Nieuws

Geachte leden,

Helaas moet door omstandigheden de Algemene Vergadering van 2 maart verzet worden. Ik zal snel de nieuwe datum bekend maken.

Met Vastberaden groet,

 

Shea Haggerty

President

 

Beste leden,

De afgelopen maanden is de Study Tour Commissie hard bezig geweest met het plannen van de grote reis naar Amerika. Helaas zijn door omstandigheden minder inschrijvingen binnengekomen dan gehoopt was, en is gezamenlijk de beslissing genomen om de Study Tour uit te stellen tot volgend jaar. De plannen van de reis worden dan weer opgepakt. 

Hopend jullie zo voldoende geinformeerd te hebben,

Met Vastberaden groet,

 

Shea Haggerty

President

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen om de 4e Algemene Vergadering aan te kondigen, op 21 januari om 12:00 in de /Pub.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering van 19 december
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Presenteren begroting Study Tour
 8. Presenteren exploitatie Dies Comissie
 9. Mutatie Dies Commissie
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Ik hoop iedereen zo voldoende te hebben geinformeerd.

Met vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148e bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen om de 2e Algemene Vergadering aan te kondigen, op 31 oktober om 12:00 in de /Pub.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering van 1 oktober
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. NRC Handelsblad versus Volkskrant discussie
 8. Begroting Maxwell presenteren
 9. Voorstel verandering in jaarbegroting 2019/2020
 10. ETVoertuig beleid en begroting presenteren
 11. Installatie FeeCie
 12. Installatie WakCie
 13. Recruitment Days 2019 decharcheren
 14. Recruitment Days 2020 installeren
 15. Wat verder ter tafel komt
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

Ik hoop iedereen zo voldoende te hebben geinformeerd.

Met vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148e bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Geachte leden,

De datum van de Algemene Vergadering is gewijzigd naar dinsdag 8 oktober om 11:00 in de /Pub!

De geplande AV van 1 oktober zal dus niet doorgaan.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren notulen Jaarvergadering d.d. 9 en 10 september 2019
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. ETVoertuig beleid
 8. Reis informatie en presentatie Grote Reis begroting
 9. Maxwell installatie 
 10. Installatie dame Charlotte in OOC
 11. Krant discussie (NRC Handelsblad vs. Volkskrant)
 12. Mutatie Recruitment Days commissie
 13. Electrip decharcheren
 14. Wat verder ter tafel komt
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

 

Ik hoop iedereen zo voldoende te hebben geinformeerd.

Met vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148e bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen u uit te mogen nodigen voor de Jaar Vergadering op 9 en 10 september om 11:00 in de Studieverzameling

De voorlopige agenda is als volgt:

1. Opening
2. Vaststelling der definitieve agenda
3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering d.d. 21 juni 2019
4. Mededelingen
5. Post
6. Onderwijsmededelingen
7. Mutatie Archiefcommissie
8. Mutatie Homepage-commissie
9. Mutatie Locatiecommissie
10. Mutatie Wintersportcommissie
11. Mutatie Computercommissie
12. Exploitatie, verslag KVC & decharge Maxwellcommissie
13. Exploitatie, verslag KVC & decharge Electripcommissie
14. Voorstel tot afschrijving verouderde debiteuren
15. Decharge Winteractiviteitencommissie
16. Exploitatie, verslag KVC & decharge Rallycommissie
17. Financieel Jaarverslag over het boekjaar 2019, door Willem de Laat
18. Begroting voor het boekjaar 2020, door Willem de Laat
19. Mutatie Pianotapcommissie
20. Installatie Maxwellcommissie
21. Mutatie EESTEC LC Delft-bestuur
22. Mutatie Barcommissie
23. Mutatie Kas- en Verificatiecommissie De dame Karen wordt aangedragen als kandidaat.
24. Exploitatie, verslag KVC & decharge 60ste Jaarboekcommissie
25. Exploitatie, verslag KVC & decharge 113de Dies Natalis-commissie
26. Onderwijs Jaarverslag over het jaar 2018/2019, door Charlotte Zwart
27. Secretarieel Jaarverslag over het jaar 2018/2019, door Philip Groet
28. Uittreerede Laurens Vergroesen, President van het 147ste Bestuur

29. Decharge van het 147ste Bestuur en installatie van het 148ste Bestuur der Electrotechnische
Vereeniging
De volgende samenstelling wordt voorgedragen:
Shea Haggerty President
Sam Aanhane Secretaris
Max Deutman Thesaurier
Thomas Pouwels Commissaris Extern
Joos Vrijdag Commissaris Onderwijs & Vice-President


30. Intreerede President van het 148ste Bestuur
31. Wat verder ter tafel komt
32. Rondvraag
33. Sluiting

In verwachting u voldoende te hebben geinformeerd verblijf ik.

Laurens Vergroesen

President van het 147e bestuur der Electrotechnische Vereeniging

 

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen u uit te mogen nodigen voor de zevende Algemene Vergadering op 21 juni om 11:00 in de Snijderzaal

De voorlopige agenda is als volgt:

1. Opening
2. Vaststelling der definitieve agenda
3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering d.d. 6 juni 2019
4. Mededelingen
5. Post
6. Onderwijsmededelingen
7. Exploitatie, verslag KVC en decharge Recruitment Days
8. Exploitatie, verslag KVC en decharge EESTEC commissie
9. Exploitatie, verslag KVC en decharge Electrip
10. Begroting Promo Reis 
11. Installatie Reis Commissie
12. Wat verder ter tafel komt
13. Rondvraag
14. Sluiting

In verwachting u voldoende te hebben geinformeerd verblijf ik.

Laurens Vergroesen

President van het 147e bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen u uit te mogen nodigen voor de zevende Algemene Vergadering op 6 juni om 12:00 in de Snijderzaal

De voorlopige agenda is als volgt:

1. Opening
2. Vaststelling der definitieve agenda
3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering d.d. 21 mei 2019
4. Mededelingen
5. Post
6. Onderwijsmededelingen
7. Begroting EOW Commissie
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag
10. Sluiting

In verwachting u voldoende te hebben geinformeerd verblijf ik.

Laurens Vergroesen

President van het 147e bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Geachte leden,

Het is mij een eer en waar genoegen u uit te mogen nodigen voor de zesde Algemene Vergadering op 21 mei om 17:30 in de Snijderzaal

De voorlopige agenda is als volgt:

1. Opening
2. Vaststelling der definitieve agenda
3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering d.d. 2 april 2019
4. Mededelingen
5. Post
6. Onderwijsmededelingen
7. Exlpoitatie, verslag KVC en decharge EOW Commissie 36
8. Installatie en begroting EOW Commissie 37
9. Exploitatie, verslag KVC en decharge Reis Commissie
10. Exploitatie, verslag KVC en decharge Electrip Commissie
11. Exploitatie, verslag KVC en decharge WeeCo
12. Exploitatie, verslag KVC EESTEC en decharge Commissie
13. Installatie Reis Commissie
14. Decharge wAkCie
15. Installatie zAkCie
16. Compensatie voor Bestuur n.a.v. nieuwe verdeling RAS-maanden
17. Begroting ETVoertuig
18. Wat verder ter tafel komt
19. Rondvraag
20. Sluiting

In verwachting u voldoende te hebben geinformeerd verblijf ik.

Laurens Vergroesen

President van het 147e bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Geachte leden,

Het vierde kwartaal is al een weekje bezig en er wordt weer hard gestudeerd. Om er voor te zorgen dat dit laatste kwartaal soepel zal verlopen gaan wij met het Bestuur deze donderdag, 2 mei, de hele dag onze ruimtes die wij beheren schoonmaken. De bestuurskamer zal de hele dag dicht blijven. Natuurlijk vergeten wij niet aan onze leden te denken en zal er in het vergaderhok koffie en thee te halen zijn.

Met verhelderende groet,

Laurens Vergroesen

President van het 147e bestuur der Electrotechnische Vereeniging