Vak Lineaire Algebra en Differentiaalvergelijkingen (EE2M21)

Bekijk dit vak in de studiegids.


Boeken

€57.00/€62.00

Elementary differential equations and boundary value problems

William E. Boyce