News

Jaarvergadering 9 en 10 September 2013

Geachte leden, 

Het is mij een eer en waar genoegen u uit te nodigen voor de Jaarvergadering die het einde zal inluiden van het jaar van het 141e Bestuur van de ETV. Deze zal plaats vinden op 9 en 10 september as. in de studieverzameling van de faculteit EWI. We zien u graag op beide dagen verschijnen vanaf 11:00. De voorlopige agenda is als volgt.

        Voorlopige agenda                 

 1. Opening en vaststelling agenda.
 2. Notulen  Algemene Vergadering d.d. 7 mei 2013
 3. Mededelingen van het bestuur
 4. Onderwijsmededelingen
 5. Mutatie Barcommissie
 6. Mutatie Computercommissie
 7. Mutatie Maxwell commissie
 8. Mutatie Culturele Evenementen Commissie
 9. Mutatie Locatiecommissie
 10. Mutatie Archiefcommissie
 11. Exploitatie, verslag KVC en decharge 107e Dies Natalis Commissie
 12. Exploitatie, verslag KVC en decharge commissie ter redactie van het 54ste Jaarboek
 13. Exploitatie, verslag KVC en decharge zeilweekend commissie
 14. Exploitatie, verslag KVC en decharge 30e EOW-commissie
 15. Exploitatie, verslag KVC en decharge EESTEC-commissie
 16. Exploitatie, verslag KVC en decharge Wervingsdagen commissie
 17. Exploitatie, verslag KVC en decharge Maxwell realisatie commissie 2012/2013
 18. Decharge Henks Stoeve Commissie
 19. Decharge Evaluatiecommissie eerstejaars 2012/2013
 20. Installatie Evaluatiecommissie eerstejaars 2012/2013
 21. Decharge Evaluatiecommissie tweedejaars 2012/2013
 22. Installatie Evaluatiecommissie tweedejaars 2012/2013
 23. Decharge Evaluatiecommissie derdejaars 2012/2013
 24. Installatie Evaluatiecommissie derdejaars 2012/2013
 25. Begroting en installatie Maxwell-realisatiecommissie 2013/2014
 26. Begroting en installatie Feestcommissie
 27. Installatie Wervingsdagencommissie
 28. Installatie Race Commissie
 29. Installatie Reiscommissie
 30. Evaluatie en voorstel aanschaf portofoons
 31. Voorstel aanschaf Beeldschermen
 32. Presentatie financieel verslag 2012/2013
 33. Begroting boekjaar 2013/2014
 34. Jaarverslag Commissaris Onderwijs
 35. Secretarieel jaarverslag
 36. Uittreerede D.J.S. Hulsinga, president 141e Bestuur
 37. Decharge 141e Bestuur en installatie 142e Bestuur
 38. Intreerede president 142e Bestuur der Electrotechnische Vereeniging
 39. WVTTK
 40. Rondvraag
 41. Sluiting

We attenderen u er op dat na de intreerede de vergadering geschorst zal worden in verband met de constitutieborrel. De vergadering zal worden voortgezet tijdens het diner. Hiervoor is echter een aanmelding nodig. We koesteren de positieve verwachting u in grote getalen te ontvangen.

 

Met dynamische groet,

Namens het 141e bestuur,

 

Derk-Jan Hulsinga

President


Docent van het jaar - Uitreiking

Heb jij tussen 8 en 16 Mei je stem laten horen over de kwaliteit van de docenten elektrotechniek? Misschien is jouw favoriet wel zo goed gebleken dat hij docent van het jaar is geworden!

Vanaf vier uur vandaag (16:00 3-6) zijn jullie allen van harte welkom in de hal van EWI om samen met de gegadigden een drankje te doen in afwachting van de uitslag. Deze zal om half zes bekend gemaakt worden.Tot vanavond!


Aankondiging Algemene Vergadering 11 juni 2013

Geachte leden der Electrotechnische Vereeniging,

Het is mij een eer en waar genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Vergadering van het 141e Bestuur der Electrotechnische Vereeniging. Deze zal worden gehouden op 11 juni en aanvangen om 14.30 uur. De vergadering zal plaatsvinden in Vergaderzaal HB 20.040 van de faculteit voor Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica.

De voorlopige agenda luidt als volgt:
1. Opening en vaststelling der definitieve agenda
2. Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 7 mei 2013
3. Mededelingen van het Bestuur
4. Onderwijsmededelingen
5. Mutatie Barcommissie
6. Begroting EOW-Commissie
7. WVTTK
8. Rondvraag
9. Sluiting

Ik verwacht u allen in grote getale te mogen ontvangen.

Namens het 141e Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,
Met dynamische groet,

Erwin Visser
Secretaris en Vice-President


Stemdagen SR en FSR

Vandaag en morgen is het weer tijd om digitaal naar de stembus te gaan! Vanaf woensdag 9:00 tot donderdag 17:00 is het voor elke student mogelijk om zijn stem uit te brengen over wie hij/zij capabel acht om plaats te nemen in de studentenraad en de facultaire studentenraad - kamer ET.

Ga dus voor morgen vijf uur naar deze site en laat zien dat je de inzet van de SR en de FSR steunt door je stem uit te brengen!


Jaarboek uitreiking

Ook dit jaar kijkt de ETV weer terug op een prachtige jaar om nooit te vergeten. Daarom is er voor de 54ste keer een enorm fanatieke commissie tot redactie van het jaarboek aan de slag gegaan om uit deze periode van weleer de hoogtepunten te destilleren tot een coherente verzameling verhalen, verslagen en overleveringen. Het resultaat van hun inspanningen is vanavond te bewonderen in de /Pub bij de uitreiking, waar de commissie vanaf 18:00 aan tafel zal gaan om voor de aanwezigen een versie van het jaarboek te ondertekenen.

CoCo - TU Delft overstap

Beste Leden,

Wellicht heb je het al vernomen, maar tussen 8 en 12 juli stappen we over op het TU Systeem en zal de TU voor een groot deel onze computers en e-mail beheren. Dit zal het één en ander voor jou betekenen. We hebben hier een overzicht geplaatst, kijk daarom op deze pagina om te zien wat jij moet doen om zelf zo min mogelijk hinder te ondervinden van deze overstap.

Met vriendelijke groet,

Uw CoCo

Kranslegging dodenherdenking - 3 mei

Geachte leden, De ETV neemt dit jaar deel aan het studieverenigingen initiatief om ter ere van dodenherdenking een krans te leggen. De tweede wereld oorlog heeft ook op de TU Delft haar effecten gehad en deze periode staat bij veel SV'tjes nog steeds als een zwarte pagina in de geschiedenis. De plechtigheid zal vandaag - 3 mei - plaats vinden in de aula vanaf 16:00 uur. U bent allen van harte uitgenodigd hier bij aanwezig te zijn.

Nieuwe lading van de Budget-Tie

Geachte leden,

Er is zojuist een nieuwe lading met dassen en bretels gearriveerd in de Bestuurskamer. Heb je deze nog niet, kom dan snel langs en schaf ze aan! Dassen zijn €8,- per stuk en bretels zijn €25,- per stuk.


Aankondiging Algemene Vergadering 7 mei

Geachte leden der Electrotechnische Vereeniging,

Het is mij een eer en waar genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Vergadering van de Electrotechnische Vereeniging. Deze vergadering zal worden gehouden op 7 mei 2013 en aanvangen om 11:00 uur. De locatie van de vergadering zal spoedig bekent gemaakt worden op de website van de ETV. Hij zal in ieder geval plaatsvinden op de faculteit voor Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica.

De voorlopige agenda luidt als volgt:

1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen vorige vergaderingen
3. Mededelingen van het bestuur
4. Onderwijs mededelingen
5. Installatie Zomeractiviteitencommissie
6. Installatie 31ste EOW-commissie
7. Begroting en installatie Zeilweekendcommissie
8. Begroting EESTEC-commissie
9. Decharge Winteractiviteitencommissie
10. Voorstel “Bijles voor Sjaarzen in augustus”
11. WVTTK
12. Rondvraag
13. Sluiting vergadering

In de verwachting u in grote getalen te mogen begroeten, verblijf ik,
Namens het 141e Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,
Met dynamische groet,


Erwin Visser
Secretaris en Vice-President

Aankondiging Algemene Vergadering

Geachte leden der Electrotechnische Vereeniging,

Het is mij een eer en waar genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Vergadering van het 141e Bestuur der Electrotechnische Vereeniging. Deze zal worden gehouden op 22 april en aanvangen om 17:00 uur. De vergadering zal plaatsvinden in het faculteitscafé de /Pub van de faculteit voor Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica.

De voorlopige agenda luidt als volgt:
1. Opening en vaststelling der definitieve agenda
2. Begroting 107e Dies Natalis commissie
3. Wat verder ter tafel komt
4. Rondvraag
5. Sluiting

Na de sluiting van de vergadering zal de derde editie van de MoTiBo plaatsvinden op de zelfde locatie. Ik verwacht u allen in grote getale te mogen ontvangen.

Namens het 141e Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,
Met dynamische groet,


Erwin Visser
Secretaris en Vice-President