Het Bestuur van Nov 1970 - Dec 1971

November 1970 - December 1971

Het 13e Lustrumbestuur

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Nov 1970 - Dec 1971 heeft zich als volgt geconstitueerd:

Frans van Diemen President
Gerben Joustra Secretaris
Cees de Keizer Thesaurier
Jan Vrij Vice-President
Peter Hoogeboom Excursieleider
J.H.B. Span Commissaris Onderwijs