Jaarboekcommissie

Jaarboekcommissie Jabo

De Commissie tot Redactie van het 59ste Jaarboek der Electrotechnische Vereeniging, beter bekend als de Jabocommissie. Het is aan deze commissie om een heel ETV-jaar te documenteren, en deze verhalen tot een boek te verwerken.

De volgende leden zitten in de Jabo