Nieuws

Geachte leden,

Het is een moeilijke periode voor onze Vereeniging. Wij hebben met ontzettend veel verdriet vernomen van het overlijden van Prof. Dr. Ir. Eric Backer, erelid van de ETV. Hij is op 14 april op 79-jarige leeftijd overleden, in zijn woonplaats Diepenheim.

Wij als bestuur zijn diep geraakt door zijn overlijden – wij hebben amper een paar maanden geleden nog mogen genieten van de heer Backer en zijn vrouw tijdens een gezellig diner bij de heer Verbruggen in Delft. Hij was een man met hart voor onze faculteit, veel interesse in de ETV en zat vol vermakelijke verhalen.

De heer Backer was sinds 1991 erelid bij de ETV, en was op het moment van zijn benoeming het jongste erelid die de ETV toen kende. Niet alleen tijdens zijn tijd als erelid was hij actief en begaan met de ETV, maar daarvoor heeft hij ook moeite gestoken in onze Vereeniging. Hij geloofde sterk in het belang van goede contacten tussen studenten onderling maar ook met de faculteit, en droeg sterk bij aan deze contactvorming.

Om de heer Backer te eren en stil te staan wat hij heeft betekent voor onze Vereeniging, kondigen wij een periode van rouw aan tot en met vrijdag 24 april. Alle evenementen die gepland staan in deze periode worden verschoven.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd,

Met oprechte deelneming,

Shea Haggerty

President der Electrotechnische Vereeniging

Beste leden,

 

door het corona virus is de ETV voor onbepaalde tijd gesloten. Dit betekend helaas dat de boekverkoop in het vierde kwartaal niet bij de ETV balie kan plaatsvinden. Om te zorgen dat iedereen toch zijn boeken kan krijgen heeft de ETV een afspraak gemaakt met de VSSD (de studentenvakbond van Delft). De VSSD zal de boeken verkopen voor Electrical Engineering in het vierde kwartaal.

De VSSD is gevestigd op Leeghwaterstraat 42, erg dicht bij EWI. De boeken zullen verkrijgbaar zijn vanaf het begin van kwartaal 4. Mocht je je boeken niet meteen nodig hebben, dan verzoek ik je vriendelijk een paar dagen te wachten met het kopen van boeken. Op deze manier kan voorkomen worden dat het de eerste dagen van het kwartaal erg druk wordt, zodat de kans op infectie kleiner wordt. De VSSD zal ook korting geven aan leden van de ETV, mocht er gevraagd worden om te bewijzen dat je lid bent dan kan dat door in te loggen op onze website.

Heel veel succes met thuis studeren en tentamens maken!

 

Met vriendelijke groet,

 

Joos Vrijdag

Commissaris Onderwijs

Geachte leden,


Met veel verdriet geven wij kennis van het overlijden van Em. Prof. Ir. J. L. De Kroes, erevoorzitter van de Electrotechnische Vereeniging. Hij is gisterenavond, op 31 maart, vredig in zijn slaap overleden. Hij is 96 jaar oud geworden.


De heer De Kroes heeft sinds dat hij is benoemd als erevoorzitter in 1990, veel betekend voor de ETV, zo heeft hij bijvoorbeeld de ETV goed bijgestaan in het helpen organiseren van de studiereis naar Rusland. Om hem te eren voor alles wat hij bij onze vereeniging heeft betekend, kondigen wij als bestuur een periode van rouw af tot en met vrijdag 17 april. Alle activiteiten van de ETV komen in deze periode te vervallen.


Ons medeleven gaat uit naar zijn nabestaanden.


Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben,


Shea Haggerty

President der Electrotechnische Vereeniging

Beste Leden,

In deze tijden van isolatie is het erg makkelijk om jezelf te vervelen. Aangezien er ook niet meer dagelijks koffie gedronken kan worden in de BK, beginnen bekende gezichten ook misschien te vervagen. Daarom komen wij met goed nieuws: het ETV domein gaat digitaal!

Zo hebben wij een Discord server aangemaakt zodat daar voortaan lekker gebabbeld kan worden. De Discord, genaamd de "Digitale BK", bevat de volgende kanalen:

- Het Ledengedeelte
- Announcements voor bijvoorbeeld de online activiteiten
- Vragen voor Bestuur
- Vragen voor Onderwijs

Voor de link naar de Discord server kan contact opgenomen worden met het Bestuur. Ook zijn wij nog voor alle andere vragen op dezelfde manier beschikbaar.

Niet alleen zal de BK digitaal zijn, ook zullen er de komende tijd online activiteiten plaatsvinden. Zo zien wij jullie graag vanavond om half 9 voor een heuse digitale pub quiz! Deze is wel uiteraard BYOB (bring your own booze). 

Ook zal er donderdag een boordspellen avond plaatsvinden georganiseerd door de IDEA League. De IDEA League bestaat uit Europese technische universiteiten, dus er kan onder andere gespeeld worden met mensen uit Zürich, Aachen en Parijs. De details hierover zullen volgen.

Voeg het digitale domein dus vooral toe, en we zien jullie vanavond!

Namens het 148ste Bestuur,

Sam Aanhane 

Secretaris


Geachte leden,


Zoals jullie misschien wel weten is er voor donderdag een AV gepland. Wegens de huidige situatie rondom het coronavirus en de maatregelen daarvan, is het niet mogelijk om een gebruikelijke AV te houden. Daarom hebben we besloten om een online AV te houden, donderdag om 12:00. Er zal om 12:00 een link worden gedeeld in de whatsapp groepen om deel te nemen aan de AV. Zit je niet in een van de jaarlaag groepen maar wil je wel deelnemen aan de AV? Mail het bestuur!

Het is de bedoeling dat iedereen zichzelf mute, en als je een vraag of opmerking hebt mag je dit in het chat-vak plaatsen. Dan krijg je op een gegeven moment de beurt om je vraag te stellen.
We zullen de Jaarboek Commissie installeren en over hun begroting stemmen – de begroting is op te vragen door te mailen naar het bestuur. De begroting zal op gepaste manier tijdens de AV gepresenteerd worden, zodat het voor iedereen duidelijk is.


We koesteren de positieve verwachting jullie allemaal te ‘zien’ donderdag!


Met Vastberaden groet,

Shea Haggerty

President der Electrotechnische Vereeniging

Geachte leden,


Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus in Nederland heeft de faculteit, en daarmee ook de ETV, passende maatregelen moeten treffen. Wij hebben als ETV daarom over moeten gaan tot de volgende maatregelen tot en met 6 april:

 • De bestuurskamer is gesloten voor leden. Het bestuur is ten alle tijden te bereiken op hun 06 nummer of via de e-mail.
 • Vergaderingen met commissieleden, bestuur of andere leden van de ETV moeten thuis of digitaal worden gehouden. Bij noodzakelijk gebruik van het domein van de ETV, wordt in overleg met het bestuur toegang verleend. Een bestuurslid moet ten alle tijden vooraf toestemming hebben gegeven voor het toetreden van ETV domein van het desbetreffende lid.
 •  Alle ETV activiteiten tot en met 1 juni worden geannuleerd.
 •  Wij raden alle leden sterk aan om thuis te blijven, en alleen voor zaken met hoge nood naar de faculteit te komen.

Wij geloven dat deze maatregelen in lijn zijn met het advies van het RIVM, en het advies van de decaan van de faculteit. Het annuleren van evenementen en activiteiten waar onze commissieleden hard voor hebben gewerkt is enorm spijtig, maar het welzijn van onze leden gaat boven alles.
Wij houden nieuwe ontwikkelingen vanuit de overheid en de TU Delft nauwlettend in de gaten, en zullen jullie gepast informeren mochten er regelingen veranderen.


Hopend jullie voldoende geïnformeerd te hebben,

Shea Haggerty

President der Electrotechnische Vereeniging

Geachte leden,

Naar aanleiding van het laaste nieuws betreffende het Corona virus zijn wij helaas genoodzaakt om de ETV haar grootste evenement van het jaar, de EEMCS Recruitment Days, af te zeggen. Op basis van het advies van de RIVM betreffende grootschalige evenementen zou het onverantwoord zijn de wervingsdagen in haar huidige vorm door te laten gaan. Om de gesteldheid van alle deelnemers waar te borgen betekent dit dat maatregelen helaas getroffen dienen te worden.

 

In de veronderstelling jullie voldoende geïnformeerd te hebben verblijf ik,

 

Namens het 148ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,

Sam Aanhane

Secretaris

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen om de 5e Algemene Vergadering, maar 1e Avond Algemene Vergadering, en 1e Verjaardags Algemene Vergadering, aan te kondigen, op 26 maart om 12:00 !

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Mededelingen
 4. Post
 5. Onderwijsmededelingen
 6. Installatie 61e JaBo Commissie
 7. Presentatie begroting 61e JaBo Commissie
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Ik koester de positieve verwachting dat ik iedereen zo voldoende heb geinformeerd.

Met vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148e bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Geachte leden,

Helaas moet door omstandigheden de Algemene Vergadering van 2 maart verzet worden. Ik zal snel de nieuwe datum bekend maken.

Met Vastberaden groet,

 

Shea Haggerty

President

 

Beste leden,

De afgelopen maanden is de Study Tour Commissie hard bezig geweest met het plannen van de grote reis naar Amerika. Helaas zijn door omstandigheden minder inschrijvingen binnengekomen dan gehoopt was, en is gezamenlijk de beslissing genomen om de Study Tour uit te stellen tot volgend jaar. De plannen van de reis worden dan weer opgepakt. 

Hopend jullie zo voldoende geinformeerd te hebben,

Met Vastberaden groet,

 

Shea Haggerty

President