Nieuws

Waarde Leden,

 

Het is mij een eer en waar genoegen u de derde Algemene Vergadering aan te mogen kondigen op maandag 22 februari om 11:00 op Zoom! Eén van onze ereleden komt vertellen over de stichting waar hij mee bezig is om jongeren te enthousiasmeren voor techniek. Er zal gestemd worden of het geld van het Romeo Delta potje hieraan geschonken gaat worden. Daarnaast zullen er een aantal commissies geïnstalleerd worden en financiële stukken worden gepresenteerd.

.

 

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14 december
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Installatie Jaarboekcommissie
 8. Installatie Rallycommissie
 9. Presentatie exploitatie Lustrumweek 1
 10. Presentatie begroting Lustrum
 11. Presentatie halfjaarlijkse financieel verslag
 12. Presentatie plan Romeo Delta voorziening door prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau
 13. Wat verder ter tafel komt
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

 

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Waarde Leden,

 

De zoomlink naar de tweede Algemene Vergadering van het jaar is: etv.tudelft.nl/AV.

 

De agenda kan live gevolgd worden via https://etv.tudelft.nl/generalassembly. De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 27 oktober
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Installatie Recruitement Days Commissie
 8. Presentatie begroting Recruitement Days Commissie
 9. Installatie Symposium Commissie
 10. Presentatie begroting Symposium Commissie
 11. Installatie wAkCie
 12. Installatie OneCie
 13. Mutatie KVC
 14. Mutatie HoCo
 15. Mutatie Maxwell Commissie
 16. Presentatie begroting Lustrum Commissie
 17. Financieel Beleids presentatie: Boekenverkoop
 18. Financieel Beleids presentatie: Romeo Delta potje
 19. Beleidspresentatie Pianotap
 20. Wat verder ter tafel komt
 21. Rondvraag
 22. Sluiting

 

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Waarde Leden,

 

Het is mij een eer en waar genoegen u de tweede Algemene Vergadering aan te mogen kondigen op maandag 14 december om 11:00 op Zoom!

De Zoomlink zal op de website beschikbaar zijn ter zijner tijd.

 

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 27 oktober
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Installatie Recruitement Days Commissie
 8. Presentatie begroting Recruitement Days Commissie
 9. Installatie Symposium Commissie
 10. Presentatie begroting
 11. Installatie wAkCie
 12. Installatie OneCie
 13. Beleidspresentatie Boekenverkoop
 14. Beleidspresentatie Pianotap
 15. Wat verder ter tafel komt
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

 

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Beste Leden,

 

De zoomlink voor de Eerste Algemene Vergadering is: etv.tudelft.nl/GA-Zoom

 

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de jaar vergadering d.d. 7 en 8 september
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Installatie 24ste Maxwell Commissie
 8. Presentatie begroting 24ste Maxwell Commissie
 9. Presentatie exploitatie van de 61ste Jaarboek commissie
 10. Decharge 61ste Jaarboek Commissie
 11. Herziening ETVoertuig beleid
 12. Financieel beleid presentatie: EESTEC travelling funds
 13. Financieel beleid presentatie: ETV domein
 14. Wat verder ter tafel komt
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

 We koesteren de positieve verwachting jullie daar te zien!

 

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Waarde leden,

Het is mij een eer en waar genoegen om de eerste Algemene Vergadering aan te kondigen, op 27 oktober om 11:00!

De vergadering zal plaatsvinden via Zoom. De desbetreffende link zal te zijner tijd op de site beschikbaar zijn.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de jaar vergadering d.d. 7 en 8 september
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Installatie 24ste Maxwell Commissie
 8. Presentatie begroting 24ste Maxwell Commissie
 9. Presentatie herbegroting zAkCie
 10. Presentatie exploitatie van de 61ste Jaarboek commissie
 11. Decharge 61ste Jaarboek Commissie
 12. Herziening ETVoertuig beleid
 13. Financieel beleid presentatie: EESTEC travelling funds
 14. Financieel beleid presentatie: ETV domein
 15. Wat verder ter tafel komt
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

 

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Hooggeachte leden,

Zoals jullie misschien weten hebben wij de mogelijkheid om een deel van de jaarvergadering fysiek plaats te laten vinden. Dit zal zijn op dinsdag 8 september van 14:00 tot 16:30, op het grasveld achter de Anthony Fokkerweg 5 (tussen The Fellowship en TNW Zuid). Inschrijven hiervoor is verplicht via de onderstaande link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbiUDFES37_un0BMJPr8OFRu8LYOvPnhx2yy24eSh6kQgaLA/viewform?usp=sf_link

We zien jullie allemaal graag tegemoed om de bestuurswissel mee te maken! Van 16:00 tot 16:30 zal er ook bier geschonken worden. 

Voor het online deel van de Jaarvergadering (maandag om 10:00 en een deel dinsdag om 10:00) is natuurlijk ook iedereen van harte welkom - de link voor het bijwonen van de online jaarvergadering is:

https://tudelft.zoom.us/j/94724488008 

Het 148ste Bestuur en het potentieel 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging zien jullie graag maandag en dinsdag op de online en fysieke jaarvergadering!

 

Met Vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148ste Bestuur

 

 

Beste Leden,

 

Binnenkort zal het academisch jaar 2020-2021 van start gaan en vanaf dat jaar zal de boekverkoop van de ETV er iets anders uit gaan zien. De boeken zijn vanaf nu niet meer verkrijgbaar aan de ETV balie, maar zullen via een webshop besteld moeten worden. Deze webshop is te vinden via de volgende link: https://etv.itdepartment.nl. Op deze website is ook te vinden welke boeken je precies nodig hebt en deze boeken zullen vervolgens bij je thuis bezorgd worden. 

Mocht je hier vragen over hebben dan kun je uiteraard mailen naar onderwijs-ETV@tudelft.nl.

Met vriendelijke groet,

Joos Vrijdag | Commissaris Onderwijs

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen om de Jaarvergadering aan te kondigen, op 7 en 8 september om 10:00 op Zoom!

De Zoomlink om te vergadering bij te wonen zal te zijner tijd op gepaste wijze worden bekend gemaakt.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de algemene vergadering d.d. 24 juni
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Exploitatie van de 22e Maxwell Commissie
 8. Decharge van de 22e Maxwell Commissie
 9. Exploitatie van de 23e Maxwell Commissie
 10. Decharge van de 23e Maxwell Commissie
 11. Exploitatie van de Recruitment Days 2020 Commissie
 12. Decharge van de Recruitment Days 2020 Commissie
 13. Exploitatie van de Grote Reis Commissie
 14. Decharge van de Grote Reis Commissie
 15. Decharge van de RaCie
 16. Decharge van de wAkCie
 17. Mutatie van de KVC 

De volgende leden worden aangedragen:

 • Willem de Laat
 • Tijs Moree
 1. Presentatie van het financieel jaarverslag 2019/2020 door M. Deutman
 2. Presentatie van de jaarbegroting van 2020.2021 
 3. Presentatie van het onderwijsjaarverslag 2019/2020 door J.A.J.M. Vrijdag
 4. Presentatie van het secretarieel jaarverslag 2019/2020 door P.J. Aanhane
 5. Uittreerede van S. Haggerty, President van het 148e Bestuur
 6. Decharge van het 148e Bestuur en installatie van het 149e Bestuur

  De volgende leden worden aangedragen:

  • Joris van Breukelen -  President
  • Tim Plantfeber  -  Secretaris
  • Vera Paupit  -  Thesaurier
  • Floor Walterbos  -  Commissaris Extern
  • Reinier van der Leer  -  Commissaris Onderwijs en Vice-President
 7. Intreerede door de President van het 149e Bestuur
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 

 

Met vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148e bestuur der Electrotechnische Vereeniging

 

Lieve leden,

 

Hier de link voor de Algemene Vergadering, we beginnen om 11:00! https://tudelft.zoom.us/j/95520834574

 

Met Vastberaden groet,

Shea Haggerty

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen om de 7e Algemene Vergadering aan te kondigen, op 24 juni om 11:00 op Zoom!

De Zoomlink om te vergadering bij te wonen zal te zijner tijd op gepaste wijze worden bekend gemaakt.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de algemene vergadering d.d. 13 mei
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Presenteren driekwartjaarlijks financieel verslag
 8. Presenteren plan aanschaf filmcamera en begroting
 9. Presenteren van de begroting van de 38ste EOW Commissie
 10. Presentatie van het Lustrum Thema
 11. Presentateren van de begroting van de Lustrum Commissie
 12. Wat verder ter tafel komt
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

 

Met vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148e bestuur der Electrotechnische Vereeniging