 9. Mutatie CoCo
 10. Decharge Kobus
 11. Illustere Installatie
 12. Installatie Rally
 13. Installatie Gala
 14. Installatie Kobus
 15. Wat verder ter tafel komt
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

We kijken ernaar uit om je hier te zien.

Met Versterkende groet,

Hein Schröder

President van het 152e der Electrotechnische Vereeniging

Waarde leden,


De tweede Algemene Vergadering van het academische jaar zal op donderdag 23 november vanaf 14:00 in de Back/ plaatsvinden

De tap zal vanaf 17:00 open zijn en voor de aanwezigen zullen er twee gratis drankjes zijn, ook zal er een illustere begroting worden gepresenteerd.

De definitieve agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen der definitieve agenda
 3. Goedkeuring notulen van de Algemene Vergadering 18 oktober
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. RD Begroting
 8. Sokken Begroting
 9. Illustere Begroting
 10. DJ Contract Wijziging
 11. Mutatie HoCo
 12. Mutatie CoCo
 13. Mutatie Archief
 14. Mutatie FEE++
 15. Mutatie IncluCie
 16. Mutatie Klushok
 17. Installatie BaCo
 18. Installatie FeeCie
 19. Installatie wAkCie
 20. Installatie SportCie
 21. Installatie JaBo 
 22. Installatie BAkCie
 23. Installatie SGAkCie
 24. Installatie TechniCie
 25. Wat verder ter tafel komt
 26. Rondvraag
 27. Sluiting

We kijken ernaar uit om je hier te zien.

Met Versterkende groet,

Hein Schröder

President van het 152e der Electrotechnische Vereeniging

From the end of July till the begin of August, we will travel for two weeks to Texas, and San Francisco (Bay Area) with 23 members of the Electrotechnische Vereeniging. The goal of the study tour is to visit several major high-tech companies, research institutes, and technical universities to show the participants the ‘spectrum’ of current possibilities, and challenges in the field of electrical engineering. Next to this, there will also be cultural and touristic activities. We will depart after the bachelor resits, and return before the EOW starts.

 

Several trips to various destinations have been organized in the past. Check out the old reports to get an impression.

 

Are you interested in joining the Spectrum Study Tour? You can request the registration form a Board member or a member from the Study Tour committee. This form contains all information regarding the application requirements. With your registration, we ask you to write a motivational letter of 500 words maximum. Please send the completed registration form along with the motivational letter to reis-ETV@tudelft.nl. Registration will close on the November 15th, 2023. The selection of the participants will be based on the number of registrations, study progress and motivation. The final list of participants will be announced on the 1st of December, 2023.

 

Kind regards,

The Study Tour committee

 

Note that is required to be a member of the Electrotechnische Vereeniging to participate in het Study Tour. Want to become a member? You can register on our website etv.tudelft.nl.