Nieuws

De volgende algemene vergadering zal plaatsvinden in de Snijderszaal op 14 november om 18:00 uur. De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Vaststellen der definitieve agenda
3. Goedkeuren notulen JV d.d. 11 & 12 September 2017
4. Mededelingen
5. Post
6. Onderwijsmededelingen
7. Mutatie Evaluatiecommissie 1 (EvaCie 1)
8. Mutatie Evaluatiecommissie 2 (EvaCie 2)
9. Decharge Illuster Genootschap der Pedellen (PeCo)
10. Decharge Feestcommissie (FeeCie)
11. Begroting Maxwellcommissie
12. Voorstel Klushokcommissie
13. Installatie Winteractiviteitencommissie (wAkCie)
14. Installatie Symposiumcommissie
15. Mutatie EESTEC-commissie
16. Mutatie Klushokcommissie
17. Mutatie Onderwijs Overleg Commissie (OOC)
18. Mutatie Archiefcommissie
19. Mutatie Female Electrical Engineers (FEE)
20. Mutatie Barcommissie (BarCo)
21. Wat verder ter tafel komt
22. Rondvraag
23. Sluiting

Geachte leden,

Op dinsdag 12 september heeft het 146ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging zich als volgt geconstitueerd:

William Hunter: President
Tijs Moree: Secretaris
Wouter Kayser: Thesaurier
Karen van der Werff: Commissaris Extern
Thomas Roos: Commissaris Onderwijs & Vice-President

The next annual assembly will take place in the Studieverzameling on the 11th and 12th of September. The agenda is as follows:

Agenda for Monday (with approximate start of item):
1. Opening 10:30
2. Approval of agenda 10:31
3. Approval minutes 15th of June 2017 10:34
4. Announcements 10:41
5. Mail 10:50
6. Education announcements 10:51
7. Presentation serverplan Computer Committee (CoCo) 11:00
8. Mutation Computer Committee (CoCo) 11:20
9. Mutation Homepage Committee (HoCo) 11:27
10. Mutation Location Committee (LoCo) 11:35
11. Mutation Wintersport Committee 11:42
12. Mutation Long Term Vision Committee (ViCie) 11:50
13. Mutation Archive Committee 11:57
— break from 12:10 till 12:30 —
14. Financial report of financial year 2016/2017 12:30
15. Budget presentation of financial year 2017/2018 13:10
16. Suspension of the meeting 14:00

Agenda for Tuesday:
1. Reopening 11:00
2. Announcements 11:01
3. Mutation Bar Committee (BarCo) 11:07
4. Budget Presentation of the Weekend Committee 11:15
5. Presentation Financial Results and Discharge Dies Committee 11:35
— break from 12:10 till 12:45 —
6. Proposal addition article ’chapters’ (disputen) in the RoP (HR) 12:45
The proposed new article is available in the board room. This agenda point will be discussed in
Dutch.
7. Presentation Financial Results and Discharge Maxwell Committee 13:05
8. Installation of the Maxwell Committee 13:25
9. Mutation EESTEC Committee 13:35
10. Mutation EESTEC LC Delft Board 13:45
11. Mutation Financial Advisory Board (KVC) 13:55
12. Mutation The Illustrious Society of Bedels (PeCo) 14:05
13. Annual education report from the Commissioner of Education 14:15
14. Annual report from the Secretary 14:30
15. Valedictory P.C. van den Heuvel, President of the 145th Board 15:00
16. Discharge of the 145th Board and installation of the 146th Board 15:15
The next composition will be proposed: William Hunter (President), Tijs Moree (Secretary), Wouter Kayser (Treasurer), Karen van der Werff (Commissioner of External Affairs), Thomas Roos
(Commissioner of Education & Vice-President).
17. Inaugural speech President of the 146th Board 15:45
— suspension for the constitutional drinks from 16:00 —
18. Any other business
19. Survey
20. Closing

Tijdens de Algemene Vergadering van 15 juni 2017 heeft het 145ste Bestuur de volgende personen voorgesteld als kandidaten voor het 146ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging:

William Hunter - President

Tijs Moree - Secretaris

Wouter Kayser - Thesaurier

Karen van der Werff - Commissaris Extern

Thomas Roos - Commissaris Onderwijs & Vice-President

 

Roel de Rijk
Secretaris der Electrotechnische Vereeniging

The next general assembly will take place in the Studieverzameling at 17:30. The preliminairy agenda is as follows:

 

1. Opening
2. Approval of agenda
3. Passthrough of pizza list
4. Approval minutes 6th of April 2017
5. Announcements
6. Mail
7. Education announcements
8. Discharge of Winter Activities Committee
9. Installation Summer Activities Committee
10. Mutation Delft S.E.A.
11. Installation Sport Committee
12. Installation Weekend Committee
13. Discharge of Personal Audio Committee
14. Budget Presentation Freshmen Weekend Committee
15. Presentation Financial Results and Discharge Recruitment Days Committee
16. Presentation Financial Results and Discharge Lustrum Stunt Committee
17. Presentation Financial Results EESTEC event UnTIEing the Future
18. Presentation Financial Results and Discharge ElecTrip Committee
19. Presentation Financial Results and Discharge Yearbook Committee
20. Presentation Financial Results and Discharge Dies Committee
21. Any other business
22. Survey
23. Closing

 

UPDATE 
The General assembly will be moved to the 6th of April.  It will be in the van der Poelzaal at 17:30.

The next general assembly will take place in the Snijderszaal at 17:30. The preliminairy agenda is as follows:

1. Opening
2. Approval of agenda
3. Passthrough of pizza list
4. Approval minutes 20th of December 2016
5. Announcements
6. Mail
7. Education announcements
8. Financial results and discharge of the Lustrum Committee
9. Financial results and discharge of the Lustrum Stunt Committee
10. Financial results and discharge of the Symposium Committee
11. Proposal changes RoP (HR)
The proposed changes are available in the board room from the 30th of March.
12. Financial results EESTEC event Untieing the future
13. Half-yearly financial report
14. Reimburses of travel expenses EESTEC LC Delft Board
15. Proposal merchandise ETV
16. Installation ViCie
17. Budget presentation Yearbook Committee
18. Installation and budget presentation Dies Committee
19. Financial results and discharge of LAN Committee
20. Financial results and discharge of Freshmen weekend Committee (EOW)
21. Discharge Corporate design Committee (HuCo)
22. Mutation of the Inter-mastertrack Committee (InterCom)
23. Mutation Homepage Committee (HoCo)
24. Mutation Bar Committee
25. Installation Honorary members of the Board (Ereleden van Bestuur)
26. Any other business
27. Survey
28. Closing

All agenda points except proposal changes RoP will be discussed in English.

Het betreurt ons om te melden dat is overleden op 73 jarige leeftijd

em.Prof.ir. Jens Arnbak

 Arnbak_in_memoriam

Hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven and Delft
Erelid van de Electrotechnische Vereeniging
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw


Aarhus, 10 december 1943 - Den Haag, 20 februari 2017


Sinds 1991 heeft de Electrotechnische Vereeniging het genoegen gehad om de heer Arnbak als Erelid van Vereeniging te hebben. Ons medeleven gaat uit naar alle betrokkenen.


De Vereeniging verkeert hierom in een staat van rouw tot en met woensdag 1 maart. Hierdoor zullen geplande activiteiten komende week niet plaatsvinden.


Deze activiteiten zijn:
De Jaarboek borrel van 27 februari
Het startersetentje van de wAkCie van 1 maart


Deze activiteiten zijn uitgesteld tot een nader te bepalen datum

De volgende algemene vergadering zal in het Engels gebeuren. Hij vindt plaats in de Snijderszaal om 17:30.

De voorlopige agenda is als volgt:

1. Introduction
2. Approval of agenda
3. Passthrough of pizza list
4. Approval minutes 20th of October and 3rd of November 2016
The minutes can be read in advance on the website, there will be less time to read at the assembly.
5. Announcements
6. Mail
7. Education announcements
8. Proposal ETV pen
9. Installation and budget plan LAN Committee
10. Rebudgeting Study Tour Committee
11. Installation, budget presentation and theme presentation Rally Committee (RaCie)
12. Installation of the Inter-mastertrack Committee (InterCom)
13. Installation, budget presentation and theme presentation ElecTrip
14. Installation and budget presentation of the Recruitmentdays Committee
15. Financial results and discharge of Lustrum Rally Committee
16. Financial results and discharge of Discovery Study Tour
17. Installation of the Yearbook Committee (JaBo)
18. Discharge summer Activities Committee (zAkCie)
19. Installation and presentation winter Activities Committee (wAkCie)
20. Mutation Klushok Committee
21. Mutation of the Education support Committee (OOC)
22. Mutation Female Electrical Engineers (FEE)
23. Mutation Bar Committee
24. Mutation Tap Committee
25. Enrichment of board functions
26. Any other business
27. Survey
28. Closing

De Maxwells staan weer op de site! Benieuwd naar alle interessante stukken en mooie verhalen die in de afgelopen jaren zijn verzameld kijk dan snel op de Maxwellpagina

 

Zie hieronder de voorlopige agenda van de algemene vergadering welke plaats zal vinden op donderdag 3 november in de Dijkstrazaal tijdens de pauze.

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuring notulen vergadering d.d. 20 oktober 2016
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Begroting Reiscommissie
 8. Verrijking Bestuursfuncties
 9. WVTTK
 10. Rondvraag
 11. Sluiting