Nieuws

Beste Leden,

 

Binnenkort zal het academisch jaar 2020-2021 van start gaan en vanaf dat jaar zal de boekverkoop van de ETV er iets anders uit gaan zien. De boeken zijn vanaf nu niet meer verkrijgbaar aan de ETV balie, maar zullen via een webshop besteld moeten worden. Deze webshop is te vinden via de volgende link: https://etv.itdepartment.nl. Op deze website is ook te vinden welke boeken je precies nodig hebt en deze boeken zullen vervolgens bij je thuis bezorgd worden. 

Mocht je hier vragen over hebben dan kun je uiteraard mailen naar onderwijs-ETV@tudelft.nl.

Met vriendelijke groet,

Joos Vrijdag | Commissaris Onderwijs

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen om de Jaarvergadering aan te kondigen, op 7 en 8 september om 10:00 op Zoom!

De Zoomlink om te vergadering bij te wonen zal te zijner tijd op gepaste wijze worden bekend gemaakt.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de algemene vergadering d.d. 24 juni
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Exploitatie van de 22e Maxwell Commissie
 8. Decharge van de 22e Maxwell Commissie
 9. Exploitatie van de 23e Maxwell Commissie
 10. Decharge van de 23e Maxwell Commissie
 11. Exploitatie van de Recruitment Days 2020 Commissie
 12. Decharge van de Recruitment Days 2020 Commissie
 13. Exploitatie van de Grote Reis Commissie
 14. Decharge van de Grote Reis Commissie
 15. Decharge van de RaCie
 16. Decharge van de wAkCie
 17. Mutatie van de KVC 

De volgende leden worden aangedragen:

 • Willem de Laat
 • Tijs Moree
 1. Presentatie van het financieel jaarverslag 2019/2020 door M. Deutman
 2. Presentatie van de jaarbegroting van 2020.2021 
 3. Presentatie van het onderwijsjaarverslag 2019/2020 door J.A.J.M. Vrijdag
 4. Presentatie van het secretarieel jaarverslag 2019/2020 door P.J. Aanhane
 5. Uittreerede van S. Haggerty, President van het 148e Bestuur
 6. Decharge van het 148e Bestuur en installatie van het 149e Bestuur

  De volgende leden worden aangedragen:

  • Joris van Breukelen -  President
  • Tim Plantfeber  -  Secretaris
  • Vera Paupit  -  Thesaurier
  • Floor Walterbos  -  Commissaris Extern
  • Reinier van der Leer  -  Commissaris Onderwijs en Vice-President
 7. Intreerede door de President van het 149e Bestuur
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 

 

Met vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148e bestuur der Electrotechnische Vereeniging

 

Lieve leden,

 

Hier de link voor de Algemene Vergadering, we beginnen om 11:00! https://tudelft.zoom.us/j/95520834574

 

Met Vastberaden groet,

Shea Haggerty

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen om de 7e Algemene Vergadering aan te kondigen, op 24 juni om 11:00 op Zoom!

De Zoomlink om te vergadering bij te wonen zal te zijner tijd op gepaste wijze worden bekend gemaakt.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de algemene vergadering d.d. 13 mei
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Presenteren driekwartjaarlijks financieel verslag
 8. Presenteren plan aanschaf filmcamera en begroting
 9. Presenteren van de begroting van de 38ste EOW Commissie
 10. Presentatie van het Lustrum Thema
 11. Presentateren van de begroting van de Lustrum Commissie
 12. Wat verder ter tafel komt
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

 

Met vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148e bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Geachte Leden,

Normaliter gezien zou het half jaarlijks door mij gepresenteerd worden op een AV, echter is dit door de huidige Corona maatregelen niet even makkelijk. Mocht je interesse hebben om dit half jaarlijks verslag toch in te zien, stuur mij dan een mailtje op thesaurier-etv@tudelft.nl. U zult dan een kopie ontvangen (met watermerk van uw naam).

In de veronderstelling u voldoende geïnformeerd te hebben verblijf ik,


Max Deutman

Thesaurier van het 148e Bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen om de 6e Algemene Vergadering aan te kondigen, op 13 mei om 11:00 op Zoom!

De Zoomlink om te vergadering bij te wonen zal te zijner tijd op gepaste wijze worden bekend gemaakt.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de algemene vergadering d.d. 21 januari en d.d. 26 maart
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Presenteren begroting bestuursdassen
 8. Presenteren exploitatie 60ste JaBo Commissie
 9. Decharge 60ste JaBo Commissie
 10. Presentatie exploitatie 113e Dies Commissie
 11. Decharge 113e Dies Commissie
 12. Presentatie exploitatie 37ste EOW Commissie
 13. Decharge 37ste EOW Commissie
 14. Presentatie exploitatie Stunt Commissie
 15. Decharge Stunt Commissie
 16. Presentatie exploitatie RaCie 2019
 17. Decharge RaCie 2019
 18. Installatie RaCie 2020
 19. Installatie zAkCie
 20. Installatie EOW 38
 21. Decharge FeeCie
 22. Installatie Lustrum Commissie
 23. Wat verder ter tafel komt
 24. Rondvraag
 25. Sluiting

Ik koester de positieve verwachting dat ik iedereen zo voldoende heb geinformeerd.

Met vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148e bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Geachte leden,

Het is een moeilijke periode voor onze Vereeniging. Wij hebben met ontzettend veel verdriet vernomen van het overlijden van Prof. Dr. Ir. Eric Backer, erelid van de ETV. Hij is op 14 april op 79-jarige leeftijd overleden, in zijn woonplaats Diepenheim.

Wij als bestuur zijn diep geraakt door zijn overlijden – wij hebben amper een paar maanden geleden nog mogen genieten van de heer Backer en zijn vrouw tijdens een gezellig diner bij de heer Verbruggen in Delft. Hij was een man met hart voor onze faculteit, veel interesse in de ETV en zat vol vermakelijke verhalen.

De heer Backer was sinds 1991 erelid bij de ETV, en was op het moment van zijn benoeming het jongste erelid die de ETV toen kende. Niet alleen tijdens zijn tijd als erelid was hij actief en begaan met de ETV, maar daarvoor heeft hij ook moeite gestoken in onze Vereeniging. Hij geloofde sterk in het belang van goede contacten tussen studenten onderling maar ook met de faculteit, en droeg sterk bij aan deze contactvorming.

Om de heer Backer te eren en stil te staan wat hij heeft betekent voor onze Vereeniging, kondigen wij een periode van rouw aan tot en met vrijdag 24 april. Alle evenementen die gepland staan in deze periode worden verschoven.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd,

Met oprechte deelneming,

Shea Haggerty

President der Electrotechnische Vereeniging

Beste leden,

 

door het corona virus is de ETV voor onbepaalde tijd gesloten. Dit betekend helaas dat de boekverkoop in het vierde kwartaal niet bij de ETV balie kan plaatsvinden. Om te zorgen dat iedereen toch zijn boeken kan krijgen heeft de ETV een afspraak gemaakt met de VSSD (de studentenvakbond van Delft). De VSSD zal de boeken verkopen voor Electrical Engineering in het vierde kwartaal.

De VSSD is gevestigd op Leeghwaterstraat 42, erg dicht bij EWI. De boeken zullen verkrijgbaar zijn vanaf het begin van kwartaal 4. Mocht je je boeken niet meteen nodig hebben, dan verzoek ik je vriendelijk een paar dagen te wachten met het kopen van boeken. Op deze manier kan voorkomen worden dat het de eerste dagen van het kwartaal erg druk wordt, zodat de kans op infectie kleiner wordt. De VSSD zal ook korting geven aan leden van de ETV, mocht er gevraagd worden om te bewijzen dat je lid bent dan kan dat door in te loggen op onze website.

Heel veel succes met thuis studeren en tentamens maken!

 

Met vriendelijke groet,

 

Joos Vrijdag

Commissaris Onderwijs

Geachte leden,


Met veel verdriet geven wij kennis van het overlijden van Em. Prof. Ir. J. L. De Kroes, erevoorzitter van de Electrotechnische Vereeniging. Hij is gisterenavond, op 31 maart, vredig in zijn slaap overleden. Hij is 96 jaar oud geworden.


De heer De Kroes heeft sinds dat hij is benoemd als erevoorzitter in 1990, veel betekend voor de ETV, zo heeft hij bijvoorbeeld de ETV goed bijgestaan in het helpen organiseren van de studiereis naar Rusland. Om hem te eren voor alles wat hij bij onze vereeniging heeft betekend, kondigen wij als bestuur een periode van rouw af tot en met vrijdag 17 april. Alle activiteiten van de ETV komen in deze periode te vervallen.


Ons medeleven gaat uit naar zijn nabestaanden.


Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben,


Shea Haggerty

President der Electrotechnische Vereeniging

Beste Leden,

In deze tijden van isolatie is het erg makkelijk om jezelf te vervelen. Aangezien er ook niet meer dagelijks koffie gedronken kan worden in de BK, beginnen bekende gezichten ook misschien te vervagen. Daarom komen wij met goed nieuws: het ETV domein gaat digitaal!

Zo hebben wij een Discord server aangemaakt zodat daar voortaan lekker gebabbeld kan worden. De Discord, genaamd de "Digitale BK", bevat de volgende kanalen:

- Het Ledengedeelte
- Announcements voor bijvoorbeeld de online activiteiten
- Vragen voor Bestuur
- Vragen voor Onderwijs

Voor de link naar de Discord server kan contact opgenomen worden met het Bestuur. Ook zijn wij nog voor alle andere vragen op dezelfde manier beschikbaar.

Niet alleen zal de BK digitaal zijn, ook zullen er de komende tijd online activiteiten plaatsvinden. Zo zien wij jullie graag vanavond om half 9 voor een heuse digitale pub quiz! Deze is wel uiteraard BYOB (bring your own booze). 

Ook zal er donderdag een boordspellen avond plaatsvinden georganiseerd door de IDEA League. De IDEA League bestaat uit Europese technische universiteiten, dus er kan onder andere gespeeld worden met mensen uit Zürich, Aachen en Parijs. De details hierover zullen volgen.

Voeg het digitale domein dus vooral toe, en we zien jullie vanavond!

Namens het 148ste Bestuur,

Sam Aanhane 

Secretaris