The Board of Nov 1973 - Apr 1974

November 1973 - April 1974

The Board of the Electrotechnische Vereeniging of {period} has been constituted as follows:

Hans Timmerman President
Gerard den Boon Secretaris
Cees de Vaal Thesaurier
Chris Broere Vice-President / Excursieleider
G.C. de Witter Commissaris
Gerard Provoost Commissaris Bijzonderheden

De bestuurswissel eind 1973. Een pas aangetreden bestuur wordt gefeliciteerddoor oud-bestuursleden. Einde en begin van een periode vol vergaderingen,organizeren, lezingen, commissies, dictaten, excursies en in 1974 de 68steDies Natalis. Een cylus die zich tot de 90ste Dies heeft voortgezet. Eencyclus die naast prachtige bestuurervaringen ook vaak ETV-vrieden "voor hetleven" maakt. Op naar de 100 jaar!