Nieuws

Geachte leden,

Het is mij een eer en een waar genoegen om u mede te delen dat de derde Algemene Vergadering van het 146ste Bestuur zal plaatsvinden op donderdag 29 maart. De vergadering zal om 11.00 uur aanvangen in de Studieverzameling.

De voorlopige agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Vaststelling der definitieve agenda
3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering d.d. 9 januari 2018
4. Mededelingen
5. Post
6. Onderwijsmededelingen
7. Installatie 112de Dies Natalis-commissie
8. Installatie & begroting Rallycommissie
9. Installatie Ereleden van Bestuur
10. Begroting Commissie tot Redactie van het 59ste Jaarboek
11. Begroting EESTEC-commissie
12. Mutatie Barcommissie
13. Mutatie Klushokcommissie
14. Mutatie FEE
15. Halfjaarlijks financieel verslag
16. Exploitatie, verslag KVC en decharge 35ste EOW-commissie
17. Voorstel Klushokcommissie
18. Installatie Case Tour-commissie
19. Mutatie Computercommissie
20. Wat verder ter tafel komt
21. Rondvraag
22. Sluiting

Ik verwacht u allen in grote getalen te mogen ontvangen.

Met Evenwichtige groet,
Namens het 146ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,

William Hunter
President

Het betreurt ons te melden dat is overleden op 89-jarige leeftijd

Em. prof. ir. Jan de Haas

 DeHaas_in_memoriam

Emeritus hoogleraar Technische Universiteit Delft
Erelid van Vereeniging der Electrotechnische Vereeniging
Officier in de Orde van Oranje-Nassau


Zaandam, 4 juli 1928 - Voorburg, 29 december 2017

 

Sinds 1981 heeft de Electrotechnische Vereeniging het genoegen gehad om de heer De Haas als Erelid van Vereeniging te hebben. Ons medeleven gaat uit naar alle betrokkenen.

 

De Vereeniging verkeert hierom in een staat van rouw tot en met vrijdag 12 januari. Er zullen geen activiteiten komen te vervallen.

Geachte leden,

Het is mij een eer en een waar genoegen om u mede te delen dat de tweede Algemene Vergadering van het 146ste Bestuur zal plaatsvinden op dinsdag 9 januari in de Snijderszaal. De vergadering zal aanvangen om 18.00 uur en zal beginnen, zoals ook te lezen in de agenda, met een moment stilte in memoriam van em. prof ir. Jan de Haas. Ik wil u dus op het hart drukken om dan wel direct aanwezig te zijn bij de start, of om u pas iets later aan te sluiten bij deze vergadering.

De voorlopige agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Moment stilte in memoriam van em. prof. ir. De Haas
3. Vaststelling der definitieve agenda
4. Goedkeuren notulen AV d.d. 14 november 2017
5. Mededelingen
6. Post
7. Onderwijsmededelingen
8. Installatie Commissie tot Redactie van het 59ste Jaarboek (JaBo)
9. Decharge Sportcommissie
10. Installatie & begroting Recruitment Days-commissie 
11. Addendum Jaarbegroting 2018
12. Installatie & begroting ElecTrip-commissie
13. Installatie Feestcommissie (FeeCie)
14. Exploitatie, verslag KVC & decharge Weekendcommissie (WeeCo)
15. Exploitatie, verslag KVC & mutatie Klushokcommissie
16. Mutatie Kobus Kuchcommissie
17. Mutatie Homepagecommissie (HoCo)
18. Mutatie Barcommissie (BarCo)
19. Mutatie Locatiecommissie (LoCo)
20. Decharge Zomeractiviteitencommissie (zAkCie)
21. Mutatie Onderwijs Overleg Commissie (OOC)
22. Wat verder ter tafel komt
23. Rondvraag
24. Sluiting

Ik verwacht u allen in grote getalen te mogen ontvangen.

Met Evenwichtige groet,
Namens het 146ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,

William Hunter
President

De volgende algemene vergadering zal plaatsvinden in de Snijderszaal op 14 november om 18:00 uur. De agenda is als volgt:

1. Opening
2. Vaststellen der definitieve agenda
3. Goedkeuren notulen JV d.d. 11 & 12 September 2017
4. Mededelingen
5. Post
6. Onderwijsmededelingen
7. Mutatie Evaluatiecommissie 1 (EvaCie 1)
8. Mutatie Evaluatiecommissie 2 (EvaCie 2)
9. Decharge Illuster Genootschap der Pedellen (PeCo)
10. Decharge Feestcommissie (FeeCie)
11. Begroting Maxwellcommissie
12. Voorstel Klushokcommissie
13. Installatie Winteractiviteitencommissie (wAkCie)
14. Installatie Symposiumcommissie
15. Mutatie EESTEC-commissie
16. Mutatie Klushokcommissie
17. Mutatie Onderwijs Overleg Commissie (OOC)
18. Mutatie Archiefcommissie
19. Mutatie Female Electrical Engineers (FEE)
20. Mutatie Barcommissie (BarCo)
21. Wat verder ter tafel komt
22. Rondvraag
23. Sluiting

Geachte leden,

Op dinsdag 12 september heeft het 146ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging zich als volgt geconstitueerd:

William Hunter: President
Tijs Moree: Secretaris
Wouter Kayser: Thesaurier
Karen van der Werff: Commissaris Extern
Thomas Roos: Commissaris Onderwijs & Vice-President

The next annual assembly will take place in the Studieverzameling on the 11th and 12th of September. The agenda is as follows:

Agenda for Monday (with approximate start of item):
1. Opening 10:30
2. Approval of agenda 10:31
3. Approval minutes 15th of June 2017 10:34
4. Announcements 10:41
5. Mail 10:50
6. Education announcements 10:51
7. Presentation serverplan Computer Committee (CoCo) 11:00
8. Mutation Computer Committee (CoCo) 11:20
9. Mutation Homepage Committee (HoCo) 11:27
10. Mutation Location Committee (LoCo) 11:35
11. Mutation Wintersport Committee 11:42
12. Mutation Long Term Vision Committee (ViCie) 11:50
13. Mutation Archive Committee 11:57
— break from 12:10 till 12:30 —
14. Financial report of financial year 2016/2017 12:30
15. Budget presentation of financial year 2017/2018 13:10
16. Suspension of the meeting 14:00

Agenda for Tuesday:
1. Reopening 11:00
2. Announcements 11:01
3. Mutation Bar Committee (BarCo) 11:07
4. Budget Presentation of the Weekend Committee 11:15
5. Presentation Financial Results and Discharge Dies Committee 11:35
— break from 12:10 till 12:45 —
6. Proposal addition article ’chapters’ (disputen) in the RoP (HR) 12:45
The proposed new article is available in the board room. This agenda point will be discussed in
Dutch.
7. Presentation Financial Results and Discharge Maxwell Committee 13:05
8. Installation of the Maxwell Committee 13:25
9. Mutation EESTEC Committee 13:35
10. Mutation EESTEC LC Delft Board 13:45
11. Mutation Financial Advisory Board (KVC) 13:55
12. Mutation The Illustrious Society of Bedels (PeCo) 14:05
13. Annual education report from the Commissioner of Education 14:15
14. Annual report from the Secretary 14:30
15. Valedictory P.C. van den Heuvel, President of the 145th Board 15:00
16. Discharge of the 145th Board and installation of the 146th Board 15:15
The next composition will be proposed: William Hunter (President), Tijs Moree (Secretary), Wouter Kayser (Treasurer), Karen van der Werff (Commissioner of External Affairs), Thomas Roos
(Commissioner of Education & Vice-President).
17. Inaugural speech President of the 146th Board 15:45
— suspension for the constitutional drinks from 16:00 —
18. Any other business
19. Survey
20. Closing

Tijdens de Algemene Vergadering van 15 juni 2017 heeft het 145ste Bestuur de volgende personen voorgesteld als kandidaten voor het 146ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging:

William Hunter - President

Tijs Moree - Secretaris

Wouter Kayser - Thesaurier

Karen van der Werff - Commissaris Extern

Thomas Roos - Commissaris Onderwijs & Vice-President

 

Roel de Rijk
Secretaris der Electrotechnische Vereeniging

The next general assembly will take place in the Studieverzameling at 17:30. The preliminairy agenda is as follows:

 

1. Opening
2. Approval of agenda
3. Passthrough of pizza list
4. Approval minutes 6th of April 2017
5. Announcements
6. Mail
7. Education announcements
8. Discharge of Winter Activities Committee
9. Installation Summer Activities Committee
10. Mutation Delft S.E.A.
11. Installation Sport Committee
12. Installation Weekend Committee
13. Discharge of Personal Audio Committee
14. Budget Presentation Freshmen Weekend Committee
15. Presentation Financial Results and Discharge Recruitment Days Committee
16. Presentation Financial Results and Discharge Lustrum Stunt Committee
17. Presentation Financial Results EESTEC event UnTIEing the Future
18. Presentation Financial Results and Discharge ElecTrip Committee
19. Presentation Financial Results and Discharge Yearbook Committee
20. Presentation Financial Results and Discharge Dies Committee
21. Any other business
22. Survey
23. Closing

 

UPDATE 
The General assembly will be moved to the 6th of April.  It will be in the van der Poelzaal at 17:30.

The next general assembly will take place in the Snijderszaal at 17:30. The preliminairy agenda is as follows:

1. Opening
2. Approval of agenda
3. Passthrough of pizza list
4. Approval minutes 20th of December 2016
5. Announcements
6. Mail
7. Education announcements
8. Financial results and discharge of the Lustrum Committee
9. Financial results and discharge of the Lustrum Stunt Committee
10. Financial results and discharge of the Symposium Committee
11. Proposal changes RoP (HR)
The proposed changes are available in the board room from the 30th of March.
12. Financial results EESTEC event Untieing the future
13. Half-yearly financial report
14. Reimburses of travel expenses EESTEC LC Delft Board
15. Proposal merchandise ETV
16. Installation ViCie
17. Budget presentation Yearbook Committee
18. Installation and budget presentation Dies Committee
19. Financial results and discharge of LAN Committee
20. Financial results and discharge of Freshmen weekend Committee (EOW)
21. Discharge Corporate design Committee (HuCo)
22. Mutation of the Inter-mastertrack Committee (InterCom)
23. Mutation Homepage Committee (HoCo)
24. Mutation Bar Committee
25. Installation Honorary members of the Board (Ereleden van Bestuur)
26. Any other business
27. Survey
28. Closing

All agenda points except proposal changes RoP will be discussed in English.

Het betreurt ons om te melden dat is overleden op 73 jarige leeftijd

em.Prof.ir. Jens Arnbak

 Arnbak_in_memoriam

Hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven and Delft
Erelid van de Electrotechnische Vereeniging
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw


Aarhus, 10 december 1943 - Den Haag, 20 februari 2017


Sinds 1991 heeft de Electrotechnische Vereeniging het genoegen gehad om de heer Arnbak als Erelid van Vereeniging te hebben. Ons medeleven gaat uit naar alle betrokkenen.


De Vereeniging verkeert hierom in een staat van rouw tot en met woensdag 1 maart. Hierdoor zullen geplande activiteiten komende week niet plaatsvinden.


Deze activiteiten zijn:
De Jaarboek borrel van 27 februari
Het startersetentje van de wAkCie van 1 maart


Deze activiteiten zijn uitgesteld tot een nader te bepalen datum