News

Algemene Vergadering

Waarde leden,

Het is mij een eer en waar genoegen om de eerste Algemene Vergadering aan te kondigen, op 21 oktober om 16:00.

De vergadering zal plaatsvinden in de backslash, dit is de ruimte naast de /Pub. Bij deze AV zal gebruikt worden gemaakt van de streep.

De voorlopige agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling der definitieve agenda
 3. Goedkeuren van de notulen van de jaar vergadering d.d. 6 en 7 september
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Gala presentatie
 8. Begroting Gala
 9. DelftSEA lustrum begroting
 10. --------------------------------------------------------------------------------------------------
 11. Installatie 25ste Maxwell Commissie
 12. Gala Mutatie
 13. Barkeepers Mutatie
 14. HoCo Mutatie
 15. Klushok Mutatie
 16. Archief Mutatie
 17. Wat verder ter tafel komt
 18. Rondvraag
 19. Sluiting

 

Met Vergrotende groet,

Mark Imhof

President van het 150ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Agenda Jaarvergadering

Waarde Leden,

Morgen begint de Jaarvergadering van de Electrotechnische Vereeniging. Mocht je aanwezig willen zijn op de tweede dag, dan kun je je inschrijven via de volgende link: https://etv.tudelft.nl/jaarvergadering. De uiteindelijke agenda is als volgt:

.

  Maandag (vanaf 11:00):
 1. Opening
 2. Vaststellen der definitieve agenda
 3. Goedkeuren notulen d.d. 24 juni
 4. Mededelingen
 5. Post
 6. Onderwijsmededelingen
 7. Installatie Ereleden van Bestuur
 8. Financieel Jaarverslag over het jaar 2020/2021, door V. Pauptit
 9. Begroting voor het jaar 2021/2022, door N.J. van Duivendijk
 10. Installatie Galacommissie
 11. Mutatie Klushokcommissie
 12. Mutatie KVC
 13. Mutatie OOC
 14. Mutatie EvaCie
 15. Decharge WiSpo 2019
 16. Installatie WiSpo 2022
 17. Mutatie LoCo
 18. Mutatie Symposium committee
 19. Mutatie Archiefcommissie
 20. Dinsdag (vanaf 11:00):
 21. Exploitatie Lustrum
 22. Begroting Lustrum
 23. Onderwijs Jaarverslag over het jaar 2020/2021, door R.C. van der Leer
 24. Secretarieel Jaarverslag over het jaar 2020/2021, door T.B. Plantfeber
 25. Uittreerede J.J. van Breukelen, President van het 149ste
 26. Bestuur
 27. Decharge van het 149ste Bestuur en installatie van het 150ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging
 28. Het Potentieel Bestuur bestaat uit:

  • Mark Imhof -  President
  • Maarten Groen  -  Secretaris
  • Niels van Duivendijk -  Thesaurier
  • Evelien de Wolff  -  Commissaris Extern
  • Jorrit van Drie  -  Commissaris Onderwijs
  • Maxim Mazurovs  -  Commissaris Carriere en Vice-President

 29. Intreerede President van het 150ste
 30. Bestuur
 31. WVTTK
 32. Rondvraag
 33. Sluiting

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Agenda Jaarvergadering 6 en 7 september

Waarde Leden,

Volgende week, 6 en 7 september, de Jaarvergadering van dit jaar plaatsvinden vanaf 11:00. Op beide dagen zal de vergadering zijn in de /Pub. De voorlopige agenda is als volgt:

.

 1. Opening
 2. Vaststellen der definitieve agenda
 3. Goedkeuren notulen d.d. 24 juni
 4. Mededelingen
 5. Onderwijsmededelingen
 6. Installatie Ereleden van Bestuur
 7. Financieel Jaarverslag over het jaar 2020/2021, door V. Pauptit
 8. Begroting voor het jaar 2021/2022, door N.J. van Duivendijk
 9. Installatie Galacommissie
 10. Mutatie OOC
 11. Exploitatie Lustrum
 12. Begroting Lustrum
 13. Onderwijs Jaarverslag over het jaar 2020/2021, door R.C. van der Leer
 14. Secretarieel Jaarverslag over het jaar 2020/2021, door T.B. Plantfeber
 15. Uittreerede J.J. van Breukelen, President van het 149ste
 16. Bestuur
 17. Decharge van het 149ste Bestuur en installatie van het 150ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging
 18. Het Potentieel Bestuur bestaat uit:

  • Mark Imhof -  President
  • Maarten Groen  -  Secretaris
  • Niels van Duivendijk -  Thesaurier
  • Evelien de Wolff  -  Commissaris Extern
  • Jorrit van Drie  -  Commissaris Onderwijs
  • Maxim Mazurovs  -  Commissaris Carriere en Vice-President

 19. Intreerede President van het 150ste
 20. Bestuur
 21. WVTTK
 22. Rondvraag
 23. Sluiting

Met Opgewekte groet,

Joris van Breukelen

President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Aankondiging Jaarvergadering

Waarde leden,

Op 6 en 7 september zal zoals gebruikelijk de Jaarvergadering plaatsvinden. Hierbij zal onder andere de jaarbegroting gepresenteerd worden, het onderwijsjaarverslag, secretarieel jaarverslag en zal het nieuwe Bestuur geinstalleerd worden.

Het Potentieel Bestuur bestaat uit:

 • Mark Imhof -  President
 • Maarten Groen  -  Secretaris
 • Niels van Duivendijk -  Thesaurier
 • Evelien de Wolff  -  Commissaris Extern
 • Jorrit van Drie  -  Commissaris Onderwijs
 • Maxim Mazurovs  -  Commissaris Carriere en Vice-President
 • Met Opgewekte groet,

  Joris van Breukelen

  President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging


  Algemene Vergadering 21 juni

  Waarde Leden,

   

  De agenda voor de Algemene vergadering is als volgt:

  .

   

  1. Opening
  2. Vaststelling der definitieve agenda
  3. Goedkeuren van de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 12 mei
  4. Mededelingen
  5. Post
  6. Onderwijsmededelingen
  7. Aandragen Ereleden van Vereeniging
  8. Presentatie begroting 39ste Elektro Ontvangstweekend
  9. Presentatie exploitatie 38ste Elektro Ontvangstweekend
  10. Decharge 38ste Elektro Ontvangstweekend
  11. Presentatie begroting juridisch adviseur
  12. Mutatie Lustrumcommissie
  13. Decharge OneCie
  14. Decharge wAkCie
  15. Mutatie Symposiumcommissie
  16. Wat verder ter tafel komt
  17. Rondvraag
  18. Sluiting

   

  De live agenda en de Zoomlink staan op: https://etv.tudelft.nl/generalassembly

   

  Met Opgewekte groet,

  Joris van Breukelen

  President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging


  Algemene Vergadering

  Waarde Leden,

   

  Het is mij een eer en waar genoegen de laatste Algemene Vergadering van het jaar aan te mogen kondigen. De AV is op 21 juni om 12:00 en zal via Zoom zijn. De voorlopige agenda is als volgt:

  .

   

  1. Opening
  2. Vaststelling der definitieve agenda
  3. Goedkeuren van de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 12 mei
  4. Mededelingen
  5. Post
  6. Onderwijsmededelingen
  7. Aandragen Ereleden van Vereeniging
  8. Presentatie begroting 39ste Elektro Ontvangstweekend
  9. Presentatie exploitatie 38ste Elektro Ontvangstweekend
  10. Decharge 38ste Elektro Ontvangstweekend
  11. Presentatie begroting notariskosten
  12. Mutatie Symposiumcommissie
  13. Wat verder ter tafel komt
  14. Rondvraag
  15. Sluiting

   

  Met Opgewekte groet,

  Joris van Breukelen

  President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging


  Algemene Vergadering 12 mei

  Waarde Leden,

   

  Hierbij de agenda voor de vierde Algemene Vergadering van morgen. De AV zal beginnen om 12:00 en de zoomlink is https://etv.tudelft.nl/generalassembly.

  .

   

  1. Opening
  2. Vaststelling der definitieve agenda
  3. Goedkeuren van de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 22 februari
  4. Mededelingen
  5. Post
  6. Onderwijsmededelingen
  7. Herbergroting ETVoertuig prijs per km
  8. Presentatie begroting Rally
  9. Presentatie herbegroting jaarbegroting
  10. Installatie EOW-commissie
  11. Installatie Stunt-commissie
  12. Decharge zAkCie 11
  13. Installatie zAkCie 12
  14. Installatie EvaCie
  15. Mutatie TapCo
  16. Wat verder ter tafel komt
  17. Rondvraag
  18. Sluiting

   

  Met Opgewekte groet,

  Joris van Breukelen

  President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging


  Algemene Vergadering

  Waarde Leden,

   

  Woensdag 12 mei om 12:00 is alweer de vierde Algemene Vergadering van het jaar. Het zal een speciale Algemene Vergadering zijn want er zullen nieuwe ereleden van vereeniging worden aangedragen. Daarnaast zullen er weer een aantal commissies worden geïnstalleerd en zullen er weer financiële stukken worden gepresenteerd. De zoomlink is etv.tudelft.nl/AV.

  .

   

  De voorlopige agenda is als volgt:

  1. Opening
  2. Vaststelling der definitieve agenda
  3. Goedkeuren van de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 22 februari
  4. Mededelingen
  5. Post
  6. Onderwijsmededelingen
  7. Aandragen nieuwe Ereleden van Vereeniging
  8. Presentatie begroting Rally
  9. Presentatie herbegroting jaarbegroting
  10. Installatie EOW-commissie
  11. Installatie Stunt-commissie
  12. Decharge zAkCie 11
  13. Installatie zAkCie 12
  14. Installatie EvaCie
  15. Mutatie TapCo
  16. Wat verder ter tafel komt
  17. Rondvraag
  18. Sluiting

   

  Met Opgewekte groet,

  Joris van Breukelen

  President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging


  Algemene Vergadering 22 februari

  Waarde Leden,

   

  Morgen, 22 februari, zal de derde Algemene Vergadering zijn. De link naar de Zoom is: etv.tudelft.nl/AV

  .

  De agenda voor morgen is als volgt:

  1. Opening
  2. Vaststelling der definitieve agenda
  3. Goedkeuren van de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14 december
  4. Mededelingen
  5. Post
  6. Onderwijsmededelingen
  7. Installatie Jaarboekcommissie
  8. Installatie Rallycommissie
  9. Presentatie plan Lustrum
  10. Presentatie financieel plan Lustrum
  11. Presentatie exploitatie Lustrumweek 1
  12. Presentatie begroting 26 maart
  13. Presentatie halfjaarlijks financieel verslag
  14. Presentatie plan Romeo Delta voorziening door prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau
  15. Symposium teaser
  16. Wat verder ter tafel komt
  17. Rondvraag
  18. Sluiting

   

  Met Opgewekte groet,

  Joris van Breukelen

  President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging


  Algemene Vergadering

  Waarde Leden,

   

  Het is mij een eer en waar genoegen u de derde Algemene Vergadering aan te mogen kondigen op maandag 22 februari om 11:00 op Zoom! Eén van onze ereleden komt vertellen over de stichting waar hij mee bezig is om jongeren te enthousiasmeren voor techniek. Er zal gestemd worden of het geld van het Romeo Delta potje hieraan geschonken gaat worden. Daarnaast zullen er een aantal commissies geïnstalleerd worden en financiële stukken worden gepresenteerd.

  .

   

  De voorlopige agenda is als volgt:

  1. Opening
  2. Vaststelling der definitieve agenda
  3. Goedkeuren van de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14 december
  4. Mededelingen
  5. Post
  6. Onderwijsmededelingen
  7. Installatie Jaarboekcommissie
  8. Installatie Rallycommissie
  9. Presentatie exploitatie Lustrumweek 1
  10. Presentatie begroting Lustrum
  11. Presentatie halfjaarlijkse financieel verslag
  12. Presentatie plan Romeo Delta voorziening door prof. dr. ir. R.H.J. Fastenau
  13. Wat verder ter tafel komt
  14. Rondvraag
  15. Sluiting

   

  Met Opgewekte groet,

  Joris van Breukelen

  President van het 149ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging