Het Bestuur van Nov 1973 - Apr 1974

November 1973 - April 1974

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Nov 1973 - Apr 1974 heeft zich als volgt geconstitueerd:

Hans Timmerman President
Gerard den Boon Secretaris
Cees de Vaal Thesaurier
Chris Broere Vice-President / Excursieleider
G.C. de Witter Commissaris
Gerard Provoost Commissaris Bijzonderheden

De bestuurswissel eind 1973. Een pas aangetreden bestuur wordt gefeliciteerddoor oud-bestuursleden. Einde en begin van een periode vol vergaderingen,organizeren, lezingen, commissies, dictaten, excursies en in 1974 de 68steDies Natalis. Een cylus die zich tot de 90ste Dies heeft voortgezet. Eencyclus die naast prachtige bestuurervaringen ook vaak ETV-vrieden "voor hetleven" maakt. Op naar de 100 jaar!