The Board of Nov 1970 - Dec 1971

November 1970 - December 1971

The 13 Lustrum board

The Board of the Electrotechnische Vereeniging of {period} has been constituted as follows:

Frans van Diemen President
Gerben Joustra Secretaris
Cees de Keizer Thesaurier
Jan Vrij Vice-President
Peter Hoogeboom Excursieleider
J.H.B. Span Commissaris Onderwijs