Nieuws

Op de Algemene Vergadering van 20 oktober is de tekst van ons Vereenigingslied gewijzigd. Dit gaat om het tweede couplet. 
De nieuwe tekst van het tweede couplet is als volgt:

De faculteit staat aan den top,
daarom zal men hem vaak benijden.
De besten vinden hier hun plaats,
de rest gaat maar naar Leiden.

Zie hieronder de voorlopige agenda van de algemene vergadering welke plaats zal vinden op donderdag 20 oktober in de Snijderzaal.

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Doorgave pizza lijst
 4. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 29 september 2016
 5. Mededelingen
 6. Post
 7. Onderwijsmededelingen
 8. Installatie DelftSEA bestuur
 9. Begroting EESTEC commissie
 10. Installatie Feest commissie
 11. Voorstel homepage commissie
 12. Exploitatie Lustrum promotie
 13. Voorstel wijziging Voetstappen
 14. Budgetaanvraag Lunchlezing
 15. Presentatie ouderdomsanalyzse debiteuren
 16. Mutatie Homepage commissie
 17. Mutatie Evaluatie commissie 1 (EvaCie 1)
 18. Mutatie Evaluatie commissie 2 (EvaCie 2)
 19. Decharge Discussie commissie (DiscusCie)
 20. Installatie van het Illustere Genootschap der Pedellen (PeCo)
 21. Mutatie FEE
 22. Mutatie Bar commissie
 23. Mutatie Kobus Kuch commissie
 24. Mutatie Klushok Commissie
 25. Beter laat dan nooit (Eray Albayrak
 26. Verrijking bestuursfuncties 
 27. WVTTK
 28. Rondvraag
 29. Sluiting

 

The ETV organises an event especially for international students.

Get to know the Dutch culture by visiting the Pier in Scheveningen and enjoy the view at the coast. For lunch we will eat pancakes at the Pier. Furthermore we will go to Madurodam where you can see the Dutch landmarks in a smaller formfactor.

The bus will leave from EWI and you will be dropped off at EWI at the end of the afternoon.

The cost will be €10,- per student with a maximum of 40 students. You can apply at the ETV desk.

Zie hieronder de voorlopige agenda van de algemene vergadering, welke plaats zal vinden op donderdag 29 september in de /pub.

1. Introduction (Opening)
2. Approval of agenda (Vaststelling der definitieve agenda)
3. Approval of minutes (Goedkeuring notulen vergadering d.d. 7 en 8 september 2016)
4. Announcements (Mededelingen)
5. Mail (Post)
6. Education announcements(Onderwijsmededelingen)
7. Presentation of the yearly budget 2016 (Jaarbegroting 2016)
8. Discharge of the LC Delft Board (LC Delft Board Decharge)
9. Installation of the LC Delft Board (LC Delft Board installatie)
10. Discharge of the EESTEC-committee (EESTEC-commissie decharge)
11. Installation of the EESTEC-committee (EESTEC-commissie installatie)
12. Enrichment of board functions (Verrijking Bestuursfuncties)
13. Any other business (WVTTK)
14. Survey (Rondvraag)
15. Close of meeting (Sluiting)

Afgelopen dinsdag 13-09 is het 145ste bestuur der Electrotechnische Vereeniging geïnstalleerd.

Het bestuur bestaat uit de volgende mensen. 

Philip van den Heuvel - President

Roel de Rijk - Secretaris

Cesc Varkevisser - Thesaurier

Declan Buist - Commissaris Extern

Luc Enthoven - Commissaris Onderwijs en Vice-president

[Update] De Jaarvergadering zal morgen (dinsdag 13 september) om 11:30 heropend worden, de dikgedrukte agendapunten zullen nog behandeld worden.

---

Zie hieronder de agenda van de Jaarvergadering, welke plaats zal vinden op 12 en 13 september in de Studieverzameling van de faculteit EWI.

 

 1. Opening

 2. Vaststelling der definitieve agenda

 3. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 15 juni 2016

 4. Mededelingen

 5. Post

 6. Onderwijsmededelingen

 7. Installatie en voorstel Wintersportcommissie

 8. Installatie en begroting Maxwellcommissie

 9. Mutatie en begroting Symposiumcommissie

 10. Exploitatie, verslag KVC en decharge Zeilweekendcommissie

 11. Exploitatie, verslag KVC en decharge Jaarboekcommissie

 12. Exploitatie, verslag KVC en decharge Lustrumcommissie
  Dit zijn de exploitaties van lustrumweek 4 en van de promo en merchandise.

 13. Exploitatie, verslag KVC en decharge Feestcommissie

 14. Exploitatie, verslag KVC en decharge Reiscommissie

 15. Begroting Reiscommissie

 16. Mutatie Archiefcommissie

 17. Mutatie Barcommissie

 18. Mutatie Computercommissie

 19. Mutatie Homepagecommissie

 20. Mutatie Locatiecommissie

 21. Mutatie Pianotapcommissie

 22. Mutatie Locatiecommissie

 23. Mutatie Onderwijsoverlegcommissie

 24. Decharge PAcommissie

 25. HR wijzigingen
  Er is een aantal wijzigingen welke voorgesteld zal worden tijdens de AV. Deze zijn in te zien bij het Bestuur.

 26. Financieel verslag boekjaar 2015/2016

 27. Begroting boekjaar 2016/2017

 1. Jaarverslag Commissaris Onderwijs

 2. Secretarieel Jaarverslag

 1. Uittreerede D.L.J. Kappelle, President van het 144ste Bestuur

 2. Decharge 144ste Bestuur en installatie 145ste Bestuur
  De volgende samenstelling wordt voorgedragen: Philip van den Heuvel (President), Roel de Rijk (Secretaris), Francesc Varkevisser (Thesaurier), Declan Buist (Commissaris Extern), Luc Enthoven (Commissaris Onderwijs & Vice-President.

 3. Intreerede President van het 145ste Bestuur

 4. WVTTK

 5. Rondvraag

 6. Sluiting

Het noodnummer, de adressen waar we verblijven tijdens het Elektro Ontvangst Weekend en de laatste updates zijn te vinden op de EOW-pagina.

De notulen van de algemene vergadering van 9 december en goedgekeurde notulen van 4 november zijn hier te vinden.

vrijdag 15 januari 11:00
Dijkstrazaal HB 09.150

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Notulen vergadering d.d. 9 december 2015
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Begroting Electrip 2016
 8. Begroting gala
 9. Begroting ouderdag
 10. Installatie Jaarboekcommissie
 11. Mutatie HoCo
 12. Mutatie Symposiumcommissie
 13. Decharge ZakCie
 14. Exploitatie, verslag KVC en decharge Electrip 2014
 15. WVTTK
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

De notulen van de algemene vergadering van 9 december en goedgekeurde notulen van 4 november zijn hier te vinden.