The Board of Oct 1945 - Apr 1946

October 1945 - April 1946

The 8 Lustrum board

The Board of the Electrotechnische Vereeniging of {period} has been constituted as follows:

H. Reilingh President
B.H.W. Mulder Secretaris
W.H.L. van Helsdingen Thesaurier
W.B. de Haan Vice-President
J.F. de la Carriere Commissaris

Na de bevrijding is er een voorlopig bestuur geformeerd, die de taken tijdelijk heeft waargenomen. In de vergadering van 24 Oktober 1945 werd zij geïnstalleerd: R.F. Storm - [b]President[/b] W. van Luttervelt - [b]Secretaris[/b] W.H.L. van Helsdingen - [b]Thesaurier[/b] J.N. van Hall - [b]Vice-President[/b] L. van Honert - [b]Commissaris[/b] In dezelfde vergadering werd zij gechargeerd en werd het bovengenoemde bestuur geïnstalleerd.