Welkom op de vernieuwde website van de Electrotechnische Vereeniging, ook wel bekend als de ETV. Op 27 mei 2016 heeft de website een volledige upgrade gehad. 
Als je een account had op de ETV-site, dan moet je nu opnieuw registreren.

Sinds de oprichting in 1906 heeft de ETV als voornaamste doel om de belangen van de studenten Elektrotechniek tegenover de universiteit te behartigen. Dit komt onder andere neer op evaluatie van en inspraak in de opleiding; ook biedt de ETV de benodigde boeken voor de opleiding aan.

Dit is echter slechts één van de vele facetten van de ETV. Zo worden er gedurende het hele collegejaar veel activiteiten georganiseerd voor en door studenten. Dit varieert van excursies, lezingen van bedrijven en symposia tot studiereizen, borrels en ledenlunches. Deze activiteiten worden deels georganiseerd door het Bestuur, en deels door de verschillende commissies van de ETV.

Veelal worden deze activiteiten in samenwerking met bedrijven georganiseerd. Bent u geïnteresseerd in een samenwerkingsverband met de ETV, neem dan graag contact op met de Commissaris Extern van het huidige Bestuur.

Nieuws

Maxwells

De Maxwells staan weer op de site! Benieuwd naar alle interessante stukken en mooie verhalen die in de afgelopen jaren zijn verzameld kijk dan snel op de Maxwellpagina

 


Algemene Vergadering 3 november 2016

Zie hieronder de voorlopige agenda van de algemene vergadering welke plaats zal vinden op donderdag 3 november in de Dijkstrazaal tijdens de pauze.

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 20 oktober 2016
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Begroting Reiscommissie
 8. Verrijking Bestuursfuncties
 9. WVTTK
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Wijziging Voetstappen

Op de Algemene Vergadering van 20 oktober is de tekst van ons Vereenigingslied gewijzigd. Dit gaat om het tweede couplet. 
De nieuwe tekst van het tweede couplet is als volgt:

De faculteit staat aan den top,
daarom zal men hem vaak benijden.
De besten vinden hier hun plaats,
de rest gaat maar naar Leiden.


Algemene Vergadering 20 oktober 2016

Zie hieronder de voorlopige agenda van de algemene vergadering welke plaats zal vinden op donderdag 20 oktober in de Snijderzaal.

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Doorgave pizza lijst
 4. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 29 september 2016
 5. Mededelingen
 6. Post
 7. Onderwijsmededelingen
 8. Installatie DelftSEA bestuur
 9. Begroting EESTEC commissie
 10. Installatie Feest commissie
 11. Voorstel homepage commissie
 12. Exploitatie Lustrum promotie
 13. Voorstel wijziging Voetstappen
 14. Budgetaanvraag Lunchlezing
 15. Presentatie ouderdomsanalyzse debiteuren
 16. Mutatie Homepage commissie
 17. Mutatie Evaluatie commissie 1 (EvaCie 1)
 18. Mutatie Evaluatie commissie 2 (EvaCie 2)
 19. Decharge Discussie commissie (DiscusCie)
 20. Installatie van het Illustere Genootschap der Pedellen (PeCo)
 21. Mutatie FEE
 22. Mutatie Bar commissie
 23. Mutatie Kobus Kuch commissie
 24. Mutatie Klushok Commissie
 25. Beter laat dan nooit (Eray Albayrak
 26. Verrijking bestuursfuncties 
 27. WVTTK
 28. Rondvraag
 29. Sluiting

 


Quote

V*n d*n B***s: Terwijl B***s foto's van een gala aan bekijken is: dat is een chick, dat zie ik meteen