News

AV Woensdag 5 maart

Op woensdag 5 maart zal de volgende AV plaatsvinden. Dit is de voorlopige agenda:

1.	Opening	
2. Vaststelling der definitieve agenda
3. Notulen vorige vergadering
4. Mededelingen van het Bestuur
5. Onderwijsmededelingen
6. Post
7. Mutatie HoCo
8. Mutatie Barcommissie
9. Presentatie halfjaarlijks financieel verslag
10. Installatie en begroting 55ste Jaarboekcommissie
11. Installatie en begroting 108ste Dies Natalis Commissie
12. Installatie en begroting Weekendcommissie
13. Exploitatie, verslag KVC en decharge 31ste EOW-commissie
14. Exploitatie, verslag KVC en decharge Rallycommissie 2013
15. Begroting Feestcommissie
16. Begroting EESTEC-commissie
17. Begroting Electripcommissie
18. Wat verder ter tafel komt
19. Rondvraag
20. Sluiting

Resultaten alumni-enquête 2011-2013

De opleidingsdirectie van Electrical Engineering en Computer Engineering heeft een alumni-enquête uitgezet onder recent afgestudeerden. In welke sectoren komen alumni zoal terecht, in wat voor functies,  hoe vonden zij dat de studie hen daarop voorbereid heeft?  Lees hier de resultaten.


Kerstlunch

Kerst is een tijd om door te brengen met familie. De ETV is als onze familie natuurlijk geen uitzondering. Hierom is er op vrijdag 20 december een kerstlunch georganiseerd door de Vereeniging. Zoals vanouds waren de ingrediënten voor een heerlijk broodje ETV aanwezig, had het bestuur zich gebogen over een pannetje heerlijke glühwein en werd de /Pub vereerd door het traditionele bezoek van de Kerstman. Deze vertelde een prachtig kerstverhaal over hoe dromen werkelijkheid kunnen worden en dat alles mogelijk is. Hierna konden de aanwezigen hun buik rond eten aan al het lekkers wat op tafel te vinden was.

De kerst is ondertussen voorbij, maar de herinnering aan de kerstlunch zal ons immer bijblijven. Voor de mensen waarbij het toch een beetje is weggezakt hebben we gelukkig de foto’s nog.


Disney borrel

Zoals het bij de ETV al vele jaren de normale gang van zaken is, is de winteractiviteitencommissie in kwartaal 2 van start gegaan. Op donderdag 19 december stroomde de /Pub vol met bekende figuren uit de Disneyfilms.

De borrel zelf werd ingeleid door het Stamhoofd van de commissie die de aanwezigen vragen stelde over de verhalen van Disney. Een goed antwoord werd uiteraard beloond. Na de quiz stond er een karaoke op het programma, welke afgetrapt werd door de twee winnaars van de quiz. Beide heren zongen hun favoriete Disneynummer, waarna de overige aanwezigen de karaoke overnamen. De avond werd beëindigd met een kostuumwedstrijd. Het was een spannende strijd, maar uiteindelijk werd er een terechte winnaar gekozen.

We kijken allemaal erg uit naar de volgende activiteit van de Wakcie en tot die tijd kunnen we nog lekker nagenieten met de foto’s.


Whisky Experience

Studenten drinken alleen maar bier. Deze stelling hebben de aanwezigen van de Whisky experience op donderdag 12 december met een geslaagde avond ontkracht. Naast studenten waren er ook faculteitsmedewerkers en afgestudeerden aanwezig.

De avond werd geleid door de eigenaar van een lokale slijterij die een gevarieerde verzameling whisky had meegebracht. Om de whisky’s te presenteren vertelde hij prachtige verhalen over de verschillende whisky’s, waarop gelet moest worden bij het proeven en legde hij uit hoe er geproefd diende te worden. Om zijn verhaal krachtiger te maken was er een PowerPointpresentatie aanwezig en hadden alle deelnemers een boekje om aantekeningen te maken. Om de experience compleet te maken had de organisatie hapjes verzorgd die bij een avond als deze horen.

Als je benieuwd bent welke whisky’s er allemaal geproefd zijn of gewoon lekker door de foto’s wilt scrollen, kijk dan zeker op de foto pagina.


Silicon Rally

Onbezorgd crossen door het land. Wie kan dit nou niet waarderen? De ETV in ieder geval wel. 11 december was het weer tijd om in de auto te stappen en deel te nemen aan de Silicon Rally.

De commissie heeft goed werk geleverd met het uitzetten van de route en het bedenken van leuke opdrachten voor onderweg. Alle zeven teams hebben de route kunnen vinden en hebben veel plezier beleefd met het uitvoeren van de opdrachten.

De winnaar wordt bekend gemaakt op dinsdag 11 februari in de /Pub. Zorg ervoor dat je daar bij bent.


AV

Agenda

Algemene vergadering der Electrotechnische Vereeniging.
Snijder(s)zaal LB 01.010
11:30 uur op 8 Januari 2014

 1. Opening 
 2. Vaststelling der definitieve agenda 
 3. Notulen vorige vergadering 
 4. Mededelingen van het Bestuur 
 5. Post 
 6. Onderwijsmededelingen 
 7. Begroting Reiscommissie 
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

ICT onderhoudsweekend

In het weekend van 5 en 6 oktober zal er groot ICT onderhoud plaatsvinden. Hierdoor is het mogelijk dat de webmail, webdrive en andere ICT gerelateerde zaken niet werken. 

EOW

Net als voorgaande jaren was ook dit jaar het EOW een groot succes. Meer nullen, meer dagen en meer motivatie zorgden ervoor dat dit EOW weer net wat gaver werd dan het voorgaande. De commissie heeft met behulp van het Bestuur, het Potentieel Bestuur, de Oude Lullen, de  Oude Lullen in spe en vele andere aanwezigen een geweldig weekend neergezet.

Donderdag
Voor het eerst in 31 jaar duurde het EOW vier dagen. Het begon allemaal op de faculteit. Nadat de nullen naar de campusdag werden gestuurd kreeg de organisatorische ruggengraat even de tijd om koffie de drinken. Nadat de nullen weer terug kwamen, kon het EOW echt beginnen. Met behulp van een rondleiding en een postenspel kregen de eerstejaars in wording een duidelijk beeld van de faculteit en de tradities om en rond het studeren in Delft. Als afsluiter van de dag was er een borrel in de /Pub.

Vrijdag
Hoewel de faculteit erg mooi is, is het niet de meest geschikte locatie voor een eerstejaarsweekend. Na het befaamde speeddaten, konden de nullen beginnen met hun fietstocht naar Staelduin, de locatie waar het EOW al jaren gehouden wordt. Eenmaal aangekomen op het terrein kon het zingen beginnen. Net als voorgaande jaren waren de nullen niet in staat om het Bestuur te overtreffen in volume.
Na enkele spelletjes als levend Tetris en het Beursspel stond het eten alweer klaar. Ruim 200 bakjes Chinees waren door het Potentieel Bestuur opgehaald en klaargezet. Toen iedereen genoeg gegeten had kon het avondprogramma beginnen. Het spel levend Stratego werd in een heus elekrojasje gegoten. Vervolgens kon er worden geborreld op het kampterrein.

Zaterdag
Om iedereen fit met de dag te laten beginnen werd de dag gestart met ochtendgymnastiek. Omdat de organisatie niet bestaat uit de meest atletische mensen, werd het spel begeleid door enkele dames uit Leiden en Amsterdam.
Ook het ruilspel zat weer in het programma. Met behulp van alle verzamelde objecten uit de regio werd geprobeerd EWI zo goed mogelijk na te bouwen. Volgens de jury, de eerste EOW-commissie, was dit behoorlijk gelukt. Nadat het Potentieel Bestuur een stukje onvrijwillig had gezwommen, keerde iedereen terug naar het terrein.
Eenmaal op het terrein werd de barbecue aangestoken en niet veel later werd iedereen van eten voorzien.

Zondag
Nadat iedereen weer wakker en fit aan de ontbijttafel stond, kon het programma weer aanvangen. De traditionele pindakaaspottenrace was net als in voorgaande jaren weer een groot succes. Het enige verschil was dat dit jaar er gel gebruikt werd in plaats van pindakaas. Nadat de rest van de onderdelen afgewerkt waren, kon iedereen weer op zijn fiets stappen naar Delft. Eenmaal in Delft aangekomen kon er worden gegeten op Proteus. Daarna was het EOW dan toch echt afgelopen. 


Jaarvergadering 9 en 10 September 2013

Geachte leden, 

Het is mij een eer en waar genoegen u uit te nodigen voor de Jaarvergadering die het einde zal inluiden van het jaar van het 141e Bestuur van de ETV. Deze zal plaats vinden op 9 en 10 september as. in de studieverzameling van de faculteit EWI. We zien u graag op beide dagen verschijnen vanaf 11:00. De voorlopige agenda is als volgt.

        Voorlopige agenda                 

 1. Opening en vaststelling agenda.
 2. Notulen  Algemene Vergadering d.d. 7 mei 2013
 3. Mededelingen van het bestuur
 4. Onderwijsmededelingen
 5. Mutatie Barcommissie
 6. Mutatie Computercommissie
 7. Mutatie Maxwell commissie
 8. Mutatie Culturele Evenementen Commissie
 9. Mutatie Locatiecommissie
 10. Mutatie Archiefcommissie
 11. Exploitatie, verslag KVC en decharge 107e Dies Natalis Commissie
 12. Exploitatie, verslag KVC en decharge commissie ter redactie van het 54ste Jaarboek
 13. Exploitatie, verslag KVC en decharge zeilweekend commissie
 14. Exploitatie, verslag KVC en decharge 30e EOW-commissie
 15. Exploitatie, verslag KVC en decharge EESTEC-commissie
 16. Exploitatie, verslag KVC en decharge Wervingsdagen commissie
 17. Exploitatie, verslag KVC en decharge Maxwell realisatie commissie 2012/2013
 18. Decharge Henks Stoeve Commissie
 19. Decharge Evaluatiecommissie eerstejaars 2012/2013
 20. Installatie Evaluatiecommissie eerstejaars 2012/2013
 21. Decharge Evaluatiecommissie tweedejaars 2012/2013
 22. Installatie Evaluatiecommissie tweedejaars 2012/2013
 23. Decharge Evaluatiecommissie derdejaars 2012/2013
 24. Installatie Evaluatiecommissie derdejaars 2012/2013
 25. Begroting en installatie Maxwell-realisatiecommissie 2013/2014
 26. Begroting en installatie Feestcommissie
 27. Installatie Wervingsdagencommissie
 28. Installatie Race Commissie
 29. Installatie Reiscommissie
 30. Evaluatie en voorstel aanschaf portofoons
 31. Voorstel aanschaf Beeldschermen
 32. Presentatie financieel verslag 2012/2013
 33. Begroting boekjaar 2013/2014
 34. Jaarverslag Commissaris Onderwijs
 35. Secretarieel jaarverslag
 36. Uittreerede D.J.S. Hulsinga, president 141e Bestuur
 37. Decharge 141e Bestuur en installatie 142e Bestuur
 38. Intreerede president 142e Bestuur der Electrotechnische Vereeniging
 39. WVTTK
 40. Rondvraag
 41. Sluiting

We attenderen u er op dat na de intreerede de vergadering geschorst zal worden in verband met de constitutieborrel. De vergadering zal worden voortgezet tijdens het diner. Hiervoor is echter een aanmelding nodig. We koesteren de positieve verwachting u in grote getalen te ontvangen.

 

Met dynamische groet,

Namens het 141e bestuur,

 

Derk-Jan Hulsinga

President