General Assembly

Studieverzameling - 12:00 - 10 & 11 September

Current issue:

31. Decharge van het 146ste Bestuur en installatie van het 147ste Bestuur der ETV


Upcoming issues:

32. Intreerede President van het 147ste Bestuur

33. Wat verder ter tafel komt

34. Rondvraag

35. Sluiting


Passed issues

1. Opening Closed at: 2018-09-10 11:49:39

2. Vaststelling der definitieve agenda Closed at: 2018-09-10 11:49:40

3. Mededelingen Closed at: 2018-09-10 11:49:41

4. Goedkeuren notulen Algemene Vergaderting d.d. 7 juni 2018 Closed at: 2018-09-10 11:49:42

5. Post Closed at: 2018-09-10 11:49:42

6. Onderwijsmededelingen Closed at: 2018-09-10 11:49:43

7. Mutatie Archiefcommissie Closed at: 2018-09-10 11:49:44

8. Mutatie Homepage-commissie Closed at: 2018-09-10 11:49:45

9. Mutatie locatiecommissie Closed at: 2018-09-10 11:49:46

10. Mutatie wintersportcommissie Closed at: 2018-09-10 11:49:58

11. Mutatie computercommissie Closed at: 2018-09-10 11:49:59

12. Mutatie Langetermijnvisie-commissie Closed at: 2018-09-10 11:49:59

13. Decharge Winteractiviteitencommissie Closed at: 2018-09-10 11:50:01

14. Decharge Evacie 1 Closed at: 2018-09-10 11:51:33

15. Decharge Evacie 2 Closed at: 2018-09-10 11:53:54

16. Decharge intercom Closed at: 2018-09-10 11:54:39

17. Financieel Jaarverslag over het boekjaar 2018 door W.A.Kayser BSc Closed at: 2018-09-10 13:37:03

18. Voorstel tot afschrijving verouderde debiteuren Closed at: 2018-09-10 13:37:23

19. Begroting voor het boekjaar 2019 door W.A.Kayser BSc Closed at: 2018-09-10 14:10:55

20. Schorsing Closed at: 2018-09-11 11:43:14

21. Mutatie Pianotapcommissie Closed at: 2018-09-11 11:43:16

22. Mutatie EESTEC LC Delft-bestuur Closed at: 2018-09-11 11:45:26

23. Mutatie barcommissie Closed at: 2018-09-11 11:46:40

24. Mutatie Kas- en Verificatiecommissie Closed at: 2018-09-11 12:54:16

25. Exploitatie, verslag KVC & decharge Symposiumcommissie Closed at: 2018-09-11 13:06:10

26. Exploitatie, verslag KVC & decharge Maxwellcommissie Closed at: 2018-09-11 13:21:08

27. Exploitatie, verslag KVC & decharge Jaarboekcommissie Closed at: 2018-09-11 13:20:47

28. Secretarieel Jaarverslag over het jaar 2017/2018, T. Moree Closed at: 2018-09-11 14:18:28

29. Onderwijs Jaarverslag over het jaar 2017/2018, door T.H.M. Roos Closed at: 2018-09-11 14:42:54

30. Uitreerede A.W.G. Hunter Closed at: 2018-09-11 14:53:11