Nieuws

Waarde Leden,

 

Het is mij een eer en waar genoegen de laatste Algemene Vergadering van het jaar aan te mogen kondigen. De AV is op 21 juni om 12:00 en zal via Zoom zijn. De voorlopige agenda is als volgt:

.

 

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 12 mei
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Aandragen Ereleden van Vereeniging
 8. Presentatie begroting 39ste Elektro Ontvangstweekend
 9. Presentatie exploitatie 38ste Elektro Ontvangstweekend
 10. Decharge 38ste Elektro Ontvangstweekend
 11. Presentatie begroting notariskosten
 12. Mutatie Symposiumcommissie
 13. Wat verder ter tafel komt
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

 

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Waarde Leden,

 

Hierbij de agenda voor de vierde Algemene Vergadering van morgen. De AV zal beginnen om 12:00 en de zoomlink is https://etv.tudelft.nl/generalassembly.

.

 

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 22 februari
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Herbergroting ETVoertuig prijs per km
 8. Presentatie begroting Rally
 9. Presentatie herbegroting jaarbegroting
 10. Installatie EOW-commissie
 11. Installatie Stunt-commissie
 12. Decharge zAkCie 11
 13. Installatie zAkCie 12
 14. Installatie EvaCie
 15. Mutatie TapCo
 16. Wat verder ter tafel komt
 17. Rondvraag
 18. Sluiting

 

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Waarde Leden,

 

Woensdag 12 mei om 12:00 is alweer de vierde Algemene Vergadering van het jaar. Het zal een speciale Algemene Vergadering zijn want er zullen nieuwe ereleden van vereeniging worden aangedragen. Daarnaast zullen er weer een aantal commissies worden geïnstalleerd en zullen er weer financiële stukken worden gepresenteerd. De zoomlink is etv.tudelft.nl/AV.

.

 

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 22 februari
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Aandragen nieuwe Ereleden van Vereeniging
 8. Presentatie begroting Rally
 9. Presentatie herbegroting jaarbegroting
 10. Installatie EOW-commissie
 11. Installatie Stunt-commissie
 12. Decharge zAkCie 11
 13. Installatie zAkCie 12
 14. Installatie EvaCie
 15. Mutatie TapCo
 16. Wat verder ter tafel komt
 17. Rondvraag
 18. Sluiting

 

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Waarde Leden,

 

Morgen, 22 februari, zal de derde Algemene Vergadering zijn. De link naar de Zoom is: etv.tudelft.nl/AV

.

De agenda voor morgen is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14 december
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Installatie Jaarboekcommissie
 8. Installatie Rallycommissie
 9. Presentatie plan Lustrum
 10. Presentatie financieel plan Lustrum
 11. Presentatie exploitatie Lustrumweek 1
 12. Presentatie begroting 26 maart
 13. Presentatie halfjaarlijks financieel verslag
 14. Presentatie plan Romeo Delta voorziening door prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau
 15. Symposium teaser
 16. Wat verder ter tafel komt
 17. Rondvraag
 18. Sluiting

 

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Waarde Leden,

 

Het is mij een eer en waar genoegen u de derde Algemene Vergadering aan te mogen kondigen op maandag 22 februari om 11:00 op Zoom! Eén van onze ereleden komt vertellen over de stichting waar hij mee bezig is om jongeren te enthousiasmeren voor techniek. Er zal gestemd worden of het geld van het Romeo Delta potje hieraan geschonken gaat worden. Daarnaast zullen er een aantal commissies geïnstalleerd worden en financiële stukken worden gepresenteerd.

.

 

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14 december
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Installatie Jaarboekcommissie
 8. Installatie Rallycommissie
 9. Presentatie exploitatie Lustrumweek 1
 10. Presentatie begroting Lustrum
 11. Presentatie halfjaarlijkse financieel verslag
 12. Presentatie plan Romeo Delta voorziening door prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau
 13. Wat verder ter tafel komt
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

 

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Waarde Leden,

 

De zoomlink naar de tweede Algemene Vergadering van het jaar is: etv.tudelft.nl/AV.

 

De agenda kan live gevolgd worden via https://etv.tudelft.nl/generalassembly. De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 27 oktober
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Installatie Recruitement Days Commissie
 8. Presentatie begroting Recruitement Days Commissie
 9. Installatie Symposium Commissie
 10. Presentatie begroting Symposium Commissie
 11. Installatie wAkCie
 12. Installatie OneCie
 13. Mutatie KVC
 14. Mutatie HoCo
 15. Mutatie Maxwell Commissie
 16. Presentatie begroting Lustrum Commissie
 17. Financieel Beleids presentatie: Boekenverkoop
 18. Financieel Beleids presentatie: Romeo Delta potje
 19. Beleidspresentatie Pianotap
 20. Wat verder ter tafel komt
 21. Rondvraag
 22. Sluiting

 

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Waarde Leden,

 

Het is mij een eer en waar genoegen u de tweede Algemene Vergadering aan te mogen kondigen op maandag 14 december om 11:00 op Zoom!

De Zoomlink zal op de website beschikbaar zijn ter zijner tijd.

 

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 27 oktober
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Installatie Recruitement Days Commissie
 8. Presentatie begroting Recruitement Days Commissie
 9. Installatie Symposium Commissie
 10. Presentatie begroting
 11. Installatie wAkCie
 12. Installatie OneCie
 13. Beleidspresentatie Boekenverkoop
 14. Beleidspresentatie Pianotap
 15. Wat verder ter tafel komt
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

 

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Beste Leden,

 

De zoomlink voor de Eerste Algemene Vergadering is: etv.tudelft.nl/GA-Zoom

 

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de jaar vergadering d.d. 7 en 8 september
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Installatie 24ste Maxwell Commissie
 8. Presentatie begroting 24ste Maxwell Commissie
 9. Presentatie exploitatie van de 61ste Jaarboek commissie
 10. Decharge 61ste Jaarboek Commissie
 11. Herziening ETVoertuig beleid
 12. Financieel beleid presentatie: EESTEC travelling funds
 13. Financieel beleid presentatie: ETV domein
 14. Wat verder ter tafel komt
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

 We koesteren de positieve verwachting jullie daar te zien!

 

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Waarde leden,

Het is mij een eer en waar genoegen om de eerste Algemene Vergadering aan te kondigen, op 27 oktober om 11:00!

De vergadering zal plaatsvinden via Zoom. De desbetreffende link zal te zijner tijd op de site beschikbaar zijn.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de jaar vergadering d.d. 7 en 8 september
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Installatie 24ste Maxwell Commissie
 8. Presentatie begroting 24ste Maxwell Commissie
 9. Presentatie herbegroting zAkCie
 10. Presentatie exploitatie van de 61ste Jaarboek commissie
 11. Decharge 61ste Jaarboek Commissie
 12. Herziening ETVoertuig beleid
 13. Financieel beleid presentatie: EESTEC travelling funds
 14. Financieel beleid presentatie: ETV domein
 15. Wat verder ter tafel komt
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

 

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste bestuur der Electrotechnische Vereeniging

Hooggeachte leden,

Zoals jullie misschien weten hebben wij de mogelijkheid om een deel van de jaarvergadering fysiek plaats te laten vinden. Dit zal zijn op dinsdag 8 september van 14:00 tot 16:30, op het grasveld achter de Anthony Fokkerweg 5 (tussen The Fellowship en TNW Zuid). Inschrijven hiervoor is verplicht via de onderstaande link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbiUDFES37_un0BMJPr8OFRu8LYOvPnhx2yy24eSh6kQgaLA/viewform?usp=sf_link

We zien jullie allemaal graag tegemoed om de bestuurswissel mee te maken! Van 16:00 tot 16:30 zal er ook bier geschonken worden. 

Voor het online deel van de Jaarvergadering (maandag om 10:00 en een deel dinsdag om 10:00) is natuurlijk ook iedereen van harte welkom - de link voor het bijwonen van de online jaarvergadering is:

https://tudelft.zoom.us/j/94724488008 

Het 148ste Bestuur en het potentieel 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging zien jullie graag maandag en dinsdag op de online en fysieke jaarvergadering!

 

Met Vastberaden groet,

Shea Haggerty

President van het 148ste Bestuur