News

Informatie algemene vergadering 26 maart


Geachte leden,


Zoals jullie misschien wel weten is er voor donderdag een AV gepland. Wegens de huidige situatie rondom het coronavirus en de maatregelen daarvan, is het niet mogelijk om een gebruikelijke AV te houden. Daarom hebben we besloten om een online AV te houden, donderdag om 12:00. Er zal om 12:00 een link worden gedeeld in de whatsapp groepen om deel te nemen aan de AV. Zit je niet in een van de jaarlaag groepen maar wil je wel deelnemen aan de AV? Mail het bestuur!

Het is de bedoeling dat iedereen zichzelf mute, en als je een vraag of opmerking hebt mag je dit in het chat-vak plaatsen. Dan krijg je op een gegeven moment de beurt om je vraag te stellen.
We zullen de Jaarboek Commissie installeren en over hun begroting stemmen – de begroting is op te vragen door te mailen naar het bestuur. De begroting zal op gepaste manier tijdens de AV gepresenteerd worden, zodat het voor iedereen duidelijk is.


We koesteren de positieve verwachting jullie allemaal te ‘zien’ donderdag!


Met Vastberaden groet,

Shea Haggerty

President der Electrotechnische Vereeniging


Maatregelen rondom covid-19 virus t/m 6 april

Geachte leden,


Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus in Nederland heeft de faculteit, en daarmee ook de ETV, passende maatregelen moeten treffen. Wij hebben als ETV daarom over moeten gaan tot de volgende maatregelen tot en met 6 april:

 • De bestuurskamer is gesloten voor leden. Het bestuur is ten alle tijden te bereiken op hun 06 nummer of via de e-mail.
 • Vergaderingen met commissieleden, bestuur of andere leden van de ETV moeten thuis of digitaal worden gehouden. Bij noodzakelijk gebruik van het domein van de ETV, wordt in overleg met het bestuur toegang verleend. Een bestuurslid moet ten alle tijden vooraf toestemming hebben gegeven voor het toetreden van ETV domein van het desbetreffende lid.
 •  Alle ETV activiteiten tot en met 1 juni worden geannuleerd.
 •  Wij raden alle leden sterk aan om thuis te blijven, en alleen voor zaken met hoge nood naar de faculteit te komen.

Wij geloven dat deze maatregelen in lijn zijn met het advies van het RIVM, en het advies van de decaan van de faculteit. Het annuleren van evenementen en activiteiten waar onze commissieleden hard voor hebben gewerkt is enorm spijtig, maar het welzijn van onze leden gaat boven alles.
Wij houden nieuwe ontwikkelingen vanuit de overheid en de TU Delft nauwlettend in de gaten, en zullen jullie gepast informeren mochten er regelingen veranderen.


Hopend jullie voldoende geïnformeerd te hebben,

Shea Haggerty

President der Electrotechnische Vereeniging


Aflasting Recruitment Days 2020

Geachte leden,

Naar aanleiding van het laaste nieuws betreffende het Corona virus zijn wij helaas genoodzaakt om de ETV haar grootste evenement van het jaar, de EEMCS Recruitment Days, af te zeggen. Op basis van het advies van de RIVM betreffende grootschalige evenementen zou het onverantwoord zijn de wervingsdagen in haar huidige vorm door te laten gaan. Om de gesteldheid van alle deelnemers waar te borgen betekent dit dat maatregelen helaas getroffen dienen te worden.

 

In de veronderstelling jullie voldoende geïnformeerd te hebben verblijf ik,

 

Namens het 148ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,

Sam Aanhane

Secretaris


Verjaardags Algemene Vergadering

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen om de 5e Algemene Vergadering, maar 1e Avond Algemene Vergadering, en 1e Verjaardags Algemene Vergadering, aan te kondigen, op 26 maart om 12:00 !

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Mededelingen
 4. Post
 5. Onderwijsmededelingen
 6. Installatie 61e JaBo Commissie
 7. Presentatie begroting 61e JaBo Commissie
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Ik koester de positieve verwachting dat ik iedereen zo voldoende heb geinformeerd.

Met vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148e bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Algemene Vergadering: Datum veranderd!

Geachte leden,

Helaas moet door omstandigheden de Algemene Vergadering van 2 maart verzet worden. Ik zal snel de nieuwe datum bekend maken.

Met Vastberaden groet,

 

Shea Haggerty

President

 


Study Tour Uitgesteld

Beste leden,

De afgelopen maanden is de Study Tour Commissie hard bezig geweest met het plannen van de grote reis naar Amerika. Helaas zijn door omstandigheden minder inschrijvingen binnengekomen dan gehoopt was, en is gezamenlijk de beslissing genomen om de Study Tour uit te stellen tot volgend jaar. De plannen van de reis worden dan weer opgepakt. 

Hopend jullie zo voldoende geinformeerd te hebben,

Met Vastberaden groet,

 

Shea Haggerty

President


Aankondiging vijfde Avond Algemene Vergadering

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen om de 5e Algemene Vergadering, maar 1e Avond Algemene Vergadering, aan te kondigen, op 2 maart om 16:00 in de /Pub.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering van 19 december
 4. Mededelingen
 5. Onderwijsmededelingen
 6. Presentatie begroting Ouderdag
 7. Presentatie 60e JaBo exploitatie
 8. Decharche 60e JaBo Commissie
 9. Installatie 61e JaBo Commissie
 10. Presentatie begroting 61e JaBo Commissie
 11. Presentatie begroting 113e Dies Commissie
 12. Decharge 113e Dies Commissie
 13. Installatie 114e Dies Commissie
 14. Presenteren exploitatie 37e EOW Commissie
 15. Decharge 37e EOW Commissie
 16. Presentatie exploitatie RaCie 2019
 17. Decharge van RaCie 2019
 18. Installatie RaCie 2020
 19. Installatie LuCo
 20. Installatie van het 147e Bestuur der Electrotechnische Vereeniging tot Ereleden van Bestuur
 21. Wat verder ter tafel komt
 22. Rondvraag
 23. Sluiting

Ik koester de positieve verwachting dat ik iedereen zo voldoende heb geinformeerd.

Met vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148e bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Aankondiging vierde Algemene Vergadering

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen om de 4e Algemene Vergadering aan te kondigen, op 21 januari om 12:00 in de /Pub.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering van 19 december
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Presenteren begroting Study Tour
 8. Presenteren exploitatie Dies Comissie
 9. Mutatie Dies Commissie
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Ik hoop iedereen zo voldoende te hebben geinformeerd.

Met vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148e bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Aankondiging derde Algemene Vergadering

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen om de 3e Algemene Vergadering aan te kondigen, op 19 december om 11:00 in de Studieverzameling.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering van 8 oktober
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Presenteren begroting Recruitment Days 2020
 8. Presenteren begroting ETVoertuig
 9. Wat verder ter tafel komt
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Ik hoop iedereen zo voldoende te hebben geinformeerd.

Met vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148e bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Aankondiging tweede Algemene Vergadering

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen om de 2e Algemene Vergadering aan te kondigen, op 31 oktober om 12:00 in de /Pub.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering van 1 oktober
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. NRC Handelsblad versus Volkskrant discussie
 8. Begroting Maxwell presenteren
 9. Voorstel verandering in jaarbegroting 2019/2020
 10. ETVoertuig beleid en begroting presenteren
 11. Installatie FeeCie
 12. Installatie WakCie
 13. Recruitment Days 2019 decharcheren
 14. Recruitment Days 2020 installeren
 15. Wat verder ter tafel komt
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

Ik hoop iedereen zo voldoende te hebben geinformeerd.

Met vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148e bestuur der Electrotechnische Vereeniging