News

Algemene Vergadering 4 november

woensdag 4 november 12:00
Vassiliadiszaal

  1. Opening
  2. Vaststelling der definitieve agenda
  3. Notulen vergadering d.d. 19 oktober 2015
  4. Mededelingen
  5. Post
  6. Onderwijsmededelingen
  7. Begroting 2e Lustrumweek
  8. WVTTK
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Notulen Algemene Vergadering 19 oktober 2015

De notulen van de Algemene Vergadering van 19 oktober zijn te vinden op https://www.etv.tudelft.nl/pid/34.html

Notulen Jaarvergadering

De notulen van de Jaarvergadering van 7 en 8 september 2015 zijn te vinden op: https://www.etv.tudelft.nl/pid/34.html

Algemene vergadering

maandag 19 oktober 11:00

Lipkenszaal

1. Opening

2. Vaststelling der definitieve agenda

3. Notulen vergadering d.d. 7 en 8 september 2015

4. Mededelingen

5. Post

6. Onderwijsmededelingen

7. Installatie EvaCie 1

8. Installatie EvaCie 2

9. Goedkeuring Lustrumtruien

10. Voorstel Lunch bij docentlezingen

11. LC Delft Board Decharge

12. LC Delft Board Installatie

13. Mutatie EESTEC-commissie

14. Mutatie Archiefcommissie

15. Installatie PACo

16. Voorziening wijn voor bedrijven

17. Exploitatie, Verslag KVC en Decharge Zeilweekendcommisise

18. Voorstel deurmat

19. Update verbouwing

20. Verrijking Bestuursfuncties

21. WVTTK

22. Rondvraag

23. Sluiting


Bekendmaking 144ste Bestuur

Op 8 september 2015 heeft het 144ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging zich als volgt geconstitueerd:

Daniël Kappelle - President

Elke Salzmann - Secretaris

Jorden Kerkhof - Thesaurier

Mitchel Chandi - Commissaris Extern

Jan de Jong - Commissaris Onderwijs

Erné Bronkhorst - Commissaris Internationale Betrekkingen, Commissaris Lustrum & Vice-President


Aankondiging Kandidaten Bestuur

Geachte leden,

Het 143ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging stelt de volgende personen voor als kandidaten voor het 144ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging.

Daniël Kappelle - President

Elke Salzmann - Secretaris

Jorden Kerkhof - Thesaurier

Mitchel Chandi - Commissaris Extern

Jan de Jong - Commissaris Onderwijs

Erné Bronkhorst - Commissaris Internationale Betrekkingen & Vice-President

Er kunnen tot vrijdag 4 september tegenkandidaten worden ingediend bij het Bestuur.

Bart Kölling

Secretaris der Electrotechnische Vereeniging


Aankondiging Algemene Vergadering

Algemene Vergadering

3 augustus 2015 – Snijderszaal – 11:00

1. Opening

2. Vaststellen definitieve agenda

3. Notulen vergadering d.d. 3 juli 2015

4. Mededelingen

5. Post

6. Begroting Lustrumopening

7. WVTTK

8. Rondvraag

9. Sluiting

Gezien het feit dat deze AV in de zomervakantie valt is het wellicht lastig om aanwezig te zijn. We nodigen jullie uit om de begroting op te vragen bij het Bestuur en door middel van een machtiging toch je mening tijdens de AV te laten gelden.


In Memoriam

Het betreurt ons om te melden dat is overleden op 92 jarige leeftijd:
em.Prof.ir. IJsbrand Boxma

Emeritus-hoogleraar Technische Universiteit Delft
Erelid van de Electrotechnische Vereeniging
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
weduwnaar van Miep Boxma-Geuvels

* Groningen, 4 september 1922
† Gouda, 19 juni 2015

Sinds 1986 heeft de Electrotechnische Vereeniging het genoegen gehad om de heer Boxma als Erelid van Vereeniging te hebben. Ons medeleven gaat uit naar alle betrokkenen.

De Vereeniging verkeert hierom in een staat van rouw tot en met zondag 28 juni. Hierdoor zullen geplande activiteiten komende week niet plaatsvinden. Deze activiteiten zijn:
De Algemene Vergadering van 24 juni
De Lustrum Themapresentatie van 24 juni
De bekendmaking van het Potentieel Bestuur 2015-2016 van 25 juni
Deze activiteiten zijn uitgesteld tot een nader te bepalen datum

Zie het bericht


Aankondiging Algemene Vergadering

Algemene Vergadering

Voorlopige agenda

3 juli - Vassiliadiszaal HB 10.230

1. Opening

2. Vaststellen definitieve agenda

3. Notulen vergadering d.d. 20 mei

4. Mededelingen

5. Post

6. Onderwijsmededelingen

7. Exploitatie EESTEC-evenement 2014

8. Exploitatie EESTEC-evenement 2015

9. Exploitatie, Verslag KVC en Decharge 109de Dies Nataliscommissie

11. Voorstel Batavierenrace

12. Voorstel Afstudeerpresentjes

13. Begroting 33ste EOW-Commissie

14. WVTTK

15. Rondvraag

16. Sluiting


Nieuwe naam Veemhal

In het academische jaar 2015-2016 bestaat Electrical Engineering aan de TU Delft 110 jaar. Het lustrum start op woensdag 16 september met de opening van de nieuwe hal voor alle practica-voorzieningen van de opleiding Electrical Engineering. We noemen de betreffende ruimte nu nog Veemhal, maar deze naam is niet passend meer. We dagen daarom alle studenten en medewerkers van de faculteit uit om dé nieuwe naam voor de hal te bedenken.

Klik hier om een naam in te sturen!

U kunt uw ideeën tot 3 juni insturen. Uit alle inzendingen worden vervolgens door de jury de vijf beste namen gekozen. U kunt tot 22 juni op deze namen stemmen. De naam met de meeste stemmen wordt op 16 september tijdens de opening van de nieuwe hal onthuld door Rob Fastenau en de prijswinnaar.