News

Aankondiging Algemene Vergadering 7 juni

Geachte leden,

Het is mij een eer en een waar genoegen om u mede te delen dat de vijfde Algemene Vergadering van het 146ste Bestuur zal plaatsvinden op donderdag 7 juni. De vergadering zal om 12.00 uur aanvangen in de Studieverzameling.

De voorlopige agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Vaststelling der definitieve agenda
3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering d.d. 1 mei 2018
4. Mededelingen
5. Post
6. Onderwijsmededelingen
7. Voorstel Kas- en Verificatiecommissie
8. Installatie Zomeractiviteitencommissie
9. Begroting 36ste EOW-commissie
10. Begroting Zeilweekendcommissie
11. Exploitatie, verslag KVC & decharge Recruitment Days-commissie
12. Mutatie Barcommissie
13. Wat verder ter tafel komt
14. Rondvraag
15. Sluiting

Ik verwacht u allen in grote getalen te mogen ontvangen.

Met Evenwichtige groet,
Namens het 146ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,

William Hunter
President


AV verzet naar 1 mei

Beste leden,

De Algemene Vergadering die op 24 april gepland stond, zal niet doorgaan. Zij heeft een nieuwe datum gekregen, een week later op dinsdag 1 mei. De aanvangstijd is 12.00 uur; de locatie is ongewijzigd.


Aankondiging Algemene Vergadering 24 april

Geachte leden,

Het is mij een eer en een waar genoegen om u mede te delen dat de vierde Algemene Vergadering van het 146ste Bestuur zal plaatsvinden op dinsdag 1 mei. De vergadering zal om 12.00 uur aanvangen in de Snijderszaal.

De voorlopige agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Vaststelling der definitieve agenda
3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering d.d. 29 maart 2018
4. Mededelingen
5. Post
6. Onderwijsmededelingen
7. Installatie 36ste EOW-commissie
8. Installatie Stuntcommissie
9. Installatie Zeilweekendcommissie
10. Begroting 112de Dies Natalis-commissie
11. Begroting Symposiumcommissie
12. Wat verder ter tafel komt
13. Rondvraag
14. Sluiting

Ik verwacht u allen in grote getalen te mogen ontvangen.

Met Evenwichtige groet,
Namens het 146ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,

William Hunter
President


Locatie AV 29 maart

De Algemene Vergadering van 29 maart vindt, in tegenstelling tot eerdere berichten, plaats in de Studieverzameling. De vergadering zal beginnen om 11.00 uur.


Nieuwe datum AV: 29 maart

Geachte leden,

Het Bestuur heeft besloten de datum van de derde Algemene Vergadering te wijzigen. De eedere datum van dinsdag 6 maart komt bij deze te vervallen: de nieuwe datum is donderdag 29 maart. De begintijd blijft 11.00 uur en de locatie zal te zijner tijd bekend worden gemaakt.

Met Evenwichtige groet,
Namens het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,

William Hunter
President


Aankondiging Algemene Vergadering op 29 maart

Geachte leden,

Het is mij een eer en een waar genoegen om u mede te delen dat de derde Algemene Vergadering van het 146ste Bestuur zal plaatsvinden op donderdag 29 maart. De vergadering zal om 11.00 uur aanvangen in de Studieverzameling.

De voorlopige agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Vaststelling der definitieve agenda
3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering d.d. 9 januari 2018
4. Mededelingen
5. Post
6. Onderwijsmededelingen
7. Installatie 112de Dies Natalis-commissie
8. Installatie & begroting Rallycommissie
9. Installatie Ereleden van Bestuur
10. Begroting Commissie tot Redactie van het 59ste Jaarboek
11. Begroting EESTEC-commissie
12. Mutatie Barcommissie
13. Mutatie Klushokcommissie
14. Mutatie FEE
15. Halfjaarlijks financieel verslag
16. Exploitatie, verslag KVC en decharge 35ste EOW-commissie
17. Voorstel Klushokcommissie
18. Installatie Case Tour-commissie
19. Mutatie Computercommissie
20. Wat verder ter tafel komt
21. Rondvraag
22. Sluiting

Ik verwacht u allen in grote getalen te mogen ontvangen.

Met Evenwichtige groet,
Namens het 146ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,

William Hunter
President


In Memoriam

Het betreurt ons te melden dat is overleden op 89-jarige leeftijd

Em. prof. ir. Jan de Haas

 DeHaas_in_memoriam

Emeritus hoogleraar Technische Universiteit Delft
Erelid van Vereeniging der Electrotechnische Vereeniging
Officier in de Orde van Oranje-Nassau


Zaandam, 4 juli 1928 - Voorburg, 29 december 2017

 

Sinds 1981 heeft de Electrotechnische Vereeniging het genoegen gehad om de heer De Haas als Erelid van Vereeniging te hebben. Ons medeleven gaat uit naar alle betrokkenen.

 

De Vereeniging verkeert hierom in een staat van rouw tot en met vrijdag 12 januari. Er zullen geen activiteiten komen te vervallen.


Aankondiging Algemene Vergadering op 9 januari

Geachte leden,

Het is mij een eer en een waar genoegen om u mede te delen dat de tweede Algemene Vergadering van het 146ste Bestuur zal plaatsvinden op dinsdag 9 januari in de Snijderszaal. De vergadering zal aanvangen om 18.00 uur en zal beginnen, zoals ook te lezen in de agenda, met een moment stilte in memoriam van em. prof ir. Jan de Haas. Ik wil u dus op het hart drukken om dan wel direct aanwezig te zijn bij de start, of om u pas iets later aan te sluiten bij deze vergadering.

De voorlopige agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Moment stilte in memoriam van em. prof. ir. De Haas
3. Vaststelling der definitieve agenda
4. Goedkeuren notulen AV d.d. 14 november 2017
5. Mededelingen
6. Post
7. Onderwijsmededelingen
8. Installatie Commissie tot Redactie van het 59ste Jaarboek (JaBo)
9. Decharge Sportcommissie
10. Installatie & begroting Recruitment Days-commissie 
11. Addendum Jaarbegroting 2018
12. Installatie & begroting ElecTrip-commissie
13. Installatie Feestcommissie (FeeCie)
14. Exploitatie, verslag KVC & decharge Weekendcommissie (WeeCo)
15. Exploitatie, verslag KVC & mutatie Klushokcommissie
16. Mutatie Kobus Kuchcommissie
17. Mutatie Homepagecommissie (HoCo)
18. Mutatie Barcommissie (BarCo)
19. Mutatie Locatiecommissie (LoCo)
20. Decharge Zomeractiviteitencommissie (zAkCie)
21. Mutatie Onderwijs Overleg Commissie (OOC)
22. Wat verder ter tafel komt
23. Rondvraag
24. Sluiting

Ik verwacht u allen in grote getalen te mogen ontvangen.

Met Evenwichtige groet,
Namens het 146ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,

William Hunter
President


Aankondiging Algemene Vergadering op 14 november

De volgende algemene vergadering zal plaatsvinden in de Snijderszaal op 14 november om 18:00 uur. De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Vaststellen der definitieve agenda
3. Goedkeuren notulen JV d.d. 11 & 12 September 2017
4. Mededelingen
5. Post
6. Onderwijsmededelingen
7. Mutatie Evaluatiecommissie 1 (EvaCie 1)
8. Mutatie Evaluatiecommissie 2 (EvaCie 2)
9. Decharge Illuster Genootschap der Pedellen (PeCo)
10. Decharge Feestcommissie (FeeCie)
11. Begroting Maxwellcommissie
12. Voorstel Klushokcommissie
13. Installatie Winteractiviteitencommissie (wAkCie)
14. Installatie Symposiumcommissie
15. Mutatie EESTEC-commissie
16. Mutatie Klushokcommissie
17. Mutatie Onderwijs Overleg Commissie (OOC)
18. Mutatie Archiefcommissie
19. Mutatie Female Electrical Engineers (FEE)
20. Mutatie Barcommissie (BarCo)
21. Wat verder ter tafel komt
22. Rondvraag
23. Sluiting


Bekendmaking 146ste Bestuur

Geachte leden,

Op dinsdag 12 september heeft het 146ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging zich als volgt geconstitueerd:

William Hunter: President
Tijs Moree: Secretaris
Wouter Kayser: Thesaurier
Karen van der Werff: Commissaris Extern
Thomas Roos: Commissaris Onderwijs & Vice-President