Nieuws

Beste leden,

De Algemene Vergadering die op 24 april gepland stond, zal niet doorgaan. Zij heeft een nieuwe datum gekregen, een week later op dinsdag 1 mei. De aanvangstijd is 12.00 uur; de locatie is ongewijzigd.

Geachte leden,

Het is mij een eer en een waar genoegen om u mede te delen dat de vierde Algemene Vergadering van het 146ste Bestuur zal plaatsvinden op dinsdag 1 mei. De vergadering zal om 12.00 uur aanvangen in de Snijderszaal.

De voorlopige agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Vaststelling der definitieve agenda
3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering d.d. 29 maart 2018
4. Mededelingen
5. Post
6. Onderwijsmededelingen
7. Installatie 36ste EOW-commissie
8. Installatie Stuntcommissie
9. Installatie Zeilweekendcommissie
10. Begroting 112de Dies Natalis-commissie
11. Begroting Symposiumcommissie
12. Wat verder ter tafel komt
13. Rondvraag
14. Sluiting

Ik verwacht u allen in grote getalen te mogen ontvangen.

Met Evenwichtige groet,
Namens het 146ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,

William Hunter
President

De Algemene Vergadering van 29 maart vindt, in tegenstelling tot eerdere berichten, plaats in de Studieverzameling. De vergadering zal beginnen om 11.00 uur.

Geachte leden,

Het Bestuur heeft besloten de datum van de derde Algemene Vergadering te wijzigen. De eedere datum van dinsdag 6 maart komt bij deze te vervallen: de nieuwe datum is donderdag 29 maart. De begintijd blijft 11.00 uur en de locatie zal te zijner tijd bekend worden gemaakt.

Met Evenwichtige groet,
Namens het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,

William Hunter
President

Geachte leden,

Het is mij een eer en een waar genoegen om u mede te delen dat de derde Algemene Vergadering van het 146ste Bestuur zal plaatsvinden op donderdag 29 maart. De vergadering zal om 11.00 uur aanvangen in de Studieverzameling.

De voorlopige agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Vaststelling der definitieve agenda
3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering d.d. 9 januari 2018
4. Mededelingen
5. Post
6. Onderwijsmededelingen
7. Installatie 112de Dies Natalis-commissie
8. Installatie & begroting Rallycommissie
9. Installatie Ereleden van Bestuur
10. Begroting Commissie tot Redactie van het 59ste Jaarboek
11. Begroting EESTEC-commissie
12. Mutatie Barcommissie
13. Mutatie Klushokcommissie
14. Mutatie FEE
15. Halfjaarlijks financieel verslag
16. Exploitatie, verslag KVC en decharge 35ste EOW-commissie
17. Voorstel Klushokcommissie
18. Installatie Case Tour-commissie
19. Mutatie Computercommissie
20. Wat verder ter tafel komt
21. Rondvraag
22. Sluiting

Ik verwacht u allen in grote getalen te mogen ontvangen.

Met Evenwichtige groet,
Namens het 146ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,

William Hunter
President

Het betreurt ons te melden dat is overleden op 89-jarige leeftijd

Em. prof. ir. Jan de Haas

 DeHaas_in_memoriam

Emeritus hoogleraar Technische Universiteit Delft
Erelid van Vereeniging der Electrotechnische Vereeniging
Officier in de Orde van Oranje-Nassau


Zaandam, 4 juli 1928 - Voorburg, 29 december 2017

 

Sinds 1981 heeft de Electrotechnische Vereeniging het genoegen gehad om de heer De Haas als Erelid van Vereeniging te hebben. Ons medeleven gaat uit naar alle betrokkenen.

 

De Vereeniging verkeert hierom in een staat van rouw tot en met vrijdag 12 januari. Er zullen geen activiteiten komen te vervallen.

Geachte leden,

Het is mij een eer en een waar genoegen om u mede te delen dat de tweede Algemene Vergadering van het 146ste Bestuur zal plaatsvinden op dinsdag 9 januari in de Snijderszaal. De vergadering zal aanvangen om 18.00 uur en zal beginnen, zoals ook te lezen in de agenda, met een moment stilte in memoriam van em. prof ir. Jan de Haas. Ik wil u dus op het hart drukken om dan wel direct aanwezig te zijn bij de start, of om u pas iets later aan te sluiten bij deze vergadering.

De voorlopige agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Moment stilte in memoriam van em. prof. ir. De Haas
3. Vaststelling der definitieve agenda
4. Goedkeuren notulen AV d.d. 14 november 2017
5. Mededelingen
6. Post
7. Onderwijsmededelingen
8. Installatie Commissie tot Redactie van het 59ste Jaarboek (JaBo)
9. Decharge Sportcommissie
10. Installatie & begroting Recruitment Days-commissie 
11. Addendum Jaarbegroting 2018
12. Installatie & begroting ElecTrip-commissie
13. Installatie Feestcommissie (FeeCie)
14. Exploitatie, verslag KVC & decharge Weekendcommissie (WeeCo)
15. Exploitatie, verslag KVC & mutatie Klushokcommissie
16. Mutatie Kobus Kuchcommissie
17. Mutatie Homepagecommissie (HoCo)
18. Mutatie Barcommissie (BarCo)
19. Mutatie Locatiecommissie (LoCo)
20. Decharge Zomeractiviteitencommissie (zAkCie)
21. Mutatie Onderwijs Overleg Commissie (OOC)
22. Wat verder ter tafel komt
23. Rondvraag
24. Sluiting

Ik verwacht u allen in grote getalen te mogen ontvangen.

Met Evenwichtige groet,
Namens het 146ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,

William Hunter
President

De volgende algemene vergadering zal plaatsvinden in de Snijderszaal op 14 november om 18:00 uur. De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Vaststellen der definitieve agenda
3. Goedkeuren notulen JV d.d. 11 & 12 September 2017
4. Mededelingen
5. Post
6. Onderwijsmededelingen
7. Mutatie Evaluatiecommissie 1 (EvaCie 1)
8. Mutatie Evaluatiecommissie 2 (EvaCie 2)
9. Decharge Illuster Genootschap der Pedellen (PeCo)
10. Decharge Feestcommissie (FeeCie)
11. Begroting Maxwellcommissie
12. Voorstel Klushokcommissie
13. Installatie Winteractiviteitencommissie (wAkCie)
14. Installatie Symposiumcommissie
15. Mutatie EESTEC-commissie
16. Mutatie Klushokcommissie
17. Mutatie Onderwijs Overleg Commissie (OOC)
18. Mutatie Archiefcommissie
19. Mutatie Female Electrical Engineers (FEE)
20. Mutatie Barcommissie (BarCo)
21. Wat verder ter tafel komt
22. Rondvraag
23. Sluiting

Geachte leden,

Op dinsdag 12 september heeft het 146ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging zich als volgt geconstitueerd:

William Hunter: President
Tijs Moree: Secretaris
Wouter Kayser: Thesaurier
Karen van der Werff: Commissaris Extern
Thomas Roos: Commissaris Onderwijs & Vice-President

The next annual assembly will take place in the Studieverzameling on the 11th and 12th of September. The agenda is as follows:

Agenda for Monday (with approximate start of item):
1. Opening 10:30
2. Approval of agenda 10:31
3. Approval minutes 15th of June 2017 10:34
4. Announcements 10:41
5. Mail 10:50
6. Education announcements 10:51
7. Presentation serverplan Computer Committee (CoCo) 11:00
8. Mutation Computer Committee (CoCo) 11:20
9. Mutation Homepage Committee (HoCo) 11:27
10. Mutation Location Committee (LoCo) 11:35
11. Mutation Wintersport Committee 11:42
12. Mutation Long Term Vision Committee (ViCie) 11:50
13. Mutation Archive Committee 11:57
— break from 12:10 till 12:30 —
14. Financial report of financial year 2016/2017 12:30
15. Budget presentation of financial year 2017/2018 13:10
16. Suspension of the meeting 14:00

Agenda for Tuesday:
1. Reopening 11:00
2. Announcements 11:01
3. Mutation Bar Committee (BarCo) 11:07
4. Budget Presentation of the Weekend Committee 11:15
5. Presentation Financial Results and Discharge Dies Committee 11:35
— break from 12:10 till 12:45 —
6. Proposal addition article ’chapters’ (disputen) in the RoP (HR) 12:45
The proposed new article is available in the board room. This agenda point will be discussed in
Dutch.
7. Presentation Financial Results and Discharge Maxwell Committee 13:05
8. Installation of the Maxwell Committee 13:25
9. Mutation EESTEC Committee 13:35
10. Mutation EESTEC LC Delft Board 13:45
11. Mutation Financial Advisory Board (KVC) 13:55
12. Mutation The Illustrious Society of Bedels (PeCo) 14:05
13. Annual education report from the Commissioner of Education 14:15
14. Annual report from the Secretary 14:30
15. Valedictory P.C. van den Heuvel, President of the 145th Board 15:00
16. Discharge of the 145th Board and installation of the 146th Board 15:15
The next composition will be proposed: William Hunter (President), Tijs Moree (Secretary), Wouter Kayser (Treasurer), Karen van der Werff (Commissioner of External Affairs), Thomas Roos
(Commissioner of Education & Vice-President).
17. Inaugural speech President of the 146th Board 15:45
— suspension for the constitutional drinks from 16:00 —
18. Any other business
19. Survey
20. Closing